Odběry e-mailu SQL Server 2005 Reporting Services nefungují v systému Windows Vista a Windows Server 2008 Pokud použijete aliasy jako e-mailové adresy

Příznaky

Poznámka: Tento článek platí také pro Microsoft SQL Server 2008 Reporting služby Community Technology Preview (CTP).

V Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services e-mailové odběry nefungují po upgradu serveru sestav nebo vzdálený server SMTP do systému Windows Vista nebo Windows Server 2008. K tomuto problému dochází, pokud služba Reporting Services je spuštěna na libovolné platformě. K tomuto problému dochází v následujících scénářích.

Scénář 1

Je zadat alias místo úplné e-mailové adresy odesílatele e-mailové odběry. Server sestav se pokusí doručit zprávu jako součást odběry e-mailu, zobrazí se následující chybová zpráva:
Alespoň jeden od nebo odesílatel je požadováno pole a ani jedno nebylo nalezeno. Pošta není odeslán příkaz.

Scénář 2

Po inovaci počítače, který má nainstalovaný systém Windows Vista nebo Windows Server 2008 Reporting Services zobrazí následující chybová zpráva při server sestav doručí sestavy odběry e-mailu:
Je vyžadován nejméně jeden příjemce ale nebyl nalezen žádný. Pošta není odeslán příkaz.
K tomuto problému dochází, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • E-mailová adresa odesílatele je úplnou e-mailovou adresu.
 • Značku DefaultHostName konfiguračního souboru na serveru sestavy není nastavena.
 • Na stránce předplatné ze Správce sestav je zadat aliasů namísto úplné e-mailové adresy pro pole .
Je-li alespoň jednu e-mailovou adresu do pole úplnou e-mailovou adresu, předplatné nelze překlopit. V sestavě se však dodává pouze na adresy, které jsou úplné e-mailové adresy a které jsou uvedeny v následujících polích příjemců:
 • Chcete-li
 • Cc
 • Skrytá kopie
 • Odpověď na

Scénář 3

Po upgradu vzdálený server SMTP do systému Windows Vista nebo Windows Server 2008, zobrazí se následující chybová zpráva při server sestav doručí sestavy odběry e-mailu:
E-mailovou adresu jednoho nebo více příjemců není platný.
K tomuto problému dochází, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • E-mailová adresa odesílatele je úplnou e-mailovou adresu.
 • Značku DefaultHostName konfiguračního souboru na serveru sestavy není nastavena.
 • Na stránce předplatné ze Správce sestav je zadat aliasů namísto úplné e-mailové adresy pro pole .
Je-li alespoň jednu e-mailovou adresu do pole úplnou e-mailovou adresu, předplatné nelze překlopit. V sestavě se však dodává pouze na adresy, které jsou úplné e-mailové adresy a které jsou uvedeny v následujících polích příjemců:
 • Chcete-li
 • Cc
 • Skrytá kopie
 • Odpověď na

Příčina

K tomuto problému dochází, protože systém Windows Server 2003 obsahuje funkci, která řeší aliasy na jejich úplné e-mailové adresy. SQL Server 2005 Reporting Services závisí na tuto funkci povolit pro používání e-mailových aliasů namísto úplné e-mailové adresy. Však pomoci odfiltrovat false e-mailové adresy, Windows Vista a Windows Server 2008 neobsahuje tuto funkci.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, je musí nejprve přesvědčte, zda že je určen úplnou e-mailovou adresu jako adresu odesílatele e-mailu pro server pro vykazování. To můžete provést pomocí jedné z následujících metod:
 • Na stránce Nastavení e-mailu nástroj Konfigurace služby Reporting Services zadejte úplnou e-mailovou adresu namísto alias pro nastavení Adresy odesílatele .
 • V soubor Rsreportserver.config zadejte úplnou e-mailovou adresu namísto alias pro značku z , který je umístěn pod značku RSEmailDPConfiguration . Ve výchozím nastavení je konfigurační soubor umístěn v následující složce:
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL. x\Reporting Services\ReportServer
Potom použijte jednu z následujících metod Chcete-li vyřešit tento problém.

Metoda 1

Nastavení DefaultHostName konfigurační soubor serveru sestav, nastavte na název domény. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Otevřete konfigurační soubor Rsreportserver.config.
 2. Upravte nastavení DefaultHostName následujícím způsobem:
  <DefaultHostName>DomainName</DefaultHostName>
  Poznámka: Název_domény je zástupný symbol pro název domény.

Metoda 2

Na stránce předplatné Report Manager Ujistěte se, že všechny e-mailové adresy v těchto oblastech jsou úplné e-mailové adresy:
 • Chcete-li
 • Cc
 • Skrytá kopie
 • Odpověď na

Stav

Toto chování je záměrné.

Další informace

Kroky pro reprodukci problému

 1. V počítači se systémem Windows Vista nebo v počítači se systémem Windows Server 2008 nainstalujte SQL Server 2005 Reporting Services.
 2. Vytvořte sestavu.
 3. Vytvořte odběr doručování e-mailu pro sestavu zadáním e-mailový alias do pole k odběru.
 4. Pokuste se sestavu doručit e-mailové zprávy.
Vlastnosti

ID článku: 945601 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor