Aplikace Windows Internet Explorer 7 bude 12. února 2008 distribuována prostřednictvím služby WSUS; správa nasazení může vyžadovat akci správce

Přehled

Společnost Microsoft vydá 12. února 2008 prostřednictvím služby WSUS (Windows Server Update Services) aktualizaci instalace a dostupnosti aplikace Windows Internet Explorer 7 klasifikovanou jako balíček kumulativní aktualizace. Aktualizace instalace a dostupnosti aplikace Windows Internet Explorer 7 je úplný instalační balíček, který upgraduje počítače s aplikací Internet Explorer 6 na aplikaci Windows Internet Explorer 7. Další informace o aktualizaci instalace a dostupnosti aplikace Windows Internet Explorer 7 naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base číslo 940767. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

940767 Popis aktualizace instalace a dostupnosti aplikace Windows Internet Explorer 7 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Protože služby Stažení softwaru a Microsoft Update popisují aktualizaci instalace a dostupnosti aplikace Windows Internet Explorer 7 jako aplikaci Windows Internet Explorer 7, bude ve zbytku tohoto článku používáno označení „aplikace Windows Internet Explorer 7“.

Pokud chcete aplikaci Windows Internet Explorer 7 pomocí služby WSUS nainstalovat již dnes, můžete tento balíček importovat z webu katalogu služby Microsoft Update podle pokynů v části Nasazení aplikace Windows Internet Explorer 7 pomocí služby WSUS.

Pokud jste službu WSUS nakonfigurovali tak, aby balíčky kumulativních aktualizací schvalovala automaticky (nejedná se o výchozí konfiguraci), bude instalace aplikace Windows Internet Explorer 7 po 12. únoru 2008 automaticky schválena a proto může být vhodné pomocí dále uvedených akcí stanovit, jak a kdy bude tato aktualizace nainstalována. Akci bude potřeba podniknout, pokud:
 • ke správě aktualizací v organizaci používáte službu WSUS 3.0;
 • máte počítače se systémem Windows XP Service Pack 2 (SP2) nebo Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), ve kterých je nainstalovaná aplikace Internet Explorer 6;
 • zatím nechcete počítače s aplikací Internet Explorer 6 aktualizovat na aplikaci Windows Internet Explorer 7;
 • jste službu WSUS nakonfigurovali tak, aby automaticky schvalovala instalaci kumulativních aktualizací.
Poznámka: Toto se netýká systému Windows Vista, protože aplikace Windows Internet Explorer 7 je již součástí systému Windows Vista.

Nasazení aplikace Windows Internet Explorer 7 pomocí služby WSUS

Pokud balíčky označené jako kumulativní instalace nesynchronizujete do služby WSUS, nebo chcete aplikaci Windows Internet Explorer 7 nainstalovat nyní, aniž byste čekali do 12. února 2008, můžete balíček aplikace Windows Internet Explorer 7 do služby WSUS naimportovat z Katalogu služby Windows Update.Na serveru WSUS:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Microsoft Windows Server Update Services.
 2. Rozbalte položku Název_počítače a pak klepněte na položku Akce.
 3. Klepněte na tlačítko Importovat aktualizace.
 4. Služba WSUS otevře okno prohlížeče, ve kterém se může zobrazit výzva k instalaci ovládacího prvku ActiveX. Pokračovat lze až po instalaci ovládacího prvku ActiveX.
 5. Po instalaci se zobrazí obrazovka Katalog služby Microsoft Update.
 6. Do pole Hledat zadejte číslo 940767 a pak klepněte na tlačítko Hledat.
 7. Vyhledejte balíčky aplikace Internet Explorer, které odpovídají s operačním systémům, jazykům a procesorům ve vašem prostředí. Klepnutím na položku Přidat je přidejte do košíku.
 8. Po dokončení výběru všech potřebných balíčků klepněte na tlačítko Zobrazit košík.
 9. Klepnutím na tlačítko Importovat balíčky naimportujte na server služby WSUS.
 10. Po dokončení importu balíčků se klepnutím na tlačítko Zavřít vraťte do služby WSUS.
Aktualizace jsou nyní k dispozici pro instalaci prostřednictvím služby WSUS.


O alternativních metodách instalace aplikace Windows Internet Explorer 7 se dozvíte v Průvodci nasazením aplikace Internet Explorer 7, který je k dispozici na webu služby Stažení softwaru. Tyto metody zahrnují:
 • použití serveru Systems Management Server,
 • použití služby Active Directory a zásad skupiny.
Průvodce nasazením aplikace Internet Explorer 7:

Odložení nasazení aplikace Windows Internet Explorer 7

Pokud jste ve službě WSUS nakonfigurovali automatické schvalování kumulativních aktualizací, ale nechcete prostřednictvím služby WSUS automaticky nainstalovat aplikaci Windows Internet Explorer 7 při jejím vydání 12. února 2008, je toto pravidlo automatického schválení třeba před 12. únorem 2008 zakázat. Po zakázání tohoto pravidla můžete balíček aplikace Windows Internet Explorer 7 na server WSUS synchronizovat níže uvedeným postupem. Po synchronizaci balíčku aplikace Windows Internet Explorer 7 na server již při opětovném zapnutí pravidla automatického schválení nedojde k automatickému schválení balíčku.

Akce, které je třeba provést před 12. únorem 2008

Tyto kroky dočasně pozmění nastavení automatického schvalování (pokud jste je tak nakonfigurovali), aby balíčky označené jako kumulativní aktualizace nebyly automaticky schváleny pro instalaci. Tento postup je určen pro službu WSUS 3.0. V případě služby WSUS 2.0 vyhledejte informace v dokumentaci produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Microsoft Windows Server Update Services.
 2. Rozbalte položku Název_počítače a pak klepněte na položku Možnosti.
 3. Klepněte na položku Automatická schvalování.
 4. Klepněte na pravidlo, které automaticky schvaluje aktualizace označené jako kumulativní aktualizace, a pak klepněte na tlačítko Upravit.  Poznámka: Vlastnosti tohoto pravidla se budou podobat následujícím:
  • Pokud je aktualizace v Kumulativní aktualizace
  • Schválit aktualizaci pro všechny počítače
 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Kumulativní aktualizace a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Automatická schvalování.
Poznámka: Pokud žádné pravidlo podobné tomu v kroku 4 nevidíte, automatické schválení kumulativních aktualizací pro instalaci jste ve službě WSUS nenakonfigurovali. Není tedy třeba provádět žádné další akce.

Akce, které je třeba provést po 12. únoru 2008

Výše uvedené kroky zajišťují, aby aplikace Windows Internet Explorer 7 nebyla automaticky schválena pro instalaci. V následujících krocích provedete ruční synchronizaci nového balíčku aplikace Windows Internet Explorer 7 na server služby WSUS, aby nebyl nainstalován při opětovném povolení automatického schvalování kumulativních aktualizací. Tento postup je určen pro službu WSUS 3.0. V případě služby WSUS 2.0 vyhledejte informace v dokumentaci produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Microsoft Windows Server Update Services.
 2. Rozbalte položku Název_počítače a pak klepněte na položku Synchronizace.
 3. Klepněte na tlačítko Synchronizovat nyní.
 4. Rozbalte položku Název_počítače, rozbalte položku Aktualizace a pak klepněte na položku Všechny aktualizace.
 5. V rozevíracím seznamu Schválení vyberte možnost Neschválené.
 6. Zkontrolujte, zda je aplikace Windows Internet Explorer 7 uvedena jako neschválená aktualizace.

  Poznámka: V závislosti na importovaných aktualizacích jazyků a operačních systémů může být v seznamu uvedeno několik aktualizací.
Volitelné: Pokud obchodní potřeby organizace vyžadují, aby bylo nastaveno automatické schvalování balíčků kumulativních aktualizací, můžete v modulu snap-in Služby konzoly MMC opět nakonfigurovat automatické schvalování. Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Microsoft Windows Server Update Services.
 2. Rozbalte položku Název_počítače a pak klepněte na položku Možnosti.
 3. Klepněte na položku Automatická schvalování.
 4. Klepněte na pravidlo, které automaticky schvaluje různě klasifikované aktualizace, a pak klepněte na tlačítko Upravit.
 5. Zaškrtněte políčko Kumulativní aktualizace a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Automatická schvalování.
Poznámka: Protože jsou pravidla automatického schválení vyhodnocena pouze při prvním importu aktualizace do služby WSUS, opětovné zapnutí tohoto pravidla po importu nebo synchronizaci aplikace Windows Internet Explorer 7 na server nezpůsobí automatické schválení této aktualizace.

Další informace o použití automatického schvalování aktualizací prostřednictvím služby WSUS naleznete na blogu služby WSUS.

Další informace

Odebrání aplikace Windows Internet Explorer 7 z katalogu služby WSUS v říjnu 2007 zastavilo hlášení inventarizace a nasazení pro aplikaci Windows Internet Explorer 7 prostřednictvím nástroje ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) serveru SMS 2003 (Systems Management Server). Soubor CAB nástroje ITMU serveru SMS 2003 vydaný v únoru 2008 bude obsahovat aplikaci Windows Internet Explorer 7. Do té doby mohou zákazníci vytvářet standardní instalační balíčky MSI aplikace Windows Internet Explorer 7 pomocí sady IEAK 7.

Další informace o použití nástroje IEAK k vytvoření instalačního balíčku MSI naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

942812 V prostředích se službou Active Directory lze aplikaci Internet Explorer 7 nasadit pomocí souborů MSI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Společnost Microsoft potvrzuje, že se tento článek týká produktů této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Vlastnosti

ID článku: 946202 - Poslední kontrola: 17. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor