Seznam oprav zahrnutých v aktualizaci Windows XP Service Pack 3

Souhrn

Tento článek obsahuje seznam problémů vyřešených v aktualizaci Windows XP Service Pack 3 (SP3). Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. To znamená, že problémy, které jsou vyřešeny v aktualizaci service pack budou opraveny také v pozdějších aktualizacích service Pack. Například aktualizace Windows XP SP3 obsahuje všechny opravy zahrnuté v aktualizaci Windows XP Service Pack 2 (SP2).

ÚVOD

Tento článek obsahuje seznam článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB), které popisují opravy a aktualizace, které byly přidány do systému Windows XP Service Pack 3 (SP3). Tento článek je primárně určen pro odborníky v oblasti IT a podniková oddělení podpory provádějící podporu a údržbu počítačového systému společnosti.

Další informace

Další informace o tom, jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP

Seznam oprav

Následující oprava seznam obsahuje pouze aktualizace, které byly přidány v aktualizaci Windows XP SP3.

Další informace o aktualizacích, které jsou zahrnuty v předchozích aktualizacích service Pack pro systém Windows XP klepněte na následující čísla článku zobrazení v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

811113 seznam oprav zahrnutých v aktualizaci Windows XP Service Pack 2

324720
Seznam oprav v aktualizaci Windows XP Service Pack 1 a Windows XP Service Pack 1a
Důležité Některé články znalostní báze Knowledge Base v tomto seznamu se vztahuje na Microsoft Internet Explorer 6 a Windows Internet Explorer 7. Aktualizace Windows XP SP3 však obsahuje pouze opravy pro aplikaci Internet Explorer 6. Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 7, musíte získat opravy aplikace Internet Explorer 7 samostatně. Opravy aplikace Internet Explorer 7 můžete získat z webu Windows Update, z Microsoft Download Center nebo zasláním požadavku na opravu hotfix. Zobrazte článek znalostní báze Knowledge Base informace o tom, jak získat konkrétní opravy aplikace Internet Explorer 7.


Další informace o aktualizacích, které byly přidány v aktualizaci Windows XP SP3 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:


Číslo článkuNázev článkuPředchozí typ aktualizace softwaru
274261Historie vyrovnávací paměti programu HyperTerminal se zobrazí poškozenéOpravy hotfix
297694Nová jednotka nebo namapovaná síťová jednotka není v programu Průzkumník Windows k dispoziciOpravy hotfix
302224Pokud přidáte seznam výjimek serveru proxy v editoru objektu Zásady skupiny, může být zkrácen do seznamuOpravy hotfix
307154Výchozí Beep zvuk přehraje zvuk baterie nízké nebo kritické baterie zvuku v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
307711Soubor pozvání Vzdálená pomoc neobsahuje správné číslo portuOpravy hotfix
310841Pod napětím je ztracena data uložená v mezipaměti služby replikace souborů na svazku NTFSOpravy hotfix
313489Pokud je nainstalován filtr ISAPI můžete umístit obsah záhlaví v těle odpovědiOpravy hotfix
319440Prodlení při přihlašování dojít přes pomalé připojení v případě příležitostného zamykání není uděleno soubor zásad v systému WindowsOpravy hotfix
319740Aplikace knihovny MFC dochází k úniku objektů GDI v počítačích se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
330628Aplikace Internet Explorer nelze použít výchozí systémovou tiskárnu při změně tiskárnyOpravy hotfix
332134Některé znaky z koncovým uživatelem definovaný znak EUDC písma se nezobrazují správně v systému Windows XP a Windows Server 2003Opravy hotfix
810859Šifrovat soubory Offline mezipaměti Zásady skupiny nastavení se neprojeví při přihlášení uživatele k počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
815304Počítač neprobudí z režimu spánku nebo z úsporného režimu se ne Wake-on-LANOpravy hotfix
816045Zásady skupiny nelze použít z důvodu síťových zásad ICMPOpravy hotfix
816506Aplikace Internet Explorer nebo Outlook Express je neočekávaně ukončena s chybou v knihovně Mshtml.dllOpravy hotfix
818898Když použijete mezery s plnou šířkou v elementu jazyka HTML s atributem mezery písmen, jenž je nesprávné proložení znaků japonských znakůOpravy hotfix
823778Obdržíte chybovou zprávu při použití služby WMI výčet jednotky CD-ROM nebo jednotky DVD-ROM nainstalované v počítači se systémem Windows Server 2003, systémem Windows XP nebo systémem Windows 2000Opravy hotfix
823984Text se zobrazí příliš velké a nevejde na obrazovce během zkrácené instalaceOpravy hotfix
824838Velké pakety všesměrového vysílání UDP nelze v systému Windows XP nebo Windows Server 2003 přijímatOpravy hotfix
824995Spuštění systému Windows a nesprávně končí letní čas, pokud je nastaven na časové pásmo (GMT + 02:00) KáhiraOpravy hotfix
830092V systému Windows Server 2003 a Windows XP služba W32Time opakovaně zapisuje do protokolu událost s ID 50 a špatná synchronizace časuOpravy hotfix
832481Uživatel musí změnit heslo při dalším přihlášení zaškrtávací políčko není k dispoziciOpravy hotfix
833281Přírůstkové zálohování obsahuje nezměněné soubory a je větší, než bylo očekáváno v systému Windows 2000 a Windows Server 2003Opravy hotfix
834158Webové stránky se nevytiskne, změníte orientaci na šířku na orientaci na výškuOpravy hotfix
834707MS04-038: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
835183Při pokusu o ukončení aplikace Internet Explorer 6, dochází k narušení přístupu v souboru Msxml3.dllOpravy hotfix
836435Systém Windows nemusí správně reagovat při pokusu o načtení podregistru registruOpravy hotfix
837022Při obnovení činnosti počítače se systémem Windows XP z uzamčeném stavu nelze změnit chování zobrazení zobrazované jméno uživatele a ID uživateleOpravy hotfix
838151Klientský počítač systému Windows 2000 nelze provádět dynamické aktualizace DNSOpravy hotfix
838657I-deas 10 a I-deas 11 společnosti UGS pracuje pomaleji, než očekáváte v počítači se systémem Microsoft Windows XP, který je lokalizován pro některý z východoasijských jazykůOpravy hotfix
839210"STOP 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" chybová zpráva při spuštění počítače z disku CD-ROM prostředí WinPE nebo z disku CD-ROM systému Windows Server 2003 pomocí zařízení USB CD-ROMOpravy hotfix
839953Relace Citrix může reagovat velmi pomalu při přihlášení k relaci z počítače se systémem Windows XPOpravy hotfix
840139Pomalé ukládání na webovou stránku prostřednictvím aplikace Internet Explorer 6Opravy hotfix
840312Soubory uložené v mezipaměti HTC generovat další požadavky GET v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
840388Data nelze dekomprimovat při použití chování se komprimovaná data v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
840669V počítači se systémem Windows 2000, Windows XP Service Pack 1 nebo Windows XP Service Pack 2 dojde k selhání aplikace Zásady skupinyOpravy hotfix
841356MS04-037: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
841978Proces Explorer.exe přestane reagovat při použití zástupci sítě v systému Windows XPOpravy hotfix
842520"Se zpožděním se nezdařil zápis" chybě může dojít po uložení souboru v systému Windows XPOpravy hotfix
842735Chybová zpráva při připojení k počítači se systémem Windows XP, který má aktualizaci 835732 nainstalována do počítače se systémem Internetová informační služba (IIS) zabezpečení: "odvolané certifikát 403.13 klienta"Opravy hotfix
842738ATL. může způsobit nevrácení popisovače v AtlAxWindowProc globální funkce v aplikaci Visual Studio 6.0Opravy hotfix
842827Systém nemusí váš profil uživatele správně uvolnit při odhlášení od počítače se systémem Windows XPOpravy hotfix
842933"Následující položka v sekci [strings] je příliš dlouhá a byla zkrácena" Chyba zpráva při úpravě nebo zobrazení objektů zásad skupiny v systému Windows Server 2003, Windows XP Professional nebo Windows 2000Opravy hotfix
843289Nastavení serveru proxy nejsou nastaveny správně v aplikaci Internet Explorer po stažení skriptu serveru proxy používajícího blokové kódováníOpravy hotfix
843516Nastavení, která zvolíte pro text, pozadí a odkazy nejsou používány aplikace Internet Explorer 6 barevOpravy hotfix
843518Záhlaví hostitele není aktualizována nové číslo portu v aplikaci Internet Explorer při přesměrovávání požadavků HTTP obsahujících číslo portuOpravy hotfix
843541Počítač přestane reagovat při použití karty smart card pro přihlášení k systému Windows XPOpravy hotfix
843605Zobrazí chybová zpráva, že aplikace InfoPath nemůže najít nebo otevřít formulář při klepnutí na hypertextový odkaz v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
867282MS05-014: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
867554Japonskou verzi editoru IME zùstane v Kana režimu zadávání textu v systému Windows XPOpravy hotfix
867795100 procent využití procesoru je spotřebováno při spuštění WinSNMP v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
870679Systémem Windows Server 2003 víceprocesorový počítač s čipovou sadou AMD může občas přestat reagovatOpravy hotfix
870753Popis balíčku oprav hotfix příspěvek 837001 databázový stroj Jet 4.0: 21. července 2004Opravy hotfix
870891Ovladače jiných výrobců nebudou obnoveny po obnovení dat Stav systému ze zálohy v systému Windows XPOpravy hotfix
870971Můj stav se nezmění zpět na Online v programu Windows Messenger při minimalizovat nebo zavřít programOpravy hotfix
870975Při nasazení bitové kopie systému Windows XP dojde ke ztrátě nastavení vlastní oknoOpravy hotfix
870979Při použití příkazu Vyjmout a příkaz Vložit Chcete-li přesunout soubor nebo složku z jedné složky do jiné složky stejného svazku NetWare v počítači se systémem Windows XP se zobrazí chybová zpráva "Nelze kopírovat < název_souboru >."Opravy hotfix
870981Zásobníkùm tiskárny na tiskovém serveru, není zaručen přenos do klientského počítače při instalaci síťové tiskárny v systému Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
870997Klienti systému Windows XP a Windows 2000, kteří sdílejí jednu organizační jednotku přestane reagovat nebo dojde k jejich samovolnému restartováníOpravy hotfix
871005Metoda ITextDocument::Open způsobí poškození dat. každý znak 4,096th Pokud je nastavena hodnota parametru CodePage k CP_UTF8Opravy hotfix
871006Oprava: Vodorovný posuvník ovládacího prvku RichEdit nemusí zobrazit, pokud ovládací prvek obsahuje pouze text zarovnaný doprava v systému Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000Opravy hotfix
871205Aplikace Internet Explorer není dekomprimovat obsahu HTTP při návštěvě webového serveruOpravy hotfix
871228Zvláštní znaky se zobrazí na začátku HTML formátovaný text, který vložíte do události kalendáře aplikace Outlook nebo do dokumentu programu WordPad v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
871250MS05-003: Chyba zabezpečení služby indexování může umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
872789Odhlášení nebo restartování počítače po přepnutí uživatelů může způsobit, že systém Windows XP přestane reagovatOpravy hotfix
872797Windows zhroutí a Kopírovat obrázek do schránky v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP se zobrazí chybová zpráva Stop 0x50Opravy hotfix
872942Oprava: Aplikace Průzkumník Windows nevrací paměť při procházení různých složek v systému Windows XP a Windows Server 2003 pomocí stromového zobrazení v Průzkumníku WindowsOpravy hotfix
872966Nalezené složky ikona se změní na ikonu dokumentu při hledání složky v systému Windows XPOpravy hotfix
873333MS05-012: Chyba zabezpečení služby OLE a modelu COM umožňuje vzdálené spuštění kóduZabezpečení
873339MS04-043: Chyba zabezpečení programu HyperTerminal umožňuje spuštění kóduZabezpečení
873392Pokud odstranit nebo přidat složky do sdílené síťové složky, Průzkumník Windows nezobrazí změny v systému Windows XPOpravy hotfix
873396Při pokusu o tisk dokumentu v počítačích se systémem Windows 2000 a systémem Windows XP se zobrazí chybová zprávaOpravy hotfix
873397Při otevření dokumentu aplikace Word v aplikaci Internet Explorer se zobrazí chybová zpráva "Chyba aplikace"Opravy hotfix
873407Pomalý výkon při použití seznamů řízení přístupu vzdáleně na sdílená cesta jednotky DFS v systému Windows Server 2003Opravy hotfix
873414Zpoždění může dojít dříve, než se zobrazí obsah složky v podokně složek Průzkumníka Windows v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
875506Dialogové okno kód PIN nemusí zobrazit, pokud používáte karty smart card pro přihlášení k relaci systému Windows Server 2003 s Terminálovou službouOpravy hotfix
875538Nelze přenést velké poštovní schránky na serveru Exchange a žádná chybová zpráva se zobrazí při přenesení časový limitOpravy hotfix
875555Po povolení nastavení "Zakázat přístup k jednotkám ze složky Tento počítač" Zásady skupiny v systému Windows XP můžete přístup CD-R a CD-RW mechanikyOpravy hotfix
883483Pouze první stránka dokumentu RTF (RICH Text Format) může zobrazit náhled nebo tisk v aplikaci, která používá Msftedit.dll v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
883507Uživatelé systému NetWare nelze přihlásit k serveru NetWare z klienta systému Windows XPOpravy hotfix
883517Neobdržíte bezpečné odebrání hardwaru zprávy po klepnutí na ikonu Bezpečně odebrat Hardware v systému Windows XPOpravy hotfix
883523Jednotka CD-RW není rozpoznána jako jednotka pro přepisovatelná média v systému Windows XP Service Pack 2 nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005Opravy hotfix
883529Odebrání čipové karty bezprostředně po odhlášení počítače se systémem Windows XP může způsobit, že počítač přestane reagovatOpravy hotfix
883586Oprava: Nevracení paměti může dojít při použití prvku VML na webové stránce v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
883667Systém Windows XP instalační program může přestat reagovat během instalace ovladače grafické kartyOpravy hotfix
883939MS05-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
884018Nelze přidat součásti systému Windows v systému Windows XPOpravy hotfix
884020Programy, které se připojují k adresám IP v rozsahu adres zpětné smyčky, nemusí fungovat podle očekávání v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
884027Síťový adaptér zamkne po zaznamenat neúspěšný pokus o přihlášení k drátové síti Ethernet pomocí ověřování standardem 802.1 X v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
884038Oprava: Obdržíte chybovou zprávu při pokusu konfigurovat Text DSN v MDAC 2.8 SP1: "Ini soubor je poškozen."Opravy hotfix
884046Oprava: Služba Microsoft Message Queuing (Mqsvc.exe) vyčerpá jeho soukromé bajty při volání funkce GetPrivateQueuesByMachineOpravy hotfix
884047Ovládací prvek RichEdit ukládá data, která není platná, když zadáte náhradní pár, který není platný v ovládacím prvku RichEdit v počítačích se systémem Windows XP nebo Windows 2000Opravy hotfix
884267Oprava: Zvuku je dočasně ztraceno u některých položek v seznamu stop při přehrávání obsahu datových proudů pomocí protokolu RTSPOpravy hotfix
884534Oprava: Aplikace Internet Explorer může přestat reagovat při nastavení stylu zobrazení pro prvek DIV jazyka HTML na žádnýOpravy hotfix
884538Zobrazí "aplikace vydala požadavek modul Runtime ukončen neobvyklým způsobem" chybová zpráva při spuštění vlastního programu Microsoft Visual C++ 6.0 v systému Windows XPOpravy hotfix
884539Na hlavním panelu není zobrazen, pokud je okno programu maximalizováno v počítači se systémem Windows XP Service Pack 1 nebo v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
884558Některé objekty a čítače výkonu nejsou k dispozici v nástroji Sledování systému v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
884562Rozšířené metasoubory (EMF) se pomalu nebo vůbec nepřehraje v systému Windows XP nebo Windows 2000Opravy hotfix
884565Oprava: ID události 5701 a 5699 ID událostí jsou zaznamenány v protokolu aplikace v BizTalk Server 2004Opravy hotfix
884568Při přehrávání mnoha AVI soubory v systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva "Chyba MCI - všechna zařízení wave, které lze přehrávat soubory v aktuálním formátu jsou používány"Opravy hotfix
884575Může být nečekaně baterie rychleji, než očekáváte v přenosném počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
884723Oprava: Windows Media Audio 9 hlasový kodek může dojít ke ztrátě synchronizaceOpravy hotfix
884851Spořič obrazovky nelze spustit, pokud je v systému Windows XP otevřené dialogové okno zabezpečení systému WindowsOpravy hotfix
884859Uživatelé mohou neočekávaně obejít maximální cestovní velikost profilu uživatele, který je nakonfigurován pomocí nastavení Zásady skupiny LimitProfileSize v systému Windows XP nebo Windows 2000Opravy hotfix
884861Může se zobrazit zpráva popisovač, která není platná, při vykreslení rukopis v aplikaci v počítači se systémem Windows XP Tablet PC EditionOpravy hotfix
884862Ověření uživatele může trvat jednu až dvě minuty při přihlášení k síti v systému Windows XPOpravy hotfix
884868Po odpojení zařízení USB 2.0 flash úložiště, dojde k chybě stop 0x7EOpravy hotfix
884882V počítači se systémem Windows XP přestane reagovat při pokusu o vypnutí počítačeOpravy hotfix
884883Více verzí souboru Comctl32.dll může způsobit, že styl Windows XP a Windows klasická okna se zobrazí v systému Windows XPOpravy hotfix
884885"Přístup byl odepřen" chybová zpráva při použití funkce sdílené složky ke sdílení složky umístěné ve vzdáleném počítači v systému Windows Server 2003Opravy hotfix
884897Tiskové funkce, jako například funkce vodoznaků, funkci tisku n stránek na list a funkce kompletovat nefungují, pokud tisknete pomocí řešení společnosti Novell, protokolu IPP nebo jiného poskytovatele částečného tisku v systému Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
885222Po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 může dojít ke snížení výkonu zařízení 1394Opravy hotfix
885250MS05-011: Chyba zabezpečení v SMB by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
885267Připojení vyprší v případě klientských počítačů se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP pokusí připojit k serveru v bezdrátové síti, která používá protokol IPsec NAT-TOpravy hotfix
885270Program, který volá funkci DhcpRequestParams, nebude pravděpodobně fungovat správně v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
885293Počítač může znamenat, že po obnovení činnosti počítače z režimu spánku v systému Windows XP není k dispozici připojení k bezdrátové sítiOpravy hotfix
885295Náhle přestane stahování souborů AOL nebo širokopásmového připojení AOL může být upuštěno, po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
885353Oprava: Windows Media Player 9 Series pro systém Windows může zobrazit výzvu k zadání pověření při odesílání protokolu klientaOpravy hotfix
885354Oprava: Bob prokládání nefunguje s Video Mixer Renderer 9Opravy hotfix
885423Poskytovatel sítě nemusí fungovat podle očekávání v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
885439V aplikaci Internet Explorer 6 nedojde po klepnutí na hypertextový odkaz na webovou stránku, která byla vytvořena v aplikaci Microsoft ExcelOpravy hotfix
885443Po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 nebo po instalaci aktualizace zabezpečení 890859 v systému Windows 2000 se zobrazí chyba "Stop 0x00000082"Opravy hotfix
885453Ověřování protokolem PEAP není úspěšné při připojení k serveru RADIUS jiných výrobcůOpravy hotfix
885464Jednotka SBP-2 přestane reagovat při pokusu o zápis dat v systému Windows XPOpravy hotfix
885492Společnost Microsoft vydala aktualizaci zabezpečení aplikace Microsoft Windows Media Player 9Zabezpečení
885523Obdržíte "Stop: c0000135 a součást winsrv nelze nebyl nalezen" chybová zpráva po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
885626Počítač přestane reagovat při restartování s cílem dokončit instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005Opravy hotfix
885641Oprava: Nelze zakódovat a některé formáty přehrávání pomocí filtru Windows Media ASFOpravy hotfix
885835MS04-044: Chyby zabezpečení jádra systému Windows a procesu LSASS mohou umožnit zvýšení oprávněníZabezpečení
885836MS04-041: Chyba zabezpečení programu WordPad umožňuje spuštění kóduZabezpečení
885843Při hledání pro soubory nebo složky přes pomalé síťové připojení v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP jsou vráceny žádné výsledkyOpravy hotfix
885855Infračerveného přenosu nelze použít k přenosu souborů v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
885863Při QueryCredentialsAttributes funkce nazývá 32,527 po sobě jdoucí časy v systému Windows XP a Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva "SEC_E_INSUFFICIENT_MEMORY"Opravy hotfix
885865Ostatní počítače v síti se nemůže připojit k počítači klienta DHCP se systémem Windows XP Service Pack 2 po přihlášení k síti, která je spuštěna služba DHCP ServerOpravy hotfix
885884Popis důležité aktualizace sady Office XP v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
885887Po pokusu o přihlášení k počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 nelze přístup k síťovým prostředkůmOpravy hotfix
885894Při pokusu o instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 přestane počítač reagovatOpravy hotfix
885898Fáze inicializace instalačního programu může trvat déle, než bylo očekáváno k dokončení v systému Windows XPOpravy hotfix
885932Aplikace Internet Explorer přestane reagovat nebo dojde k chybě a zobrazí chybu narušení přístupu v souboru Vgx.dll při zobrazení webové stránky v aplikaci Internet Explorer 6.0Opravy hotfix
885936Jsou poškozeny soubory uložené na mapované síťové sdílené položky ze systému Windows XPOpravy hotfix
886185Popis důležité aktualizace pro systém Windows Firewall Moje síť (podsíť) pouze obory v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
886199Zvuk nelze přesměrovat do klientského počítače při spuštění připojení ke vzdálené ploše v systému Windows XPOpravy hotfix
886423Oprava: Windows Media Player 9 Series pro Windows často přistupuje k registru a může ovlivnit výkonOpravy hotfix
886530IPv6 globální adresy jednosměrového vysílání není přiřazena k počítači po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
886540Popis systému Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional NOpravy hotfix
886610Oprava: Windows Media Player nemá za následek obnovení zálohované licence.Opravy hotfix
886659Můžete obdržet chybu narušení přístupu v programu Command.com nebo Cmd.exe při odesílání výstup příkazového řádku v systému Windows XP s aktualizací SP1, Windows XP s aktualizací SP2 nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005Opravy hotfix
886677Znaky dvoubajtové znakové sady (DBCS) se může zobrazit v aplikaci Internet Explorer v systému Windows XP poškozené při procházení webu, který používá kódování znaků Shift-JISOpravy hotfix
886704Systém Windows XP na přenosný počítač přestane reagovat Pokud připojte nebo odpojte kabel napájení ze sítě, zatímco počítač přechází do úsporného režimuOpravy hotfix
886716Převod kódování MPEG-2 v Adobe Premiere Pro může způsobit program nebo systém Windows XP Service Pack 2 přestane reagovatOpravy hotfix
886801Oprava: Program, který volá Wininet.dll trvá neočekávaně ukončitOpravy hotfix
886809Živé video konverzace v relace konverzace může být trhaný, po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 (SP2)Opravy hotfix
886903Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v Microsoft rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1Opravy hotfix
887078Oprava: Windows Media Player může vrátit chybu NS_E_INVALID_DATA při přehrávání funkce rychlé mezipaměti obsahuOpravy hotfix
887131Oprava: Může dojít k potížím se synchronizací zvuku a videa při použití určitých karet pro digitalizaci TVOpravy hotfix
887170Dochází k problémům při odpojení jednoho zařízení IEEE 1394 v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
887173Systém Windows XP přestane reagovat po návratu počítače se systémem Windows XP z režimu spánku a potom bezpečně odebrat USB disketovou jednotkuOpravy hotfix
887186Proces přihlášení trvá nečekaně dlouho dokončit v aktualizaci Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
887189V systému Windows Server 2003 a Windows XP se nezobrazí karta předchozí verze souboru nebo složky ve sdílené složce systému souborů DFSOpravy hotfix
887219MS05-004: Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET umožňuje neoprávněný přístupZabezpečení
887472Společnost Microsoft vydala aktualizaci zabezpečení aplikace Microsoft Windows MessengerZabezpečení
887535Uživatel může úspěšně přihlásit po odvolání certifikátu karty smart card nebo jejich uživatelský účet je zakázán v systému Windows XPOpravy hotfix
887569Žádost může vrátit nulový ukazatel IFontDisp rozhraní, pokud program, který používá systém Windows XP s aktualizací SP2 verzi ATL. souboru vyžaduje přístup k vlastnosti písmoOpravy hotfix
887572Naplánované úlohy, které běží pod konkrétní účet nelze získat přístup k sdíleným síťovým prostředkům v systému Windows XPOpravy hotfix
887578Při použití karty smart card v počítači se systémem Windows Server 2003, zobrazí se zpráva selhání přihlášeníOpravy hotfix
887589Při zrušení tiskové úlohy v systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva Stop 0x0000008EOpravy hotfix
887590Explorer.exe přestane reagovat při spuštění programu, který používá 16bitové barvy v systému Windows XPOpravy hotfix
887601Po přechodu do globální skupiny do jiné domény, název původní globální skupiny nezobrazí správně při přidání této skupiny do skupiny DACL pomocí počítače klienta se systémem Windows XPOpravy hotfix
887698Editor objektů Zásady skupiny přestane reagovat při pokusu otevřít soubor šablony pro správu v editoru objektů Zásady skupiny v počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003Opravy hotfix
887710Vaše doménové uživatelské jméno nemusí být akceptovány v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
887742Obdržíte chyby Stop "Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)" v systému Windows XP Service Pack 2 nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
887797Popis kumulativní aktualizace pro aplikaci Outlook Express (KB887797)Opravy hotfix
887800Velikost textu na webové stránce změny v aplikaci Internet Explorer 6 neočekávaněOpravy hotfix
887811Hudební software kompatibilní s technologií OpenMG nefunguje správně po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-032 pro systém Windows XP a Windows 2000Opravy hotfix
887816Změny chování nástrojů SysPrep a RIPREP po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
887820Spuštěné 16bitové programy nejsou uvedeny ve Správci úloh po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-032 do počítače se systémem Windows XP nebo systémem Windows 2000Opravy hotfix
887822Některé opravy hotfix starší než Service Pack 1 (SP1) Neprovádět migraci na verzi SP1 při aktualizaci počítače na systém Windows XP SP1Opravy hotfix
887823Přenosný počítač přestane reagovat při pokusu o přepnutí do úsporného režimu v systému Windows XPOpravy hotfix
887998Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v Microsoft rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3 v systému Windows XP Media Center a Tablet PC EditionOpravy hotfix
888083Zápis těchto souborů na CD možnost není k dispozici v programu Průzkumník Windows po použití Zásady skupiny nastavení v systému Windows XPOpravy hotfix
888092Můžete obdržet chybová zpráva v modulu Mshtml.dll a aplikace Internet Explorer ukončí při spuštění vlastního webového programu v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
888098Soubor Ntvdmd.dll ve vašem počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 má nižší číslo verze než číslo verze souborů Ntvdmd.dll v jiném počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 nebo aktualizaci než soubor Ntvdmd.dll obsažené v bulletinu MS04-032Opravy hotfix
888111Universal Audio Architecture (ZVP) High Definition Audio třída driver verze 1.0a pro systém Windows XP, Windows Server 2003 a Windows 2000 k dispoziciOpravy hotfix
888113MS05-015: Chyba zabezpečení v objektové knihovně by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu v systému Windows Server 2003Zabezpečení
888162Příjem "Explorer.EXE – vstupní bod nebyl nalezen - položka bod procedury SHCreateThreadRef se nepodařilo v dynamicky propojované knihovně Shlwapi.dll nalézt" chybová zpráva po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-038Opravy hotfix
888239Úvodní Hudba a video nejsou dostupné během Průvodce Out-Of-Box zkušenosti po použití bitové kopie nástroje Sysprep k distribuci aktualizace Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
888240Některé doplňky, které nejsou uvedeny v poli dialogové okno Spravovat doplňky v aplikaci Internet Explorer v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
888254Nelze nastavit nastavení zásad přesměrování složky v počítači systémem Windows XP s aktualizací SP2, který také vlastní nastavení aplikace Internet Explorer pomocí nastavení Zásady skupinyOpravy hotfix
888302MS05-007: Chyba zabezpečení v systému Windows by mohla umožnit zpřístupnění informacíZabezpečení
888310Chybová zpráva může být zaznamenána v protokolu ladění Instalační služba Windows Installer při pokusu o instalaci programu, který používá Instalační služba Windows Installer 3.0Opravy hotfix
888321Stop 0x00000050 chybě může dojít v Scsiport.sys při pokusu o přidání zařízení SCSI nebo zařízení PCI úložiště do počítače se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
888402Sledování svazku pevného disku v systému Windows XP přestatOpravy hotfix
888404Oprava hotfix pro aplikaci Office nemusí instalovat nebo aktualizovat souboryOpravy hotfix
888406Po klepnutí na hypertextový odkaz v dokumentu aplikace Word, který můžete otevřít v aplikaci Internet Explorer 6.0 v počítači se systémem Windows XP není k dispozici tlačítko ZpětOpravy hotfix
888407Oprava: Spuštění programu Windows Media Player s parametrem kůže změní výchozí vzhled předvolbyOpravy hotfix
888413Systém Windows XP přestane reagovat a zobrazí chybová zpráva stop po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
888426Tiskárna USB 2.0 může být pomalé tisk v systému Windows XP 64-bit Edition 2002 a Windows XP 64-bit Edition 2003 v počítači s procesorem ItaniumOpravy hotfix
888432Komponenta spuštěná ve stejném procesu jako služba Systémový čas systému Windows je zastavena nebo zakázána neočekávaně v systému Windows XPOpravy hotfix
888516Uživatel domény pravděpodobně moci přihlásit pomocí pověření uložených v mezipaměti po místní uživatel pokusí odemknutí pracovní stanice se systémem Windows XPOpravy hotfix
888603Aktualizace služby Stínová kopie zakázat obnovit možnosti klientských počítačích Terminálový Server se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
888622Nelze číst data ve víceuživatelském zapisovatelný disk DVD, po zaznamenání nové relace v systému Windows XPOpravy hotfix
888795Kumulativní aktualizace 1 pro eHome infračervený přijímač pro systém Windows XP Media Center Edition 2005Opravy hotfix
888990Nelze použít rozhraní WMI shromáždit čítače výkonu SQL pro všechny instance serveru SQL Server 2000 v počítači se systémem Windows Server 2003Opravy hotfix
889016Nelze získat ladicí informace o objektech zdrojů chyb Stop ověřovače aplikace v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
889073Při nasazení bitové kopie systému Windows XP s aktualizací SP2 Sysprep v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 nelze spustit služby IIS a SMTPOpravy hotfix
889085Zobrazit pouze určené zásady aplety panel ovládacího prvku nebo kůže určená zásada v Ovládacích panelech nezobrazuje aplety, které používají dynamické ikony v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
889093Proces přihlášení může trvat 10 minut nebo déle na dokončení při přihlášení k serveru Novell NetWare pomocí počítače se systémem Windows XP ProfessionalOpravy hotfix
889136Oprava: "0x8004020D - vyrovnávací paměť není dostatečně velká" chybová zpráva při přehrávání nebo převést soubor WAV, který je větší než 2 gigabajty v klientské aplikaci, která používá Microsoft DirectXOpravy hotfix
889178Oprava: Může dojít zablokování systému při pokusu zrušit metodu COM + pomocí metody CoCancelCall při vytváření instance objektu modelu COM +, která používá metodu příkaz CoCreateInstanceEx v systému Windows XP ProfessionalOpravy hotfix
889315Neočekávané výsledky po odebrání 1394 karty PC, když je počítač se systémem Windows XP Service Pack 2 je v úsporném režimu nebo režimu spánkuOpravy hotfix
889320Po vypnutí brány Windows Firewall je služba v počítači systémem Windows XP Service Pack 2 přestane služba prohledávání počítačů po pěti minutách a událost s ID 7023 protokolu událostí prohlížečOpravy hotfix
889321Program jiného výrobce může přestat reagovat po instalaci opravy hotfix 884879 v systému Windows XP nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005Opravy hotfix
889323Uživatelé bez oprávnění správce můžete vzdáleně vypnout počítače se systémem Windows XP Service Pack 1 pomocí příkazu TSShutdn.exeOpravy hotfix
889333Tisková fronta zobrazuje nesprávný počet stránek při tisku webové stránky v aplikaci Internet Explorer 6 nebo Internet Explorer 7Opravy hotfix
889334Odeslání souboru v aplikaci Internet Explorer 6 na webovou stránku může časový limit nebo déle, než bylo očekáváno k dokončení v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
889386Pokud je webový server přesměruje na jinou webovou stránku v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2, může se zobrazit chybová zpráva "přístup odepřen"Opravy hotfix
889389Aplikace Internet Explorer je někdy ukončena po uzavření okna aplikace HTML v aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1Opravy hotfix
889407Obdržíte chybu "Přístup odepřen" zpráva při otevření webové stránky spouštějící skript v sadě rámců v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
889412Program nemusí být schopen zobrazit obraz pomocí rozhraní API v systému Windows XPOpravy hotfix
889527Pakety ICMP jsou vynechány, přestože jste nakonfigurovali funkce brány firewall systému Windows na povolení paketů ICMP do počítače se systémem Windows XP Professional Service Pack 2Opravy hotfix
889669Kumulativní aktualizace je k dispozici pro aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1Opravy hotfix
889673Hardware počítače povolena funkce Zabránění spuštění dat může přestat reagovat při obnovení z úsporného režimu nebo z režimu spánku v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
889816Po změně baterie v přenosném počítači, který je v režimu hibernace nebo spánku v systému Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000, zobrazí se informace nesprávné baterieOpravy hotfix
889960Obrazy, které jsou součástí prvku VML se nemusí zobrazit správně v aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1Opravy hotfix
890042Ztratit přístup k síťovým prostředkům po probuzení počítače se systémem Windows XP z úsporného režimuOpravy hotfix
890046MS05-032: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit podvodnou identifikaciZabezpečení
890047MS05-008: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
890048Zobrazí "0x80070057 (E_INVALIDARG) vrácené vbscript! GetTypeInfo() "chybová zpráva při pokusu o spuštění modulu VBScript z programu C++ založené na počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
890067Založené na systému MS-DOS programy nemusí pracovat správně v počítači se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000Zabezpečení
890175MS05-001: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje spuštění kóduZabezpečení
890178Oprava: Zobrazí chyba "Stránku nelze zobrazit" zpráva v aplikaci Internet Explorer při přechodu zpět na webovou stránku obsahující data, která byla již dříve odeslána, po instalaci aktualizace Windows XP SP2Opravy hotfix
890196Nevracení paměti způsobí, že systém Windows XP přestane reagovatOpravy hotfix
890207Oprava: Akci odeslání nespustí v souboru PDF služby Adobe Acrobat 6.0 zobrazeném v rámci okna aplikace Internet Explorer 6.0 Service Pack 1Opravy hotfix
890210Klientské počítače systému Windows XP odesílat FQDN DHCP pakety požadavků možnost (81) Přestože je globálně zakázána registrace protokol dynamické aktualizace DNS.Opravy hotfix
890215Aplikace používající rozhraní WinINet API nemusí odpovídat serveru podle očekávání, pokud používáte aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
890261MS05-009: Chyba zabezpečení zpracování souborů formátu PNG může vést k přetečení vyrovnávací pamětiZabezpečení
890327Při pokusu o uložení dokumentu ve formátu HTML do http://validator.w3.org se zobrazí chybová zprávaOpravy hotfix
890463Po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2, může se zobrazit chybová zpráva "Stop 0x000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE"Opravy hotfix
890470Oprava: Zablokování může dojít při volání funkce SQLFetch nebo SQLFetchScroll v součástech MDAC 2.8Opravy hotfix
890546Zařízení USB přestat fungovat v systému Windows XP Media Center EditionOpravy hotfix
890552Vzdálené volání Procedur přes protokol HTTP připojení k serveru proxy, která není platná v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
890558Dotaz na oznámení událostí WMI v systému Windows XP nerozpozná změny oprávnění souboruOpravy hotfix
890579Systém Windows 2000 reagovat na nabídku/konfigurace profilu hardwaru při restartování počítače těsně před půlnocíOpravy hotfix
890582Využití procesoru dosáhne 100 procent, při spuštění aplikace po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
890644Při obnovení práce počítače z úsporného režimu při karty SD média je vložen v systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva "Nebezpečných odebrání zařízení"Opravy hotfix
890671Při synchronizaci souborů Offline v počítači se systémem Windows XP se mohou zobrazit chybové zprávyOpravy hotfix
890733Nelze pokračovat v tisku na tiskárně Bluetooth, když se přeruší proces tisku v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
890737Upravte a uložte objekt Zásady skupiny v systému Windows XP Professional se zobrazí chybová "nebylo provedeno mapování mezi názvy účtů a ID zabezpečení"Opravy hotfix
890831Použijete-li službu MSN Messenger v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nelze použít Editor IMEOpravy hotfix
890837Se zobrazí výzva ke stisknutí klávesy CTRL + ALT + DEL, chcete-li počítač při použití karty smart card pro přihlášení k počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
890859MS05-018: Chyby zabezpečení jádra systému Windows by mohla umožnit zvýšení úrovně oprávnění a odmítnutí službyZabezpečení
890864Některá nastavení Zásady skupiny nečinné relace nefungují, pokud se pokusíte použít v počítači se systémem Microsoft Windows XP Professional, který je v prostředí doményOpravy hotfix
890923MS05-020: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
890927V počítači se systémem Windows XP může přestat reagovat při odpojení mobilní zařízeníOpravy hotfix
890937Ověřování počítače nelze úspěšně dokončit při použití karty smart card pro přihlášení k bezdrátové síti v systému Windows XPOpravy hotfix
890946Klient DHCP systémem Windows XP nebo systémem Windows 2000 neaktualizuje maska podsítě serveru DHCP odešle novou masku podsítěOpravy hotfix
890951Po změně hesla uživatele na nové heslo v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 nelze získat přístup soubory systému souborů EFSOpravy hotfix
890953Zobrazí chybová zpráva "systém nemůže změnit heslo nyní vzhledem k tomu, že doména není k dispozici" v počítači se systémem Windows XP nebo systémem Windows 2000Opravy hotfix
891019Obrazy se může zobrazit prázdná pole při zobrazení souboru webového archivu (MHT) v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
891070Programy pro zápis paketů pro nahrávací zařízení optických médií pomaleji, než bylo očekáváno spustit v počítačích se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
891117Oprava: Vlastní aplikace, která používá kontextu aktivace přestane reagovat v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 1 nebo Service Pack 2Opravy hotfix
891220Oprava: Video Mixer Renderer (VMR) nesprávně nastaví deformovaný obsahOpravy hotfix
891391Po přesunutí ikony monitorů v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2, můžete již přístup dialogové okno zobrazení – vlastnostiOpravy hotfix
891566Již můžete vytvořit výčet 16bitové programy, které spustit v samostatných NTVDMs po instalaci aktualizace zabezpečení uvedené v bulletinu zabezpečení MS04-032 do počítače se systémem Windows XP nebo Windows 2000Opravy hotfix
891570PowerFile měnič zařízení nefunguje při připojení k počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
891593Oprava: Aktualizuje adresu Zobrazit přímé přehrávání problémy s výkonem v systému Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
891630Windows Server 2003 nebo systémem Windows XP klientských počítačů neobdrží žádné objekty Zásady skupiny z nové organizační jednotkyOpravy hotfix
891647Oprava: Pořadí formulářů uživatelů může být nesprávná, po změně parametrů formuláře v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
891711MS05-002: Chyba zabezpečení zpracování formátu kurzoru a ikony může povolit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
891781MS05-013: Chyba zabezpečení jazyka DHTML úpravy součásti ovládacího prvku ActiveX by mohla umožnit spuštění kóduZabezpečení
891849Při použití čipové karty k přihlášení k počítači se systémem Windows XP Professional se zobrazí chybová zpráva "systém nemohl přihlásit"Opravy hotfix
892049Oprava: Aplikace Internet Explorer 6.0 SP1 nezobrazí místní nabídku pro ovládací prvek ActiveX v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
892050Není rozpoznáno zařízení USB připojené k rozbočovači USB 2.0 v systému Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 nebo verze systému Windows Server 2003 x64Opravy hotfix
892052Oprava: Aplikace Internet Explorer může být neočekávaně s chybovou zprávou v modulu Mshtml.dll při pokusu o vyhledání webové stránky v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
892056Oprava: Můžete obdržet chybu "Stránku nelze zobrazit" zpráva při klepnutí na hypertextový odkaz na dokument sady Microsoft Office v aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1Opravy hotfix
892087Alespoň jedno změny nebyla úspěšně použita bezdrátové konfigurace zpráva při pokusu o přidání bezdrátové sítě do počítače se systémem Windows XP ProfessionalOpravy hotfix
892090Zásady skupiny nastavení nebudou použita při přihlášení uživatele do externí sférou protokolu Kerberos, systémem Windows XP Professional nebo počítači se systémem Windows 2000 Professional v podřízené doméněOpravy hotfix
892099Čtení terminálu: při spuštění příkazu rsh v počítači se systémem Windows XP Professional Service Pack 2 se zobrazí chybová zpráva "popisovač je neplatný."Opravy hotfix
892227Přesměrování složky přesměrování složek v počítačích se systémem Windows XP ProfessionalOpravy hotfix
892233Magnetooptické jednotky IDE je přilepená ve smyčce při dotazu na jednotku v systému Windows XPOpravy hotfix
892235Nelze připojit k hostitelskému počítači pomocí přímého kabelového propojení RAS PPP v systému Windows XPOpravy hotfix
892296Oprava: Ovládací prvek Microsoft Script (Msscript.ocx) může časový limit před časem, který je nastaven pomocí vlastností Timeout jako 49,7 dnech blíží doba provozu systémuOpravy hotfix
892313Oprava: Aktualizace pro program Windows Media Player 9 Series a Windows Media Player 10Opravy hotfix
892346Nelze přetahovat nebo kopírovat soubory z jednotky CD v počítači se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows XP s aktualizací Service Pack 1 nebo Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
892489Antivirové kontroly může zvýšit počet otevřených popisovačů pro proces svchost.exe v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
892496Zásady skupiny skripty jsou spouštěny prostřednictvím pomalého připojení, přestože rozšíření na straně klienta je nakonfigurován tak, aby spustit v počítači klienta se systémem Windows 2000 nebo systémem Windows XPOpravy hotfix
892520Nastavení prostředí NTVDM CommsAutoClose nefunguje v systému Windows XPOpravy hotfix
892540Bezobslužné instalace využívající službu vzdálené instalace nelze nastavit časové pásmo na oblast Západ střední Afriky, pokud instalační program nainstaluje systém Windows XP s aktualizací Service Pack 1 nebo Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
892559Nepřehrávat zvuky po probuzení Windows z hibernace v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
892598Pokud používáte písma Arial Black nebo jeho vliv na počítače se systémem Windows XP nebo v počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 není správně umístěny znak tečka uprostředOpravy hotfix
892627Chcete-li povolit podporu pro příznak SUPPRESSBOOTDISPLAY verze 2.1 jednoduchý příznak při spuštění v systému Windows XP Service Pack 2 HotfixOpravy hotfix
892763Oprava: Windows Media Player 9 Series může ignorovat velmi malé hodnoty STARTTIME a desetinná hodnota doby trvání pro jiné než anglické národní prostředíOpravy hotfix
892850Aplikace Internet Explorer nebo jiný program, který používá DDE přestane reagovat v počítači se systémem Microsoft Windows 2000 nebo systémem Microsoft Windows XPOpravy hotfix
893008Oprava: Některé PAL formát digitální videokamery jsou nesprávně rozpoznána jako NTSC formát digitální video kameryOpravy hotfix
893048Oprava: "Tato akce je platná pouze pro produkty, které jsou aktuálně nainstalován" chybová zpráva po instalaci dvou hlavních aktualizací produktu v systému Windows XP SP2 pomocí Instalační služba Windows Installer 3.0Opravy hotfix
893056Po klepnutí na tlačítko "Vypnout počítač" v nabídce Start na tlačítko Režim spánku nezobrazí v systému Windows XP Service Pack 2 nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005Opravy hotfix
893066MS05-019: Chyby zabezpečení v protokolu TCP/IP by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu a odmítnutí službyZabezpečení
893086MS05-016: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
893089Nové karty PC 16bitové není rozpoznáno při obnovení činnosti počítače se systémem Windows XP z režimu spánkuOpravy hotfix
893225Tisk problémy s výkonem v systému Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003Opravy hotfix
893226Uživatel obdrží nelze přihlásit, protože je požadováno použití karty smart card zpráva při pokusu uživatele o přihlášení k počítači se systémem Windows XP pomocí funkce Vzdálená pomocOpravy hotfix
893231Při pokusu o otevření mapované složky jednotky DFS v režimu offline se zobrazí chybová zpráva "Jednotka není přístupná"Opravy hotfix
893243Při přihlášení k počítači klienta se systémem Windows XP bez síťového připojení k doméně, může se zobrazit neomezené dočasný profilOpravy hotfix
893249Po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 nepracuje Správce zařízení správněOpravy hotfix
893310Tištěný dokument obsahuje další znaky nebo slova, když tisknete webovou stránku, která používá písma Adobe Type 1 v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
893317V počítači se systémem Windows XP SP2 může být pomalé a odpovídat při použití rozhraní ADSI IADs, které jsou vyvolány z metody IEnumVariant::NextOpravy hotfix
893359Nelze použít všechny funkce protokolování událostí v protokolu událostí zabezpečení po upgradu počítače se systémem Windows XP na systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
893371Pokud klepněte na tlačítko nebo posunutí zobrazení v aplikaci Office InfoPath 2003 dojde k chybě aplikace Internet ExplorerOpravy hotfix
893376Pokud odebrat a vložit kartu smart card při přihlášení uživatele procesu v systému Windows XP Service Pack 1 nebo Windows XP Service Pack 2 dojde k poškození zásobníkuOpravy hotfix
893476Váš mobilní telefon kompatibilní IrDA nemůže připojit k počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
893605Zobrazí se chybová zpráva "IDS_INSTALLFAILED" a dochází k narušení přístupu, pokud je konfigurace profilu účtu aplikace Outlook Express v počítači se systémem Windows XP, systémem Windows 2000 nebo systémem Windows Server 2003Opravy hotfix
893606V některé neanglické verze systému Windows Server 2003 a Windows XP se může zobrazit chyba "WBEM_E_PROVIDER_FAILURE"Opravy hotfix
893609Pověření správce Předvolené připojení nemusí fungovat v systému Windows XPOpravy hotfix
893614Definované na koncového uživatele znaků nejsou správně zarovnány v počítači se systémem japonské verze systému Windows XP nebo japonskou verzi systému Windows Server 2003Opravy hotfix
893756MS05-040: Chyba zabezpečení ve službě Telefonní subsystém by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
894069Při pokusu o použití karty smart card pro přihlášení k doméně systému Windows Server 2003 v systému Windows XP Professional se zobrazí dialogové okno Změnit hesloOpravy hotfix
894072MUI jazyk nastavení nefungují správně v programu WordPad po instalaci aktualizace MS04-041 na počítači se systémem Windows XP Service Pack 1Opravy hotfix
894075Po zavřete Editor objektů Zásady skupiny v systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva "Instrukce na paměti 0x7155d330 odkazuje na"0x77cc2cc0""Opravy hotfix
894077Oprava: Stromové zobrazení v Průzkumníku Windows se může zobrazit složku, která nemá název nebo který má nesprávný název v systému Windows 2000 a Windows XPOpravy hotfix
894083Počet souborů protokolu transakcí služby WINS na serveru WINS se značně zvětšuje po instalaci bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS04-031 klient WINS systémem Windows XP nebo systémem Windows 2000Opravy hotfix
894087Čísla oddělená pomlčkou jsou zobrazeny v obráceném pořadí, pokud jste zadali do formuláře aplikace Visual Basic v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
894088Chcete-li programově nastavit úroveň ochrany soukromého klíče při volání funkce CryptGenKey v systému Windows XP k dispozici je aktualizaceOpravy hotfix
894179Oprava: Můžete obdržet chybu "Tato operace byla zrušena z důvodu omezení platných pro tento počítač" zpráva při pokusu o otevření dialogového okna Možnosti Internetu v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
894194Aplikaci, která implementuje rozhraní pro ladění IMallocSpy, může dojít k poškození haldy po instalaci aktualizace zabezpečení 873333Opravy hotfix
894232Při pokusu zkopírovat uživatelské profily v počítači se systémem Windows XP není k dispozici příkaz Kopírovat doOpravy hotfix
894391Po spuštění počítače nebo v e-mailové zprávy RTF nejsou zobrazeny názvy souborů příloh DBCS se zobrazí chybová zpráva "Obecný hostitelský proces.Opravy hotfix
894395Editor IME složení okno nebo okno IME kandidáta je viditelný i po okno ztratí fokus při použití editoru IME pro japonštinu v počítači se systémem Windows XP nebo Windows 2000Opravy hotfix
894463Programy, které otevřít více souborů může dojít k delší prodlevy mezi každý soubor otevřete v počítači se systémem Microsoft Windows XP nebo v počítači se systémem Microsoft Windows 2000Opravy hotfix
894472Nelze spustit programy jiných výrobců, které vyžadují velké množství paměti v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
894480Chyba kód 10 dojde ve Správci zařízení při restartování počítače se systémem Windows XP připojený k externí zařízení 1394Opravy hotfix
894551Oprava: Ovládací prvek RichEdit ukládá data, která není platná, když zadáte náhradní pár, který není platný v ovládacím prvku RichEdit v počítačích se systémem Windows XPOpravy hotfix
894618Dochází k prodlevám při přenosu dat přes USB port a zvyšuje využití procesoru na 100 procent v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
894685Vyměnitelné zařízení nemusí při použití Průvodce při zapomenutí hesla nebo Průvodce vytvořením nového hesla v systému Windows XPOpravy hotfix
894686Průvodce při zapomenutí hesla nesprávně zálohuje heslo na jednotku C, nebo při pokusu o použití Průvodce vytvořením nového hesla pro obnovení hesla v systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva "Tento disk není že disk pro vytvoření nového hesla"Opravy hotfix
894794Při použití objektu Zásady skupiny změnit nastavení služby v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 nejsou správně nastavena oprávnění zabezpečení pro službuOpravy hotfix
894871Při použití nástroje Příprava systému a souboru Sysprep.inf aktualizovat ovladače bitové kopie systému Microsoft Windows XP, nástroj ověření podpisu souboru může hlásit, že některé ovladače nejsou digitálně podepsána.Opravy hotfix
894872Pro systém Windows Server 2003 nebo Windows XP Service Pack 2 nelze zadat všechny znaky v poli uživatelské jméno a heslo v dialogovém okně přihlášeníOpravy hotfix
895109Při použití nástroje Remote Shell v systému Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 nebo Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nelze použít historie příkazůOpravy hotfix
895115Průzkumník Windows nezobrazí ikony, soubory HTM, HTML nebo soubory msg po povolení souborů offline v systému Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
895120Popis balíčku oprav hotfix aplikace Project 2003 Post-Service Pack 1: 11. března 2005Opravy hotfix
895173Nebudete moci provádět operace zálohování při použití 8 mm pásková média AIT 1 v německé verzi systému Windows Server 2003 nebo Windows XP pomocí programu BackupOpravy hotfix
895196Zobrazí "Chyba příkazu RUNAS: nelze spustit" chybová zpráva v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
895199Je k dispozici aktualizace, která umožňuje systému Windows XP Media Center Edition rozpoznat interní infračervený přijímač, který je obsažen v počítači LG Media CenterOpravy hotfix
895200Dostupnost aktualizace Windows XP COM + Hotfix Rollup Package 9Opravy hotfix
895246Funkce DhcpRequestParams nefunguje správně v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
895312Nebudete moci otevřít soubory, které jste zkopírovali do externího pevného disku IEEE 1394 SBP2 v systému Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
895321Oprava: Chybovou zprávu 0x800706F7 můžete obdržet při volání metody COM, která má parametr BSTROpravy hotfix
895325Lsass.exe dojde ihned po přihlášení k počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 (SP2) pomocí karty smart cardOpravy hotfix
895406Všechny zásady v počítači se systémem Windows XP jsou aktualizovány, pokud povolíte zásadu protokolu IPsecOpravy hotfix
89548610 minut po restartování počítače klienta se systémem Microsoft Windows XP s aktualizací SP2 jsou k dispozici podsíti více síťových prostředkůOpravy hotfix
895536Jak používat funkci Obnovení koncového uživatele produktu Data Protection Manager v systému Windows XPOpravy hotfix
895542Ve znakové sadě GB18030 znaky pravděpodobně nezobrazí správně v systému Windows XPOpravy hotfix
895564Když stisknete klávesová zkratka kanji změnit z vstupní režim s poloviční šířkou vstupní režim plnou šířkou na počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2, nelze změnit vstupní režim IMEOpravy hotfix
895570Stále se zobrazí sdílené složky z počítače klienta se systémem Windows XP po uplynutí doby přihlášeníOpravy hotfix
895751Popis balíčku oprav hotfix příspěvek 837001 databázový stroj Jet 4.0: 12. dubna 2005Opravy hotfix
895900Nelze uložit soubor z počítače se systémem Windows Server 2003, systémem Windows XP nebo systémem Windows 2000 do sdílené složky na souborovém serveruOpravy hotfix
895953Nevracení paměti v systému Windows XP Tablet PC EditionOpravy hotfix
895954Při provést operaci znovu odeslat pomocí aplikace Microsoft Internet Explorer nebo jiný program, je zaúčtována pouze data záhlavíOpravy hotfix
895997Oprava: Nástroj Secedit.exe nedokončí použití oprávnění podklíče registru a nastavení Zásady skupiny nejsou použity zcela, v klientských počítačích se systémem Windows 2000 SP3 nebo Windows XP s aktualizací SP2 (895997.KB. EN-US.1.0)Opravy hotfix
896017Okno, které spustí dialogové okno Stažení souboru neočekávaně ukončí při pokusu o stažení souboru pomocí aplikace Internet Explorer v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
896062Obnovit primární adresu IP 0.0.0.0 po odpojit a znovu připojte kabel sítě v systému Windows XPOpravy hotfix
896088Nástroj pro výběr objektů nezobrazí všechny důvěryhodné domény v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
896156Oprava: Aplikace Internet Explorer 6 může přestat reagovat a při dynamickém odebrání prvku HTML z webové stránky, může se zobrazit chybová zprávaOpravy hotfix
896166Pokud pomocí hlavního názvu uživatele ke změně hesla v systému Windows XP Professional se zobrazí chybová zprávaOpravy hotfix
896178Uzavřené Captioning text pravděpodobně nezobrazí správně v systému Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005Opravy hotfix
896180Webové stránky, které používají ovládací prvek ActiveX pro úpravy DHTML nemusí fungovat očekávaným způsobem po instalaci aktualizace zabezpečení 891781 (MS05-013)Opravy hotfix
896256Počítače se systémem Windows XP Service Pack 2 vybavených více procesory, které podporují funkce řízení spotřeby procesoru může dojít k poklesu výkonuOpravy hotfix
896269Nelze otočit a uložení souboru obraz v obrázků a faxů v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
896336Příkaz RSH nepřijme vstup, který je získána ze souboru v systému Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2 a Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1Opravy hotfix
896344Nelze přenést soubory a nastavení z počítače, který je spuštěna 32bitová verze systému Windows XP do počítače se systémem Windows XP Professional x64 EditionOpravy hotfix
896354Oprava: Obdržíte "server je odmítá zpracovat požadavek" chybová zpráva při pokusu o programově přidat Active Directory aplikace režimu (ADAM) SID v systému Windows XP ProfessionalOpravy hotfix
896358Aktualizace zabezpečení MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
896360Pokud karty PC 16bitové je odebrán a nahrazen jinou kartu PC 16-Bit Windows XP je v úsporném režimu nebo režimu spánku, nové karty PC nemusí správně rozpoznán při obnovení počítačeOpravy hotfix
896414Členové skupiny s omezeným členstvím může být odebrán ze skupinyOpravy hotfix
896422MS05-027: Chyba zabezpečení v SMB by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
896423MS05-043: Chyba zabezpečení ve službě zařazování tisku by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
896424Microsoft Security Bulletin MS05-053: Chyby zabezpečení v modulu vykreslování grafiky by mohla umožnit spuštění kóduZabezpečení
896426MS05-028: Chyba zabezpečení služby Webový klient umožňuje vzdálené spuštění kóduZabezpečení
896427Po instalaci aktualizace zabezpečení 885250 (MS05-011) nebudete moci zobrazit obsah podsložky v síťové sdílené položce pomocí systému Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
896428MS05-033: Chyba zabezpečení klienta protokolu Telnet může umožnit přístup k informacímZabezpečení
896430Aplikace Outlook 2000 může být neočekávaně při použití editoru IME zadávání japonského textu v počítači se systémem Windows XP nebo Windows 2000Opravy hotfix
896597MS05-022: Chyba zabezpečení ve službě MSN Messenger může vést ke vzdálenému spuštění kóduZabezpečení
896613Nemůžete se připojit k Visual Studio SQL Server Express ve vzdáleném počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
896616Oprava: Nelze použít operaci přetažení změnit dobu trvání schůzky ve společnosti Siebel 7.5.3 po instalaci aplikace Internet Explorer 6 s aktualizací SP1Opravy hotfix
896626Program Windows XP televizního tuneru přestane reagovat nebo zobrazí poškozené videoOpravy hotfix
896679Odpojení relace stínové mezi dvěma webové klientské počítače se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
896684Vstup vstupní metodu editor stav se změní na tvar plný režim při přepnutí zpět do tradiční čínštiny editor IME v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
896687Uživatelé, kteří jsou členy jiných domén v doménové struktuře nelze udělit oprávnění k dešifrování a šifrování systému souborů EFS šifrované soubory v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
896688MS05-052: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
896725Zkrácený odpověď serveru Samba způsobuje narušení přístupu v programu Lsass.exe v počítači klienta se systémem Windows XPOpravy hotfix
896727MS05-038: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
896728Dostupnost aktualizace Windows XP COM + Hotfix Rollup Package 10Opravy hotfix
896984V oznamovací oblast nezobrazí ikona Bezdrátové spojení a odeslat soubory do jiného počítače ikonu na pracovní ploše nezobrazí při pokusu o připojení infračerveného zařízení k počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
897166Pokud klepnete na hypertextový odkaz k otevření formuláře v aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1 se zobrazí chybová zprávaOpravy hotfix
897168Soubor může uložit s nesprávným nebo zkráceným názvem aplikace Microsoft Internet Explorer 6Opravy hotfix
897169Oprava: Historii je pro aktuálního dne (dnes) není vymazána programovém vymazání historie v aplikaci Internet Explorer 6 SP1 nebo novějšíOpravy hotfix
897254Oznamovací funkce vzdáleného řízení SMS 2003 automaticky změní z "Kdy relace začíná a končí" na "Opakovaný během relace"Opravy hotfix
897326Může dojít k snížení výkonu problém, který způsobí, že jakýkoli program přestane reagovat několik minut v počítači se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
897327Export nastavení zásad místního zabezpečení u samostatné pracovní stanice se systémem Microsoft Windows XP nelze použít nástroj příkazového řádku Secedit.exeOpravy hotfix
897338Nových jazykových prostředích zahrnutých v aktualizaci 897338 pro systém Windows XP Service Pack 2 a Windows Fundamentals for Legacy PCsOpravy hotfix
897574Po vložení média do zařízení vyměnitelného disku v systému Windows XP, Windows Server 2003 nebo Windows 2000, může se zobrazit chybová zpráva StopOpravy hotfix
897649Můžete obdržet chybovou zprávu při pokusu o přenos souborů ze systému Windows XP pomocí počítače se systémem Service Pack 2 do počítače se systémem Windows 98 pomocí infračerveného zařízeníOpravy hotfix
897661Využití paměti je větší při použití vlastní implementaci ILockBytes rozhraní k provádění operací se soubory v systému Windows XP ProfessionalOpravy hotfix
897662Oprava: Obdržíte chybovou zprávu "testovací kód obdržel chybná data" při spuštění serverovými aplikacemi modelu COM + nebo COM a COM + nebo COM klientské programy v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
897663Výjimka nemusí být uvedeny v grafickém uživatelském rozhraní brány Firewall systému Windows Pokud vytvoříte výjimku úpravou registruOpravy hotfix
897696Dostupnost aktualizace Windows XP COM + Hotfix Rollup Package 11Opravy hotfix
897715MS05-030: Chyba zabezpečení v aplikaci Outlook Express může umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
898050Aplikace Internet Explorer může přestat reagovat, pokud klepnete na tlačítko v dialogovém okně HTML v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
898060Po instalaci aktualizace zabezpečení MS05-019 nebo aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 může dojít k selhání síťového připojení mezi klienty a serveryOpravy hotfix
898061Ověření se nezdaří v klientovi se systémem Windows XP Pokud používá ověřování serveru IAS se systémem Windows Server 2003Opravy hotfix
898062ID události 1085, může být zaznamenána v protokolu událostí aplikace v systému Windows XPOpravy hotfix
898068Velký soubor, který se pokusíte zkopírovat nebo přetáhnout do složky je zkrácena na 4 gigabajty do cílové složkyOpravy hotfix
898073Oprava: Aplikace Internet Explorer 6 může neočekávaně ukončit při pokusu o použití ověřování algoritmem digest proxy připojit k zabezpečeným webům (HTTPS)Opravy hotfix
898108Častým poruchám a dlouhé prodlevy v zvukový datový proud dochází při použití zvukového zařízení USB 2.0 v systému Windows XPOpravy hotfix
898439Oprava: Nastavíte příznak ATA_FLAGS_48BIT_COMMAND ATA vrácené PreviousTaskFile člen je nesprávné, v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
898444MUI jazykové nastavení může vytvořit více než jeden zástupce do složky Hudba a obrázky složky pro nové uživatele v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
898456Zařízení vyměnitelných médií je rozpoznán již po je přeformátován v systému Windows XPOpravy hotfix
898543Nelze správně nainstalovat opravy zabezpečení v systému Windows XP Starter Edition.Opravy hotfix
898612Pomalý výkon v systému Windows XP SP2 může dojít při použití nabídky Oblíbené v aplikaci Internet Explorer nebo v programu Průzkumník WindowsOpravy hotfix
898713Při použití nástroje připojení ke vzdálené ploše v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 se zobrazí zpráva "vzdálený počítač ukončil připojení chyba"Opravy hotfix
898781Oprava: Pomalý výkon nebo program přestane reagovat při volání metody COM a MIDL definuje [out] argument ukazatele na ukazatelOpravy hotfix
898900Aktualizace je k dispozici pro podporu funkce navrácení služeb po obnovení klienta služby Obory názvů distribuovaného systému souborů v počítačích se systémem Windows Server 2003 SP1 a v počítačích se systémem Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
899102Aplikace Internet Explorer 6 přestane reagovat a zobrazí chybová zpráva o narušení přístupu při pokusu o zobrazení webové stránky obsahující soubor JPEGOpravy hotfix
899182Zobrazí "oprávnění pro < RegistryKeyName > jsou nesprávně seřazena" chybová zpráva při prohlížení oprávnění ke klíči registru v systému Windows XPOpravy hotfix
899266Při pokusu o vložení dat do aplikace Excel 2003 během relace Terminálové služby zobrazí chybová zpráva: "Nelze vyprázdnit schránku"Opravy hotfix
899271Je k dispozici aktualizovaný ovladač USB Video Class (UVC) pro systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
899284Oprava: Neošetřené může dojít k narušení přístupu v souboru Mshtml.dll při použití funkcí IAccessible k načtení informací v aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací SP1Opravy hotfix
899337K dispozici je aktualizace, která umožňuje konfigurovat dual band bezdrátový přístupový bod v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
899338V systému Windows XP může zobrazit chybová zpráva "systém nemůže změnit heslo nyní vzhledem k tomu, že doména není k dispozici", při pokusu změnit hesloOpravy hotfix
899342Proces Svchost.exe dochází nepravidelně ke zhroucení s narušení přístupu při proces používá soubor Wininet.dll počítače se systémem Windows XPOpravy hotfix
899344Aplikace Internet Explorer 6 může přestat reagovat při použití funkce CreateObject() vytvoření dokumentu ve formátu HTMLOpravy hotfix
89940920 sekund zpoždění může dojít při pokusu o přístup k přesměrované složky podle protokolování na počítači se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1 nebo do počítače se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
899417Můžete obdržet chybovou zprávu "Přístup byl odepřen" zprávy pomocí WWW-Authenticate: Vyjednat metodu HTTP ověřování pro připojení k serveru WWWOpravy hotfix
899418Je možné vytvořit připojení telefonu po odpojit a znovu připojit sériový kabel v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
899420Aplikace, která volá funkce šifrovací rozhraní API (rozhraní CryptoAPI) může přestat reagovat v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
899422Nástroj Gpresult.exe nezjistí informace správné uživatelského účtu po spuštění příkazu RUNAS v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
899527Disky DVD-RW se zdají být prázdné v programu Průzkumník Windows v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
899587MS05-042: Chyby zabezpečení v protokolu Kerberos umožňují odepření služby, vyzrazení informací a umísťování falešného obsahuZabezpečení
899588MS05-039: Chyba zabezpečení v technologii Plug and Play by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu a zvýšení oprávněníZabezpečení
899589MS05-046: Chyba zabezpečení služby Klient systému NetWare může umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
899591MS05-041: Chyba zabezpečení v protokolu RDP může umožnit odmítnutí službyZabezpečení
899596Oprava: Dllhost proces může neočekávaně časový limit po klepnutí na tlačítko vyberte ponechat spuštěna při nečinnosti zaškrtávací políčko v aplikaci modelu COM +Opravy hotfix
899811Můžete obdržet chybu "paměť nemůže být přečtena" zpráva při klepnutí na některé odkazy na webové servery v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
899812Zobrazí chyba "Internet Explorer došlo k problému a třeba ji ukončit" při zobrazení webové stránky hostící ovládací prvek ActiveX pomocí aplikace Internet Explorer 6Opravy hotfix
899815Neexistuje žádná odpověď pro některé čas po klepnutí na tlačítko Start nebo jiné tlačítko na panelu Snadné spuštění v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
899900Windows HTTP Services neumožňuje přidat číslo portu do hlavního názvu služby v programu nebo služby při použití ověřování pomocí protokolu Kerberos v počítači se systémem Windows Server 2003 SP1Opravy hotfix
900411Oprava: Přehrávání aplikace se může neočekávaně ukončit při opakovaně přepínat mezi více souborů videaOpravy hotfix
900462Při pokusu o výpočtu skutečných oprávnění pro klíče registru v systému Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Systém Windows nemůže vyhodnotit skutečná oprávnění pro název_objektu."Opravy hotfix
900466Zvuk a video nejsou synchronizovány správně při volání do počítače s využitím zvuku a videa v programu Windows MessengerOpravy hotfix
900485V systému Windows XP Service Pack 2 zobrazí chybová zpráva: "Stop 0x7EOpravy hotfix
900624Po odpojení a znovu připojit síťový adaptér v počítači se systémem Windows XP, zásada protokolu IPsec není použita pro dvě až tři sekundy po opětovné inicializace síťového adaptéruOpravy hotfix
900626Při náhle odeberete paměťové zařízení z počítače se systémem Windows XP se zobrazí chybová zpráva Stop: "STOP 0x00000023 FAT_FILE_SYSTEM"Opravy hotfix
900722V systému Windows XP Tablet PC Edition 2005 může neočekávaně ukončit rukopis programyOpravy hotfix
900725MS05-049: Chyby zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
900730Vlastnost PrimaryVolumeSpaceRemaining není nastavena při instalaci opravy hotfix v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP pomocí tichý režimOpravy hotfix
900732Volání nikdy, možnosti připojení, které konfigurujete v zásady Údržba aplikace Internet Explorer není implementováno v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP ProfessionalOpravy hotfix
900808Zobrazí "STOP: 0x000000E3" při šifrované paměťové zařízení USB bezpečně odebrat z počítače se systémem Windows XP Service Pack 2 zobrazí chybová zprávaOpravy hotfix
900930Popis aktualizace pro problémy popsané v článcích 898122, 898123, 898124 a 898125 s aplikací Outlook Express 6.0 spuštěné v systému Windows XPOpravy hotfix
901017Chyba zabezpečení v aplikaci Microsoft Collaboration Data Objects by mohla umožnit spuštění kódu (systém Windows)Opravy hotfix
901026Poškození paměti nebo narušení přístupu může dojít ve vlastní aplikaci, která používá PrivateFontCollection objekt v systému Windows XPOpravy hotfix
901104Oprava: Obdržíte nesprávné výsledky při porovnání NaN hodnotu na celočíselnou hodnotu v jazyce VBScript v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
901116Zobrazí chyba "Microsoft Internet Explorer došlo k problému a třeba ji ukončit" při pokusu o otevření webové stránky v aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1Opravy hotfix
901122Rozhraní sítě na multifunkčnímu složené zařízení USB nefunguje v systému Windows XPOpravy hotfix
901155Oprava: Funkce WNetAddConnection2 neodesílá správné výchozí heslo Pokud parametr IpPassword má hodnotu NULLOpravy hotfix
901190MS06-009: Chyba zabezpečení v korejský Editor IME (Input Method) by mohla umožnit zvýšení oprávněníZabezpečení
901214MS05-036: Chyba zabezpečení v modulu správy barev Microsoft by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
901377Zobrazení panelu tiskárny nezobrazí název celého dokumentu, pokud název dokumentu je řetězec vícebajtové znakové sadyOpravy hotfix
902058Dochází k nevracení paměti v procesu Lsass.exe v systémem Windows XP nebo počítači se systémem Windows Server 2003Opravy hotfix
902149Klient FTP může vypsat informace o účtu zpět na obrazovku v systému Windows Server 2003 a Windows XPOpravy hotfix
902346Oprava: Chybové zprávy při použití dotazu Windows Management Instrumentation (WMI) k registraci události rozhraní WMI v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP: "0x80041032 a 0x80041003"Opravy hotfix
902395"HTTP 405" se může zobrazit chybová zpráva při klepnutí na hypertextový odkaz do složky WebDAV v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
902400MS05-051: Chyby zabezpečení služby MS DTC a modelu COM + mohou umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
902409Webový formulář není odeslat uživatelské jméno a heslo pro webový server v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
902845Počítač přestane reagovat během instalace v textovém režimu, při pokusu o instalaci systému Windows XPOpravy hotfix
902853Zbytečné obnovení operace lze spustit ve skupině RAID, pokud umístíte do počítače se systémem Windows Server 2003 nebo systémem Windows XP do režimu spánkuOpravy hotfix
903234Je aktualizace pro optimalizaci způsobu, jakým klient služby Stínová kopie přistupuje ke stínové kopie v systému Windows Server 2003 a Windows XP k dispozici.Opravy hotfix
903235MS05-037: Chyba zabezpečení v programu JView Profiler umožňuje vzdálené spuštění kóduZabezpečení
903242Po aktualizaci nastavení Zásady skupiny v systému Windows XP, zobrazí se Centrum zabezpečení systému Windows v angličtiněOpravy hotfix
903250Názvy skladeb jsou zkopírovány na zapisovatelný disk CD po zrušení operace zápisu na disk v systému Windows Media Player 10 v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
903252Může být zaznamenána událost s ID 1096 a může dojít ke zpoždění při přihlášení k počítači se systémem Windows XP Service Pack 1Opravy hotfix
903675Zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení z 12. července 2005 vydáníZabezpečení
903737Může využití procesoru dosáhnout 100 procent, při probuzení počítače z úsporného režimu vícekrát se systémem Windows XPOpravy hotfix
903891Nebude možné synchronizovat soubory offline podle očekávání v systému Windows XPOpravy hotfix
903895Při odhlášení uživatele z počítače se systémem Windows XP v doméně, která je nakonfigurována pro cestovní profily uživatelů zobrazí chybová zpráva: "Nepodařilo se vytvořit adresář. Chyba 3"Opravy hotfix
903926V počítači se systémem Windows XP ukládá adresy IP serveru proxy namísto úplného názvu domény při konfiguraci aplikace Internet Explorer 6 Chcete-li použít funkci automatického zjišťování serveru ProxyOpravy hotfix
903930Po publikování certifikátu ve službě Active Directory v počítači se systémem Windows XP ukládat prázdný certifikát, obnovení certifikátů služby Active Directory může způsobitOpravy hotfix
904023Oprava: Může se zobrazit okno se zprávou při pokusu o instalaci programu Windows Messenger 5.1 v bezobslužném režimu v systému Windows Server 2003 SP1 nebo Windows XP SP2Opravy hotfix
904367Může být nesprávně zobrazí ikony aplikace Internet Explorer 6Opravy hotfix
904412Pokud je připojen k počítači se systémem Windows XP SP2 nefunguje zařízení SBP-2 sOpravy hotfix
904423Můžete obdržet "0x80070005: přístup byl odepřen" chybová zpráva při vytvoření naplánované úlohy v počítači se systémem Windows XP po instalaci aktualizace zabezpečení 841873Opravy hotfix
904563Nelze tisknout soubor EMF, který je větší než 2 GB v systému Windows XP a Windows Server 2003Opravy hotfix
904629Oprava: DVD Navigator nesprávně hlásí hodnotu SPRM20 při DVD Navigator je nastavena oblast 7 nebo 8 regionOpravy hotfix
904636Oprava: Velikost souboru je mnohem větší, než bylo očekáváno při kódování souboru videa pomocí DirectShow MJPEG kompresoruOpravy hotfix
904706MS05-050: Chyba zabezpečení v rozhraní DirectShow by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
904710Rozhraní WinINet ignoruje zásady nastavené při vytváření souboru vlastní šablony pro správu v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
904767Při instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 v počítači, může se zobrazit chybová zpráva "RPC locator došlo k problému a je třeba zavřít"Opravy hotfix
904829Zobrazí tento složka již obsahuje soubor s názvem < název_souboru > zpráva při kopírování zašifrovaného souboru NTFS do nového umístění v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
905297Aplikace Internet Explorer 6 může přestat reagovat při použití k načtení podřízené oknoOpravy hotfix
905299Aplikace Internet Explorer 6 nezobrazuje některé obrázky EMF správně v systému Windows XP a Windows Server 2003Opravy hotfix
905414MS05-045: Chyba zabezpečení ve Správci připojení sítě by mohla umožnit odmítnutí službyZabezpečení
905495MS05-044: Chyba zabezpečení v klientovi FTP systému Windows by mohla umožnit přenos souboru falšování umístěníZabezpečení
905498Oprava: Neočekávaně nastane událost onbeforeunload při zobrazení webové stránky v aplikaci Internet Explorer 6 v počítači, kde je nainstalován systém Windows XP Service Pack 2 nebo Windows Server 2003 Service Pack 1Opravy hotfix
905519Dochází k problémům při pokusu o tisk do souboru pomocí programu v systému Windows XPOpravy hotfix
905628Při spuštění vlastního programu síťové rozhraní Winsock v počítači se systémem Microsoft Windows XP Service Pack 2 se zobrazí chybová zprávaOpravy hotfix
905654Vlastnost LastLogonUserName není naplněna v každém případě v počítači se systémem Microsoft Windows XPOpravy hotfix
905749MS05-047: Chyba zabezpečení v technologii Plug and Play by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu a místní zvýšení oprávněníZabezpečení
905816Fotoaparát USB čeká 8 sekund před restartuje digitalizaci videa v počítači se systémem Windows XP, který přechodu z úsporného režimuOpravy hotfix
905890Program může pracovat velmi pomalu, pokud síťové připojení k domovské složce, je pomalý v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
905915MS05-054: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
906216Ovládací prvek Dhtmled.ocx ActiveX nefunguje očekávaným způsobem poté, co program změní vlastnost Visible ovládacího prvku Dhtmled.ocxOpravy hotfix
906219Použijete-li možnost příkazového řádku použijte opravu nainstalovat balíček Windows Server 2003 nebo Windows XP nelze nainstalovat balíček Instalační služba Windows InstallerOpravy hotfix
906232Měnič médií Sony/zapisovací zařízení je nesprávně rozpoznána jako zařízení PowerFile C200 DVD/CD měnič disků v systému Windows XPOpravy hotfix
906277Při spuštění zásob hardwaru na klienty serveru SMS, které se systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Neznámý došlo k chybě zpracování instance třída win32_cdromdrive"Opravy hotfix
906294Po instalaci aktualizace zabezpečení k dispozici kumulativní aktualizace 896727 (MS05-038), již v aplikaci Internet Explorer není podporováno použití zástupných názvůOpravy hotfix
906379Chyba: Zobrazí hodnota chyby 0x800c0008 při odesílání požadavku HTTPS POST pomocí funkce IMoniker::BindToStorage a použít IStream rozhraní k poskytnutí dat HTTP POSTOpravy hotfix
906450Gpresult.exe nástroj přestane reagovat nebo zobrazí nesprávné výsledky při spuštění nástroje Gpresult.exe přepínače /v nebo /z v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
906469Vrácená cesta proměnné prostředí je zkrácena na 1 024 bajtů v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo systémem Windows XPOpravy hotfix
906472Zařízení vyměnitelných médií Memory Stick nelze formátovat pomocí systému souborů FAT32 v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
906473Oprava: Otevře nové okno vždy po klepnutí na odkaz se zadaným cílem v aplikaci založené na ovládacím prvku WebBrowserOpravy hotfix
906524Při pokusu o připojení k vzdálené sdílené složky pomocí ověřování NTLM v počítači se systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Přihlašovací chyba: Neznámé uživatelské jméno nebo špatné heslo"Opravy hotfix
906569Aktualizace 906569 přidá kartu Nástroje nástroj Konfigurace systému v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
906650Při použití aplikace Internet Explorer v počítači se systémem Windows XP, Internet Explorer může trvat 8 až 11 sekund otevřít webovou stránkuOpravy hotfix
906673Oprava: Visual Studio 2005 může neočekávaně ukončit při pokusu zobrazit dokumentaci MSDN nebo při pokusu o vytvoření nového projektu Visual C++ v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
906678Aplikace, která má dvě podprocesů přestane reagovat v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
906681Uživatel může přihlásit k počítači se systémem Windows XP pomocí uživatelského jména a hesla, i když karta Smart card je vyžadován pro interaktivní přihlášení uživatelského účtu je nastavenaOpravy hotfix
906688Další stránka, která obsahuje text chybové zprávy mohou být vytištěny při tisku dokumentu sady Office 2000 na postscriptové tiskárně v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
906693Změní výchozí rozložení klávesnice, při použití připojení ke vzdálené ploše pro připojení k počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
906751Soukromé klíče popis pole vždy zobrazí rozhraní CryptoAPI soukromý klíč a nelze změnit text v počítačích systému Windows XP ProfessionalOpravy hotfix
906752Nelze nainstalovat tiskárnu, která používá vlastní tiskový procesor v serveru Windows Server 2003 nebo Windows XP ProfessionalOpravy hotfix
906859ID události: 3042 je zaznamenána v protokolu aplikací prohlížeče při použití nástroje Relog.exe v počítači se systémem Windows XP událostíOpravy hotfix
906866Při pokusu o přihlášení k doméně, může se zobrazit chybová zpráva "STOP 0x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS"Opravy hotfix
906882Zobrazí "STOP: 0x000000D1" chybová zpráva v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 1 nebo Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
907018Aplikace Internet Explorer 6 může přestat reagovat při zavření stránky HTML, která používá zobrazení, filtry nebo přechodyOpravy hotfix
907245MS05-048: Chyba zabezpečení v aplikaci Microsoft Collaboration Data Objects by mohla umožnit spuštění kóduZabezpečení
907247Popis aktualizace service roamingu pověření systému Windows Server 2003 a Windows XPOpravy hotfix
907265Aktualizace konzoly MMC 3.0 je k dispozici pro systém Windows Server 2003 a Windows XPOpravy hotfix
907301Soubor Wininet.dll nesprávně zpracovává přesměrování z adresy URL protokolu HTTPS na adrese URL protokolu HTTP v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
907316Při změně velikosti písma webové stránky v aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1 nemění velikost písma textu v ovládacích prvcích formuláře HTMLOpravy hotfix
907338Oprava: Dochází k narušení přístupu v komponentě navigace Mshtml.dll při pokusu o procházení webové aplikace, která používá soubory komponenty HTML (HTC) v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
907405Nelze se připojit k bezdrátové síti, která používá skryté SSID po ručně odpojit od sítě v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
907455Aplikace Internet Explorer může zpoždění 10 sekund před spuštěním poprvé v systému Windows XPOpravy hotfix
907572Počítač klienta se systémem Windows XP může únik paměti při konfiguraci nástroje připojení ke vzdálené ploše připojit k hostitelskému počítači zařízení sériových portůOpravy hotfix
907717Brána Windows Firewall může přetažení pakety ICMP na počítače se systémem Windows XP s aktualizací SP2, který má více než jeden síťový adaptérOpravy hotfix
907803Při použití metody FillPolygon a PathGradientBrush třídy rozhraní.NET Framework 1.1 v počítači se systémem Windows XP nelze kreslit přesné mnohoúhelníkOpravy hotfix
907865Oprava hotfix, která aktualizuje služba Agent zásad IPSec je k dispozici pro systém Windows Server 2003 a Windows XPOpravy hotfix
907870Dojde k poškození paměti přerušovaný v binární data, která je uložena na komprimované jednotce systému souborů NTFS v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
908069Příkaz ntbackup nezobrazí výzvu k výměně záložního média v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
908209Aplikace Internet Explorer 6 nelze použít protokol Kerberos ověřování pro připojení k webu, který používá nestandardní port v systému Windows XP a Windows Server 2003Opravy hotfix
908233Aplikace Microsoft Office InfoPath 2003 může přestat reagovat při opakovaném klepnutí na tlačítko OdstranitOpravy hotfix
908473Oprava: Událost typu Auditovaná neúspěšná operace s událostí ID 560 se zobrazí v protokolu zabezpečení v případě, že povolíte auditování objektu v systému Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
908519MS06-002: Chyba zabezpečení ve vložených webových písmech může umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
908521Aplikace Office Outlook 2003 může přestat reagovat v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP z důvodu problému v modulu RPCOpravy hotfix
908531MS06-015: Chyba zabezpečení v programu Průzkumník Windows může vést ke vzdálenému spuštění kóduZabezpečení
908536Vodorovný posuvník používaný ve formulářích nereaguje na ovládací prvky myši nebo akce použít motivy na počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
908673Problémy může dojít při pokusu o přenos souborů do nebo ze zařízení připojeného k rozbočovači USB 2.0 v systému Windows XPOpravy hotfix
908676Oprava: Trvá delší dobu načtení stránky HTML obsahující mnoho jiné znaky než ASCII v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
908917Systém přestane reagovat při přístupu k webové stránce nebo otevřete dokument HTML v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
909095Počítač někdy nepřejde do režimu spánku a zobrazí se chybová zpráva "Nedostatek systémových zdrojů existují pro dokončení API" v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 nebo Windows XP Media Center Edition 2005Opravy hotfix
909278Po instalaci aktualizace zabezpečení MS05-019 do počítače se systémem Windows XP Service Pack 2 nezobrazí zprávy protokolu ICMP o nedosažitelnostiOpravy hotfix
909279Windows XP-počítači nemusí hodiny synchronizovat s časovým serverem v InternetuOpravy hotfix
909347Členové skupiny Network Configuration Operators nelze vytvořit nové připojení pro všechny uživatele v systému Windows XPOpravy hotfix
909390K dispozici je aktualizace, která umožňuje klientským počítačům DNS se systémem Windows XP přijímat pakety až 64 KBOpravy hotfix
909422Poté, co upravíte soubory v komprimovaných složkách na serveru WebDAV, počítač se systémem Windows XP nemusí zobrazit změnyOpravy hotfix
909423Datum a čas poslední změny do souboru jsou nesprávně zobrazeny jako aktuální čas a datum do složky WebDAV v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
909425Chybová zpráva v systému Windows Server 2003 a Windows XP Professional: "ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED"Opravy hotfix
909441Oprava: Ovládací panel Zvuky a zvuková zařízení nezobrazuje správně nastavení v seznamu nastavení reproduktorůOpravy hotfix
909486Program zavře při přesunutí ukazatele myši nad soubor programu v okně Otevřít, uložit nebo uložit jako dialogové okno v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
909547Globální protokolování trasovacího protokolu může růst a vyčerpat veškeré místo na disku v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
909608Obdržíte chybu narušení přístupu při použití integrovat do zdrojových souborů instalace systému Windows XP Service Pack 2 hotfix 900725 přepínače / integrateOpravy hotfix
909667V počítači se systémem Windows XP přestane reagovat během operace úsporného režimu nebo do režimu spánku nebo pokud se pokusíte použít příkaz vypnoutOpravy hotfix
909737Oprava: Funkce MSChapSrvChangePassword může selhat a může vrátit neočekávaný kód chyby v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
909918Při ukončení aplikace Visual Basic, která používá překrytí LUARedirectFS v počítači se systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "instrukce na"0x7c9105f8"odkazovala na paměť na"0x00350010""Opravy hotfix
909985Rozšíření Instalace softwaru modulu Zásady skupiny nefunguje správně pro uživatele, kteří mají cestovní profily v počítačích se systémem Windows XPOpravy hotfix
909987Můžete pozorovat nízký výkon tisku v počítači se systémem Windows XP, který používá tiskárny, které jsou hostovány na serveru SambaOpravy hotfix
910234Oprava: Chybová zpráva při obsluhovaných komponent v aplikaci COM + volá jiný obsluhované komponenty v druhé aplikaci COM +: "0x8004E027"Opravy hotfix
910274Při pokusu o otevření dokumentu na zabezpečený server FTP v systému Windows XP se zobrazí chybová zprávaOpravy hotfix
910329Chybová zpráva se může zobrazit při pokusu o čtení obsahu nápovědy pro funkci blokování překryvných oken aplikace Internet Explorer v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2, který má sada MUI Pack nainstalována: "Stránku nelze zobrazit"Opravy hotfix
910365Při pokusu o otevření webu jako webovou složku v aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 se zobrazí chybová zprávaOpravy hotfix
910366Text dialogového okna Ukončit systém Windows a v dialogovém okně zabezpečení systému Windows v jazyce, který jste nastavili v Multilingual User Interface Pack v systému Microsoft Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2 nezobrazí.Opravy hotfix
910437Při automatické aktualizace systému Windows pokusí stáhnout aktualizace v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo systémem Windows XP, může dojít k chybě narušení přístupuOpravy hotfix
910466Může se zobrazit chybová zpráva "MEM_BAD_POINTER" v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
910482Po odebrání karty smart card z počítače se systémem Windows XP nejsou odhlášeni nebo pracovní stanice není uzamčena.Opravy hotfix
910620MS06-004: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
910623Nevybrané hardwarový profil je odstraněn, je-li vyberte hardwarový profil, který neodpovídá doku i stav počítače v přenosném počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
910645Oprava: Narušení přístupu může dojít při použití aplikace Internet Explorer 6 k návštěvě webové stránky používající komponenty HTML Chcete-li provést DHTML skriptováníOpravy hotfix
910678Průvodce MiniSetup programu Sysprep může přestat reagovat při spuštění průvodce a nainstalujte systém Windows XP s image Service Pack 2Opravy hotfix
910720Dostupnost aktualizace Windows XP COM + Hotfix Rollup Package 12Opravy hotfix
910728Chcete-li odebrat znak Energy Star neznamená na kartě Spořič obrazovky v systému Windows Server 2003 a Windows XP k dispozici je aktualizaceOpravy hotfix
910849Relace zůstává uzamčen při volání ExitWindowsEx(EWX_LOGOFF| EWX_FORCE, NULL) v systému Windows XPOpravy hotfix
910906Program může dojít k chybě při volání metody Seek na binární pole pomocí Microsoft DAO 3.6 Object Library.Opravy hotfix
911013Program výjimky brány firewall, které jsou delší než 260 znaků nelze konfigurovat pomocí Zásady skupiny v počítači se systémem Windows XP Professional SP2Opravy hotfix
911063Oprava: V nabídce může stále zobrazeny v angličtině po vyberte jazyk nabídky v tabulce DirectShow DVD v systému Windows XPOpravy hotfix
911064Oprava: Narušení přístupu může dojít při načtení ovládacího prvku ActiveX, který alokuje více než 4 GB paměti v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
911066Počítač může být neočekávaně ukončena a může dojít k chybě narušení přístupu v souboru Msctf.dll při opakovaném spuštění a zastavení programu v počítači se systémem Microsoft Windows XP Tablet PC EditionOpravy hotfix
911071Programy, které používají součást vstupní Panel počítače Tablet PC může dojít k selhání v systému Windows XP Tablet PC Edition 2005Opravy hotfix
911133Při dotyku na obrazovku perem stylus na počítači se systémem Windows XP Tablet PC Edition 2005 se zobrazí chybová zpráva "0x0000007F Stop"Opravy hotfix
911149V aplikaci Internet Explorer při pokusu o přístup k webu, který vyžaduje ověření protokolem Kerberos v počítači se systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Chyba HTTP 401 – Neautorizováno: přístup je odepřen z důvodu neplatných pověření"Opravy hotfix
911162Při použití klient FTP v systému Windows XP zobrazí chybová zpráva: "500 Command neplatný PORT"Opravy hotfix
911170Nástroje Výsledná sada zásad a Zásady skupiny Management Console nezobrazují správně informace o zásadách v systému Windows XP Service Pack 2 (SP2)-počítače se systémemOpravy hotfix
911262Při spuštění programu, který používá službu WMI v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 nebo v počítači se systémem Windows Server 2003 SP1 dochází pomalého výkonu systémuOpravy hotfix
911280MS06-025: Chyba zabezpečení ve službě Směrování a vzdálený přístup může umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
911562MS06-014: Chyba zabezpečení součástí Microsoft Data Access Components (MDAC) může umožnit spuštění kóduZabezpečení
911564MS06-006: Chyba zabezpečení v programu Windows Media Player plug-in v prohlížečích Microsoft Internet by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
911565MS06-005: Chyba zabezpečení v programu Windows Media Player by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
911567MS06-016: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook ExpressZabezpečení
911589Proces Proquota.exe používá velké množství paměti, pokud povolíte kvóty profilu v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 nebo Windows 2000Opravy hotfix
911740Při změně velikosti nebo maximalizovat hebrejský jazyk webové stránky v aplikaci Internet Explorer, je obrácený desetinné čísloOpravy hotfix
911855Oprava: Narušení přístupu může dojít, pokud deklarujete proměnnou typu globální sady záznamů a pokusíte zavřít sadu záznamů v Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 Service Pack 1Opravy hotfix
911904Oprava: Chybová zpráva při přehrávání určitých souborů AVI v programu Windows Media Player: "0x800705aa - nedostatek systémových prostředků existují k dokončení požadované služby"Opravy hotfix
911927MS06-008: Chyba zabezpečení služby Webový klient by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
911929Oprava: Nevracení popisovač klíče registru může dojít při prohlížení webových stránek v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
911949Není možné připojit do klientského počítače po instalaci aktualizace Windows XP SP2 v počítači, který má sadu Multilingual User Interface Pack (MUI) nainstalována pomocí funkce Vzdálená pomocOpravy hotfix
911990Dojde ke ztrátě připojení k Sony Media měnič/záznamník maker v systému Windows XP Media Center Edition 2005Opravy hotfix
912112Rozšířená konfigurace plochy není obnovena po opětovném připojení přenosného počítače k dokovací stanici systémem Windows XPOpravy hotfix
912143Při použití aplikace, která volá funkce NetUserGetLocalGroups v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP, může aplikace nevrací paměťOpravy hotfix
912354Může dojít k nevrácení paměti systému soukromých bajtů v procesu Winlogon.exe v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
912461Oprava: Nelze získat informace o určité události, pokud program proti řízení DVD Nav v systému Windows XPOpravy hotfix
912475Aktualizace Australský letní čas 2006 v prostředích, která nevyužívají Exchange Server, již vypršelaOpravy hotfix
912572Chybová zpráva po vytvoření aplikace pro přístup Správce autorizace ukládání v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
912666Oprava: Nelze vytvořit disk CD spouštění El Torito kompatibilní s použitím systému Windows XP Image Mastering API (IMAPI) v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
912680Zkopírovaný soubor nebo složku nelze zachovat jeho původní atributy souboru nebo složky v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
912761Při pokusu o zašifrování souboru EFS v počítači se systémem Windows XP systém souborů EFS (Encrypting File System) vygeneruje certifikát podepsaný svým držitelemOpravy hotfix
912784Dochází k narušení přístupu při přehrávání šifrovaného multimediálního datového proudu v systému Windows XPOpravy hotfix
912812MS06-013: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
912817Dostupnost aktualizace Windows XP COM + Hotfix Rollup Package 13Opravy hotfix
912919MS06-001: Chyba zabezpečení v modulu vykreslování grafiky by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
912945Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 a její vliv na ovládací prvky ActiveXOpravy hotfix
913178Popis balíčku oprav hotfix příspěvek 837001 databázový stroj Jet 4.0: 17. února 2006Opravy hotfix
913296Aktualizace motoru dat Jet 4.0 řeší problémy, které mohou nastat v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
913318Při vložení a potom odeberte vyměnitelných médií v počítači se systémem Windows XP se zobrazí chybová zpráva Stop: "STOP 0x00000023"Opravy hotfix
913365Oprava hotfix související USB nefunguje po obnovení činnosti počítače se systémem Windows XP z režimu spánku nebo z úsporného režimuOpravy hotfix
913425Oprava: Zablokování může dojít při použití funkce definované KSProxy IReferenceClock::AdviseTime pro zvukové datové proudy v systému Windows XPOpravy hotfix
913433MS06-020: Chyby zabezpečení v aplikaci Macromedia Flash Player společnosti Adobe by mohly umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
913446MS06-007: Chyba zabezpečení v protokolu TCP/IP by mohla umožnit odmítnutí službyZabezpečení
913460Chybová zpráva při pokusu o instalaci ovládacího prvku ActiveX nebo zkuste dokončit proces ověření WGA v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2: "8024402c"Opravy hotfix
913478Nadále přijímat oznámení zprávy o stavu tisku při tisku na síťové tiskárně po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
913522Může docházet k potížím připojení sítě v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 nebo počítače se systémem Windows Server 2003 SP1, který má více než jeden síťový adaptérOpravy hotfix
913538Objekt čítače výčtu rozhraní WMI je zrušena před klientského počítače můžete dokončit pomocí objektu čítače výčtu v počítači klienta se systémem Windows Server 2003 nebo systémem Windows XPOpravy hotfix
913580MS06-018: Chyba zabezpečení v Microsoft Distributed Transaction Coordinator může způsobit odmítnutí službyZabezpečení
913670Aktualizace je k dispozici k odebrání aktualizace Australský letní čas 2006 912475Opravy hotfix
913788Microsoft Internet Explorer 6 může dojít k chybě při pokusu o tisk nebo náhled webové stránkyOpravy hotfix
913808Integrovaný prostředek verze soubory MUI jazykové sady LIP je nesprávná v systému Windows XP Starter Edition.Opravy hotfix
913830Ovládací prvek ActiveX se nemusí zobrazit správně při posouvání ve vodorovném směru ovládacího prvku ActiveX v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
913862Oprava: Aplikace Internet Explorer 6 nesprávné IOleClientSite ukazatel při vrátí vnitřní rámeček dynamicky vloží prvek < object > do modelu DOMOpravy hotfix
914012Služba Message Queuing nelze spustit v počítači se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1Opravy hotfix
914015Žádná chyba je vyvolána, když Hidusb.sys ovladač nelze obnovit zařízení portu v systému Windows XPOpravy hotfix
914028V počítači se systémem Windows XP přestane reagovat, pokud se počítač pokusí přejít do úsporného režimuOpravy hotfix
914144Přihlášení k systému Windows dialogové okno v okně vzdálené plochy nesprávně zobrazí použití klientského počítače výchozí vstupní jazyk v systému Windows XPOpravy hotfix
914300MFC ActiveX ovládací prvky, které patří do jedné webové stránky může ponechat na webových stránkách při použití tlačítka vpřed a zpět v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
914301Funkce CoCreateInstance může vrátit HRESULT selhání v počítači se systémem Windows XP Professional Service Pack 2 nebo systémem Windows Server 2003Opravy hotfix
914388MS06-036: Chyba zabezpečení služby klienta DHCP by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
914389MS06-030: Chyba zabezpečení v SMB by mohla umožnit zvýšení úrovně oprávněníZabezpečení
914399Oprava: Můžete obdržet chybovou zprávu "Kontrola chyb 0x1d" při použití více aplikací každý přístup ke stejné instanci zvukové karty v systému Windows XPOpravy hotfix
914437Dvě okna se zobrazí po poklepání na dva zástupce do stejné složky v systému Windows XPOpravy hotfix
914440Nástroj Diagnostika sítě pro systém Windows XP je k dispozici, který pomůže identifikovat a opravit problémy s připojením sítěOpravy hotfix
914444Dotyková obrazovka zařízení nefunguje při pokusu spustit mimo pole zkušeností průvodce v počítači se systémem Windows XP Tablet PC Edition 2005Opravy hotfix
914450Žádná zařízení jsou zobrazeny ve Správci zařízení po instalaci aktualizace zabezpečení 905749 do počítače se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
914453Webové aplikace, které pomocí blokového kódování přestane reagovat při přístupu k jejich systémem Windows Server 2003 nebo z počítače se systémem Windows XPOpravy hotfix
914463Služba WMI způsobí, že objekt události přístupu k selhání při použití SACL podklíč registru HKEY_USERS v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
914798MS06-011: Služby Windows povolující DACL může vést ke zvýšení úrovně oprávněníZabezpečení
914804Vzdálený počítač se systémem Windows XP již automaticky zadává do úsporného režimu nebo režimu spánku po odpojení od počítačeOpravy hotfix
914810Služba Automatické aktualizace může přestat reagovatOpravy hotfix
914841Jak pro zjednodušení vytváření a udržování filtry zabezpečení protokolu IP (IPsec) v systému Windows Server 2003 a Windows XPOpravy hotfix
914882Balíček kumulativní Správce filtrů pro systém Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
914906Chybová zpráva při nepřetržitě restartování počítače se systémem Windows XP Starter Edition: "State(2) není podporován"Opravy hotfix
914929Oprava: Grafické čáry, které jsou vytištěny v režimu Vektor HPGL jsou tenčí než řádky v dokumentu při použití ovladačů tiskáren založených na ovladači Unidrv v režimu 2 najednou nebo až 6 brožuryOpravy hotfix
915326Při odebírání externího rozbočovače USB 2.0 z počítače se systémem Windows XP, zařízení USB připojené k rozbočovači USB 2.0 není odebrán ze Správce zařízeníOpravy hotfix
915355Pokud se pokusíte spustit vlastní aplikaci nebo při pokusu o otevření webu pomocí aplikace Internet Explorer 6 s aktualizací SP1, aplikace nebo aplikace Internet Explorer může přestat reagovatOpravy hotfix
915357Připojení k síti mohou být ztraceny, při použití DHCP konfigurovat nastavení protokolu IP v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
915365Distribuovaná aplikace přestane reagovat nebo se nezdaří připojení k síti po instalaci aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft MS04-031Opravy hotfix
915377Můžete dojít ke snížení výkonu při pokusu o přístup ke sdíleným prostředkům pomocí Průzkumníka Windows v klientském počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
915389Při pokusu o odstranění hesla z komprimované složky nebo přidání hesla do komprimované složky v počítači se systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Chyba složky komprimované (Zipped)"Opravy hotfix
915415Při použití metody Image.Save vytvořit velmi velký soubor GIF v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP zobrazí chybová zpráva: "System.Runtime.InteropServices.ExternalException: došlo k obecné chybě rozhraní GDI +"Opravy hotfix
915428Neobdržíte chybovou zprávu, že státy, které jste použili nesprávný PIN při připojení k bezdrátové 802.1 X v síti pomocí protokolu EAP-TLS v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
915686Aplikace Internet Explorer přestane reagovat při pokusu o připojení k webovému serveru po povolení detekce autoproxy v systému Windows XP Service Pack 2 (SP2)-počítače se systémemOpravy hotfix
915787Ověřování certifikátu se nezdaří v klientských počítačích při aplikaci Internet Explorer 6 používá k načtení seznamu odvolaných certifikátů nebo certifikátů CÚ CAPIOpravy hotfix
915800Oprava hotfix je k dispozici pro Windows Desktop Search filtry IFilter dokumentů programu v systému Windows XP a Windows Server 2003Opravy hotfix
915832Chybová zpráva při pokusu o navázání telefonického připojení sítě pomocí karty smart card: "Chyba 0x80090016 – NTE_BAD_KEYSET"Opravy hotfix
915843Při pokusu o otevření modulu snap-in konzoly MMC služby WMI pomocí příkazu příkaz Wmimgmt.msc v počítači se systémem Microsoft Windows XP zobrazí chybová zpráva: "MMC zjistila chybu v modulu snap-in"Opravy hotfix
915865Balíček aktualizace s analyzátorem XmlLite je k dispozici pro 32bitové verze systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
916089Oprava: Při spuštění systému Windows Update Chcete-li vyhledat aktualizace, které používají Instalační služba Windows Installer, včetně aktualizací systému Office, může docházet k nevrácení paměti nebo se může zobrazit chybová zpráva pro proces SvchostOpravy hotfix
916094Žádost o tisk sdílené tiskárny Novell NetWare neproběhne úspěšně v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
916189Klientské aplikace modelu COM již běží podle očekávání v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2, a může se zobrazit následující chybová zpráva: "E_ACCESSDENIED"Opravy hotfix
916191Dotazy WMI nevrací žádné informace o třídě Win32_DiskDrive nebo Třída Win32_DiskPartition v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
916199Systém Windows XP přestane reagovat při klepnutí nebo změnit velikost okna nebo v systému Windows Server 2003 spustíte mnoho aplikací konzoly, zobrazí chybová zpráva Stop: "0x000000F4"Opravy hotfix
916204Sdílenou položku OpenAFS není možný přístup z klienta se systémem Windows XP, který není používání sítěOpravy hotfix
916281MS06-021: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
916452Chcete-li změnit nastavení časového pásma k dispozici je oprava hotfix (GMT-05:00) východ (USA a Kanada) v počítačích se systémem Windows Server 2003 a systémem Windows XPOpravy hotfix
916453Chcete-li změnit nastavení časového pásma k dispozici je oprava hotfix (GMT-06:00) střední čas (USA a Kanada) v počítačích se systémem Windows Server 2003 a systémem Windows XPOpravy hotfix
916528Oprava: Nesprávná data vrácena při změně pořadí vazeb dvou pojmenovány podobně výstupní parametry v aplikaci, která používá ovladač ODBC v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
916595Chybová zpráva Stop v počítači se systémem Windows XP: "STOP 0x000000D1"Opravy hotfix
916731Nástroj příkazového řádku Defrag.exe přestane reagovat (zablokuje se) při spuštění nástroj po instalaci systému Windows XPOpravy hotfix
916846Server Message Block komunikaci mezi klientskou součást SMB a serverovou součást SMB není dokončeno, pokud nastavení podepisování SMB se neshodují v Zásady skupiny nebo v registruOpravy hotfix
916852Pokud potvrzení paketu TCP zpožděn pro více než 300 milisekund v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP, jsou znovu vysílaných pakety TCPOpravy hotfix
917013Popis systému Windows Desktop Search 3.01 a Multilingual User Interface Pack pro program Windows Desktop Search 3.01Opravy hotfix
917021Popis aktualizace klienta bezdrátové sítě pro systém Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
917022Program, který používá knihovnu Performance Data Helper otevřít objekt výkonu může přestat reagovat v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
917140Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) prováděcí akt položky protokolu nemůže být zaznamenána v souboru protokolu v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
917159MS06-035: Chyba zabezpečení ve službě Server by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
917283MS06-033: Chyba zabezpečení v technologii ASP.NET by mohla umožnit zpřístupnění informacíZabezpečení
917332Není možné zapnout monitor při pohybu myší nebo stisknutím libovolné klávesy po konfiguraci nastavení možnosti napájení přenosného počítače se systémem Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
917344MS06-023: Chyba zabezpečení v Microsoft JScript by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
917422MS06-051: Chyby zabezpečení jádra systému Windows by mohla způsobit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
917425Oprava kompatibility ovládacích prvků ActiveX v aplikaci Internet Explorer pro soubor Mshtml.dllOpravy hotfix
917462Oprava: Dochází k narušení přístupu v systému Windows XP Embedded založené na aplikaci při použití funkce povolit výchozí odpověď knihovny User32.dll spolu s možností povolit protokolování umožňující zpracování pole Automatické zprávyOpravy hotfix
917537MS06-034: Chyba zabezpečení v Internetová informační služba, která používá stránky ASP, by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
917608Oprava: Chybová událost je protokolována v systémovém protokolu při spuštění v počítači se systémem Windows XP jako uživatel NT AUTHORITY\SYSTEM komponenty modelu COMOpravy hotfix
917730Nelze vytvořit síťové připojení při spuštění počítače se systémem Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
917772Oprava: Aplikace Internet Explorer 6 je neočekávaně ukončena při spuštění programu, který používá ovládací prvek webového prohlížeče k iterování přes rozhraní IHTMLStyleSheetsCollectionOpravy hotfix
917777Průvodce přidáním tiskárny nebo tiskárny dialogové okno pole stop reagovat v počítači se systémem Windows Server 2003, systémem Windows XP nebo systémem Windows 2000Opravy hotfix
917783Oprava: Aplikace Internet Explorer nepovoluje ovládací prvky ActiveX dynamicky vkládané do stránky HTML binárním chováním po instalaci aktualizace zabezpečení MS06-013Opravy hotfix
917953MS06-032: Chyba zabezpečení v protokolu TCP/IP by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
918005Baterie může vyprázdnit rychleji, než očekáváte v přenosném počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
918014Při otevření dokumentu aplikace Word v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 zobrazí chybová zpráva: "Chyba"! Vložený ovládací prvek nelze načíst"Opravy hotfix
918033Některá dialogová okna systému Windows nemusí zachovat fokus očekávaným v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
918069Všechny e-mailové položky pravděpodobně chybí při spuštění aplikace Outlook Express 6.0 Service Pack 1 nebo Outlook Express 6.0 Service Pack 2Opravy hotfix
918093Aktualizace nových časových pásem pro Srí LankaOpravy hotfix
918118MS07-013: Chyba zabezpečení v aplikaci Microsoft RichEdit by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
918144Popis balíčku oprav hotfix příspěvek 837001 databázový stroj Jet 4.0: 11. května 2006Opravy hotfix
918204Dochází k významnému zpoždění při použití zástupci sítě v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
918208Aplikace Internet Explorer nelze získat přístup k serverům FTP v síti Internet z počítače se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
918310Oprava: Využití procesoru vzroste na 100 procent v počítači se systémem Windows XP při hledání obsahu na webové stránce v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
918334Zobrazí chybová zpráva při spuštění programu Win32, který slouží k volání funkce CreateFile z počítače klienta se systémem Windows XP serverOpravy hotfix
918338Systém Windows XP přestane reagovat při pokusu o uložení velkého souboru v režimu offlineOpravy hotfix
918365Nemusí načíst ovladač Usbser.sys, pokud zařízení USB používá IAD definovat funkci, která má více rozhraní a tato funkce využívá Usbser.sys soubor ovladače v systému Windows XPOpravy hotfix
918439MS06-022: Chyba zabezpečení při vykreslování obrázku ART může umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
918495Při pokusu o interaktivně přihlásit k počítači klienta se systémem Windows XP nelze spustit přihlašovací skript objektu uživateleOpravy hotfix
918599Oprava: Dojde k výjimce v grafické aplikaci při použití určité styly pera v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
918649Okno Přehrát automaticky se nezobrazí při vložení HD DVD-Video disk v jednotce disk HD DVD-Video v systému Windows XPOpravy hotfix
918690Aplikace Internet Explorer 6 přestane reagovat při zavření webové stránky, která používá ovládací prvek ActiveX programu Windows Media Player 9 a styl filtruOpravy hotfix
918692Při pokusu o otevření dokumentu poté, co jste již otevřeli jej jednou v aplikaci Internet Explorer 6 zobrazí chybová zpráva: "stránku nelze zobrazit"Opravy hotfix
918766Nelze otevřít soubor EML uložené v režimu psaní v aplikaci Outlook ExpressOpravy hotfix
918837Řízení spotřeby systému Windows je vypnuta při vypnutí možnosti probuzení NDIS adaptér bezdrátové sítě v systému Windows XPOpravy hotfix
918899MS06-042: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
918956Při otevření v podokně Oblíbené položky aplikace Internet Explorer 6 v systému Windows XP nebo Windows Server 2003 zobrazí chybová zpráva: "Iexplore.exe generoval chyby"Opravy hotfix
918961Oprava: Aplikace Internet Explorer 6 se může ukončit s chybou porušení přístupu při uvolňování JavaScript spustí a z tabulky v systému Windows XP jste dynamicky odebrali značku TBODY, THEAD nebo TFOOT jazyka HTMLOpravy hotfix
918962Oprava: Aplikace Internet Explorer 6 může neočekávaně ukončit při spuštění Microsoft Bing Ads po instalaci aktualizace zabezpečení MS06-013Opravy hotfix
918965Oprava: Nenavštívené odkazy mohou být zobrazeny v barvě, která určena pro navštívené odkazy po aktualizaci webové stránky v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
918966Oprava: Aplikace Internet Explorer reagovat velmi pomalu při posouvání webové stránky, která obsahuje více než 50 ovládacích prvků ActiveXOpravy hotfix
918967Oprava: Aplikace Internet Explorer 6 může neočekávaně ukončit při zobrazení webové stránky, která nastaví posuvník atribut stylu pro prvekOpravy hotfix
918997Vývojáři nelze vytvořit klienta bezdrátové sítě programy, které Spravovat bezdrátové profily a připojení přes službu Automatická konfigurace bezdrátových zařízení v systému Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)Opravy hotfix
919007MS06-052: Chyba zabezpečení v protokolu PGM (Pragmatic General Multicast) může vést ke vzdálenému spuštění kóduZabezpečení
919071Oprava: Blikání může dojít po nalezení při přehrávání prokládaného obsahu prostřednictvím Video Mixer Renderer 9 (Modul VMR9) s DXVA povolena v systému Windows XPOpravy hotfix
919250Vrátí funkce DhcpRequestParams ERROR_SUCCESS a žádná data v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005Opravy hotfix
919408Počítač registruje sekundárního serveru WINS, přestože primární server WINS je plně funkční, když se počítač přepne nastavení primárního a sekundárního serveru WINSOpravy hotfix
919477WinHTTP se nemůže připojit prostřednictvím serveru proxy, pokud automatické konfigurace proxy používá pro připojení k síti Internet Explorer v systému Windows XPOpravy hotfix
919484Sběr dat MIDI programu nefunguje správně v počítači se systémem Windows XP, který má procesor dvoujádrový nebo technologii hyper-threadingOpravy hotfix
919490Spustit programy, které vyvolávají mnoho výjimky výrazně pomalejší v systému Windows XP Service Pack 2 (SP2)-počítače se systémemOpravy hotfix
919615Pozice ukazatele myši se liší od pozice pero v počítači se systémem Windows XP Tablet PC EditionOpravy hotfix
919692Nelze najít objekty domény pomocí atributu displayName v počítači se systémem Windows XP ProfessionalOpravy hotfix
919880Oprava: Narušení přístupu může dojít při volání metody OLE IStorage::Commit s příznakem STGC_CONSOLIDATE na objekt úložiště v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
920183Klientem protokolu MIT Kerberos se pokusí přihlásit vícekrát se stejným klíčem navzdory chybám chybné heslo, které jsou vráceny do systému Windows Server 2003 nebo Windows XP pracovní staniceOpravy hotfix
920192Chybová zpráva v modulu win32k! xxxMenuWindowProc + b4f proces v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP: Stop 0x0000008eOpravy hotfix
920213MS06-068: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
920214MS06-043: Chyba zabezpečení v systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
920295Ukazatel myši nebo chování ukazatele pera je nepravidelné v systému Windows XP Tablet PC Edition 2005Opravy hotfix
920342Aktualizace je k dispozici upgrade PNRP PNRP verze 2.0 pro počítače se systémem Microsoft Windows XPOpravy hotfix
920605Aplikace Internet Explorer 6 přestane reagovat a nezobrazí obrázky na webové stránce v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
920670MS06-050: Chyby zabezpečení v objektové knihovně Microsoft Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
920683MS06-041: Chyba zabezpečení v překladu názvů službou DNS by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
920685MS06-053: Chyba zabezpečení služby indexování umožňuje skriptování mezi serveryZabezpečení
920867Při importu katalogu v Commerce Server 2007 v počítači se systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "katalog produktů nebylo úspěšně importováno."Opravy hotfix
920872Přehrávání zvuku nepřehrává žádný zvukový soubor od správné pozice po přesunutí ukazatele myši a náhodně zobrazuje chybová zpráva Stop při pokusu o přehrávání zvukových souborů v systému Windows XP Service Pack 2 (SP2)Opravy hotfix
920875Nemusí být rozpoznáno zařízení USB je odpojen a pak opětovně připojen k rozbočovači USB v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
920889První příjemce nelze vybrat v seznamu přezdívek v aplikaci Outlook 2003 v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
920918Zařízení IDE spustí v režimu PIO místo režimu DMA po aktualizaci firmwaru pro zařízení v systému Windows XPOpravy hotfix
920982Při pokusu otevřít soubor MSG v aplikaci Office Outlook 2003, otevře se okno aplikace Microsoft Internet Explorer 6Opravy hotfix
921028Chcete-li změnit časové pásmo Káhira letní čas (GMT + 02:00) v roce 2006 pro systém Windows XP a Windows Server 2003 k dispozici je oprava hotfixOpravy hotfix
921059Při pokusu o tisk dokumentu z databáze formulářů pomocí papír velkého formátu v počítači se systémem Windows Server 2003 je vytištěn nic.Opravy hotfix
921090Aplikace Internet Explorer generuje chybovou zprávu oznamující, že stránku nelze zobrazit v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
921321Při použití funkce heapalloc v počítači se systémem Windows XP dochází k velkému nárůstu využití pamětiOpravy hotfix
921337Počítač se může restartovat, přidáte-li manifest, soubory s příponou systému Windows Vista do souboru s příponou .exe nebo .dll soubor v systému Windows XP Service Pack 2 (SP2)Opravy hotfix
921351Možnosti Interaktivní přihlašování a skriptování nemusí fungovat v počítači se systémem Windows po instalaci aktualizace zabezpečení 911280 (MS06-025)Opravy hotfix
921397Aplikace Internet Explorer 6 se neočekávaně ukončí s Neopravitelná chyba při spuštění webové aplikace, která používá vlastnost InnerHtml v systému Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
921398MS06-045: Chyba zabezpečení v programu Průzkumník Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
921400Oprava: Chybová zpráva při konfiguraci aplikace Internet Explorer používat soubor PAC a pokusu o přístup k webu, který vyžaduje ověření protokolem Kerberos: "Chyba HTTP 401"Opravy hotfix
921401Při zachycení specifické MIDI SYSEx zprávy v systému Windows XP nebo Windows Server 2003 dojde k nevrácení paměti nestránkovaného fonduOpravy hotfix
921411Zařízení USB nefungují správně po instalaci v systému Windows XP nebo Windows Server 2003 Intel Chipset Software instalace UtilityOpravy hotfix
921413Vysoká rychlost SD Secure Digital karta nefunguje správně v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
921503MS07-043: Chyba zabezpečení v automatizaci OLE by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
921619Program, který používá aplikaci Internet Explorer k zobrazení videa MPEG může přestat reagovat v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
921883MS06-040: Chyba zabezpečení ve službě Server by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
921982Při prvním pokusu o použití funkce Vzdálená pomoc nabídnout pomoc uživateli, jehož počítače se systémem Windows XP zobrazí chybová zprávaOpravy hotfix
922006Pero může přestat fungovat po instalaci opravy hotfix pro systém Windows XP Tablet PC Edition 2005Opravy hotfix
922128Neobdržíte oznámení, pokud v počítači se systémem Windows XP je přetížena sběrnice USBOpravy hotfix
922410Při restartování počítače se systémem Windows XP Professional zobrazí chybová zpráva: "Stop 0xC000021A"Opravy hotfix
922461Popis změn funkcí a změny funkcí v systému Windows XP Home Edition KN a Windows XP Professional KNOpravy hotfix
922474Změny v systému Windows XP Home Edition K a Windows XP Professional K z dřívějších verzí systému Windows XPOpravy hotfix
922482Počítač se systémem Microsoft Windows XP nemusí rozpoznat nový formát adresy TeredoOpravy hotfix
922582Chybová zpráva při pokusu o aktualizaci počítače se systémem Windows Microsoft: "0x80070002."Opravy hotfix
922599Změníte-li libovolný atribut souboru v programu Průzkumník Windows, atribut Archivovat je zaškrtnuté, pokud je velikost clusteru svazku větší než 4 KB v systému Windows Server 2003 a Windows XPOpravy hotfix
922616MS06-046: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
922668Dostupnost aktualizace Windows XP COM + Hotfix Rollup Package 14Opravy hotfix
922760MS06-067: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
922770MS06-056: Chyba zabezpečení v technologii ASP.NET 2.0 umožňuje pro zpřístupnění informacíZabezpečení
922819MS06-064: Chyby zabezpečení v protokolu TCP/IP IPv6 může umožnit odmítnutí službyZabezpečení
922859Některé složité čínské znaky se zobrazují jako obdélníky, při tisku z aplikace Microsoft Office a v programu Poznámkový blok v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
923118Můžete obdržet chybovou zprávu při pokusu o spuštění protokolování čítače pomocí nástroje Výstrahy a protokolování výkonu v systému Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
923154Oprava: Nemusí dojít k ověřování EAP a službu automatické konfigurace bezdrátových zařízení nemusí pracovat správně při pokusu o použití aplikace jiných výrobců v systému Windows XPOpravy hotfix
923155Metoda POST nelze použít k odesílání dat na webový server v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
923165Windows Live Messenger při přestane reagovat v počítači se systémem Windows XP Tablet PC Edition nakonfigurovat upřednostňované zvukové zařízení a upřednostňovaná zařízení videaOpravy hotfix
923191MS06-057: Chyba zabezpečení v programu Průzkumník Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
923214Oprava: Funkce Vzdálená pomoc nefunguje správně po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 v počítači s již nainstalovanou aktualizaci Windows XP SP2Opravy hotfix
923232Počítač se systémem Windows XP používající dvoujádrový procesor Intel může přestat reagovat při pokusu o probuzení počítače z úsporného režimuOpravy hotfix
923262Při použití Třída Win32_MappedLogicalDisk dotazu informace namapované jednotky, Windows XP Professional může vrátit hodnotu NULL hodnotu atributu ProviderNameOpravy hotfix
923293923293 oprava hotfix přidá podporu pro karty SD vysoká kapacita paměti v systému Windows XPOpravy hotfix
923401Relace Terminálové služby přestane reagovat při použití karty smart card pro přihlášení k serveru Terminálové služby z počítače klienta se systémem Windows XPOpravy hotfix
923404V počítači se systémem Windows XP nerozpoznal zařízení IEEE 1394, které používají specifikaci HANAOpravy hotfix
923414MS06-063: Chyba zabezpečení ve službě Server by mohla umožnit odmítnutí službyZabezpečení
923416Po instalaci aktualizace zabezpečení, která je přidružena k bulletinu zabezpečení MS06-008 v počítači se systémem Windows XP nelze zabránit služba Vzdálený registrOpravy hotfix
923423Úlohy v naplánované úlohy je již naplánováno spustit po přejmenování počítače se systémem Windows XP, který není v doméněOpravy hotfix
923535Při pokusu o přístup k adrese URL HTTPS z počítače se systémem Windows XP Service Pack 2 dojde k chybě aplikace Internet Explorer 6Opravy hotfix
923567Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) lokalizovaný balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003 Service Pack 1 a Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
923694MS06-076: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook ExpressZabezpečení
923712Chybová zpráva při spuštění aplikace, která používá aktivní rozhraní API pro usnadnění Text služby načíst text, který je zpracováván na počítači se systémem Windows XP: "Microsoft Office Word došlo k problému a třeba ji ukončit"Opravy hotfix
923810MS07-055: Chyba zabezpečení v programu Kodak Image Viewer by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
923845Balíček aktualizace pro pozadí inteligentního přenosu Service (BITS) je nyní k dispozici pro systém Windows Server 2003 a Windows XPOpravy hotfix
923966Služba pera nevylučuje určitých HID digitizéry na Tabletu systémem Windows XP Tablet PC Edition 2005Opravy hotfix
923980MS06-066: Chyba zabezpečení služby klienta může umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
924051Nahrávání softwaru disk přestane reagovat při pokusu o vypálení disku počítače se systémem Windows XPOpravy hotfix
924065Narušení přístupu může dojít při tisku webové stránky z aplikace Internet Explorer v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
924078Při pokusu o otevření dialogového okna Vlastnosti síťové tiskárny v počítači se systémem Windows XP nebo v počítači se systémem Windows Server 2003 se zobrazí chybová zprávaOpravy hotfix
924156V systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 aplikace Internet Explorer 6 může přestat reagovat při použití aplikace Outlook Web Access k odpovídání na e-mailu nebo předání e-mailuOpravy hotfix
924191MS06-061: Chyby zabezpečení ve službě Microsoft XML Core Services by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
924270MS06-070: Chyba zabezpečení ve službě pracovní stanice by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
924271Položka registru IgnoreRemoteKeyboardLayout nebude fungovat v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
924301Oprava: Funkce automatického dokončování nefunguje po klepnutí na hypertextový odkaz JavaScript na webové stránce v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
924347Oprava: Při použít vlastnost document.domain změna domény webové stránky dříve, než zavoláte metodu odesílání v aplikaci Internet Explorer 6 zobrazí chybová zpráva: "Přístup odepřen"Opravy hotfix
924386Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) vícejazyčné uživatelské rozhraní balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003 Service Pack 1 a Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
924441Počítač se systémem Windows Server 2003 nebo systémem Windows XP používající s procesorem AMD může přestat reagovatOpravy hotfix
924496MS06-065: Chyba zabezpečení v programu Balíčkovač objektů systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
924533Nastane chyba skriptu aplikace Internet Explorer 6 při zobrazení webové stránky, která obsahuje skript, který je přenášen pomocí komprese HTTP a adresu URL, která odkazuje na skript obsahuje jiné než ASCII znakuOpravy hotfix
924639Ovlivní pouze změny, které přináší první WH_GETMESSAGE zavěšení zprávu, kterou vrací tato funkce GetMessage při spuštění 32bitového programu v počítači se systémem 64bitové verze systému Windows Server 2003 nebo Windows XP Professional x64 EditionOpravy hotfix
924667MS07-012: Chyba zabezpečení v knihovně Microsoft Foundation Classes by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
924692Zařízení USB 2.0 přestane fungovat správně, pokud zařízení používá velké množství šířky pásma v systému Windows XPOpravy hotfix
924764Internet Explorer 6 přestane reagovat při pokusu o tisk webové stránky nebo při pokusu o zobrazení náhledu webové stránky v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
924809Při aplikaci nakreslí rastrového obrázku pomocí masky v systému Windows XP Service Pack 2 se zobrazí chybová zpráva Stop: "0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA"Opravy hotfix
924840Je k dispozici testovací verze aktualizace 2007 globální časových pásem systému WindowsOpravy hotfix
924867Programy, které omezují velikost zásobníku aplikace na 2048 bajtů nemusí spustit po instalaci aktualizace zabezpečení 917422Opravy hotfix
924881Popis aktualizace pro službu Windows SharePoint Services: 9. ledna 2007Opravy hotfix
924893Okna aplikace nesmějí být vyvozeny správně při spuštění aplikace v relaci vzdálené plochy k počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
924935Při použití funkce ReadEventLog ve skriptu WMI v systému Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Chyba 80041001, WBEM_E_FAILED"Opravy hotfix
924941Při použití radiostanice Bluetooth v počítači se systémem Windows XP se zobrazí chybová zpráva stopOpravy hotfix
924961Pokud opakovaně stiskněte klávesu PRINT SCREEN, systém Windows XP může přestat reagovatOpravy hotfix
924994Využití procesoru může dosáhnout 100 procent po konfiguraci počítače se systémem Windows XP pomocí Kit Povolené jazykyOpravy hotfix
925051Aplikace Access reagovat používá databázový stroj Jet a spustí velký dotaz SQL obsahující znaky dvoubajtové znakové sady dat v systému Windows Server 2003 a Windows XPOpravy hotfix
925066V prostředí domény Windows Explorer může přestat reagovat v počítači klienta se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003 a využití procesoru je velmi vysoké na primární řadič doményOpravy hotfix
925112Při pokusu o vymazání nebo zálohovat protokolu zabezpečení v počítači se systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Stop 0xC0000244 (STATUS_AUDIT_FAILED)"Opravy hotfix
925228Balíček Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) Anglická verze aktualizace pro systém Windows Server 2003 Service Pack 1 a Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
925271Počítače Toshiba Tablet PC se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 přestane reagovat při pokusu o spuštění příkazuOpravy hotfix
925418Oprava: Chybová zpráva, pokud spustíte aplikaci Internet Explorer 6 v počítači, se systémem Windows XP: "Chyba Runtime"Opravy hotfix
925454MS06-072: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
925486MS06-055: Chyba zabezpečení v jazyce Vector Markup Language by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
925507Windows Media Player 11 nelze získat licence pro obsah DRM Media Player nasazené pomocí nesprávnou verzi sady OPK pro systém Windows Media PlayerOpravy hotfix
925528Chyby STOP dochází v počítači se systémem Windows, který má 2GB nebo více paměti RAM a používá se k řadiči USB NVIDIA nForceOpravy hotfix
925623Proces Wmiprvse.exe může docházet k nevrácení paměti při služby WMI a služby RPC jsou široce používány v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
925681Při pokusu o stažení souboru z Internetu pomocí aplikace Internet Explorer v systému Windows XP stažení přestane reagovatOpravy hotfix
925683Oprava: Aplikace Internet Explorer 6 v poli událost OnChange nedochází při změně znaku ß znaky ss, nebo při změně znaku ß znaky ssOpravy hotfix
925793Zobrazí chybová zpráva "Stop 0xD1" počítače Windows XP Embedded systémem, který používá pole SANOpravy hotfix
925832Oprava: Chybová zpráva při procházení souboru, který používá vlastní typ MIME v aplikaci Internet Explorer 6 a Internet Explorer 7: "stahujete soubor nelze otevřít programem výchozí"Opravy hotfix
925876Připojení ke vzdálené ploše (klient Terminálové služby 6.0)Opravy hotfix
925877Popis připojení ke vzdálené ploše 6.0 MUIOpravy hotfix
925902MS07-017: Chyba zabezpečení rozhraní GDI by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
925922Počítač se neočekávaně restartuje nebo se zobrazí chybová zpráva v systému Windows XP: "Stop: 0x000000D1"Opravy hotfix
925923Některé příjemcům faxové zprávy po odeslání faxové zprávy více příjemcům v systému Windows XPOpravy hotfix
925973Oprava: Ukazuje indikátor průběhu aktivitu i po vrácení dat ze serveru při odeslání formuláře do objektu iframe v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
926044Pokud používáte systém Windows Server 2003 nebo Windows XP upravit podregistr registru systému Windows Vista, jsou odebrány klíče příznaky registru systému Windows VistaOpravy hotfix
926046Oprava: Chybová zpráva při spuštění skriptu na webu po instalaci aktualizace zabezpečení MS06-042 v počítači se systémem Windows XP nebo v počítači se systémem Windows Server 2003: "Oprávnění odepřen"Opravy hotfix
926047Oprava: Pole Automatické dokončování v objektu iframe nemusí ve správném umístění v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
926121MS06-077: Chyba zabezpečení služby vzdálené instalace může umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
926131Po instalaci aktualizace zabezpečení 916281 do počítače se systémem Windows XP nemůže webový program importovat externí šablonu stylůOpravy hotfix
926139Windows PowerShell 1.0 anglické jazykové instalačních balíčků pro systém Windows Server 2003 a Windows XPOpravy hotfix
926140Windows PowerShell 1.0 lokalizované instalační balíček pro systém Windows Server 2003 a Windows XPOpravy hotfix
926141Windows PowerShell 1.0 Multilingual User Interface (MUI) Language Pack pro systém Windows Server 2003 a Windows XPOpravy hotfix
926238Může se zobrazit chybová zpráva Stop v počítači systémem Windows XP, který byl nakonfigurován položka registru ConnectMultiplePorts: "Stop 0x7E"Opravy hotfix
926239Windows Media Player 10 může neočekávaně ukončit v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
926247MS06-074: Chyba zabezpečení v síťové správy protokolu SNMP (Simple) by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
926255MS06-075: Chyba zabezpečení v systému Windows by mohla umožnit zvýšení oprávněníZabezpečení
926436MS07-011: Chyba zabezpečení v Microsoft OLE Dialog by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
926646Nelze konfigurovat maximální počet souběžných požadavků protokolu SMB, které byly odeslány ke službě Server v systému Windows XPOpravy hotfix
926720Zařízení Bluetooth se nezobrazuje v dialogovém okně zařízení Bluetooth pro síť PAN v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
926777Nelze správně zadat heslo pomocí dotykové obrazovky v systému Windows XP Tablet PC Edition 2005Opravy hotfix
926840Aplikace Internet Explorer 6 může neočekávaně ukončit a může dojít k narušení přístupu v souboru Mshtml.dll při zavření automaticky otevírané okno.Opravy hotfix
927288Počítač klienta se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003 může dojít ke ztrátě připojení při pokusu o obnovení zapůjčení DHCPOpravy hotfix
927436Při připojení zařízení, které načte ovladač Serscan.sys k počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 nebo Windows Server 2003 zobrazí chybová zpráva: "DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION (c9)"Opravy hotfix
927507Počítač může použít funkci Soubory Offline přístup k sdílenému síťovému prostředku i v případě, že síťové připojení má dostatečnou rychlost v systému Windows XPOpravy hotfix
927544Oprava: Nelze vytvořit soubor AVI, který je větší než přibližně 512 GB a můžete nelze přehrát soubor AVI, který je větší než přibližně 800 GB pomocí rozhraní DirectXOpravy hotfix
927546Pokud používáte adaptér bezdrátové sítě založené na USB v systému Windows XP nebo Windows Vista zobrazí pouze čtyři připojení k dostupné bezdrátové sítiOpravy hotfix
927582Oprava: Některé nástroje příkazového řádku chybí Windows Embedded pro Point of Service operačního systémuOpravy hotfix
927740Obdržíte E_NOINTERFACE: chybové hodnoty při volání příkazu get_frameElement z jiného procesu aplikace Internet Explorer 6Opravy hotfix
927774Modul snap-in konzoly MMC počítače a uživatelé služby Active Directory zobrazí Srbska a Černé Hory jako jedna země namísto dvou zemí v systému Windows Server 2003Opravy hotfix
927779MS07-009: Chyba zabezpečení v součástech Microsoft Data Access Components by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
927802MS07-007: Chyba zabezpečení ve službě pořízení bitové kopie systému Windows by mohla umožnit zvýšení oprávněníZabezpečení
927810Možnost Tchaj-wanu již není k dispozici v seznamu země po instalaci aktualizace 893756 počítače, který je spuštěn v tradiční čínštině pro Hongkong verzi systému Windows XPOpravy hotfix
927880Nelze se přihlásit k zařízení, které zadáno prázdné uživatelské jméno a heslo v počítači se systémem Windows XP, který je spuštěna aplikace Internet Explorer 7Opravy hotfix
927891Obdržíte chybu narušení přístupu a počítač zdánlivě přestane reagovat při pokusu o instalaci aktualizace z webu Windows Update nebo Microsoft UpdateOpravy hotfix
927977MS06-071: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Microsoft XML Core Services 6.0Zabezpečení
927978MS06-071: Aktualizace zabezpečení pro službu Microsoft XML Core Services 4.0Zabezpečení
928090MS07-016: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
928097Přenosný počítač se systémem Windows XP může přestat reagovat při přepnutí počítače do režimu spánku nebo do úsporného režimuOpravy hotfix
928248Nelze otevřít dokument aplikace InfoPath klepnutím na hypertextový odkaz při instalaci aplikace Internet Explorer 6 v systému Windows XP nebo v počítači se systémem Windows Server 2003Opravy hotfix
928255MS07-006: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit zvýšení oprávněníZabezpečení
928269Chování při odebrání karty Smart Card: Platnost odhlášení Zásady skupiny nastavení nefunguje a odebrat Uzamknout počítač Zásady skupiny nastavení v počítači se systémem Windows XP ProfessionalOpravy hotfix
928387Aplikace Internet Explorer přestane reagovat po klepnutí na odkaz na webuOpravy hotfix
928470Spor dochází, když se pokusíte přidat více času nebo odběr není potvrzeno v systému Windows XP Home Edition pro Prepaid Computers nebo Windows XP Home Edition for Subscription ComputersOpravy hotfix
928491Oprava: Aplikace Internet Explorer 6 nezobrazuje předchozí webové stránky při procházení webové aplikace ASP.NET a potom klepněte na tlačítko ZpětOpravy hotfix
928492Oprava: Ověřování uživatelského jména a hesla může dojít k selhání při pokusu o přihlášení k webu, který používá Windows Live ID v počítači s aplikací Internet Explorer 6Opravy hotfix
928494Aplikace InfoPath 2003 dojde k chybě při klepněte na tlačítko uvnitř ovládacího prvku Výběr data ve formuláři a potom stiskněte klávesu šipka vlevoOpravy hotfix
928540I po instalaci opravy hotfix 896017 dialogového okna Stažení souboru v aplikaci Internet Explorer 6 neočekávaně ukončenaOpravy hotfix
928595Dochází k narušení přístupu a proces instalace přestane reagovat pro aktualizaci Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1 při procesu instalace se pokusí přenést opravy hotfixOpravy hotfix
928627Události klepnutí nebo klepnutím události jsou hlášeny nesprávně do aplikace jako poklepání událostí nebo jako poklepejte na události v počítači se systémem Windows XP Tablet PC EditionOpravy hotfix
928843MS07-008: Chyba zabezpečení v ovládacím prvku ActiveX nápovědy HTML by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
928878Depeše síťové správy protokolu SNMP (Simple) obsahuje adresu IP agenta nesprávné do vícedomého počítače se systémem Windows XP SP2Opravy hotfix
929120Počítače se systémem Windows Server 2003 a v počítačích se systémem Windows XP nastavené na západní Austrálie časové pásmo neměňte na letní čas na 3 prosinec 2006Opravy hotfix
929123MS07-034: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express a Windows MailZabezpečení
929134Dialogové okno Vlastnosti tiskové fronty může trvat 40 až 60 sekund otevřete v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 a Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1Opravy hotfix
929280Konzola Microsoft Management Console 3.0 nezobrazuje správně ikony barevné 32bitové moduly snap-in v počítači se systémem Windows XP nebo v počítači se systémem Windows Server 2003Opravy hotfix
929338Chybová zpráva Stop v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2: "STOP 0x0000001a: MEMORY_MANAGEMENT nebo STOP 0x0000000a: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"Opravy hotfix
929399Oprava: Služby předplatného nemohou extrahovat data měření, když se služby pokouší synchronizovat data měření v klientském počítači se systémem Windows Media Format 11 SDK.Opravy hotfix
929483Brána Firewall systému Windows může dojít k přerušení požadavek na připojení v případě, že hostitelský počítač pokusí připojit k počítači klienta se systémem Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
929548Miniatury obrázků v Online Průvodci objednáním fotografií v počítači se systémem Windows XP není uvedenoOpravy hotfix
929624Nastavení Zásady skupiny jsou odebrány v systému Windows XP při spuštění nebo při běhuOpravy hotfix
929755Nástroj Chkdsk automaticky spustí skenování disku při spuštění počítače se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
929874Dochází k nevracení paměti v aplikaci Internet Explorer 6 při zobrazení webové stránky používající skriptování JScript v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
929883Prázdné stránky může otevřít, když se pokusíte otevřít stránku, která obsahuje ovládací prvek ActiveX v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
929969MS07-004: Chyba zabezpečení v jazyce Vector Markup Language by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
930178MS07-021: Chyba zabezpečení v procesu CSRSS systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
930352Přenosová rychlost souboru AVI mohou zobrazit nesprávně nebo se nezobrazí v dialogovém okně Vlastnosti souboru v systému Windows XPOpravy hotfix
930494Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3 pro systém Windows XP Media Center a Windows XP Tablet PC: 10 července 2007Zabezpečení
930597Dojde ke ztrátě některých nastavení zásad založených na registru a chybové zprávy jsou zaznamenány v protokolu aplikace v počítači se systémem Windows XP nebo v počítači se systémem Windows VistaOpravy hotfix
930620Popis balíčku oprav hotfix databázový stroj Jet 4.0 systémy novějšími než Windows XP SP2: 25 leden 2007Opravy hotfix
930916Při pokusu o otevření souborů na svazku systému souborů NTFS v počítači se systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Stop 0x0000008E"Opravy hotfix
931192Uživatele v důvěryhodné externí sférou služby Kerberos nelze přístup k prostředkům v doménové struktuře systému Windows Server 2003 do jiné doménové struktury pomocí vztahu důvěryhodnosti doménové struktury a vztah důvěryhodnosti KerberosOpravy hotfix
931261MS07-019: Chyba zabezpečení v technologii UPnP by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
931278Aplikace Internet Explorer 7 může přestat reagovat při pokusu změnit velikost rámceOpravy hotfix
931505Průvodce aktivací systému Windows poskytuje nesprávné telefonní čísla pro aktivaci systému Windows XP Starter Edition v NigériiOpravy hotfix
931532Chybová zpráva při spuštění systému Windows XP bezobslužné instalace pomocí příkazu Winnt.exe a /2 možnost: "Instalační program nemohl zkopírovat soubor následující: < název_souboru >"Opravy hotfix
931618Sociálními zvukových volání není slyšet navzájem v počítači se systémem Windows XP, který má nainstalované aplikace CommunicatorOpravy hotfix
931678Narušení přístupu může dojít při zavření rozbalovací okno v aplikaci Internet Explorer 7 v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
931689Nástroj Chkdsk.exe nelze rozpoznat chybné clustery nebo chybných sektorů na počítači se systémem Windows Server 2003, kdy velikost komprimovaný soubor je větší než 4 gigabajty (GB)Opravy hotfix
931760Nelze nainstalovat systém Windows XP po použití systému Windows Vista nebo Windows PE 2.0 vytvořit oddíly na pevném diskuOpravy hotfix
931768MS07-027: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
931784MS07-022: Chyba zabezpečení jádra systému Windows by mohla umožnit zvýšení oprávněníZabezpečení
932039Jsou zobrazeny dva hlavního panelu, nebo je panel jazyků zobrazit dvě nebo více časy na hlavním panelu v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
932043Webový server nemůže nastavit soubor cookie, pokud atribut Domain obsahuje velká písmena a má lichý počet znaků v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
932168MS07-020: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
932380Identifikátor UUID, který vytvoříte v systému Windows XP je pouze jedinečné v místním počítačiOpravy hotfix
932394Časovač nepokračuje operace po pracovního postupu nepokračuje v Microsoft Windows Workflow FoundationOpravy hotfix
932538Při tisku e-mailové zprávy v aplikaci Office Outlook 2003 nebo Outlook Express je tištěná zpráva tak malá, že nečitelnáOpravy hotfix
932590Oprava: Aplikace založené na systému Windows, používající proměnnou prostředí TZ nemusí fungovat podle očekávání z důvodu změny letního časuOpravy hotfix
932597Při pokusu o připojení k síťovému prostředku v systému Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Systém Windows nemůže najít síťovou cestu"Opravy hotfix
932662Oprava: Dochází k narušení přístupu v programu, který používá filtr DirectShow DV MuxOpravy hotfix
932823Nemusí být možné použít aplikaci Windows Internet Explorer 7 stahovat soubory v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
932866Oprava: Pravý okraj a dolní okraj na vylučovací ořezovou oblast lze vystavit v aplikaci rozhraní GDI + do počítače se systémem Windows XP, Windows Server 2003 nebo Windows VistaOpravy hotfix
933062Je k dispozici aktualizace, která zlepšuje stabilitu úložiště služby WMI v systému Windows XPOpravy hotfix
933182Oprava: Obsah webové stránky není aktualizovat podle očekávání, pokud používáte aplikaci Internet Explorer 7 Metoda document.openOpravy hotfix
933215Symantec AntiVirus nelze detekovat viry po instalaci opravy hotfix v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
933251Oprava: Aplikace Internet Explorer může používat vysoké procento prostředků procesoru, když je vrácen kód chyby 404Opravy hotfix
933566MS07-033: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
933579MS07-042: Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Microsoft XML Core Services 6.0: 14. srpna 2007Zabezpečení
933612Poštovní program se nemůže připojit k serveru Exchange Server 2007 pomocí protokolu SSL přes SMTP port 587Opravy hotfix
933684Odstraněny všechny soubory neočekávaně z místní složky Dokumenty při přihlášení k počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
933729MS07-058: Chyby zabezpečení v protokolu RPC by mohly umožnit odmítnutí službyZabezpečení
933737Při přihlášení k terminálovému serveru z klientského počítače se systémem japonské verze systému Windows XP, rozložení klávesnice na terminálovém serveru systémem Windows Server 2003 Service Pack 1 se liší od rozložení klávesnice IME v klientském počítačiOpravy hotfix
933811JScript verze 5.6 objekt datum sestavy čas standardní čas namísto v letní čas po použití aktualizací v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base 928388 a 932590 v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
933812Verze 5.7 JScript objektu datum sestavy čas standardní čas namísto v letní čas po použití aktualizací v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base 928388 a 932590 v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
933873Oprava: Se může zobrazit chyba skriptu při pokusu spustit skript v počítači s nainstalovanou aplikací Internet Explorer 7Opravy hotfix
933876Záznam deníku USN obsahuje nesprávný soubor název při přesunutí souboru v systému Windows Vista, Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
934161Při pokusu o zobrazení skutečných oprávnění pro účet uživatele domény přeneseny na počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 zobrazí chybová zpráva: "Systém Windows nemůže vyhodnotit skutečná oprávnění pro < uživatelské_jméno >"Opravy hotfix
934205ATA předat až žádost neproběhne úspěšně v počítači se systémem Windows XP nebo počítači se systémem Windows Server 2003Opravy hotfix
934428Opravy hotfix pro systém Windows XP, která přidává podporu pro karty SDHC, které mají kapacitu větší než 4 GBOpravy hotfix
934720Oprava: SQLState a NativeError oddílu nejsou zobrazeny v aplikaci ADO v počítači se systémem Windows XP se zobrazí chybová zprávaOpravy hotfix
934849Oprava: Aplikace COM +, který je spuštěn v počítači se systémem Windows Server 2003 přestane reagovat a některé pracovní položky, které jsou uloženy ve frontě fondu podprocesů MTA nejsou dokončeny.Opravy hotfix
935192Při probuzení počítače se systémem Windows XP z režimu spánku po instalaci opravy hotfix 918005 chybová zpráva: "Stop 0x00000044"Opravy hotfix
935198Počítač bude restartován automaticky při přidání monitoru na systém Windows XP počítače se systémemOpravy hotfix
935210První písmeno v měsíci nebo den velkými písmeny, pokud je nastaven formát data na Bulharsko v systému Windows XP zobrazit uživatelské rozhraní některých programůOpravy hotfix
935214Dochází k narušení přístupu při ukončení programu automaticky v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
935448Některé programy nemusí spustit a zobrazí se chybová zpráva v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2: "Nepovolené přemístění systémové knihovny DLL"Opravy hotfix
935512ID události: 1104 je zaznamenána při konfiguraci Zásady skupiny použít filtry služby WMI v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2Opravy hotfix
935677Oprava: Kód chyby 0x800706BA mohou být generovány při klientský počítač odešle požadavek na vzdálený objekt modelu COM +Opravy hotfix
935708Telefonní zařízení USB, která je nainstalována v počítači se systémem Windows XP je neočekávaně nastavena jako výchozí zvukové zařízeníOpravy hotfix
935760Pokud počítač používá službu WinHTTP k připojit k webovému serveru pomocí připojení SSL v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 dochází k nevracení pamětiOpravy hotfix
935839MS07-035: Chyba zabezpečení v rozhraní API systému Win32 může umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
935840MS07-031: Chyba zabezpečení ve zprostředkovateli Schanel by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
935843Při pokusu o tisk po instalaci aktualizací zabezpečení GDI 925902 zobrazí chybová zpráva: "Stop 0x0000007F"Opravy hotfix
935879Některé aplikace pro zpracování obrázků nelze otevřít TIF soubory, které jsou generovány pomocí skeneru a fotoaparátu průvodce v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
935892Počítač Tablet PC se systémem Windows XP Tablet PC Edition 2005 přestane reagovat (zablokuje se), pokud jej umístíte do úsporného režimu nebo do režimu spánkuOpravy hotfix
935989Název síťové jednotky po zobrazit zabezpečený web pomocí aplikace Windows Internet Explorer 7 obnovit původní názevOpravy hotfix
936021Popis aktualizace zabezpečení pro službu Microsoft XML Core Services 3.0: 14. srpna 2007Zabezpečení
936059Aktualizace je k dispozici pro funkci Vzdálená správa systému Windows v systému Windows Server 2003 a Windows XPOpravy hotfix
936071Při správě souborů v síti pomocí softwaru HSM, nelze otevřít sdíleného souboru, který byl vytvořen v počítači se systémem Windows XP při práci v režimu offlineOpravy hotfix
936129I v případě, že používáte uživatelský účet, který je členem místní skupiny Network Configuration Operators nelze vytvořit nové připojení sítě v systému Windows XPOpravy hotfix
936235Počet fyzických procesorů podporujících technologii hyperthreading nebo počet fyzických vícejádrových procesorů je hlášena nesprávně v systému Windows XPOpravy hotfix
936357K dispozici aktualizace spolehlivosti mikrokódu, zlepšuje spolehlivost systémů s procesory IntelOpravy hotfix
936455Chybová zpráva při klientského počítače systému Windows XP Professional doméně vytvoří kanál zabezpečení na řadič domény serveru, která je potom restartována: "STATUS_ACCESS_DENIED"Opravy hotfix
936456Při spustit ovladač filtru, který volání rutiny CmRegisterCallback zaregistrovat pomocí rutiny RegistryCallback v počítači se systémem Windows XP SP2 se zobrazí chybová zpráva Stop: "STOP: 0x0000000A"Opravy hotfix
936554V počítači se systémem Windows XP Service Pack 2, malé dochází k nevracení paměti v aplikaci Internet Explorer 6 při volání metody SpeakStream rozhraní SAPIOpravy hotfix
936678Soubor PDF, které vytvoříte v aplikaci Word 2007 používá výchozí písmo namísto písmo, které jste zadali v systému Windows XPOpravy hotfix
936782MS07-047: Chyba zabezpečení v programu Windows Media Player by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
936880Prázdné okno aplikace Internet Explorer není ukončena automaticky v aplikaci Internet Explorer 6 pro systém Windows XP Service Pack 2 po úspěšně stáhnout dokument sady Microsoft Office z webové stránkyOpravy hotfix
936882Oprava: Může dojít k narušení přístupu a může se zobrazit chybová zpráva, při otevření webové stránky používající protokol SSL v aplikaci Internet Explorer 6Opravy hotfix
936955Oprava: Aplikace Internet Explorer 6 a Internet Explorer 7 text nenajde, i když webová stránka obsahuje textOpravy hotfix
936970Při práci v relaci Terminálové služby a uložení dokumentu v aplikaci systému Office 2007 k přesměrované jednotce chybová zpráva: "Došlo k chybě sítě nebo souboru oprávnění"Opravy hotfix
936994Při aktualizaci webové stránky v aplikaci Internet Explorer 6, nemusí se zobrazit obrázky ve formátu GIFOpravy hotfix
937088Nasazení bitové kopie se nezdaří při pokusu o nasazení bitové kopie pomocí spouštěcí da.xml šablonu služby Active Directory po instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP2Opravy hotfix
937106Výkon je nízký v jiné aplikace založené na WPF, ve kterém jste povolili vrstev windows v systému Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
937143MS07-045: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
937193Úplný název síťové tiskárny nelze zobrazit v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
937357Po pokusu o přístup k namapované síťové jednotky při práci v režimu offline v počítači se systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Písmeno_jednotky: \ není přístupná"Opravy hotfix
937367Při nastavit položku registru ConnectOnRequestedInterfaceOnly 1 v počítači se systémem Microsoft Windows XP se zobrazí chybová zpráva Stop: "STOP 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"Opravy hotfix
937856Duplicitní čítače výkonu, které objekty se zobrazují při sledování výkonu počítače se systémem serveru Host Integration Server v klientském počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
937894MS07-065: Chyba zabezpečení služby Řízení front zpráv umožňuje vzdálené spuštění kódu v systému Windows XP a Windows 2000Zabezpečení
937930Nelze přepínat mezi zobrazení přenosného počítače se systémem Windows XPOpravy hotfix
938032Oprava: Aplikace, která obsahuje ovládací prvek webového prohlížeče při dochází k zhroucení aplikace přijímá vstup z editoru IME v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
938375Chybová zpráva při pokusu o přihlášení k relaci konzoly počítače se systémem Windows XP s aktualizací SP2 a který je v doméně: "oprávnění k interaktivnímu přihlášení byla zakázána"Opravy hotfix
938464MS08-052: Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní GDI + pro všechny edice systému Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 a systému Windows Server 2008 a Windows Server 2000 s aplikací Internet Explorer 6 SP1Zabezpečení
938512Při provedení neočekávaném odebrání zařízení USB v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 zobrazí chybová zpráva: "STOP 0x000000CE" DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONSOpravy hotfix
938566Kód chyby při spuštění programu sítě používá připojení Winsock v počítači se systémem Windows XP: "WSAECONNABORTED (10053)"Opravy hotfix
938596Oprava hotfix přidá novou funkci potlačit zprávy UI související Plug and Play v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
938635Otevřít a uložit jako běžné dialogová okna se může zobrazit soubory, které neodpovídají filtr vybraný soubor systémem Windows XP nebo v počítači se systémem Windows Server 2003Opravy hotfix
938828Při procesu Explorer.exe dojde k chybě v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 zobrazí chybová zpráva: "STOP 0xc0000005"Opravy hotfix
938829MS07-046: Chyba zabezpečení rozhraní GDI by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
938961Chybová zpráva při spuštění počítače Windows XP Embedded systémem, který běží na napájení ze sítě nebo která má plně nabitá baterie: "Kritické nebo nízké baterie"Opravy hotfix
938977Chcete-li přidat nové časové pásmo ve Venezuele k dispozici je oprava hotfix (GMT-4:30) v roce 2007 v systému Windows XP, Windows Server 2003 a Windows VistaOpravy hotfix
939010Po vytvoření síťového mostu v počítači se systémem Windows XP se zobrazí chyba "STOP 0x000000D1"Opravy hotfix
939252Lokátor řadiče domény nelze nalézt příslušný řadič domény v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003Opravy hotfix
939273Nelze nasadit aktualizace softwaru do počítače se systémem Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003Opravy hotfix
939373MS07-041: Chyba zabezpečení v Internetová informační služba by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
939450Oprava: GetCharacterPlacement funkce neočekávaně vrátí hodnotu 0 pro řetězce, který používá písmo OpenType v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
939653MS07-057: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
939682Chybová zpráva při pokusu o přihlášení k počítači se systémem Windows XP SP2 prostřednictvím připojení Remote Desktop Protocol: "systém vás nemohl přihlásit"Opravy hotfix
939778MS07-053: Chyba zabezpečení ve službách systému Windows pro systém UNIX by mohla umožnit zvýšení oprávněníZabezpečení
939780Při víceprocesorové počítače se systémem Windows XP SP2 používá ovladač Battc.sys chybová zpráva: "STOP 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"Opravy hotfix
939786Aplikace, která je spuštěna uživatelem bez oprávnění správce nemůže naslouchat na přenosy HTTP počítače, na kterém je aplikace spuštěna v systému Windows Vista, Windows Server 2003 nebo Windows XPOpravy hotfix
939850Po použití čipové karty k odemčení počítače se systémem Windows XP, se zobrazí výzva k ověření při přístupu k prostředkům, které vyžadují ověřování NTLMOpravy hotfix
939884Nevrácení popisovače GDI dojde v systému Windows XP a Windows Server 2003 aplikace často volá funkci CreateRectRgnOpravy hotfix
939941Problémy může dojít při pokusu použít metodu POST nebo GET k předání dat formuláře na webové stránce v aplikaci Internet Explorer 7 nebo Internet Explorer 6Opravy hotfix
939947Při spuštění kódu jazyka JavaScript v aplikaci Internet Explorer v počítači se systémem Windows XP může dojít k narušení přístupuOpravy hotfix
940086Pokud používáte dvě kamery USB datových proudů videa současně v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 se zobrazí chybová zpráva s stop: "STOP 0x000000FE"Opravy hotfix
940275Několik problémů může dojít po instalaci aktualizace zabezpečení 930178 (MS07-021) do počítače se systémem Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
940277Po instalaci aplikace Internet Explorer 6 v počítači se systémem Windows XP trvá déle, než bylo očekáváno procházet podsložky ve složce Oblíbené položky a otevření síťové sdílené položce, která je mapována na panelu nástrojůOpravy hotfix
940322Po povolení protokolu trasování ETW v počítači se systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "0x0000007E (0xC0000005, parametr2, parametr3, parametr4) SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED"Opravy hotfix
940427Chcete-li změnit časové pásmo Káhira letní čas (GMT + 02:00) v roce 2007 pro systém Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista k dispozici je oprava hotfixOpravy hotfix
940514Zařízení USB nepracují po odpojení a znovu připojit rozbočovač USB z počítače se systémem Windows XPOpravy hotfix
940526Události auditu ID 560 nesprávně zobrazí název odstraněný soubor ve formátu názvu 8.3 souboru odstraníte soubor do příkazového řádku v systému Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows VistaOpravy hotfix
940527Dotaz rozhraní WMI, který používá vlastnost GroupComponent nevrací informace o doméně místní skupiny do nativní domény systému Windows Server 2003Opravy hotfix
940541Oprava: Soukromých bajtů aplikace je zvýšit nepřetržitě, když aplikace zavolá funkce WlanGetAvailableNetworkList a funkce WlanFreeMemory na počítači se systémem Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
940566Aktualizace je k dispozici pro podporu technologie hluboké napájení dolů v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 s procesorem Intel PenrynOpravy hotfix
940569V počítači, který má Microsoft Data Access Components 2.8 obdrží aplikace nesprávnou hodnotu sloupce identity z databáze serveru SQL Server 2005Opravy hotfix
940742Služba Systémový čas v systému Windows Server 2003 není synchronizováno čas s časovým serverem Pokud hodnotu přesnosti odpovědi NTP je menší než -30Opravy hotfix
940848Kumulativní balíček oprav hotfix je k dispozici pro konzola Microsoft Management Console (MMC) v systému Windows Server 2003Opravy hotfix
940984Pokud používáte dvě streaming video kamery USB v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 se zobrazí chybová zpráva s stop: "STOP 0x0000000A"Opravy hotfix
941036V počítači se systémem Windows XP může přestat reagovat po bezdrátové připojení k zařízení USB je zrušen.Opravy hotfix
941037Vnitřní SD čtecího nelze použít k vytvoření spouštěcí karty SD, používající systém souborů FAT32 v počítači se systémem Windows XPOpravy hotfix
941077Chybová zpráva při provádění operace kopírování a vkládání nebo operaci a přetažení v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2: "ApplicationName došlo k problému a třeba ji ukončit"Opravy hotfix
941133Dialogové okno Vlastnosti sdílené položky DFS trvá několik minut zobrazí v počítači klienta se systémem Windows XPOpravy hotfix
941202MS07-056: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express a Windows MailZabezpečení
941248Když přejděte na všechny programy v počítači se systémem Windows XP se nezobrazí v seznamu programů nebo je prázdný seznam programůOpravy hotfix
941568MS07-064: Chyby zabezpečení v rozhraní DirectX by mohly umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
941598V počítači se systémem Windows XP nelze získat přístup podsložky a soubory ve složce sdílené složky v programu Průzkumník Windows je povolen výčet na základě přístupu pro sdílenou složkuOpravy hotfix
941603Chybová zpráva při spuštění souboru pozvání funkce Vzdálená pomoc připojit k počítači začínajícího uživatele v počítači se systémem Windows XP, který má připojení ke vzdálené ploše 6.0 nainstalován: "připojení vzdálené pomoci se nezdařilo"Opravy hotfix
941644MS08-001: Chyba zabezpečení v protokolu TCP/IP by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
941693MS08-025: Chyba zabezpečení jádra systému Windows by mohla umožnit zvýšení oprávněníZabezpečení
941715Po restartování počítače se systémem Windows XP, který používá SATA pevný disk a nástroj, který volá FSCTL_MOVE_FILE API může dojít k poškození některá data na oddílu NTFSOpravy hotfix
941837Systém Windows XP Service Pack 2†"na základě počítače, který má Intel procesoru zaznamenat spotřebu energie vysoké při nečinnosti procesoru a pokud je v C-státy, které jsou hlášeny systémem BIOS přerušeníOpravy hotfix
941846Webový server trvá dlouhou dobu k načtení a některé prvky nejsou správně zobrazeny při použití aplikace Internet Explorer 6 k návštěvě webu prostřednictvím připojení HTTPSOpravy hotfix
941880Japonské znaky zobrazují jako políček při tisku znaky pomocí serveru tiskárny založené na aktualizaci Windows XP Service Pack 2Opravy hotfix
941975Aplikace přestane reagovat při použití pera tabletu k označení položek nebo přetáhněte položky v počítači se systémem Windows XP Tablet PC EditionOpravy hotfix
942099MS07-054: Chyba zabezpečení v programu MSN Messenger a Windows Live Messenger by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
942174Průsvitné vrstvy občas zešednou, když procházíte webovou stránku obsahující průsvitné vrstvy pomocí aplikace Internet Explorer 7Opravy hotfix
942202Po instalaci a odinstalaci položek panelu nástrojů v aplikaci Internet Explorer 6, mohou být názvy nástrojů prázdné, nebo zdánlivě nesouvisející položky panelu nástrojůOpravy hotfix
942367V počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 s určitými kumulativními aktualizacemi pro aplikaci Internet Explorer nainstalována aplikace Internet Explorer 6 může přestat reagovat při pokusu navštívit webovou stránkuOpravy hotfix
942603Systém Windows hudbu v pozadí nepřehraje očekávaným způsobem při spuštění průvodce počátečním nastavením počítače po použití nástroje Sysprep k distribuci bitové kopie systému Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
942615MS07-069: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
942694Systémem Windows XP Service Pack 2 cílový počítač může přestat reagovat po přihlášení k němu pomocí relaci protokolu RDP a čipové karty jiných výrobcůOpravy hotfix
942830MS08-006: Chyba zabezpečení v Internetová informační služba by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
942831MS08-005: Chyba zabezpečení v Internetová informační služba by mohla umožnit zvýšení oprávněníZabezpečení
942840Při zobrazení webové stránky používající JScript v aplikaci Internet Explorer 6 v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo v počítači se systémem Windows XP může dojít nízký výkon prohlížečeOpravy hotfix
943000Oprava hotfix je k dispozici aktualizace (GMT-3:00) časové pásmo Brazílie a (GMT-4:00) časové pásmo Manaus pro 2007 až 2008 v systému Windows XP, Windows Server 2003 a Windows VistaOpravy hotfix
943055MS08-008: Popis aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista: 12 únor 2008Zabezpečení
943120Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 6 v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 opustíte webový server, může dojít k chybě aplikace Internet ExplorerOpravy hotfix
943198Pomocí převaděče USB sériové připojení zařízení k počítači se systémem Windows XP, přenos dat z počítače do zařízení při pomalejší, než bylo očekávánoOpravy hotfix
943303Chybová zpráva v počítači se systémem Windows XP: "porušení přístupu došlo k chybě v Services.exe"Opravy hotfix
943378Po připojení k serveru Směrování a vzdálený přístup pomocí připojení virtuální privátní sítě (VPN) počítač se systémem Windows XP, počítač nemůže navázat více než 32 statických trasOpravy hotfix
943460MS07-061: Chyba zabezpečení ve zpracování identifikátorů URI systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
943485MS08-002: Chyba zabezpečení ve službě LSASS by mohla umožnit místní zvýšení oprávněníZabezpečení
943509Popis balíčku oprav hotfix databázový stroj Jet 4.0 pro systém Windows XP s aktualizací SP2, Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 SP2 a Windows Vista: 23. října 2007Opravy hotfix
943510


Dochází k nevracení paměti v součásti Msctf.dll při použití aplikace ovládací prvek WebBrowser v systému Windows XP, Windows Server 2003 nebo Windows Vista
Opravy hotfix
943828Při třídy WMI dotazy vůči CIM_DataFile po přihlášení k počítači se systémem Windows XP SP2 pomocí účtu bez oprávnění správce uživateli zobrazí chybová zpráva: "SWbemServicesEx: přístup byl odepřen"Opravy hotfix
943854Dávkové soubory, u kterých můžete vytvořit hodnotu hash pravidla nefungují v počítači klienta se systémem Windows XPOpravy hotfix
943856Počítač se systémem Windows XP Tablet PC Edition 2005 neočekávaně zadá úsporného režimu nebo režimu spánku při pracovat zařízení digitizéru nebo zařízení dotykovou obrazovkouOpravy hotfix
944110Program Windows Media Player nemůže načíst obsah z určitých adres URL po povolení použít nastavení serveru proxy možnost webového prohlížečeOpravy hotfix
944203Nelze tisknout úlohu po instalaci 3.0 rozhraní.NET Framework nebo XML Paper Specification Essentials Pack v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 nebo v počítači se systémem Windows Server 2003Opravy hotfix
944338MS08-022: Chyba zabezpečení ve skriptovacích strojích VBScript a JScript by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
944340Po instalaci aktualizace 928388 a potom změňte nastavení času na rok, která je starší než 2007 v systému Windows XP a Windows Server 2003 jsou nesprávná časová razítkaOpravy hotfix
944533MS08-010: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
944653MS07-067: Chyba zabezpečení ovladače Macrovision umožňuje místní zvýšení úrovně oprávněníZabezpečení
944781Při použití operace a přetažení přesunout nebo zkopírovat e-mailové zprávy aplikace Outlook v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2, operace se nezdaří bez upozorněníOpravy hotfix
944904Chybová zpráva v počítači se systémem Windows XP při práci s síťové sdílené položce: "STOP: 0x000000C2 BAD_POOL_CALLER"Opravy hotfix
944939První přihlášení k počítači se systémem Windows XP prostřednictvím Terminálové služby není odepřen, přestože uživatel není členem skupiny Remote Desktop UsersOpravy hotfix
944998Pokud změníte motiv v systému Windows Vista Tabletu, je poškozený nástroj Upravování rozpoznávání rukopisuOpravy hotfix
945007Je k dispozici zakázat chování aktivovat aktualizaci Internet Explorer Automatic Component Activation (IE ACA)Opravy hotfix
945222V počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 nemáte přístup k správné sdílené položky DFS po aktualizaci informace o propojení cíleOpravy hotfix
945342Atribut sériové číslo certifikátu může být záporná hodnota při vytvoření vámi podepsaného certifikátu v systému Windows XPOpravy hotfix
945553MS08-020: Chyba zabezpečení v klientovi DNS by mohla umožnit podvodnou identifikaciZabezpečení
945688Při spuštění aplikace Internet Explorer 7 pomocí místní nabídky "Spustit jako", může otevřít více podřízených oken, než očekáváte na webové stránceOpravy hotfix
946026MS08-007: Chyba zabezpečení protokolu WebDAV Mini-Redirector umožňuje vzdálené spuštění kóduZabezpečení
946501Dochází k narušení přístupu při ukončení aplikace vícejádrové počítače založené na systému Windows XP s aktualizací SP2Opravy hotfix
946629Některé karty Secure Digital (SD) nefungují správně v počítačích se systémem Windows XPOpravy hotfix
946632Výběr objektu při dotazu název skupiny, který začíná levou kulatou závorku v počítači klienta se systémem Windows XP ignoruje všechny znaky za levou závorkuOpravy hotfix
947195Aplikace Internet Explorer 6 nezobrazuje webové stránky používající striktní XHTML správněOpravy hotfix
947853Chybová zpráva při pokusu otevřít sdílený soubor v aplikaci Internet Explorer 6 v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2: "The stránku nelze zobrazit"Opravy hotfix
947864MS08-024: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
948590MS08-021: Chyba zabezpečení rozhraní GDI by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
948881MS08-023: Důležitá aktualizace zabezpečení pro dezaktivační bity ovládacích prvků ActiveXZabezpečení
950749MS08-028: Chyba zabezpečení v databázovém stroji Microsoft Jet by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduZabezpečení
Vlastnosti

ID článku: 946480 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor