Popis produktu Forefront Security for Exchange Server Service Pack 1

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Přesvědčte se, zda jste zálohovali registr před úpravami. Ujistěte se, že víte, jak registr obnovit v případě výskytu problému. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Souhrn

Společnost Microsoft vydala Microsoft Forefront Security for Exchange Server Service Pack 1 (SP1). Tento článek popisuje následující informace o aktualizaci service pack:
 • Požadavky na instalaci aktualizace service pack
 • Nová možnost doručování z karantény zabezpečení
 • Důležité poznámky, které je třeba zvážit před instalací aktualizace service pack
 • Nové funkce, které jsou zahrnuty v aktualizaci service pack
 • Opravy softwaru, které jsou zahrnuty v aktualizaci service pack

Další informace

Požadavky na instalaci aktualizace service pack

Všechny minimální systémové paměti a na disku požadavky na místo pro Microsoft Exchange Server 2007 musí být splněny před instalací produktu Microsoft Forefront Security for Exchange Server. Není dostatek paměti nebo místa na disku může ovlivnit schopnost aplikace Forefront Security prohledávat velké soubory.

Minimální požadavky na serveru

 • Je nutné používat jeden z následujících operačních systémů:

  • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) nebo novější verzi systému Windows Server 2003
  • Windows Server 2003 R2
  • Windows Server 2008
 • Musí být nainstalovaný Exchange Server 2007.
 • Počítač musí mít 1 gigabajt (GB) volné paměti navíc minimálně 2 GB volné paměti, které se doporučuje spustit Exchange Server 2007.

  Poznámka: Pro každý další prohledávací stroj, který používáte je potřeba více paměti pro každý proces skenování.
 • Počítač musí mít 2 GB volného místa na disku.
 • Počítač musí mít procesor s frekvencí 1 GHz Intel nebo rychlejší procesor.
Další informace o požadavcích na systém Exchange Server 2007 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Požadavky na minimální pracovní stanici

 • Systém Windows 2000 Professional nebo Windows Server 2003
 • 6 MB dostupné paměti
 • 10 MB volného místa na disku
 • Procesor Intel

Nová možnost "Doručování z karantény zabezpečení"

Byla přidána nová možnost doručování z karantény zabezpečení ke správcům umožňují větší pružnost při zpracování zpráv a příloh, které jsou předávány z karantény. Následující možnosti jsou k dispozici pro toto nastavení:

 • Režim zabezpečení je výchozí nastavení. Způsobí, že všechny zprávy a přílohy, které jsou dodávány z karantény znovu vyhledány viry a shody s filtry.
 • Režim kompatibility umožňuje zpráv a příloh, které má být dodáno z karantény, aniž by byly vyhledány shody s filtry. (Zprávy a přílohy jsou vždy vyhledány viry.)

  Aplikace Forefront Security for Exchange Server označí přidáním speciální textové "Značky" v řádku Předmět všechny zprávy doručené z karantény.
Během instalace budete vyzváni, zda chcete spustit v zabezpečeném režimu nebo v režimu kompatibility.

Pokud chcete, aby aplikace Forefront Security pro Exchange Server nadále umožňovat zpráv a příloh z karantény doručení bez katalogu pro filtr odpovídá, vyberte Režim kompatibility. Pokud chcete zprávy a přílohy znovu prohledávány, vyberte Režim zabezpečení.

Toto nastavení platí pro úloha Realtime Scan Job a Transport Scan Job. Další informace o úlohách Realtime Scan Job a Transport Scan Job naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

V předmětu text "Značka", který se používá při doručování zpráv z karantény pomocí nové položky registru ForwardedAttachmentSubject můžete přizpůsobit. Předmět "Značka" textu lze změnit na jedinečný řetězec organizace nebo ji lze změnit na místní jazyk.Poznámky
 • Pokud doručování z karantény zabezpečení možnost je nastavena na Režim zabezpečení, mohou být staré zprávy doručené z karantény znovu rozpoznány a umístit do karantény, pokud jsou znovu prohledány programem vyhledávání v reálném čase.
 • Pokud zprávy, které jsou již v organizaci byly označeny starý text "Značka" v řádku Předmět, jsou použity filtry. K tomu dochází, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • Doručování z karantény zabezpečení možnost je nastavena na Režim kompatibility.
  • Změní se text "Značka" řádek předmětu.
  • Zprávy jsou znovu prohledány.
Bez ohledu na vybraný režim jsou všechny příchozí zprávy jsou kontrolovány a filtrovány podle produktu Forefront Security for Exchange Server Transport scan job.

Ve výchozím nastavení nebude provádět úloha Manual Scan Job soubor filtrování zprávy předané dál z karantény. Pokud chcete spustit úloha Manual Scan Job a pokud jsou přílohy předané dál znovu rozpoznány, musíte vytvořit položku registru ManuallyScanForwardedAttachments a pak nastavte hodnotu položky na hodnotu 1. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Důležité poznámky, které je třeba zvážit před instalací aktualizace service pack

 • Upgrady pro vydání, které jsou starší než aplikace Forefront Security for Exchange Server 10.0 nejsou podporovány.
 • Standardní aplikace Forefront Security for Exchange Server licencí zahrnuje následující stroje pro vyhledávání virů:
  • Microsoft
  • Norman
  • Sophos
  • Příkaz
  • Kaspersky
  • VBuster
  • AhnLab
  • Společnost Computer Associates
  Po instalaci jsou pro vyhledávání náhodně vybráno pět strojů. Jakmile je produkt nainstalován, můžete výběr stroje změnit Forefront Server Security Administrator. Můžete vybrat maximálně pět strojů na úlohu skenování.
 • Po nové instalaci je nutné stáhnout nové soubory definic a ujistěte se, že se používá k dispozici nejaktuálnější ochranu. Hodinové aktualizace skeneru pro každý licencovaný stroj je naplánována. Tyto aktualizace se zahájí pět minut po spuštění aplikace Forefront Security for Exchange Server služby.

  Však pokud server proxy je používán pro aktualizace prohledávacího stroje, tyto aktualizace se nezdaří, dokud zadali všechny informace o serveru proxy. Chcete-li zadat informace o serveru proxy, použijte Forefront Server Security Administrator. Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. V Obecné možnosti do pracovního panelu klepněte na položku Scanner Updates.
  2. Do polí Proxy uživatelské jméno a Heslo pro proxy server zadejte příslušné informace.
  3. V Aktualizace skeneru panelu, klepněte na tlačítko Aktualizovat nyní provádět aktualizace prohledávacího stroje.
  Poznámky
  • Doporučujeme, abyste před zvažte instalace dokončena úspěšně aktualizovat alespoň jeden motor.
  • Chyby může zobrazit v souboru ProgramLog.txt zobrazovat, dokud úspěšně nestáhnete všechny licencované stroje. Například může zobrazit chybová zpráva podobná následující chybová zpráva:

   Chyba: Nelze vytvořit objekt mapovače
 • Chcete-li ověřit, že aplikace Forefront Security for Exchange Server byla nainstalována správně povoleno výchozí ochrana, provozu v nástroji Shuttle Navigator klepněte na tlačítko a potom klepněte na tlačítko Spustit úlohu. Měla by se zobrazit následující položky:

  • Na serveru, který obsahuje roli Mailbox, by měla být povolená úloha Realtime Scan Job a by měla být úloha Manual Scan Job.
  • Na serveru obsahujícím roli přenos (například předávací server, server okraj nebo přepravu poštovních schránek a předávací server) by měla být povolena Transport Scan Job.
 • Aplikace Forefront Security for Exchange Server nastaví optimalizační značku u poštovních serverů přeskočit prohledávání v úložišti, pokud je e-mail odeslat na předávací server. Při použití této konfigurace aplikace Forefront Security for Exchange Server musí také nainstalovat na předávací servery. Jinak odchozí pošta prohledány nebudou.
 • Chcete-li povolit naplánované prohledávání na pozadí, postupujte takto:

  1. V nástroji Shuttle Navigator klepněte na tlačítko provozua potom klepněte na tlačítko Naplánovat úlohu.

   Naplánovat úlohu panel se zobrazí na pravé straně. Horní část Naplánovat úlohu panel zobrazuje úlohu prohledávání na pozadí a označuje, zda je povoleno plánovače.
  2. Zvolíte-li úlohu prohledávání na pozadí, dolní část Naplánovat úlohu panel zobrazuje informace o konfiguraci a plánování.
  3. Chcete-li naplánovat prohledávání na pozadí, vyberte datum, čas a frekvenci a klepněte na tlačítko Uložit. Pokud plánovač již není povoleno, klepněte na tlačítko Povolit .
  4. Při každém spuštění prohledávání na pozadí, pozadí prohledávání nyní podporuje další možnosti rozsahu určující, které zprávy jsou prohledávány. Chcete-li tyto možnosti změnit, postupujte takto:
   1. V nástroji Shuttle Navigator klepněte na tlačítko Nastavenía potom na příkaz Obecné možnosti. Obecné možnosti nastavení se zobrazí v pravém panelu.
   2. Ve skupinovém rámečku Prohledávání na pozadívyberte rozsah požadované možnosti vyhledávání.
  5. Ve výchozím nastavení nezahrnuje prohledávání Realtime Mailbox server prohledávání textu zpráv. Chcete-li zahrnout prohledávání textu zpráv, postupujte takto:
   1. V nástroji Shuttle Navigator klepněte na tlačítko Nastavenía potom na příkaz Obecné možnosti.
   2. V oblasti skenování klepnutím zaškrtněte políčko Prohledávání textu - Realtime .
   3. V panelu Úlohy provozu a spuštění ověřte, zda je povolena úloha Realtime Scan Job.
 • Forefront Server Security Administrator nelze použít ke správě serverů používajících verze Forefront Security, které jsou starší než verze 10.0.
 • Aplikace Forefront Security for Exchange Server nepodporuje konfigurace clusteru Exchange Server dvěma uzly aktivní/aktivní.
 • Pokud na serveru běží služba SharePoint Portal Alert, bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po upgradu či odinstalaci aplikace Forefront Security pro Exchange Server.
 • Chcete-li aplikaci Forefront Server Security Administrator připojit ke vzdálenému serveru Forefront Server, je nutné udělit oprávnění ke vzdálenému přístupu do skupiny "Anonymní přihlášení".

  Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz dcomcnfg.
  2. Rozbalte uzel Služba komponent, klepněte pravým tlačítkem myši Tento počítača potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Klepněte na kartě Zabezpečení COM .
  4. Klepněte na tlačítko Upravit omezenía pak přidejte vzdálený přístup Anonymních uživatelů.   Poznámka: Chcete-li aplikaci Forefront Server Security Administrator v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 (SP2), musíte také postupujte takto:

  5. V okně Ovládací panely klepněte na položku Centrum zabezpečení.
  6. Klepněte na položku Brána Firewall systému Windowsa potom klepněte na kartu výjimky .
  7. Klepněte na tlačítko Přidat Program.
  8. V seznamu vyberte Aplikaci Forefront Server Security Administratora potom klepněte na tlačítko OK se vraťte na kartu výjimky .
  9. Klepnutím zaškrtněte políčko Forefront Server Security Administrator a potom klepněte na tlačítko Přidat port.
  10. Zadejte název portu, zadejte do pole číslo portu 135 a vyberte TCP jako protokol, který chcete použít. Klepněte dvakrát na tlačítko OK .

   Poznámka: Je-li obavy z otevření portu 135 všem počítačům, můžete otevřít port pro pouze serverům Forefront Server. Chcete-li to provést, postupujte takto:
   1. Při přidávání portu 135, klepněte na tlačítko Změnit obora potom klepněte na tlačítko Vlastní seznam.
   2. Zadejte adresy IP všech serverů Forefront Server, ke kterému se chcete připojit.
 • Při instalaci antivirového řešení pomocí VSAPI2, je vytvořen klíč registru VirusScan uložit informace o knihovně VSAPI.

  Pokud tento klíč existuje při pokusu o instalaci aplikace Forefront Security pro Exchange Server, instalace se nezdaří. Klíč je třeba odstranit před pokusem o přeinstalaci aplikace Forefront Security for Exchange Server. Chcete-li to provést, postupujte takto.

  Upozornění: Při nesprávné úpravě registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\VirusScan
  3. Stiskněte klávesu DELETE a potom klepněte na tlačítko Ano.
  4. Ukončete Editor registru.
 • VSAPI neumožňuje spustit více softwarových antivirových řešení najednou.
 • Soubory komprimované do archivů RAR podléhají omezení velikosti nekomprimovaného souboru, který je určen v podklíči registru MaxUncompressedFileSize.

  Výchozí hodnota tohoto limitu je 100 MB. Pokud některý soubor přesáhne limit, multipart RAR svazek, který obsahuje celý soubor nebo část souboru je odstraněn.  Další informace o podklíči registru MaxUncompressedFileSize naleznete v následujících tématech v "Aplikace Forefront Security for Exchange Server User's Guide":
  • "Klíče registru"
  • "Považovat Multipart RAR Archives as Corrupted Compressed" tématu v části "Forefront Server Security Administrator.
 • Aplikace Forefront Security pro Exchange Server můžete zabránit během upgradu nebo odinstalace vyžadovala restartování. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Zastavte agenta MOM nebo jiný sledovací software.
  2. Ujistěte se, že instalační složka aplikace Forefront Security nebo její podsložky nejsou otevřeny v programu Průzkumník windows nebo příkazový řádek.
  3. Po dokončení upgradu nebo odinstalace znovu spustíte agenta MOM.
 • Aplikace Forefront Security for Exchange Server nepodporuje zákazníky, kteří používají vlastní postup ke stahování aktualizací stroje z webů společnosti Microsoft. Aplikace Forefront Security umožňuje určitý server použit jako redistribuční server. Tento server však musí použít Forefront Security získat aktualizace od společnosti Microsoft.
 • Aplikace Forefront Security for Exchange Server databáze cest mají maximální velikost 216 znaků. Cesty databáze jsou nakonfigurované v položce registru DatabasePath.
 • Pokud změníte instalační cestu, musí mít nová cesta méně než 170 znaků.
 • Cesty UNC, které jsou určeny pro aktualizace stroje nesmí končit zpětným lomítkem (\).
 • Při instalaci aplikace Forefront Security for Exchange Server na serveru Transport okraj, který není členem domény, nastavení InternalAddress je prázdný.
 • Pokud je server řadičem domény a aplikace Forefront Security for Exchange Server nainstalovaná v roli pouze poštovní schránky, oznámení a "Doručování z karantény zabezpečení" funkce nebude fungovat.
 • Import seznamů filtrů ze souboru formátu UTF-8 není podporován.
 • Doporučujeme použít Transport Scan Job provádět filtrování souborů. Je to proto, že Transport načte poštu z úložiště než jsou prohledány úlohou Realtime Scan. Protože všechny e-maily musí používat předávací roli, stejné filtry, bude použito u všech zpráv.
 • Můžete nainstalovat a spustit Forefront Security pouze s výchozím nastavením Remote podepsaný,"že Exchange Server přidá do zásad spouštění PowerShell. Aplikace Forefront Security nepodporuje změnu nastavení na restriktivnější zásady, například "Restricted" nebo "AllSigned".
 • Umožňuje filtrovat vulgární výrazy pomocí klíčových slov, jsme zahrnuli vzorové seznamy v různých jazycích. Tyto seznamy jsou volitelná součást aplikace Forefront Security for Exchange Server a je nutno instalovat odděleně.
 • Jednouzlové správu aplikace Forefront Security pro Exchange Server je k dispozici pomocí aplikace Forefront Server Security Administrator. Víceserverovou správu aplikace Forefront Security pro Exchange Server je k dispozici prostřednictvím Forefront Security Management Console.
 • Zajistit konzistentní uživatelské zkušenosti v klienta Forefront Server Security Administrator by být nakonfigurovány servery používat stejná nastavení národního prostředí.

  Konkrétně nastavení národního prostředí počítače, kde je spuštěn server by měl odpovídat nastavení národního prostředí uživatele počítače, kde je spuštěn klient. Tato národní prostředí neshodují, nebude připojení povoleno.
 • Při instalaci aplikace Forefront Security pro Exchange Server v clusteru nekonečný replikace (CCR) clusteru, musí být cesta instalace stejná v obou uzlech.
 • V Obecné možnosti do pracovního panelu nastavení Interní adresa je omezena na znaky 64 kilobajt (KB).
 • Ve výchozím nastavení při spuštění aplikace Forefront Security pro Exchange Server v clusteru CCR Redistribuční Server je zaškrtnuto políčko v Obecné možnosti do pracovního panelu po instalaci. Tato možnost musí zůstat vybrána pro správné replikace stroje.
 • Při odinstalaci aplikace Forefront Security pro Exchange Server, adresářové služby Active Directory musí být k dispozici proces odinstalace pracovat správně.
 • Při instalaci aplikace Forefront Security pro Exchange Server v počítači se systémem Windows Server 2008 může být v protokolu událostí zaznamenána chybová zpráva podobná následující chybová zpráva:

  Chybující aplikace setup.exe_InstallShield
  Tuto zprávu můžete ignorovat. Jedná se o chybu programu InstallShield, který nemá vliv systém.
 • Stroj CA InoculateIT již není k dispozici jako samostatný stroj. Tento stroj a jeho funkce byly sloučeny se strojem CA Vet.

Nové funkce, které jsou zahrnuty v aktualizaci service pack

 • Byla přidána podpora pro systém Windows Server 2008.
 • Byla přidána podpora pro Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1).
 • Byla přidána podpora pro protokol IPv6.
 • Obecné možnosti do pracovního panelu má byla přidána nová možnost s názvem Treat multipart RAR archivy jako poškozeným komprimovaným souborem .

  Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena. Pokud je tato možnost povolena, soubory, které určuje aplikace Forefront Security se multipart RAR jsou považovány jako "poškozeným komprimovaným souborem, soubory. Potom tyto soubory jsou provedená závisí na nastavení Odstranit poškozený komprimované soubory .

  Tato možnost zakázána, předá aplikace Forefront Security for Exchange Server každý soubor v části archivu RAR prohledávacím strojům.  Poznámka: Trvá-li soubor RAR svazky, aplikace Forefront Security for Exchange Server lze předat pouze částečný soubor prohledávacím strojům. Proto nemusí fungovat filtrování podle typu souboru.
 • Obecné možnosti do pracovního panelu má byla přidána nová možnost s názvem Treat vysokou kompresi ZIP soubory jako poškozeným komprimovaným souborem .

  Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena. Je-li tato možnost povolena, pokud je nalezen archiv zip obsahující jeden nebo více vysoce komprimované soubory, zip archivu se zachází jako "poškozeným komprimovaným souborem." Pak s tímto archivem zip provedená závisí na nastavení Odstranit poškozený komprimované soubory .

  Pokud je tato možnost zakázána, předá aplikace Forefront Security for Exchange Server každý soubor v archivu zip, který je vysoce komprimovaná prohledávacím strojům v komprimované podobě. Aplikace Forefront Security for Exchange Server nemá pomocí algoritmu Deflated64, Bzip2 nebo PPMD to. V takovém případě nesmí být zacházeno archivem zip archivu jako "poškozeným komprimovaným souborem, jako žádné jiné soubory jsou zkomprimovány pomocí jiné algoritmy pro vysokou komprimaci.
 • Pokud Microsoft Updates nebylo povoleno již na serveru, zobrazí se během instalace možnost přihlášení do programu Microsoft Updates.
 • Aplikace Forefront Security naplánované úkoly jsou nyní zpracovány pomocí služby Plánovač úloh. Každá opakující se úloha budou zobrazeny jako jedna naplánovaná úloha v uživatelském rozhraní naplánované úlohy.
 • Vulgární výrazy klíčové slovo instalačního balíčku je nyní distribuován jako součást aplikace Forefront Security for Exchange Server instalace. Při spuštění tohoto balíčku rozbalíte lokalizované seznamy slov jsou extrahovány a mohou být importovány do aplikace Forefront Server Security Administrator pro filtrování klíčových slov.
 • Byly přidány nové položky protokolu událostí sledování stavu správcům vyšší úroveň pohledu na systém a umožňují jim aktivní sledování. Chcete-li pomocí těchto položek protokolu vytvářel upozornění MOM byl vylepšen balíček MOM aplikace Forefront Security.
 • Bylo přidáno nové dialogové okno Product Licensing Agreement and a vypršení platnosti . Po aktivaci produktu byste měli zadat informace o licencích, který jste získali z Microsoft Sales.

  Pokud licenci produktu můžete zarovnat datem vypršení platnosti produktu s vaší licenční smlouvou. Jinak datum vypršení platnosti je tři roky od data instalace. Můžete také snadno obnovení licence zadáním nového data vypršení platnosti.

  Chcete-li licenci Forefront Security pro Exchange Server, postupujte takto:
  1. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Zaregistrovat Server Forefront. Pokud jste ještě neaktivovali výrobku, zobrazí se dialogové okno Aktivace produktu .
  2. Zadejte informace o aktivaci produktu. Když toto provedete, zobrazí se dialogové okno Product Licensing Agreement and a vypršení platnosti .

   Poznámka: Pokud jste aktivovali aplikaci Forefront Security pro Exchange Server, pouze licenční smlouvu produktu a vypršení platnosti zobrazí se dialogové okno.
  3. Zadejte své sedmiciferné číslo licenční smlouvy a datum vypršení platnosti. Zadejte datum, které odpovídá vypršení platnosti licenční smlouvy. Když toto provedete, data vypršení platnosti licenční smlouvu a produkt jsou koordinovány.
  Když se produkt přiblíží její platnosti, by měl obnovit licenční smlouvy a zadat nové licenční informace v dialogovém okně licenční ujednání na produkt a vypršení platnosti .

Opravy softwaru, které jsou zahrnuty v aktualizaci service pack

 • Aktualizace service pack řeší problém, ve kterém aplikace Forefront Security for Exchange Server neumožňuje spuštění Exchange Server správně Pokud Windows SharePoint Services 3.0 je nainstalován na stejném serveru.
 • Aktualizace service pack řeší problém, ve kterém aplikace Forefront Security for Exchange Server selže v prostředí clusteru s jednou kopií. Další informace o tomto problému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  939365 aplikace forefront Security for Exchange Server selže v prostředí clusteru s jednou kopií

 • Aktualizace service pack zahrnuje opravu Hotfix Rollup 1 for Microsoft Forefront Security pro Exchange Server. Tato kumulativní aktualizace obsahuje následující opravy:

  • Tato kumulativní oprava řeší problém, kdy služby Exchange Server nelze spustit po instalaci systému Windows Server 2003 Service Pack 2. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
   936541 Po instalaci systému Windows Server 2003 Service Pack 2 se nespouštějí služby serveru Exchange
  • Tato kumulativní oprava řeší problém, ve kterém aplikace Forefront Security for Exchange Server přestala fungovat oznámení při změně cesty ke složce Exchange Pickup.
   Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   937542 Aplikace Forefront Security for Exchange Server oznámení přestat pracovat při změně cesty ke složce Exchange Pickup
  • Tato kumulativní oprava řeší problém, ve kterém aplikace Forefront Security for Exchange Server nesprávně identifikuje zprávu jako zprávu "virus CorruptedCompressedFile" a pak zprávu zablokovala.

   Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   937543 Aplikace Forefront Security for Exchange Server zpracuje zprávu, která obsahuje neplatné informace hlavičky uuencode jako CorruptedCompressedFile virus
  Další informace o opravě Hotfix Rollup 1 for Microsoft Forefront Security pro Exchange Server získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  936831 Popis kumulativní opravy Hotfix Rollup 1 for Microsoft Forefront Security for Exchange Server
Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 945572 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor