Soubory s příponou MSI můžete použít k nasazení aplikace Internet Explorer 7 v prostředí služby Active Directory

ÚVOD

V současné době velké společnosti používají mechanismy nasazení u celopodnikové, jako je například System Management Server (SMS) nebo Windows Server Update Services (WSUS) k nasazení aplikací. Tyto aplikace může obsahovat aplikaci Windows Internet Explorer.

Menší organizace, které nepoužívají tyto mechanismy nasazení však použít k přiřazení a publikování specifické sady aplikací pro specifické sady fyzických osob mechanismy distribuční služby Active Directory. K nasazení aplikací v prostředí služby Active Directory, musí být instalační program aplikace Instalační služba Windows Installer balíček.

Starší balíčky aplikace Internet Explorer 7 nebyly soubory MSI. Proto nelze nasadit starší balíčky v prostředí služby Active Directory. U nového vydání Internet Explorer Administration Kit 7 (IEAK 7) vytvořili jsme obal Instalační služba Windows Installer pro výstup balíčky sady IEAK 7. Tímto způsobem organizace, můžete nasadit tyto balíčky v prostředí služby Active Directory. Společnosti pak není nutné použít mechanismy nasazení u celopodnikové, jako je například server SMS nebo služby WSUS. Proto v prostředí služby Active Directory společnosti řídit nasazení aplikace Internet Explorer v počítačích v podnikové síti bez nutnosti fyzického přístupu do klientských počítačů.

Následující příklady jsou scénáře, ve kterých můžete použít k nasazení aplikace Internet Explorer 7 znovu vydána IEAK 7.

Scénář 1

Chcete-li vzdáleně instalovat aplikaci Internet Explorer 7 ve více počítačích. Nemáte mechanismy nasazení u celopodnikové, jako je například server SMS nebo služby WSUS. Však můžete použít Zásady skupiny v prostředí služby Active Directory.

Pomocí znovu vydána IEAK 7, který obsahuje soubor MSI, můžete nasadit aplikace Internet Explorer 7 příslušné organizační jednotky (OU) v prostředí služby Active Directory. Není nutné vyhledat každý počítač k distribuci disky CD-ROM pro instalaci aplikace Internet Explorer 7. Nebo není nutné psát skripty, které jsou spuštěny pomocí pověření správce k instalaci aplikace Internet Explorer 7 ve více počítačích.

Poznámka: Použijete-li soubor MSI, bude vytvořena další položka v položce Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech v klientských počítačích. Tuto položku nelze odebrat i po odinstalaci aplikace Internet Explorer 7. Při pokusu o odebrání položky bude znovu spustit instalační program pro balíček.

Scénář 2

Chcete-li přidat některé vlastní součásti, například panely nástrojů aplikace Internet Explorer 7. Navíc chcete nainstalovat nejnovější aktualizace. Sada IEAK 7 můžete nainstalovat vlastní součásti. Celý proces je transparentní pro vás, přestože technologie balení nyní používá soubory MSI.

Když přidat některé vlastní součásti, například panely nástrojů aplikace Internet Explorer 7 pomocí sady IEAK 7, chcete-li nasadit vlastní verzi aplikace Internet Explorer 7 nelze použít soubor MSI. K této situaci dochází, protože soubor MSI může zakázat jiné nastavení, které mají být spuštěny v rámci soubor MSI. V těchto scénářích můžete použít jednu z následujících metod:
  • Upravené verze aplikace Internet Explorer 7 nasadit pomocí souboru IESetup.exe. Průvodce sadou IEAK 7 generuje soubor IESetup.exe.
  • Vyberte instalaci po restartování systému možnost v dialogovém okně Přidat vlastní součásti Průvodce sadou IEAK 7 lze použít soubor MSI.

Scénář 3

Chcete-li nasadit vlastní nastavení v počítačích s nainstalovanou aplikací Internet Explorer 7. Můžete vytvořit soubor MSI a nasazení balíčku do jiných počítačů v prostředí služby Active Directory podobným způsobem.

Další informace

Sada IEAK 7 můžete také vytvořit soubor MSI a standardní .exe souboru. Proto můžete pokračovat pomocí serveru SMS. Však můžete také Zásady skupiny v prostředí služby Active Directory k nasazení aplikace Internet Explorer 7.

Následující seznam popisuje podporu, která je k dispozici, chcete-li vytvořit nebo upravit soubor MSI:
  • Pomocí nástroje WiX vytvoření soubor MSI.

    WiX je produkt společnosti Microsoft sdílené zdroje. Ji není dodáván jako součást operačních systémů společnosti Microsoft. Chcete-li stáhnout WiX, naleznete na následujícím webu:Společnost Microsoft poskytuje kontaktní informace jiného výrobce, a tím vám usnadňuje získání technické podpory. Tyto kontaktní informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft nezaručuje přesnost kontaktních informací jiných výrobců.
  • Instalační služba Windows Installer lze použijte k úpravě soubor MSI.

    Instalační služba Windows Installer podporuje nízké úrovně rozhraní API, otevřít a upravovat databáze Instalační služba Windows Installer. Modul Msi.dll je součástí služby Instalační služba Windows Installer.
Tento článek popisuje soubor MSI, který vytváří IEAK 7. Soubor MSI se vztahuje na následující produkty společnosti Microsoft:
  • Internet Explorer 7 pro systém Windows XP Service Pack 2 (SP2)
  • Internet Explorer 7 pro systém Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Další informace o použití nástroje WiX nastavit nastavení vývoje integrovat do vývojového procesu naleznete na následujícím webu:Další informace o Instalační služba Windows Installer naleznete na následujícím webu:Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 942812 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor