Problémy, které jsou opraveny v rozhraní.NET Framework 3.0 Service Pack 1

ÚVOD

Tento článek uvádí informace o problémech opravených v Microsoft rozhraní.NET Framework 3.0 Service Pack 1.

Další informace

Rozhraní.NET Framework 3.0 Service Pack 1 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
932471 oprava: chybová zpráva při pokusu o otevření nebo vytvoření chráněného dokumentu XPS pomocí prohlížeče XPS, který je součástí rozhraní rozhraní.NET Framework 3.0: "Tento dokument nelze otevřít protože vypršela platnost vašeho oprávnění"

932816 oprava: setkáte různé problémy v systému Windows Workflow Foundation

935314 oprava: může dojít k problémům s připojením kanálu peer Windows Communication Foundation

935315 aplikace COM + nelze spustit při použití nástroje Konfigurace modelu služby COM + vystavit součásti COM + v aplikaci modelu COM +

935434 oprava: chybová zpráva v systémech kompatibilní se standardem FIPS, použijete-li k serializaci obecné typy Windows Communication Foundation: "Tato implementace není součástí systému Windows Platform FIPS ověřena kryptografické algoritmy"

936123 oprava: chybová zpráva při otevření pracovního postupu pomocí Návrháře sledu prací v aplikaci Visual Studio 2005: "Chyba načtení pracovního postupu"

936512 oprava: při odesílání mnoho zpráv pomocí NetMsmq dopravy ve rozhraní.NET Framework 3.0, dochází k nevracení paměti A

938758 oprava: metoda uvolnit může přestat reagovat (zablokuje se) v projektu modelu Windows Workflow Foundation

942520 oprava: pomalý výkon může dojít při spuštění aplikace Windows Communication Foundation

Odkazy

Přehled rozhraní.NET Framework naleznete na následujícím webu MSDN:Chcete-li stáhnout Microsoft.NET Framework 3.5, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 945826 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor