V systému Windows Vista se nespustí některé služby

Zdroj: Podpora společnosti Microsoft

Výsledek

V počítači se systémem Windows Vista zjistíte, že není spuštěna služba Windows Firewall. Při pokusu o manuální spuštění této služby se zobrazí níže uvedená chybová zpráva. Podobné potíže se mohou vyskytnout i u služby klienta DHCP nebo u služby DPS (Diagnostic Policy Service).

Toto jsou chybové zprávy v případě služby Windows Firewall:
Systém Windows nemohl v počítači Místní počítač spustit službu Windows Firewall. Další informace naleznete v systémovém protokolu událostí. Pokud se nejedná o službu společnosti Microsoft, obraťte se na dodavatele služby a sdělte kód chyby týkající se služby 5.


V systémovém protokolu událostí najdete následující událost:
Zdroj: Service Control manager Eventlog Provider.
ID události: 7024
Služba Windows Firewall byla ukončena s vlastním kódem chyby 5 (0x5).

Příčina

Tato chyba znamená odepření přístupu. K tomu může dojít v případě, že účet MpsSvc nemá dostatečná oprávnění pro související klíče registru.

Účet NT Service\MpsSvc potřebuje oprávnění pro následující klíče:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch
  Potřebné oprávnění: Dotazovat se na hodnotu, Nastavit hodnotu
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
  Potřebné oprávnění: Úplné řízení, Číst
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy
  Potřebné oprávnění: Úplné řízení, Číst

V případě služby klienta DHCP může tento problém nastat, pokud nemá účet NT Service\DHCP dostatečná oprávnění pro následující klíče:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
  Potřebné oprávnění: Dotazovat se na hodnotu; Vytvořit hodnoty, Vytvořit výčet podklíčů, Upozornit, Číst informace o řízení
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Configurations
  Potřebné oprávnění: Úplné řízení, Číst

V případě služby DPS (Diagnostic Policy Service) může tento problém nastat, pokud nemá účet Trustedinstaller oprávnění pro následující klíč:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DPS\Parameters
Potřebné oprávnění: Úplné řízení, Číst

Řešení

Můžete provést automatickou diagnózu a opravu běžných potíží se službou Windows Firewall, jako jsou tyto:
 • Služba Windows Firewall není výchozí bránou firewall.
 • Služba Windows Firewall se nespustí.
 • Spuštění služby Windows Firewall systémem Windows Vista se nezdaří.
 • Chyba specifická pro službu 5 (0x5): Vzdálená pomoc nefunguje.
 • Nelze získat přístup ke sdíleným složkám a tiskárnám.
Chcete-li stáhnout a spustit tohoto automatického poradce při potížích, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže:


Pokud nechcete použít výše uvedeného automatického poradce při potížích a chcete potíže vyřešit sami, přidejte pro účet oprávnění k těmto klíčům registru. Zde jsou například kroky pro službu Windows Firewall:
 1. V programu Editor registru přejděte na klíč, pro který potřebujete přidat oprávnění.
 2. Klikněte na tento klíč pravým tlačítkem myši a klikněte na položku Oprávnění.
 3. Ujistěte se, zda je v poli Umístění vybrán místní počítač.
 4. Do pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte hodnotu NT SERVICE\mpssvc. Klikněte na položku Zkontrolovat název.
 5. Klikněte na tlačítko OK.
 6. Pak vyberte účet, který se zobrazí v seznamu, a přidejte pro něj příslušná oprávnění.
 7. Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko OK.

Vlastnosti

ID článku: 943996 - Poslední kontrola: 13. 10. 2010 - Revize: 1

Váš názor