Při pokusu uložit soubor v aplikaci Excel 2007 nebo Excel 2003 se zobrazí chybová zpráva, že se pokoušíte uložit typ souboru, který byl zablokován nastavením zásad registru

Příznaky

Když se pokusíte uložit soubor v aplikaci Microsoft Office Excel 2007 nebo Microsoft Office Excel 2003, soubor se neuloží. Zobrazí se také následující chybová zpráva:
Pokoušíte se uložit typ souboru, který byl zablokován nastavením zásad registru.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud správce omezil typy souborů, které lze otevřít nebo uložit v aplikaci Excel 2007 nebo Excel 2003. To může správce udělat nastavením klíče registru.

Klíč registru pro aplikaci Excel 2007 lze nastavit pomocí Šablon pro správu systému Office 2007. Další informace naleznete v části Další informace v podčásti Excel 2007.

V případě aplikace Excel 2003 aktualizace 933666 umožní správci zablokovat možnost ukládat nebo otevírat soubory v aplikaci Excel 2003. Další informace naleznete v části Další informace v podčásti Excel 2003.

Ve výchozím nastavení jsou v aplikaci Excel 2003 Service Pack 3 blokovány následující soubory:
 • grafy aplikace Microsoft Excel 4.0 (XLC),
 • soubory DBF 2 (dBASE II) (DBF).
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
938810 Informace o určitých formátech souborů blokovaných po instalaci aktualizace Office 2003 Service Pack 3

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
 • Požádejte správce systému, aby změnil nastavení zásad skupiny.
 • Zkuste uložit soubor ve formátu, který správce neblokuje.

Další informace

Excel 2007

Chce-li správce omezit přístup k souborům, které lze ukládat v aplikaci Excel 2007, může použít Šablony pro správu systému Office 2007 ke konfiguraci registru v klientském počítači.

Následující tabulka obsahuje názvy hodnot DWORD, které správce může přidat do registru, aby omezil přístup k určitým typům souborů pomocí podklíče FileSaveBlock. Tabulka také obsahuje odpovídající typy souborů, ke kterým je omezen přístup.
Název hodnoty DWORDTypy souborů, ke kterým je omezen přístup
OpenXmlFilesXLSX, XLSM, XLTX, XLTM, XLAM
Binary12FilesXLSB
BinaryFilesXLS, XLA, XLT, XLM, XLW, XLB
HtmlandXmlssFilesMHT, MHTML, HTM, HTML, XML, XMLSS
XmlFilesXML
DifandSylkFilesDIF, SLK
TextFilesTXT, CSV, PRN
Poznámky

Excel 2003

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003
Správce může omezit typy souborů, které lze uložit v aplikaci Excel 2003. V původní vydané verzi aplikace Microsoft Office 2003 správce tuto možnost neměl. Chcete-li omezit typy souborů, které lze ukládat v aplikaci Excel 2003, nainstalujte aktualizaci zabezpečení 933666. Další informace o aktualizaci zabezpečení 933666 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
933666 Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Excel 2003: 8. května 2007

Chce-li správce omezit typy souborů, které lze ukládat v aplikaci Excel 2003, může použít následující metody:
Následující tabulka obsahuje názvy hodnot DWORD, které správce může přidat do registru, aby omezil přístup k určitým typům souborů pomocí podklíče FileSaveBlock. Tabulka také obsahuje odpovídající typy souborů, ke kterým je omezen přístup.
Název hodnoty DWORDTypy souborů, ke kterým je omezen přístup
BinaryFilesXLS, XLA, XLT, XLM, XLW, XLB
HtmlandXmlssFilesMHT, MHTML, HTM, HTML, XML, XMLSS
XmlFilesXML
DifandSylkFilesDIF, SLK
TextFilesTXT, CSV, PRN
ConvertersVšechny formáty souborů, které jsou k dispozici pomocí textového převaděče (včetně sady Office Compatibility Pack)
DatabaseandDatasourceFilesDBF4, DBF3, DBF2
LotusandQuattroFilesSoubory aplikace Microsoft Excel 97 – Excel 2003 & 5.0/95 Workbook, Microsoft Excel 3.0 Macro, Microsoft Excel 2.1 Macro, Microsoft Excel 4.0 Macro, Excel 4.0 International Macro, Microsoft Excel 2.1 Worksheet, Microsoft Excel 4.0 Worksheet, Microsoft Excel 3.0 Worksheet, Microsoft Excel 4.0 Workbook, soubory WK1, WK4, WKS, WK3, WK1 FMT, WQ1, WK3 FM3
LegacyBinaryFilesSoubory grafů aplikace Microsoft Excel 4.0 (XLC) (sada Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesSoubory DBF 2 (dBASE II) (DBF) (sada Office 2003 SP3)
Chcete-li povolit nastavení podklíče FileSaveBlock, postupujte takto:
 1. Ukončete aplikaci Excel.
 2. V případě aplikace Excel 2003 nainstalujte aktualizaci zabezpečení 933666 (pokud již není nainstalovaná).
 3. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte regedit a klepněte na tlačítko OK.
 4. Vyhledejte jeden z následujících podklíčů registru a klepněte na něj:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileSaveBlock

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileSaveBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileSaveBlock

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileSaveBlock
  Poznámka: Pokud podklíč FileSaveBlock neexistuje, vytvořte jej. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepnutím vyberte podklíč Security.
  2. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Klíč.
  3. Zadejte název FileSaveBlock a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte příslušný název hodnoty DWORD pro soubory, kterou chcete omezit, a stiskněte klávesu ENTER. Pokud například chcete omezit typy souborů XLS, XLA, XLT, XLM, XLW a XLB, zadejte BinaryFiles.
 7. Klepněte pravým tlačítkem myši na název hodnoty DWORD zadaný v kroku 6 a pak klepněte na příkaz Změnit.
 8. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete program Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
922848 Při pokusu o otevření typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci Excel 2007 nebo Excel 2003 se zobrazí chybová zpráva

Vlastnosti

ID článku: 945797 - Poslední kontrola: 14. 5. 2009 - Revize: 1

Váš názor