Kódy stavu HTTP ve službě IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0

Platí pro: Internet Information Services 8.0

ÚVOD


Při pokusu o přístup k obsahu na serveru se spuštěnou Internetovou informační službou (IIS) 7.0, 7.5 nebo 8.0 pomocí protokolu HTTP vrátí služba IIS číselný kód označující stav odpovědi. Kód stavu HTTP je zaznamenán v protokolu služby IIS. Kód stavu HTTP se může dále zobrazit v klientském prohlížeči.

Kód stavu HTTP může udávat, zda byl daný požadavek úspěšný, nebo neúspěšný. Kód stavu HTTP může také odhalovat přesný důvod případného neúspěchu požadavku.

Domácí uživatelé Tento článek je určený agentům podpory a odborníkům v oblasti IT. Další informace o chybových zprávách webů naleznete na následujícím webu systému Windows:

Další informace


Umístění souboru protokolu

Ve výchozím nastavení ukládají IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 soubory protokolu do následující složky:
inetpub\logs\Logfiles
Tato složka obsahuje samostatné adresáře pro každou webovou stránku. Ve výchozím nastavení se soubory protokolu v těchto adresářích vytváří denně a jsou pojmenovávány podle příslušného data. Soubor protokolu může mít například následující název:
exRRMMDD.log

Kódy stavu HTTP

Tato část popisuje kódy stavu HTTP, které může služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 používat.

Poznámka Tento článek neobsahuje vyčerpávající seznam kódů stavu HTTP uvedený ve specifikaci HTTP. Obsahuje pouze kódy stavu HTTP, které může odesílat služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0. Například vlastní filtr rozhraní ISAPI (Internet Server API) nebo vlastní modul HTTP může mít nastaven vlastní kód stavu HTTP.

1xx – Informativní

Tyto kódy stavu HTTP označují provizorní odpovědi. Klientský počítač obdrží jednu či více odpovědí 1xx, než obdrží regulérní odpověď.

Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 používá následující informační kódy stavu HTTP:
 • 100 – Pokračovat.
 • 101 – Přepínání protokolů.

2xx – Úspěch

Tyto kódy stavu HTTP udávají, že server úspěšně přijal požadavek.

Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 používá následující kódy stavu HTTP označující úspěch:
 • 200 – OK. Požadavek klienta byl úspěšně přijat.
 • 201 – Vytvořeno.
 • 202 – Přijato.
 • 203 – Nesměrodatné informace.
 • 204 – Bez obsahu.
 • 205 – Resetování obsahu.
 • 206 – Částečný obsah.

3xx – Přesměrování

Tyto kódy stavu HTTP upozorňují, že prohlížeč klienta musí provést další akce, aby mohl být požadavek přijat. Může být například nutné, aby klientský prohlížeč zadal požadavek na jinou stránku na serveru. Nebo musí klientský prohlížeč zopakovat požadavek za pomoci proxy serveru.

Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 používá následující kódy stavu HTTP označující přesměrování:
 • 301 – Trvale přesunuto.
 • 302 – Objekt byl přesunut.
 • 304 – Nezměněno.
 • 307 – Dočasné přesměrování.

4xx – Chyba klienta

Tyto kódy stavu HTTP udávají, že došlo k chybě a v klientském prohlížeči se zřejmě vyskytly potíže. Klientský prohlížeč například mohl zaslat požadavek na stránku, která neexistuje. Nebo klientský prohlížeč neposkytl platné údaje pro ověření.

Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 používá následující kódy stavu HTTP označující chybu klienta:
 • 400 – Chybný požadavek. Chybná syntaxe způsobila, že server tomuto požadavku neporozuměl. Klient by neměl požadavek opakovat v nezměněné podobě.

  Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 definuje následující kódy stavu HTTP, které označují konkrétnější příčinu chyby 400:
  • 400.1 – Neplatná hlavička cíle.
  • 400.2 – Neplatná hlavička hloubky.
  • 400.3 – Neplatná hlavička podmínky.
  • 400.4 – Neplatná hlavička přepsání.
  • 400.5 – Neplatná hlavička překladu.
  • 400.6 – Neplatný text požadavku.
  • 400.7 – Neplatná délka obsahu.

  • 400.8 – Neplatný časový limit.
  • 400.9 – Neplatný token uzamčení.
 • 401 – Přístup není povolen.

  Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 definuje několik kódů stavu HTTP, které označují konkrétnější příčinu chyby 401. Následující konkrétní kódy stavu HTTP se zobrazují v klientském prohlížeči, ne však v protokolu služby IIS:
  • 401.1 – Přihlášení se nezdařilo.
  • 401.2 – Přihlášení se nezdařilo z důvodu konfigurace serveru.
  • 401.3 – Neověřeno v důsledku seznamu řízení přístupu u prostředku.
  • 401.4 – Ověření se nezdařilo v důsledku filtru.
  • 401.5 – Ověření neumožnila aplikace ISAPI/CGI.
 • 403 – Zakázáno

  Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 definuje následující kódy stavu HTTP, které označují konkrétnější příčinu chyby 403:
  • 403.1 – Přístup s právem spouštět byl odepřen.
  • 403.2 – Přístup s právem číst byl odepřen.
  • 403.3 – Přístup s právem zapisovat byl odepřen.
  • 403.4 – Je požadován protokol SSL.
  • 403.5 – Je požadován protokol SSL 128.
  • 403.6 – IP adresa byla odmítnuta.
  • 403.7 – Je požadován klientský certifikát.
  • 403.8 – Přístup k serveru byl odepřen.
  • 403.9 – Zakázáno: O připojení k webovému serveru se pokouší příliš mnoho klientů.
  • 403.10 – Zakázáno: Webový server je konfigurován k odepření přístupu s právem spouštět.
  • 403.11 – Zakázáno: Heslo bylo změněno.
  • 403.12 – Mapovač odepřel přístup.
  • 403.13 – Klientský certifikát byl odvolán.
  • 403.14 – Výpis adresáře byl zamítnut.
  • 403.15 – Zakázáno: Počet licencí pro klientský přístup překročil omezení na webovém serveru.
  • 403.16 – Klientský certifikát není důvěryhodný nebo je neplatný.
  • 403.17 – Platnost klientského certifikátu skončila nebo dosud nezačala.
  • 403.18 – Požadovanou adresu URL nelze spustit v aktuálním fondu aplikací.
  • 403.19 – Aplikace CGI pro klienta nelze spustit v tomto fondu aplikací.
  • 403.20 – Zakázáno: Přihlášení službou Passport se nezdařilo.
  • 403.21 – Zakázáno: Přístup ke zdroji byl odepřen.
  • 403.22 – Zakázáno: Nekonečná hloubka je zakázána.
  • 403.502 – Zakázáno: Příliš mnoho požadavků od téže klientské IP adresy; bylo dosaženo limitu omezení dynamických IP adres.
 • 404 – Nenalezeno.

  Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 definuje následující kódy stavu HTTP, které označují konkrétnější příčinu chyby 404:
  • 404.0 – Nenalezeno.
  • 404.1 – Server nebyl nalezen.
  • 404.2 – Omezení aplikace ISAPI nebo CGI.
  • 404.3 – Omezení typu MIME.
  • 404.4 – Není nakonfigurována žádná obslužná rutina.
  • 404.5 – Odepřeno konfigurací filtrování požadavků.
  • 404.6 – Příkaz byl odepřen.
  • 404.7 – Přípona souboru byla odmítnuta.
  • 404.8 – Obor názvů je skrytý.
  • 404.9 – Atribut souboru je skrytý.
  • 404.10 – Hlavička požadavku je příliš dlouhá.
  • 404.11 – Požadavek obsahuje zdvojené uvozovací znaky.
  • 404.12 – Požadavek obsahuje rozšířené znaky.
  • 404.13 – Hodnota Content-Length je příliš velká.
  • 404.14 – Adresa URL požadavku je příliš dlouhá.
  • 404.15 – Hodnota Query-String je příliš dlouhá.
  • 404.16 – Požadavek DAV byl přesunut do obslužné rutiny statických souborů.
  • 404.17 – Dynamický obsah byl mapován na obslužnou rutinu statických souborů s použitím zástupného mapování MIME.
  • 404.18 – Odepřena posloupnost Querystring.
  • 404.19 – Odepřeno pravidlem filtrování.
  • 404.20 – Příliš mnoho segmentů adres URL
 • 405 – Metoda není povolena.
 • 406 – Klientský prohlížeč nepřijímá typ MIME požadované stránky.
 • 408 – Vypršel časový limit požadavku.
 • 412 – Předběžná podmínka nebyla splněna.

5xx – Chyba serveru

Tyto kódy stavu HTTP udávají, že server nemůže provést požadavek, protože na něm došlo k chybě.

Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 používá následující kódy stavu HTTP označující chybu serveru:
 • 500 – Interní chyba serveru.

  Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 definuje následující kódy stavu HTTP, které označují konkrétnější příčinu chyby 500:
  • 500.0 – Došlo k chybě modulu nebo rozhraní ISAPI.
  • 500.11 – Aplikace na webovém serveru se ukončuje.
  • 500.12 – Probíhá restart aplikace na webovém serveru.
  • 500.13 – Webový server je příliš zaneprázdněn.
  • 500.15 – Přímé požadavky na soubor Global.asax nejsou povoleny.
  • 500.19 – Konfigurační data jsou neplatná.
  • 500.21 – Modul nebyl rozpoznán.
  • 500.22 – Konfigurace ASP.NET httpModules neplatí ve spravovaném režimu kanálů.
  • 500.23 – Konfigurace ASP.NET httpHandlers neplatí ve spravovaném režimu kanálů.
  • 500.24 – Konfigurace zosobnění technologie ASP.NET neplatí ve spravovaném režimu kanálů.
  • 500.50 – Při zpracování upozornění RQ_BEGIN_REQUEST došlo k chybě přepsání. Došlo k chybě konfigurace nebo provádění příchozího pravidla.
   Poznámka Zde dochází ke čtení distribuovaných pravidel konfigurace v případě příchozích i odchozích pravidel.
  • 500.51 – Při zpracování upozornění GL_PRE_BEGIN_REQUEST došlo k chybě přepsání. Došlo k chybě globální konfigurace nebo provádění globálního pravidla.
   Poznámka Zde dochází ke čtení konfigurace globálních pravidel.
  • 500.52 – Při zpracování upozornění RQ_SEND_RESPONSE došlo k chybě přepsání. Došlo k chybě provádění odchozího pravidla.

  • 500.53 – Při zpracování upozornění RQ_RELEASE_REQUEST_STATE došlo k chybě přepsání. Došlo k chybě provádění odchozího pravidla. Pravidlo je konfigurováno na provádění před aktualizací výstupní uživatelské mezipaměti.
  • 500.100 – Vnitřní chyba stránek ASP.
 • 501 – Hodnoty hlaviček udávají konfiguraci, která není implementována.
 • 502 – Webový server obdržel ve funkci brány nebo serveru proxy neplatnou odpověď.

  Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 definuje následující kódy stavu HTTP, které označují konkrétnější příčinu chyby 502:
  • 502.1 – Vypršel časový limit aplikace CGI.
  • 502.2 – Chybná brána: Předčasné ukončení.
  • 502.3 – Chybná brána: Chyba připojení předávání (ARR).
  • 502.4 – Chybná brána: Žádný server (ARR).
 • 503 – Služba není dostupná.

  Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 definuje následující kódy stavu HTTP, které označují konkrétnější příčinu chyby 503:
  • 503.0 – Fond aplikací není dostupný.
  • 503.2 – Byl překročen limit počtu souběžných požadavků.
  • 503.3 – Plná fronta ASP.NET

Společné kódy stavu HTTP a jejich příčiny

Následující tabulka popisuje příčiny některých společných kódů stavu HTTP.
KódPopisPoznámky
200OKSlužba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 úspěšně zpracovala tento požadavek.
304Nezměněno Klientský prohlížeč požaduje dokument, který je již uložen v mezipaměti, a tento dokument nebyl od uložení do mezipaměti změněn. Klientský prohlížeč použije kopii dokumentu v mezipaměti a nebude dokument stahovat ze serveru.
400Chybný požadavek Soubor Http.sys brání službě IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 ve zpracování požadavku v důsledku potíží v požadavku. Tento kód stavu HTTP většinou znamená, že požadavek obsahuje neplatné znaky nebo posloupnosti nebo že požadavek odporuje nastavení zabezpečení v souboru Http.sys.
401,1Přihlášení se nezdařiloPokus o přihlášení se nezdařil, pravděpodobně v důsledku neplatného uživatelského jména nebo hesla. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942044 Při pokusu o spuštění webové aplikace hostované službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 401.1 – Nenalezeno
401,2Přihlášení se nezdařilo z důvodu konfigurace serveruTento kód stavu HTTP naznačuje, že nastaly potíže s nastavením ověřování na serveru. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942043 Při pokusu o zobrazení webové stránky hostované službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 401.2 – Neověřeno
401,3Neověřeno v důsledku seznamu řízení přístupu u prostředkuTento kód stavu HTTP napovídá, že došlo k potížím s pověřeními systému souborů NTFS. Tyto potíže mohou nastat i v případě, že pověření pro soubor, ke kterému se snažíte získat přístup, jsou správná. Dochází k tomu například v případě, že účet IUSR nemá přístup do adresáře C:\Winnt\System32\Inetsrv. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942042 Při pokusu o zobrazení webové stránky hostované na serveru se službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 401.3 – Neověřeno
401,4Ověření se nezdařilo v důsledku filtruFiltr ISAPI nepovolí zpracování požadavku v důsledku potíží s ověřením. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942079 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 401.4 – Ověření se nezdařilo v důsledku filtru
401,5Ověření neumožnila aplikace ISAPI/CGIAplikace ISAPI nebo aplikace CGI (Common Gateway Interface) neumožní zpracování požadavku v důsledku potíží s ověřením. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942078 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného počítačem se službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 401.5 – Ověření neumožnila aplikace ISAPI/CGI
403,1Přístup s právem spouštět byl zakázánNebyla udělena potřebná úroveň oprávnění pro spouštění. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942065 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.1 – Zakázáno
403,2Přístup pro čtení zakázánNebyla udělena potřebná úroveň oprávnění pro čtení. Zkontrolujte, zda jste nastavili službu IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 tak, aby adresáři udělila oprávnění pro čtení. Dále, pokud používáte výchozí dokument, ověřte, zda výchozí dokument existuje. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942036 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.2 – Zakázáno
403,3Přístup pro zápis zakázánNebyla udělena potřebná úroveň oprávnění pro zápis. Ověřte, zda jsou oprávnění služby IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 a oprávnění systému souborů NTFS nastavena tak, aby udělila adresáři oprávnění pro zápis. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942035 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.3 – Zakázáno
403,4Je vyžadován protokol SSL.Požadavek je zaslán nezabezpečeným kanálem a webová aplikace požaduje připojení pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer). Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942070 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.4 – Zakázáno
403,5Je požadován protokol SSL 128Server je konfigurován tak, aby vyžadoval 128bitové připojení pomocí protokolu SSL. Požadavek však nebyl zaslán za použití 128bitového šifrování. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942069 Při pokusu o zobrazení webové stránky hostované službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.5 – Zakázáno
403,6IP adresa zamítnutaServer je konfigurován tak, aby odepřel přístup aktuální IP adrese. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942068 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.6 – IP adresa zamítnuta
403,7Je požadován klientský certifikátServer je konfigurován tak, aby vyžadoval certifikát pro ověření klienta. Klientský prohlížeč však nemá příslušný klientský certifikát nainstalován. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942067 Při pokusu o spuštění webové aplikace hostované na serveru se službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.7 – Zakázáno
403,8Přístup k serveru odepřenServer je konfigurován tak, aby odpíral požadavky na základě názvu DNS (Domain Name System) klientského počítače. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942066 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.8 – Zakázáno
403,12Mapovač odepřel přístupStránka, ke které chcete získat přístup, požaduje klientský certifikát. Jménu uživatele, které je mapováno do klientského certifikátu, je však odepřen přístup k souboru. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942064 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.12 – Klientskému certifikátu byl odepřen přístup
403,13Klientský certifikát byl odvolánKlientský prohlížeč se pokouší použít klientský certifikát, který byl příslušnou certifikační autoritou odvolán. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942063 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.13 – Zakázáno
403,14Výpis adresáře byl zamítnutServer není konfigurován pro zobrazení výpisu obsahu adresáře a výchozí dokument není nastaven. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942062 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.14 – Zakázáno
403,16Klientský certifikát není důvěryhodný nebo je neplatný.Klientský prohlížeč se pokouší použít klientský certifikát, který není pro server se službou IIS 7.0, IIS 7.5 nebo IIS 8.0 důvěryhodný nebo je neplatný. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942061 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.16 – Zakázáno
403,17Platnost klientského certifikátu skončila nebo dosud nezačala.Klientský prohlížeč se pokouší použít klientský certifikát, jehož platnost již skončila nebo dosud nezačala. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942038 Při pokusu o zobrazení webové stránky hostované Internetovou informační službou 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.17 – Zakázáno: Platnost klientského certifikátu skončila
403,18Požadovanou adresu URL nelze spustit v aktuálním fondu aplikací.Je konfigurována vlastní chybová stránka, která se nachází v jiném fondu aplikací než ve fondu aplikací požadované adresy URL. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942037 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.18 – Zakázáno
403,19Aplikace CGI pro klientský prohlížeč nelze spustit v tomto fondu aplikací.Identita fondu aplikací nemá uživatelské právo Nahradit token úrovně procesu. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942048 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 403.19 – Zakázáno
404,0Nenalezeno.Soubor, ke kterému se snažíte získat přístup, byl přesunut nebo neexistuje. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942041 Při pokusu o otevření webové stránky hostované službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.0 – Nenalezeno
404,2Omezení rozhraní ISAPI nebo CGI.Požadovaný prostředek ISAPI nebo požadovaný prostředek CGI je v počítači omezen. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942040 Při pokusu o zobrazení webové stránky hostované v počítači se službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.2 – Nenalezeno
404,3Omezení typu MIME. Aktuální mapování MIME pro požadovaný typ přípony je neplatné nebo není nakonfigurováno. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942032 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného na serveru s Internetovou informační službou 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.3 – Nenalezeno
404,4Není nakonfigurována žádná obslužná rutina. Přípona názvu souboru v požadované adrese URL nemá obslužnou rutinu nakonfigurovanou pro zpracování požadavku na webovém serveru. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942052 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.4 – Nenalezeno
404,5Odepřeno konfigurací filtrování požadavků. Požadovaná adresa URL obsahuje posloupnost znaků, která je serverem blokována. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942053 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.5 – Posloupnost adres URL byla odmítnuta
404,6Příkaz HTTP byl odepřen. Požadavek byl proveden pomocí příkazu HTTP, který není nakonfigurován nebo je neplatný. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942046 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.6 – Příkaz HTTP byl odepřen
404,7Přípona souboru byla odmítnuta. Požadovaná přípona názvu souboru není povolena. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942045 Při pokusu o zobrazení webové stránky hostované službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.7 – Přípona souboru byla odmítnuta.
404,8Obor názvů je skrytý. Požadovaná adresa URL byla odmítnuta, protože je adresář skrytý. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942047 Při pokusu o zobrazení webové stránky hostované službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.8 – Obor názvů adresy URL je skrytý
404,9Atribut souboru je skrytý. Požadovaný soubor je skrytý. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942049 Při pokusu o zobrazení webové stránky hostované službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.9 – Atribut souboru je skrytý
404,10Hlavička požadavku je příliš dlouhá. Požadavek byl odmítnut, protože jsou hlavičky požadavku příliš dlouhé. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942077 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného na serveru s Internetovou informační službou 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.10 – Hlavička požadavku je příliš dlouhá.
404,11Požadavek obsahuje zdvojené uvozovací znaky. Požadavek obsahuje zdvojené uvozovací znaky. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942076 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.11 – Adresa URL obsahuje zdvojené uvozovací znaky.
404,12Požadavek obsahuje rozšířené znaky. Požadavek obsahuje rozšířené znaky a server je nakonfigurován tak, aby rozšířené znaky nepovoloval. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942075 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.12 – Adresa URL obsahuje rozšířené znaky.
404,13Hodnota Content-Length je příliš velká. Požadavek obsahuje hlavičku Content-Length. Hodnota hlavičky Content-Length je vyšší než limit povolený pro server. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942074 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného na serveru s Internetovou informační službou 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.13 – Hodnota Content-Length je příliš velká
404,14Adresa URL požadavku je příliš dlouhá. Požadovaná adresa URL překračuje limit povolený pro server. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942073 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.14 – Adresa URL je příliš dlouhá.
404,15Hodnota Query-String je příliš dlouhá. Požadavek obsahuje hodnotu Query-String, která svou délkou přesahuje limit povolený pro server. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942071 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného počítačem se službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.15 – Nenalezeno
404,17Dynamický obsah byl mapován na obslužnou rutinu statických souborů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2019689 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 404.17 – Nenalezeno
405,0Metoda není povolena. Požadavek byl proveden pomocí neplatné metody protokolu HTTP. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942051 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného na serveru s Internetovou informační službou 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 405.0 – Metoda není povolena
406,0Neplatný typ MIME. Požadavek byl proveden za použití hlavičky Accept, která obsahuje neplatnou hodnotu MIME. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942050 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného na serveru s Internetovou informační službou 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 406 – Nepřijatelný
412,0Předběžná podmínka nebyla splněna. Požadavek byl proveden za použití hlavičky požadavku If-Match, která obsahuje neplatnou hodnotu. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942056 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného Internetovou informační službou 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 412 – Předběžná podmínka nebyla splněna
500Interní chyba serveru. Kód stavu HTTP se může zobrazit z mnoha příčin na straně serveru. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942031 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 500.0 – Interní chyba serveru
500,11Aplikace na webovém serveru se ukončuje. Požadavek není zpracován, protože probíhá ukončení cílového fondu aplikací. Počkejte, až proběhne celý proces ukončování, a znovu se pokuste požadavek odeslat. Pokud potíže přetrvávají, může mít webová aplikace nějaké potíže, které jí brání ve správném ukončení.
500,12Probíhá restart aplikace na webovém serveru. Požadavek není zpracován, protože probíhá restartování cílového fondu aplikací. Tento kód stavu HTTP by měl po obnovení stránky zmizet. Pokud se tento kód stavu HTTP po obnovení stránky znovu zobrazí, mohou být tyto potíže způsobeny antivirovým softwarem, který provádí kontrolu souboru Global.asa. Pokud potíže přetrvávají, může mít webová aplikace nějaké potíže, které jí brání ve správném restartování.
500,13Webový server je příliš zaneprázdněn. Požadavek není zpracován, protože je server příliš zaneprázdněn a nemůže přijímat nové příchozí požadavky. Tento kód stavu HTTP většinou znamená, že počet souběžných příchozích požadavků přesahuje počet požadavků, který dokáže webová aplikace služby IIS 7.0, IIS 7.5 nebo IIS 8.0 zpracovat. K těmto potížím může docházet z důvodu příliš nízkého nastavení výkonu, nedostačujícího hardwaru nebo potíží s výkonem ve webové aplikaci služby IIS 7.0, IIS 7.5 nebo IIS 8.0. Běžná metoda odstraňování těchto potíží spočívá ve vygenerování výpisu stavu paměti procesů služby IIS 7.0, IIS 7.5 nebo IIS 8.0, když k této chybě dojde, a v následném ladění souboru výpisu stavu paměti.
500,15Přímé požadavky na soubor Global.asax nejsou povoleny. Byl proveden přímý požadavek na soubor Global.asa nebo Global.asax. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942030 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 500.15 – Přímé požadavky na soubor Global.asa nejsou povoleny
500,19Konfigurační data nejsou platná. Kód stavu HTTP se zobrazuje v důsledku problému v přidruženém souboru Applicationhost.config nebo v přidruženém souboru Web.config. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942055 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 500.19 – Interní chyba serveru
500,100Interní chyba ASP. Při zpracování stránky ASP (Active Server Pages) dojde k chybě. Chcete-li získat konkrétnější informace o této chybě, deaktivujte ve webovém prohlížeči podrobné chybové zprávy protokolu HTTP. Dále může být v protokolu služby IIS uvedeno číslo chyby stránek ASP, které odpovídá aktuální chybě. Další informace o chybových zprávách stránek ASP a jejich významu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
294271 Kódy chyb stránek ASP
501,0Není implementováno. Klientský prohlížeč odešle příkaz HTTP-Trace, server však není pro zpracování příkazu HTTP-Trace nakonfigurován. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942058 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 501.0 – Není implementováno
502,1Vypršel časový limit aplikace CGI. Aplikace CGI nevrátí v nakonfigurovaném časovém limitu platnou odpověď protokolu HTTP. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942059 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: „Chyba protokolu HTTP 502.1 – Chybná brána“
502.2Chybná brána: Předčasné ukončeníAplikace CGI vrátí odpověď protokolu HTTP, která není pro server se službou IIS 7.0, IIS 7.5 nebo IIS 8.0 platná. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942057 Při pokusu o zobrazení webu hostovaného službou IIS 7.0 se zobrazí tato chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 502,2 – Chybná brána
503,0Služba není k dispozici. Požadavek je odeslán do fondu aplikací, který je v současné době zastaven nebo zakázán. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda je cílový fond aplikací spuštěn. Protokol událostí může obsahovat informace o tom, proč je fond aplikací zastaven nebo zakázán.
503,2Byl překročen limit počtu souběžných požadavků. Vlastnost appConcurrentRequestLimit je nastavena na hodnotu nižší, než je aktuální počet souběžných požadavků. Služba IIS 7.0, IIS 7.5 a IIS 8.0 nepovoluje souběžné požadavky, jejichž počet přesahuje hodnotu vlastnosti appConcurrentRequestLimit.

Kód vedlejšího stavu HTTP

Přidáno do IIS 8.0

Vedlejší kódPopis
400.10Neplatné záhlaví XFF
400.11Neplatná žádost WebSocket

Přidáno do ARR 3.0.1916

Vedlejší kódPopis
400.601 Chybná žádost klienta (ARR)
400.602 Neplatný formát času (ARR)
400.603 Chyba rozsah rozboru (ARR)
400.604 Klient je pryč (ARR)
400.605Maximální počet přesměrování (ARR)
400.606 Chyba asynchronní konkurence (ARR)
502.2 Selhání žádosti mapování (ARR)
502.3Selhání asynchronního dokončení WinHTTP (ARR)
502.4 Žádný server (ARR)
502.5 Selhání WebSocket (ARR)
502.6 Selhání žádosti přesměrování (ARR)
502.7 Selhání žádosti provedení (ARR)

Odkazy


Další informace o definicích kódů stavu HTTP najdete na následujícím webu sdružení W3C (World Wide Web Consortium): Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.