Popis sady Windows Server 2008 domény jen pro čtení řadič compatibility pack pro klienty systému Windows Server 2003 a pro klienty systému Windows XP a Windows Vista

ÚVOD

Tento článek popisuje Windows Server 2008 domény jen pro čtení řadiče domény compatibility pack pro klienty systému Windows Server 2003 a pro klienty systému Windows XP. Tato aktualizace řeší problémy s kompatibilitou, ke kterým dochází s klienty nižší úrovně, které nepodporují funkce systému Windows Server 2008 RODC. Informace v tomto článku platí také pro systém Windows Server 2008 R2 jen pro čtení.

Další informace

Nemáte nutně k instalaci této aktualizace před lze nasadit řadič domény jen pro čtení. V některých případech problémy s kompatibilitou nemají vliv na vaše nasazení. Nebo je možné použít alternativní řešení namísto použití aktualizace.

Následující oddíly popisují následující položky:
 • Příznak, který je spojen s každou potíže s kompatibilitou
 • Scénář nasazení jen pro čtení, ve kterém k problému dochází a klienty, kteří jsou touto chybou postiženy
 • Vliv problém
 • Řešení problému, pokud je k dispozici řešení

Problém 1

Příznak

Jsou-li klientský přístup pouze řadiče domény jen pro čtení, Windows Management Instrumentation (WMI) filtry, které jsou nakonfigurovány pro Zásady skupiny nejsou použity. Navíc soubor Gpsvc.log obsahuje následující informace:

Scénář a ohrožených klientů

Tento problém se týká klientů na webu, který má pouze čtení řadiče domény k dispozici.

Vliv

Které jsou propojeny filtry služby WMI objekt Zásady skupiny nemusí být použita.

Jak potíže obejít

Není žádné řešení tohoto problému k dispozici.

Problém 2

Příznak

Nelze použít zásady protokol IPSec (IPsec) a kód chyby Win32 8219 (ERROR_POLICY_OBJECT_NOT_FOUND) je vrácena, pokud jsou k dispozici pouze Windows Server 2008 řadiče domény jen pro čtení.

Scénář a ohrožených klientů

Tento problém se týká klientů na webu, který má pouze čtení řadiče domény k dispozici. Obvykle k tomuto problému dochází v případě sady office větev.

Vliv

Počítače se systémem Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 neobdrží zásady protokolu IPsec, které používají řadiče domény jen pro čtení.

Jak potíže obejít

Není žádné řešení tohoto problému k dispozici.

Problém 3

Příznak

Členské počítače systému Windows Server 2003 a Windows XP členské počítače nesynchronizovat čas Win32 systému Windows Server 2008 řadiče domény jen pro čtení.

Scénář a ohrožených klientů

Tento problém se týká klientů na webu, který má pouze čtení řadiče domény k dispozici. Obvykle k tomuto problému dochází v případě sady office větev nebo ve scénáři obvodové sítě, ve kterém nelze kontaktovat řadič domény s možností zápisu.

Poznámka: Obvodové síti je také známá jako "DMZ", "demilitarizovaná zóna" a "bezpečnostní prověrkou podsítě."

Vliv

Pokud doba služeb je přísně asynchronní, můžete obdržet chybovou zprávu při pokusu o přístup k prostředkům v síti.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, nakonfigurujte klientské počítače pro synchronizaci času z jiného řadiče domény, který je k dispozici v síti.

Problém 4

Příznak

Počítače v hraniční síti nelze připojit k doméně.

Scénář a ohrožených klientů

Tento problém se týká klientů na webu, který má pouze čtení řadiče domény k dispozici. Obvykle k tomuto problému dochází v případě sady office větev nebo v případě obvodové síti.

Vliv

Počítače nelze připojit k doméně i v případě, že účet počítače a heslo jsou zadány zadán v řadiči domény jen pro čtení.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, vytvořte pravidla brány firewall umožňující kontaktovat řadič domény s možností zápisu.

Nebo Most obvodovou sítí a sítí intranet. Proveďte pouze v případě, povolit zásady vaší organizace pro tuto operaci.

Problém 5

Příznak

Na webu, který má pouze čtení řadiče domény k dispozici uživatelé pokusí změnit svá hesla v počítačích se systémem Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003. Když uživatelé provést, změňte hesla operace se nezdaří.

Scénář a ohrožených klientů

Tento problém se týká klientů na webu, který má pouze čtení řadiče domény k dispozici. Obvykle k tomuto problému dochází v případě obvodové síti.

Vliv

Uživatelé nemohou měnit svá hesla.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, vytvořte pravidla brány firewall umožňující kontaktovat řadič domény s možností zápisu. Nebo jste uživatelům měnit hesla pomocí počítače se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008.

Problém 6

Příznak

Windows Server 2008 řadiče domény jen pro čtení nelze načíst nebo vytvořit certifikát veřejného klíče pomocí funkce LsaRetrievePrivateData nebo LsaStorePrivateData funkce.

Volání LsaRetrievePrivateData funkce dokončí. Však hodnota NULL je vrácena pro soukromá data.

Volání LsaStorePrivateData funkce se nezdaří a je vrácen kód chyby 0xc0000034.

Scénář a ohrožených klientů

Tento problém se týká klientů na webu, který má pouze čtení řadiče domény k dispozici. Obvykle k tomuto problému dochází v případě sady office větev nebo v případě obvodové síti.

Vliv

Data Protection API (DPAPI) na klienty, kteří mají přístup pouze řadiče domény jen pro čtení nelze dešifrovat hlavní klíče, pokud tyto klienty dříve kontaktovat řadič domény s možností zápisu a načíst veřejného klíče certifikát. Přestože je k dispozici řadič domény s možností zápisu, rozhraní DPAPI stále nelze dešifrovat hlavní klíče Pokud nejbližší řadič domény je řadič domény jen pro čtení.

Jak potíže obejít

Když se pokusí dešifrovat hlavních klíčů rozhraní DPAPI, ujistěte se, zda má klient přístup k pouze řadič domény s možností zápisu.

Poznámka: Rozhraní DPAPI se obvykle snaží dešifrovat hlavních klíčů během změny hesla.

Problém 7

Příznak

Při pokusu o publikování tiskárny publikované tiskárny nemusí pracovat správně.

Scénář a ohrožených klientů

Tento problém se týká klientů na webu, který má pouze čtení řadiče domény k dispozici. Obvykle k tomuto problému dochází v případě sady office větev.

Vliv

Pokud řadič domény jen pro čtení obdrží žádost o publikování tiskárny, řadič domény jen pro čtení předá žádost řadiči domény s možností zápisu. Zařazovací služba se pokusí číst z řadiče domény jen pro čtení ihned po zápisu akce je implementována. Však to zařazovací služba nemá než tiskárna publikovat informace replikovány do řadiče domény jen pro čtení. Proto publikovat operace se nezdaří.

Jak potíže obejít

Není žádné řešení tohoto problému k dispozici.

Problém 8

Příznak

Na webu, který má pouze čtení řadiče domény k dispozici pomocí dialogového okna Najít tiskárny v klientském počítači se systémem Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003. Je-li to provést, v dialogovém okně Najít tiskárny přestane reagovat.

Scénář a ohrožených klientů

Tento problém se týká klientů na webu, který má pouze čtení řadiče domény k dispozici. Obvykle k tomuto problému dochází v případě sady office větev.

Vliv

Uživatelé nemohou najít tiskárny, které jsou publikovány v služba Active Directory Domain Services.

Jak potíže obejít

Není žádné řešení tohoto problému k dispozici.

Problém 9

Příznak

Active Directory rozhraní ADSI (Service) rozhraní API funkce v systému Windows Server 2003 a Windows XP odesílat požadavky na řadič vzdálené domény s možností zápisu, nikoli řadiče místní domény jen pro čtení.

Scénář a ohrožených klientů

Tento problém se týká klientů na webu, který má pouze čtení řadiče domény k dispozici. Obvykle k tomuto problému dochází v případě sady office větev.

Vliv

Tento problém způsobuje zbytečné přenosy a přístup čekací doby v síti.

Jak potíže obejít

Ověření, zda všichni klienti připojení k řadiči domény s možností zápisu při těchto klientů volání funkcí rozhraní API rozhraní ADSI. To i v případě, že volání funkce provádět pouze operace čtení.

Problém 10

Příznak

Řadiče domény se systémem Windows Server 2003 pokrytí serveru automatické provedení pro weby, které mají řadiče domény jen pro čtení.

Scénář a ohrožených klientů

Tento problém se týká řadičů domény, které poskytují automatické webu pokrytí pro jiné weby office větev. Obvykle k tomuto problému dochází v případě sady office větev.

Poznámka: Tento problém je na rozdíl od jiných problém, který je uveden v článku. Pro další problémy Pokud není provedení navrhované řešení, můžete použít opravu hotfix klientům, které spolupracují s řadiče. Tento problém pokud není provedení navrhované řešení, instalací opravy hotfix do řadiče domény systému Windows Server 2003, které pokrytí serveru automatické provedení pro weby, které mají řadiče. Po instalaci opravy hotfix, jsou schopni rozpoznat jen pro čtení v lokalitách, které by jinak byly ošetřeny jako prázdné řadiče domény systému Windows Server 2003. Navíc je oprava hotfix zabraňuje publikování záznamy SRV ve službě DNS těchto serverů, řadičů domény systému Windows Server 2003 je-li to vyžadováno automatické webu pokrytí.

Vliv

Řadiče domény se systémem Windows Server 2003 mohou registrovat své záznamy SRV služby DNS pro síť obsahující řadič domény jen pro čtení. Proto klienti nemusí ověřovat podle očekávání s řadičem místní domény jen pro čtení. Však mohou používat řadiče domény v jiných sítích místo.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
 • Ujistěte se, že pouze řadiče domény se systémem Windows Server 2008 jsou k dispozici na webu, který je nejblíže k serveru řadiče domény jen pro čtení.
 • Zakážete automatické webu pokrytí v řadičích domény se systémem Windows Server 2003. Uvědomte si, že tento problém se týká zveřejnění záznamy SRV pro všechny weby, které jsou považovány za prázdné řadiče domény systému Windows Server 2003. Další informace o automatické webu pokrytí naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732322(WS.10).aspx

Problém 11

Příznak

Řadiče domény se systémem Windows Server 2003 nezdaří provést automatické webu pokrytí, také pro weby, které by pokrývaly. Netlogon.log obsahuje následující informace:
[DŮLEŽITÉ] NlSitesUpdateSiteCoverage: Nelze DsGetDomainControllerInfoW 87 (= ERROR_INVALID_PARAMETER

Scénář a ohrožených klientů

Tento problém se týká klientů na servery, které mají žádné místní řadič domény k dispozici.

Vliv

Lokátor řadiče domény v klientském počítači, nebudete moci najít nejbližší server. To může zpomalit proces přihlášení a použití zásad skupiny.

Jak potíže obejít

Zakázat AutoSiteCoverage a pokrytí sítě DC méně ručně.

Informace o aktualizaci


Poznámka:
 • Opravu hotfix, která je k dispozici v tomto článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base se nevztahuje na systém Windows 2000 Server nebo Windows 2000 Professional.
 • Aktualizace Windows Vista SP1 není nutné žádné opravy hotfix. Proto je ovlivněna pouze Vista RTM.

Další informace o známých problémech při zavádění řadiče naleznete na následujícím webu:
http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc725669(WS.10).aspx
Následující soubory jsou k dispozici pro stažení z webu Microsoft Download Center:

Aktualizace systému Windows Server 2003
Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003.

Aktualizace pro systém Windows Server 2003 pro systémy s procesorem Itanium
Download Stáhněte aktualizace pro Windows Server 2003 pro systémy s procesorem Itanium balíček.

Aktualizace pro systém Windows Server 2003 x64 Edition
Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003 x64 Edition.

Aktualizace pro systém Windows XP
Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows XP.

Aktualizace pro systém Windows XP x64 Edition
Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows XP x64 Edition.

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Informace o aktualizaci systému Windows XP

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít Windows XP Service Pack 2 nebo Windows XP Service Pack 3.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix musíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows XP s aktualizací Service Pack 2, verze x86
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SP
Adsldp.dll5.1.2600.3365176,12805-May-200811:08x86SP2
Adsmsext.dll5.1.2600.336568 09605-May-200811:08x86SP2
Dsuiext.dll5.1.2600.3365113,15205-May-200811:08x86SP2
Gptext.dll5.1.2600.3365199,68005-May-200811:08x86SP2
Localspl.dll5.1.2600.3365343,04005-May-200811:08x86SP2
Lsasrv.dll5.1.2600.3365727,04005-May-200811:08x86SP2
Msv1_0.dll5.1.2600.3365132,60805-May-200811:08x86SP2
Netlogon.dll5.1.2600.3365407,04005-May-200811:08x86SP2
Ntdsapi.dll5.1.2600.336568 09605-May-200811:08x86SP2
Policman.dll5.1.2600.336592,67205-May-200811:08x86SP2
W32time.dll5.1.2600.3365175,10405-May-200811:08x86SP2
W32tm.exe5.1.2600.336552,73603-May-200810:15x86SP2
Wkssvc.dll5.1.2600.3365134,14405-May-200811:08x86SP2
Systém Windows XP s aktualizací Service Pack 3, verze x86
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SP
Adsldp.dll5.1.2600.5582176,12817-Apr-200814:50x86SP3
Adsmsext.dll5.1.2600.558268 09617-Apr-200804:50x86SP3
Dsuiext.dll5.1.2600.5582113,15217-Apr-200804:50x86SP3
Gptext.dll5.1.2600.5582199,68017-Apr-200804:50x86SP3
Localspl.dll5.1.2600.5582343,04017-Apr-200804:50x86SP3
Lsasrv.dll5.1.2600.5582728,06417-Apr-200804:50x86SP3
Msv1_0.dll5.1.2600.5594132,60805-May-200811:06x86SP3
Netlogon.dll5.1.2600.5582407,04017-Apr-200804:50x86SP3
Ntdsapi.dll5.1.2600.558268 09617-Apr-200804:50x86SP3
Policman.dll5.1.2600.558292,67217-Apr-200804:50x86SP3
W32time.dll5.1.2600.5582175,10417-Apr-200804:50x86SP3
W32tm.exe5.1.2600.559452,73603-May-200811:57x86SP3
Wkssvc.dll5.1.2600.5582134,14417-Apr-200804:50x86SP3

Informace o aktualizaci Windows Server 2003

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít Windows Server 2003 Service Pack 1 nebo Windows Server 2003 Service Pack 2 nainstalován.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
889100 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Server 2003

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix musíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows Server 2003 Service Pack 1, verze x86
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SP
Adsldp.dll5.2.3790.3123178,17621-Apr-200807:04x86SP1
Adsmsext.dll5.2.3790.312369,63221-Apr-200807:04x86SP1
Dsuiext.dll5.2.3790.3123119,80821-Apr-200807:04x86SP1
Gptext.dll5.2.3790.3123235,00821-Apr-200807:04x86SP1
Localspl.dll5.2.3790.3123348,67221-Apr-200807:04x86SP1
Lsasrv.dll5.2.3790.3123822,78421-Apr-200807:04x86SP1
Msv1_0.dll5.2.3790.3123144,89621-Apr-200807:04x86SP1
Netlogon.dll5.2.3790.3123426,49621-Apr-200807:04x86SP1
Ntdsa.dll5.2.3790.31201,525,76015-Apr-200810:20x86SP1
Ntdsapi.dll5.2.3790.312373,72821-Apr-200807:04x86SP1
Policman.dll5.2.3790.312371,16821-Apr-200807:04x86SP1
W03a2409.dll5.2.3790.309029,69614-Feb-200809:41x86SP1
W32time.dll5.2.3790.3123227,32821-Apr-200807:04x86SP1
W32tm.exe5.2.3790.312355,80817-Apr-200811:22x86SP1
Wkssvc.dll5.2.3790.3123134,65621-Apr-200807:04x86SP1
Windows Server 2003 Service Pack 2, verze x86
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SP
Adsldp.dll5.2.3790.4275178,68821-Apr-200806:52x86SP2
Adsmsext.dll5.2.3790.427569,63221-Apr-200806:52x86SP2
Dsuiext.dll5.2.3790.4275119,80821-Apr-200806:52x86SP2
Gptext.dll5.2.3790.4275235,00821-Apr-200806:52x86SP2
Localspl.dll5.2.3790.4275342,52821-Apr-200806:52x86SP2
Lsasrv.dll5.2.3790.4275815,61621-Apr-200806:52x86SP2
Msv1_0.dll5.2.3790.4275143,36021-Apr-200806:52x86SP2
Netlogon.dll5.2.3790.4272437,24815-Apr-200810:07x86SP2
Ntdsa.dll5.2.3790.42721,526,78415-Apr-200810:07x86SP2
Ntdsapi.dll5.2.3790.427273,21615-Apr-200810:07x86SP2
Policman.dll5.2.3790.427571,16821-Apr-200806:52x86SP2
W32time.dll5.2.3790.4275227,32821-Apr-200806:52x86SP2
W32tm.exe5.2.3790.427555,80817-Apr-200811:39x86SP2
Wkssvc.dll5.2.3790.4275134,65621-Apr-200806:52x86SP2
Windows Server 2003 s Service Pack 1 pro počítače s procesory Itanium
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Adsldp.dll5.2.3790.3123516,09609-May-200808:17IA-64SP1Není k dispozici
Adsmsext.dll5.2.3790.3123208,38409-May-200808:17IA-64SP1Není k dispozici
Dsuiext.dll5.2.3790.3123247,80809-May-200808:17IA-64SP1Není k dispozici
Gptext.dll5.2.3790.3123567,80809-May-200808:17IA-64SP1Není k dispozici
Localspl.dll5.2.3790.3123967,68009-May-200808:17IA-64SP1Není k dispozici
Lsasrv.dll5.2.3790.31232,163,20009-May-200808:17IA-64SP1Není k dispozici
Msv1_0.dll5.2.3790.3123390,14409-May-200808:17IA-64SP1Není k dispozici
Netlogon.dll5.2.3790.3123989,69609-May-200808:17IA-64SP1Není k dispozici
Ntdsa.dll5.2.3790.31204,276,73609-May-200808:17IA-64SP1Není k dispozici
Ntdsapi.dll5.2.3790.3123211,96809-May-200808:18IA-64SP1Není k dispozici
Policman.dll5.2.3790.3123258,04809-May-200808:18IA-64SP1Není k dispozici
W03a2409.dll5.2.3790.309028,67209-May-200808:18IA-64SP1Není k dispozici
W32time.dll5.2.3790.3123578,56009-May-200808:18IA-64SP1Není k dispozici
W32tm.exe5.2.3790.3123139,26409-May-200808:18IA-64SP1Není k dispozici
Wkssvc.dll5.2.3790.3123326,65609-May-200808:18IA-64SP1Není k dispozici
Wadsldp.dll5.2.3790.3123178,17609-May-200808:18x86SP1WOW
Wadsmsext.dll5.2.3790.312369,63209-May-200808:18x86SP1WOW
Wdsuiext.dll5.2.3790.3123119,80809-May-200808:18x86SP1WOW
Wgptext.dll5.2.3790.3123235,00809-May-200808:18x86SP1WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.3123144,89609-May-200808:18x86SP1WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.3123426,49609-May-200808:18x86SP1WOW
Wntdsa.dll5.2.3790.31201,525,76009-May-200808:18x86SP1WOW
Wntdsapi.dll5.2.3790.312373,72809-May-200808:18x86SP1WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69609-May-200808:18x86SP1WOW
Ww32time.dll5.2.3790.3123227,32809-May-200808:18x86SP1WOW
Ww32tm.exe5.2.3790.312355,80809-May-200808:18x86SP1WOW
Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2, verze s procesorem Itanium
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Adsldp.dll5.2.3790.4275516,09609-May-200808:24IA-64SP2Není k dispozici
Adsmsext.dll5.2.3790.4275208,38409-May-200808:24IA-64SP2Není k dispozici
Dsuiext.dll5.2.3790.4275247,80809-May-200808:24IA-64SP2Není k dispozici
Gptext.dll5.2.3790.4275568,32009-May-200808:24IA-64SP2Není k dispozici
Localspl.dll5.2.3790.4275968,19209-May-200808:24IA-64SP2Není k dispozici
Lsasrv.dll5.2.3790.42752,165,24809-May-200808:24IA-64SP2Není k dispozici
Msv1_0.dll5.2.3790.4275390,14409-May-200808:24IA-64SP2Není k dispozici
Netlogon.dll5.2.3790.4272989,69609-May-200808:24IA-64SP2Není k dispozici
Ntdsa.dll5.2.3790.42724,279,80809-May-200808:25IA-64SP2Není k dispozici
Ntdsapi.dll5.2.3790.4272211,96809-May-200808:25IA-64SP2Není k dispozici
Policman.dll5.2.3790.4275258,04809-May-200808:25IA-64SP2Není k dispozici
W32time.dll5.2.3790.4275578,56009-May-200808:25IA-64SP2Není k dispozici
W32tm.exe5.2.3790.4275139,26409-May-200808:25IA-64SP2Není k dispozici
Wkssvc.dll5.2.3790.4275326,65609-May-200808:25IA-64SP2Není k dispozici
Wadsldp.dll5.2.3790.4275178,68809-May-200808:25x86SP2WOW
Wadsmsext.dll5.2.3790.427569,63209-May-200808:25x86SP2WOW
Wdsuiext.dll5.2.3790.4275119,80809-May-200808:25x86SP2WOW
Wgptext.dll5.2.3790.4275235,00809-May-200808:25x86SP2WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4275143,36009-May-200808:25x86SP2WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.4272437,24809-May-200808:25x86SP2WOW
Wntdsa.dll5.2.3790.42721,526,78409-May-200808:25x86SP2WOW
Wntdsapi.dll5.2.3790.427273,21609-May-200808:25x86SP2WOW
Ww32time.dll5.2.3790.4275227,32809-May-200808:25x86SP2WOW
Ww32tm.exe5.2.3790.427555,80809-May-200808:25x86SP2WOW
Windows Server 2003 Service Pack 1, verze x64
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Adsldp.dll5.2.3790.3123342,01609-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
Adsmsext.dll5.2.3790.3123105,47209-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
Dsuiext.dll5.2.3790.3123149,50409-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
Gptext.dll5.2.3790.3123326,65609-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
Localspl.dll5.2.3790.3123750,08009-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
Lsasrv.dll5.2.3790.31231,566,72009-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
Msv1_0.dll5.2.3790.3123260,60809-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
Netlogon.dll5.2.3790.3123690,17609-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
Ntdsa.dll5.2.3790.31202,969,60009-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
Ntdsapi.dll5.2.3790.3123132,60809-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
Policman.dll5.2.3790.3123131,07209-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
W03a2409.dll5.2.3790.309030,20809-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
W32time.dll5.2.3790.3123407,55209-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
W32tm.exe5.2.3790.312379,36009-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
Wkssvc.dll5.2.3790.3123228,35209-May-200808:17x64SP1Není k dispozici
Wadsldp.dll5.2.3790.3123178,17609-May-200808:17x86SP1WOW
Wadsmsext.dll5.2.3790.312369,63209-May-200808:17x86SP1WOW
Wdsuiext.dll5.2.3790.3123119,80809-May-200808:17x86SP1WOW
Wgptext.dll5.2.3790.3123235,00809-May-200808:17x86SP1WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.3123144,89609-May-200808:17x86SP1WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.3123426,49609-May-200808:17x86SP1WOW
Wntdsa.dll5.2.3790.31201,525,76009-May-200808:17x86SP1WOW
Wntdsapi.dll5.2.3790.312373,72809-May-200808:17x86SP1WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69609-May-200808:17x86SP1WOW
Ww32time.dll5.2.3790.3123227,32809-May-200808:17x86SP1WOW
Ww32tm.exe5.2.3790.312355,80809-May-200808:17x86SP1WOW
Windows Server 2003 Service Pack 2, verze x64
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Adsldp.dll5.2.3790.4275342,01609-May-200808:24x64SP2Není k dispozici
Adsmsext.dll5.2.3790.4275105,47209-May-200808:24x64SP2Není k dispozici
Dsuiext.dll5.2.3790.4275149,50409-May-200808:24x64SP2Není k dispozici
Gptext.dll5.2.3790.4275327,16809-May-200808:24x64SP2Není k dispozici
Localspl.dll5.2.3790.4275750,08009-May-200808:24x64SP2Není k dispozici
Lsasrv.dll5.2.3790.42751,567,23209-May-200808:24x64SP2Není k dispozici
Msv1_0.dll5.2.3790.4275260,60809-May-200808:24x64SP2Není k dispozici
Netlogon.dll5.2.3790.4272690,17609-May-200808:24x64SP2Není k dispozici
Ntdsa.dll5.2.3790.42722,971,13609-May-200808:24x64SP2Není k dispozici
Ntdsapi.dll5.2.3790.4272132,60809-May-200808:25x64SP2Není k dispozici
Policman.dll5.2.3790.4275131,07209-May-200808:25x64SP2Není k dispozici
W32time.dll5.2.3790.4275407,55209-May-200808:25x64SP2Není k dispozici
W32tm.exe5.2.3790.427579,36009-May-200808:25x64SP2Není k dispozici
Wkssvc.dll5.2.3790.4275228,35209-May-200808:25x64SP2Není k dispozici
Wadsldp.dll5.2.3790.4275178,68809-May-200808:25x86SP2WOW
Wadsmsext.dll5.2.3790.427569,63209-May-200808:25x86SP2WOW
Wdsuiext.dll5.2.3790.4275119,80809-May-200808:25x86SP2WOW
Wgptext.dll5.2.3790.4275235,00809-May-200808:25x86SP2WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4275143,36009-May-200808:25x86SP2WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.4272437,24809-May-200808:25x86SP2WOW
Wntdsa.dll5.2.3790.42721,526,78409-May-200808:25x86SP2WOW
Wntdsapi.dll5.2.3790.427273,21609-May-200808:25x86SP2WOW
Ww32time.dll5.2.3790.4275227,32809-May-200808:25x86SP2WOW
Ww32tm.exe5.2.3790.427555,80809-May-200808:25x86SP2WOW

Informace o systému Windows Vista service pack

Tento problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows Vista.

Další informace o tom, jak postupovat, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
935791 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Vista

Informace o aktualizaci systému Windows Vista

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Tuto opravu hotfix instalujte pouze do systémů, ve kterých dochází k potížím popsaným v tomto článku. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix musíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Informace o souboru

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Systém Windows Vista, verze x86

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Adsmsext.dll6.0.6000.2102776,28814-Mar-200903:14x86
Adsldp.dll6.0.6000.21027186,36814-Mar-200903:14x86
Ksecdd.sys6.0.6000.16386407,14413-Dec-200719:56x86
Lsa-ppdlic.xrm-msNení k dispozici2,99814-Mar-200902:50Není k dispozici
Lsasrv.dll6.0.6000.210271,234,43214-Mar-200903:15x86
Lsass.exe6.0.6000.210277,68014-Mar-200901:02x86
Secur32.dll6.0.6000.2102772,70414-Mar-200903:18x86
Policman.dll6.0.6000.2102781,40814-Mar-200903:18x86
Policman.mofNení k dispozici12,15013-Mar-200922:37Není k dispozici
Wkssvc.dll6.0.6000.21027158,20814-Mar-200903:18x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNení k dispozici2,99014-Mar-200902:51Není k dispozici

Systém Windows Vista, verze platformy x 64

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Adsmsext.dll6.0.6000.21027105,47214-Mar-200903:36x64
Adsldp.dll6.0.6000.21027237,05614-Mar-200903:36x64
Ksecdd.sys6.0.6000.16386477,80014-Dec-200721:35x64
Lsa-ppdlic.xrm-msNení k dispozici2,99814-Mar-200903:17Není k dispozici
Lsasrv.dll6.0.6000.210271,662,97614-Mar-200903:37x64
Lsass.exe6.0.6000.210279,72814-Mar-200901:27x64
Secur32.dll6.0.6000.2102795,23214-Mar-200903:40x64
Policman.dll6.0.6000.21027130,04814-Mar-200903:40x64
Policman.mofNení k dispozici12,15013-Mar-200922:38Není k dispozici
Wkssvc.dll6.0.6000.21027201,72814-Mar-200903:41x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNení k dispozici2,99014-Mar-200903:17Není k dispozici
Secur32.dll6.0.6000.2102777,31214-Mar-200903:18x86
Adsmsext.dll6.0.6000.2102776,28814-Mar-200903:14x86
Adsldp.dll6.0.6000.21027186,36814-Mar-200903:14x86
Policman.dll6.0.6000.2102781,40814-Mar-200903:18x86
Policman.mofNení k dispozici12,15013-Mar-200922:37Není k dispozici

Filtry služby WMI

Filtr rozhraní WMI můžete použít k zadání kritérií, které musí být splněny před použitím propojený objekt Zásady skupiny v počítači. Filtr rozhraní WMI můžete filtrovat počítače, které chcete použít nastavení Zásady skupiny tak, že není nutné rozdělit organizační jednotky.

Jak povolit protokolování v souboru Gpsvc.log

Chcete-li povolit protokolování v souboru Gpsvc.log, postupujte takto.


Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko
  OK.
 2. Vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz
  Novýa potom klepněte na příkaz klíč.
 4. Zadejte Diagnostikaa potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši podklíč Diagnostika , přejděte na příkaz Novýa klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte GPSvcDebugLevela stiskněte klávesu ENTER.
 7. Klepněte pravým tlačítkem myši GPSvcDebugLevela potom klepněte na příkaz změnit.
 8. Do pole Údaj hodnoty zadejte
  0x30002a potom klepněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete Editor registru.
 10. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  gpupdate/force
 11. Zobrazení souboru Gpsvc.log v následující složce:
  %windir%\debug\usermode

  Poznámka: Pokud složku uživatelského režimu neexistuje v %WINDIR%\debug\ souboru gpsvc.log nebude vytvořena. Jsou-li složka uživatelského režimu neexistuje, vytvořte jej pod % windir%\debug.
Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 944043 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor