Instalace aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 s minimálními požadovanými oprávněními

ÚVOD

Tento článek popisuje minimální oprávnění, která se od uživatele vyžadují při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Další informace

Poznámky:
 • V tomto článku se předpokládá, že jsou všechny role serveru aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalovány ve stejném počítači.
 • Další informace o rolích serveru naleznete v příručce pro implementaci.
 • Průvodce diagnostikou prostředí během instalace kontroluje, zda má uživatel provádějící instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM minimální požadovaná oprávnění. Pokud uživatel nemá požadovaná oprávnění, zobrazí se chybová zpráva.

Možnosti instalace

Při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM s minimálními požadovanými oprávněními máte dvě možnosti. Buď můžete instalační program serveru aplikace Microsoft Dynamics CRM nechat, aby při instalaci vytvořil skupiny zabezpečení, nebo můžete použít předem vytvořené skupiny zabezpečení služby Active Directory.


Také můžete zapnout nebo vypnout funkci automatické správy skupin. Ve výchozím nastavení je funkce automatické správy skupin zapnuta. Aplikace Microsoft Dynamics CRM automaticky přidá příslušné uživatelské účty a účty počítačů do požadovaných skupin zabezpečení aplikace Microsoft Dynamics CRM. Pokud automatickou správu skupin vypnete, aplikace Microsoft Dynamics CRM tyto účty automaticky nepřidá. V takovém případě musí přidat příslušné uživatelské účty a účty počítačů do požadovaných skupin správce domény nebo uživatel s dostatečnými oprávněními. Přidání těchto účtů je třeba provést po instalaci a po přidání všech uživatelů do aplikace Microsoft Dynamics CRM.

Možnost instalace 1: Instalační program vytvoří skupiny zabezpečení služby Active Directory při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM

 1. Přidejte uživatelský účet uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM jako člena skupiny místních správců. Za tím účelem proveďte tyto kroky na serveru Microsoft Dynamics CRM a v počítači, ve kterém je spuštěn systém Microsoft SQL Server:
  1. Přihlaste se k serveru jako uživatel s oprávněními místního správce.
  2. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klikněte na položku Správa počítače.
  3. Rozbalte položku Systémové nástroje.
  4. Rozbalte složku Místní uživatelé a skupiny.
  5. Klikněte na položku Skupiny.
  6. Klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu Administrators a klikněte na příkaz Vlastnosti.
  7. Chcete-li přidat účet uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM, klikněte na příkaz Přidat.
 2. Je-li služba SSRS (SQL Server Reporting Services) nainstalována na jiném serveru než na serveru, na který jste v kroku 1 přidali oprávnění, je třeba za účelem instalace uživatelského účtu přidat na kořenové úrovni roli Content Manager. Instalace uživatelského účtu také vyžaduje, abyste na úrovni webu přidali roli System Administrator. Na serveru služby Reporting Services postupujte takto:
  1. Spusťte aplikaci Windows Internet Explorer a přejděte na následující web:
   http://srsserver/reports
  2. Na kartě Properties (Vlastnosti) klikněte na možnost New Role Assignment (Nové přiřazení role).
  3. Do pole Group or user name (Název skupiny nebo uživatelské jméno) zadejte uživatelské jméno uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM, zaškrtněte políčko Content Manager (Správce obsahu) a klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Při zadávání uživatelského jména použijte následující formát:
   název_domény\uživatelské_jméno
  4. Klikněte na položku Site Settings (Nastavení webu).
  5. V části Security (Zabezpečení) klikněte na položku Configure site-wide security (Konfigurovat zabezpečení na úrovni webu) a potom klikněte na položku New Role Assignment (Nové přiřazení role).
  6. Do textového pole Group or user name (Název skupiny nebo uživatelské jméno) zadejte uživatelské jméno uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM, zaškrtněte políčko System Administrator (Správce systému) a klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Při zadávání uživatelského jména použijte následující formát:
   název_domény\uživatelské_jméno
 3. Za účelem vytvoření uživatelského účtu uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM přidejte do organizační jednotky adresářové služby Active Directory následující oprávnění. Tento krok je třeba provést pro organizační jednotku, do které zvolíte instalaci při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0.

  Oprávnění
  • Číst
  • Vytvářet všechny podřízené objekty
  Rozšířená oprávnění
  • Číst oprávnění
  • Měnit oprávnění
  • Číst členy
  • Zapisovat členy
  Chcete-li tato oprávnění přidat, postupujte takto:
  1. Přihlaste se k serveru, který je řadičem domény, jako uživatel s oprávněními správce domény.
  2. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Nástroje pro správu a potom na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
  3. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Upřesňující funkce.
  4. V navigačním podokně vyhledejte organizační jednotku, kterou chcete použít při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM. Rozbalte strom uzlu, který obsahuje danou skupinu zabezpečení.
  5. Klikněte pravým tlačítkem na skupinu zabezpečení, klikněte na příkaz Vlastnosti a potom klikněte na kartu Zabezpečení.
  6. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele klikněte na uživatelský účet uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM, je-li tento účet v seznamu uveden. Pokud zde účet není uveden, klikněte na tlačítko Přidat a přidejte příslušný uživatelský účet.
  7. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčko pro oprávnění Vytvářet všechny podřízené objekty.

   Poznámka: Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Povolit u oprávnění Číst.
  8. Klikněte na tlačítko Upřesnit.
  9. V seznamu Oprávnění klikněte na tlačítko Přidat, vyberte účet uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM a klikněte na tlačítko OK.
  10. V seznamu Použít pro klikněte na položku Seskupit objekty.
  11. Ve sloupci Povolit zaškrtněte následující políčka:
   • Číst oprávnění
   • Měnit oprávnění
  12. Klikněte na kartu Vlastnosti.
  13. V seznamu Použít pro klikněte na položku Seskupit objekty.
  14. Ve sloupci Povolit zaškrtněte následující políčka:
   • Číst členy
   • Zapisovat členy
  15. Třikrát klikněte na tlačítko OK.
 4. Nainstalujte aplikaci Microsoft Dynamics CRM.

Možnost instalace 2: Použití předem vytvořených skupin zabezpečení služby Active Directory při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM

 1. Vytvořte následující skupiny zabezpečení ve službě Active Directory:
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Při vytváření skupin zabezpečení ve službě Active Directory postupujte takto:
  1. Přihlaste se k serveru, který je řadičem domény, jako uživatel s oprávněními správce domény.
  2. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Nástroje pro správu a potom na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
  3. Rozbalte strom Uživatelé a počítače služby Active Directory v kořenovém adresáři domény nebo v organizační jednotce, kterou chcete použít při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM.
  4. Klikněte pravým tlačítkem na doménový kořenový adresář nebo organizační jednotku, kterou chcete použít, klikněte na příkaz Nový a potom na položku Skupina.
  5. Do pole Název skupiny zadejte název skupiny. Zadejte například název PrivUserGroup.
  6. Pokud je úrovní funkčnosti domény nativní režim systému Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows 2000, v seznamu Rozsah skupiny klikněte na možnost Místní doménová. Pokud je úrovní funkčnosti domény smíšený režim systému Windows 2000, v seznamu Rozsah skupiny klikněte na možnost Globální.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
  8. Při vytváření jednotlivých skupin zabezpečení opakujte kroky 1d až 1g uvedené v této části.
 2. Přidejte uživatelský účet uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM jako člena skupiny místních správců. Tento krok je třeba provést v počítači, ve kterém je spuštěn server Microsoft Dynamics CRM, a v počítači se systémem SQL Server.
  1. Přihlaste se k serveru jako uživatel s oprávněními místního správce.
  2. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Nástroje pro správu a potom na položku Správa počítače.
  3. Rozbalte uzel Systémové nástroje, uzel Místní uživatelé a skupiny a potom rozbalte uzelSkupiny.
  4. Klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu Administrators a klikněte na příkaz Vlastnosti.
  5. Chcete-li přidat účet uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM, klikněte na příkaz Přidat a poté na tlačítko OK.
 3. Je-li služba SSRS (SQL Server Reporting Services) nainstalována na jiném serveru než na serveru, na který jste v kroku 1 přidali oprávnění, je třeba za účelem instalace uživatelského účtu přidat na kořenové úrovni roli Content Manager. Poté přidejte na úrovni webu roli System Administrator pro instalaci uživatelského účtu. Na serveru, kde je spuštěna služba Reporting Services, postupujte takto:
  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer a přejděte na následující web:
   http://srsserver/reports
  2. Klikněte na kartu Properties (Vlastnosti) a potom na položku New Role Assignment (Nové přiřazení role).
  3. Do pole Group or user name (Název skupiny nebo uživatelské jméno) zadejte jméno uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM, zaškrtněte políčko Content Manager (Správce obsahu) a klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Při zadávání uživatelského jména použijte následující formát:
   název_domény\uživatelské_jméno
  4. Klikněte na položku Site Settings (Nastavení webu).
  5. V části Security (Zabezpečení) klikněte na položku Configure site-wide security (Konfigurovat zabezpečení na úrovni webu) a potom klikněte na položku New Role Assignment (Nové přiřazení role).
  6. Do pole Group or user name (Název skupiny nebo uživatelské jméno) zadejte jméno uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM, zaškrtněte políčko System Administrator (Správce systému) a klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Při zadávání uživatelského jména použijte následující formát:
   název_domény\uživatelské_jméno
 4. Chcete-li, aby aplikace Microsoft Dynamics CRM spravovala skupiny zabezpečení Microsoft Dynamics CRM vytvořené při instalaci, přidejte skupinám zabezpečení, které jste vytvořili v kroku 1 v rámci této části, následující oprávnění:

  Oprávnění
  • Číst
  • Zapisovat
  • Přidat nebo odebrat sebe jako člena
  Rozšířená oprávnění
  • Vypisovat obsah
  • Číst všechny vlastnosti
  • Zapisovat všechny vlastnosti
  • Číst oprávnění
  • Měnit oprávnění
  • Všechny ověřené zápisy
  • Přidat nebo odebrat sebe jako člena
  Chcete-li přidat tato oprávnění, použijte následující postup u všech skupin zabezpečení, které jste vytvořili v kroku 1 v rámci této části:
  1. Přihlaste se k serveru, který je řadičem domény, jako uživatel s oprávněními správce domény.
  2. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Nástroje pro správu a potom na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
  3. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Upřesňující funkce.
  4. V navigačním podokně rozbalte strom s danou skupinou zabezpečení, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, vyberte příkaz Vlastnosti a potom klikněte na kartu Zabezpečení.
  5. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele klikněte na uživatelský účet uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM, je-li tento účet v seznamu uveden. Pokud zde účet není uveden, klikněte na tlačítko Přidat a přidejte příslušný uživatelský účet.
  6. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčko pro oprávnění Zapisovat. Systém po této akci automaticky zaškrtne políčko oprávnění Přidat nebo odebrat sebe jako člena.


   Poznámka: Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Povolit u oprávnění Číst.
  7. Klikněte na tlačítko Upřesnit.
  8. V seznamu Oprávnění klikněte na účet uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM a klikněte na tlačítko Upravit.
  9. Zaškrtněte políčko Měnit oprávnění ve sloupci Povolit.
  10. Třikrát klikněte na tlačítko OK.
  Poznámky:
  • Ve výchozím nastavení je u následujících oprávnění vybrána možnost Povolit:
   • Vypisovat obsah
   • Číst všechny vlastnosti
   • Zapisovat všechny vlastnosti
   • Číst oprávnění
   • Všechny ověřené zápisy
   • Přidat nebo odebrat sebe jako člena
  • Pokud pro instalaci vypnete funkci automatické správy skupin, není třeba provádět krok 4.
  • Další informace o automatické správě skupin naleznete v části Možnosti automatické správy skupin.
 5. Při prvním přihlášení do aplikace Microsoft Dynamics CRM a při každém přidání nového uživatele do aplikace Microsoft Dynamics CRM je třeba provést následující kroky:
  • Přihlásit se jako uživatel, který má potřebná práva
  • Ručně přidat uživatele a počítače do příslušných skupin zabezpečení
 6. Chcete-li použít předem vytvořené skupiny zabezpečení služby Active Directory, vytvořte konfigurační soubor odkazující na aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Vytvořte konfigurační soubor XML se syntaxí podle následujícího příkladu. Proměnné v příkladu změňte podle potřeby. Seznam za ukázkovým kódem ukazuje, jak změnit proměnné z příkladu.

  V následujícím ukázkovém kódu má soubor XML název Config_precreate.xml. Název domény je microsoft.com. Tyto názvy zastupují skutečné názvy, které použijete. Služba Active Directory má následující hierarchii:
  • kořenová doména
   • Název společnosti, organizační jednotka
    • Název společnosti, organizační jednotka
  Ukázkový kód
  <CRMSetup>
  <Server>
  <Groups AutoGroupManagementOff="true">
  <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti,DC=<doména>,DC=<přípona_domény></PrivUserGroup>
  <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti, DC=<doména>,DC=<přípona_domény></SQLAccessGroup>
  <UserGroup>CN=UserGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti,DC=<doména>,DC=<přípona_domény></UserGroup>
  <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti, DC=<doména>,DC=<přípona_domény></ReportingGroup>
  <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti, DC=<doména>,DC=<přípona_domény></PrivReportingGroup>
  </Groups>
  </Server>
  </CRMSetup>
  Nahraďte parametry uvedené v příkladu následujícími hodnotami:
  • PrivUserGroup: název skupiny zabezpečení PrivUserGroup
  • SQLAccessGroup: název skupiny zabezpečení SQLAccess Group
  • UserGroup: název skupiny zabezpečení UserGroup
  • ReportingGroup: název skupiny zabezpečení ReportingGroup
  • PrivReportingGroup: název skupiny zabezpečení ReportingGroup
  • doména: název domény
  • přípona_domény: přípona domény
  Poznámka: Další informace o všech parametrech a ukázkách konfiguračních souborů naleznete v příručce pro implementaci.
 7. Spusťte instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM. To provedete kliknutím na tlačítko Start, kliknutím na příkaz Spustit, zadáním příkazu C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml do pole Otevřít a kliknutím na tlačítko OK.

  Poznámky:
  • Řetězec C:\ServerSetup.exe odkazuje na cestu k souboru ServerSetup.exe na instalačním médiu.
  • Řetězec C:\configprecreate.xml odkazuje na název a cestu vytvořeného konfiguračního souboru.

Možnosti automatické správy skupin

Možnost automatické správy skupin slouží k určení způsobu přidávání příslušných uživatelů a počítačů do skupin zabezpečení. Uživatele a počítače může přidat aplikace Microsoft Dynamics CRM. Další možností je ruční přidání uživatelů a počítačů uživatelem s příslušnými oprávněními ve skupinách zabezpečení aplikace Microsoft Dynamics CRM.

U funkce automatické správy skupin použijte jednu z následujících metod. Pokud chcete nastavit možnost AutoGroupManagementOff na hodnotu false a funkci automatické správy skupin zapnout, zvolte metodu 1. Pokud chcete nastavit možnost AutoGroupManagementOff na hodnotu true a funkci automatické správy skupin vypnout, zvolte metodu 2.

Poznámka: Funkci automatické správy skupin lze použít pouze v případě, že při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM používáte předem vytvořené skupiny zabezpečení služby Active Directory.

Poznámka: Je-li spuštěn průvodce importem organizace, kontroluje hodnotu registru AutoGroupManagementOff za účelem přiřazení potřebných oprávnění jazyka SQL v importované databázi. Je-li nastavena hodnota 1, průvodce importem organizace nepřiřadí pro databázi oprávnění jazyka SQL, takže může být třeba po dokončení činnosti průvodce importem přiřadit oprávnění jazyka SQL prostřednictvím aplikace SQL Management Studio. Je-li nastavena hodnota 0, průvodce importem organizace přiřadí pro databázi oprávnění jazyka SQL. Položka registru AutoGroupManagementOff je ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu 0.


Metoda 1: Nastavení možnosti AutoGroupManagementOff na hodnotu false

Jedná se o výchozí nastavení, takže není třeba přidávat žádné položky do konfiguračního souboru. Následující postup však představuje příklad nastavení možnosti AutoGroupManagement Off na hodnotu false.

Vytvořte konfigurační soubor XML se syntaxí podle následujícího příkladu. Proměnné v příkladu změňte podle potřeby. Chcete-li změnit proměnné uvedené v tomto příkladu, postupujte podle kroku 6 v části Možnost instalace 2: Použití předem vytvořených skupin zabezpečení služby Active Directory při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM.

V tomto příkladu má soubor XML název Config_precreate.xml. Název domény je microsoft.com. Služba Active Directory má následující hierarchii:
 • kořenová doména
  • Název společnosti, organizační jednotka
   • Název společnosti, organizační jednotka
Ukázkový kód
<CRMSetup>
<Server>
<Groups>
<Groups autogroupmanagementoff="false">
<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Název_společnosti,OU=Název_společnosti,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
</Groups>
</CRMSetup>

Metoda 2: Nastavení možnosti AutoGroupManagementOff na hodnotu true

 1. Vytvořte konfigurační soubor XML se syntaxí podle následujícího příkladu. Proměnné v příkladu změňte podle potřeby. Chcete-li změnit proměnné uvedené v tomto příkladu, postupujte podle kroku 6 v části Možnost instalace 2: Použití předem vytvořených skupin zabezpečení služby Active Directory při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM.

  V tomto příkladu má soubor XML název Config_manageoff.xml. Název domény je microsoft.com. Služba Active Directory má následující hierarchii:
  • kořenová doména
   • Název společnosti, organizační jednotka
    • Název společnosti, organizační jednotka
  Ukázkový kód
  <CRMSetup>
  <Server>
  <Groups AutoGroupManagementOff="true">
  <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti, DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
  <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
  <UserGroup>CN=UserGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti, DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
  <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
  <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=název_společnosti,OU=název_společnosti, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
  </Groups>
  </Server>
  </CRMSetup>
 2. Přidejte příslušné uživatelské účty a účty počítačů mezi členy následujících skupin.

  Poznámka: Tento krok je třeba provést pouze v případě, že je možnost AutoGroupManagementOff nastavena na hodnotu true.

  PrivUserGroup
  • Účet používaný fondem aplikací CRMAppPool
  • Účet používaný modelem zpracování ASP.NET
  • Uživatelský účet, který spouští instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM
  • Účet počítače, ve kterém bude nainstalovaný směrovač e-mailu CRM-Exchange pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM
  ReportingGroup
  • Všechny uživatelské účty aplikace Microsoft Dynamics CRM (včetně uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM)
  SQLAccessGroup
  • Účet používaný fondem aplikací CRMAppPool
  • Účet používaný modelem zpracování ASP.NET
  UserGroup
  • Všechny uživatelské účty aplikace Microsoft Dynamics CRM (včetně uživatele provádějícího instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM)
  PrivReportingGroup
  • Účet počítače, do kterého bude nainstalován datový konektor aplikace Microsoft Dynamics CRM pro službu Microsoft SQL Server Reporting Services
  Účty přidejte následujícím postupem. Postup je třeba provést pro každou skupinu v seznamu.
  1. Přihlaste se k serveru, který je řadičem domény, jako uživatel s oprávněními správce domény.
  2. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Nástroje pro správu a potom na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
  3. V navigačním podokně rozbalte strom s uzlem obsahujícím danou skupinu zabezpečení, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, vyberte příkaz Vlastnosti a potom klikněte na kartu Členové.
  4. Chcete-li přidat uživatelský účet, klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK. Chcete-li přidat účet počítače, klikněte na položku Typy objektů, zaškrtněte políčko vedle položky Počítače a potom klikněte na tlačítko OK.
 3. Chcete-li ověřit, který účet je používán fondem aplikací CRMAppPool, proveďte následující kroky v počítači se serverem Microsoft Dynamics CRM:
  1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Nástroje pro správu a pak na položku Správce Internetové informační služby.
  2. Rozbalte název počítače.
  3. Rozbalte uzel Fondy aplikací.
  4. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku CRMAppPool, klikněte na příkaz Vlastnosti a potom na kartu Identita.
  Účty NetworkService a LocalSystem jsou reprezentovány účtem domainname\computername $. Pokud je tedy třeba přidat do některé skupiny zabezpečení účet NetworkService nebo LocalSystem, je třeba přidat účet domainname\computername $.

  Pokud je vybraná možnost Konfigurovatelný, je třeba do skupiny zabezpečení přidat určený uživatelský účet. Daný uživatelský účet se zobrazí v textovém poli.
 4. Chcete-li ověřit, který účet je používán modelem zpracování ASP.NET, použijte na serveru Microsoft Dynamics CRM následující postup:
  1. V programu Průzkumník Windows otevřete následující složku:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. Klikněte pravým tlačítkem na soubor Machine.config, vyberte příkaz Otevřít v programu a klikněte na položku Poznámkový blok.
  3. V textu najděte slovo username. V textu bude toto slovo několikrát. Najděte pátý výskyt slova username v textu. Hodnota pro pátý výskyt slova username je účet, který používá proces ASP.NET.
  Účet SYSTEM a účet počítače jsou reprezentovány účtem domainname\computername $. Pokud je tedy třeba přidat do některé skupiny zabezpečení účet SYSTEM nebo účet počítače, je třeba přidat účet domainname\computername $.

  Pokud je v souboru Machine.config uvedeno uživatelské jméno, je třeba zadaný uživatelský účet přidat do skupiny zabezpečení.

Další informace

Účet služby

Při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM se zobrazí stránka Zadat účet zabezpečení. Na této stránce můžete určit, že má být uživatelský účet domény použit jako účet zabezpečení. Postupujte takto:
 1. Přidejte uživatelský účet domény do místní skupiny Performance Log Users. Postupujte takto:
  1. V počítači, ve kterém je spuštěn server Microsoft Dynamics CRM, klikněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy, na možnost Nástroje pro správu a na položku Správa počítače.
  2. Rozbalte položku Místní uživatelé a skupiny a poté položku Skupiny.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu Performance Log Users a poté klikněte na příkaz Přidat do skupiny.
  4. Klikněte na tlačítko Přidat, zadejte uživatelský účet domény a dvakrát klikněte na tlačítko OK.
 2. V rámci uživatelského účtu domény vytvořte účet hlavního názvu služby HTTP. Postupujte takto:
  1. Nainstalujte nástroj Windows Server Support Tools, pokud není nainstalován.

   Poznámka: Tento krok nemusí být proveden v počítači, ve kterém je spuštěn server Microsoft Dynamics CRM. Lze jej provést na libovolném serveru v doméně. Musíte být přihlášeni k účtu s oprávněními přidávat hlavní názvy služeb (SPN) do uživatelských účtů.
  2. Na příkazový řádek zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
   SETSPN –a http/název_serveru_CRM.doména.comuživatelský_účet
   SETSPN –a http/název_serveru_CRMuživatelský_účet
  Poznámka: Zástupný text název_serveru_CRM představuje název serveru, na který bude nainstalována aplikace Microsoft Dynamics CRM. Zástupný text doména.com představuje název domény. Zástupný text uživatelský_účet představuje účet, který při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM používáte jako účet služby.

Odkazy

Další informace o použití hlavních názvů služeb (SPN) najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

929650 Použití hlavních názvů služeb (SPN) při konfiguraci webových aplikací hostovaných ve službě IIS 6.0

Další informace o minimálních oprávněních nezbytných k tomu, aby se mohl uživatel stát správcem nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0, naleznete v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base:

946686 Přiřazení minimálních oprávnění správci nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0

Vlastnosti

ID článku: 946677 - Poslední kontrola: 12. 9. 2011 - Revize: 1

Váš názor