Ruční odebrání serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0

Platí pro: Dynamics CRM 4.0

ÚVOD


Tento článek popisuje, jak ručně odebrat server Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Další informace


Obvykle můžete Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech odeberte server Microsoft Dynamics CRM. Můžete také spustit instalační program serveru Microsoft Dynamics CRM chcete-li odebrat server Microsoft Dynamics CRM.

Poznámka: Můžete spustit soubor ServerSetup.exe spuštění instalačního programu serveru Microsoft Dynamics CRM.

Však pokud dojde k potížím při použití jedné z těchto metod odebrání serveru Microsoft Dynamics CRM, je nutné ručně odebrat server Microsoft Dynamics CRM.

Poznámka: Server Microsoft Dynamics CRM obsahuje mnoho komponent. Tyto součásti jsou vzájemně propojeny mnoha technologií a mnoho aplikací. Například komponenty se vztahují na systém Windows Server, k Internetová informační služba (IIS), Microsoft SQL Server, pro SQL Server Reporting Services (SSRS) a Microsoft rozhraní.NET Framework. Pokud je nutné odebrat úplně klienta Microsoft Dynamics CRM server, zvažte proto zcela nové sestavení počítače místo ruční odebrání serveru Microsoft Dynamics CRM.

Chcete-li ručně odebrat server Microsoft Dynamics CRM, postupujte takto.Poznámka: Následující kroky popisují, jak odstranit aplikací, které jsou nainstalovány v konfiguraci celého serveru. Podobné kroky slouží k odebrání konkrétními rolemi serveru. Tyto kroky nebudou odebrány všechny součásti, které jsou nainstalovány při instalaci serveru Microsoft Dynamics CRM. Po provedení těchto kroků je přeinstalovat server Microsoft Dynamics CRM.

Krok 1: Zastavte službu Microsoft Dynamics CRM asynchronního zpracování

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na položku služby.
 2. Aplikace Microsoft Dynamics CRM asynchronní zpracování službyklepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Zastavit.

Krok 2: Zastavte službu indexování

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na položku služby.
 2. Služba Indexing Serviceklepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Zastavit.

Krok 3: Konfigurace webu a fondu aplikací

 1. Přihlaste se k počítači se systémem Internetová informační služba (IIS). Tento počítač má nainstalována aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web webu.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správce Internetová informační služba (IIS).
 3. Rozbalte název počítače a potom rozbalte položku webové servery.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši webu Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web, klepněte na tlačítko Zastavita potom klepněte na tlačítko Ano.


  Poznámka: Standardně je název serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web Aplikace Microsoft Dynamics CRM.
 5. Server Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Klepněte na kartu Domovský adresář , klepněte v seznamu fond aplikací DefaultAppPool a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
 6. Klepněte na kartu Filtry ISAPI , klepněte na tlačítko aplikace CRM. Rozhraní isapi Default.Addona potom klepněte na tlačítko Odebrat.
 7. Klepněte na tlačítko OK
 8. Rozbalte složku Fondy aplikací, klepněte pravým tlačítkem myši na fond aplikací Microsoft Dynamics CRM 4.0, klepněte na tlačítko Odstranita potom klepněte na tlačítko Ano.


  Poznámka: Standardně je název fondu aplikací CRMAppPool.
 9. Ukončete Správce služby IIS.

Krok 4: Odstraňte programové soubory aplikace Microsoft Dynamics CRM a složky aplikace Microsoft Dynamics CRM

Chcete-li to provést, odstraňte následující složky:
Jednotka: \Program Files\Microsoft Dynamics CRM
Poznámky
 • Pokud instalační program serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 vytvoří webový server, webový server je umístěn v následující složce:
  Jednotka: \Program Files\Microsoft Dynamics CRM
  Pokud tuto složku odstraníte, odstraníte také webu Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web. Proto Jestliže odstraníte tuto složku, musíte vytvořit nový web aplikace Microsoft Dynamics CRM Web po přeinstalování serveru Microsoft Dynamics CRM. Také můžete znovu vytvořit výchozí složky pro web.
 • Pokud webu aplikace Microsoft Dynamics CRM nainstalovat na výchozí web, webu Microsoft Dynamics CRM je v následující složce:
  Drive:\Inetpub\wwwroot
  Proto je nutné odstranit všechny soubory a složky s výjimkou složku Aspnet_client v Drive: \Inetpub\wwwroot složky.

Krok 5: Odstraňte skupiny zabezpečení služby Active Directory

 1. Přihlaste se k řadiči domény jako uživatel s právy k odstranění skupiny zabezpečení.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Active Directory Users and Computers.
 3. Rozbalte uzel domény.
 4. Rozbalte položku organizační jednotky (OU) ve kterém je nainstalován server Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 5. Odstranění následujících skupin zabezpečení:
  • PrivReportingGroup
  • PrivUserGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Chcete-li odstranit skupinu zabezpečení, klepněte pravým tlačítkem na skupinu zabezpečení, kterou chcete odstranit a klepněte na tlačítko Odstranit.

Poznámka: Pokud existuje více než jeden nasazení Microsoft Dynamics CRM 4.0 v doméně, může mít mnoho skupin zabezpečení. Vyhledejte správné zabezpečení skupiny, postupujte takto:
 1. SQL Server Management Studio otevřete a potom klepněte na tlačítko Nový dotaz.
 2. Spusťte následující příkaz pro databázi MSCRM_Config.
  select Id, DatabaseName, FriendlyName from Organization
 3. Poznámka: ID první organizace. ID se používá název skupiny zabezpečení.
 4. Najděte skupiny zabezpečení v adresáři služby Active Directory. Název skupiny zabezpečení pro nasazení obsahuje ID, které jste si poznamenali v kroku c výše v této části.

Krok 6: Odebrat přihlášení serveru SQL Server

 1. Přihlaste se k počítači, ve kterém je spuštěna instance serveru SQL Server 2005.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na Microsoft SQL Server 2005a potom klepněte na příkaz SQL Server Management Studio.
 3. Rozbalte název počítače, rozbalte položku zabezpečenía potom rozbalte položku přihlášení.
 4. Vyhledejte následující přihlášení:
  • DomainName\PrivReportingGroup
  • DomainName\ReportingGroup
  • DomainName\SQLAccessGroup
  Poznámky
  • Název_domény zastupuje skutečný název domény, ve kterém jsou umístěny přihlášení.

  • Chcete-li zjistit skupiny, které patří do nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM, které chcete odstranit, porovnejte celé názvy těchto skupin s názvy skupin, které existují ve službě Active Directory. Ve výchozím nastavení skupiny služby Active Directory existovat v organizační jednotce, která byla vytvořena pomocí instalačního programu serveru Microsoft Dynamics CRM. Názvy skupin ve složce přihlášení SQL Server Management Studio obsahuje název a identifikátor GUID.
 5. Odstraňte přihlášení. Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem myši přihlášení a klepněte na tlačítko Odstranit.
 6. Ukončete aplikaci SQL Server Management Studio.

Krok 7: Odebrání podklíče aplikace Microsoft Dynamics CRM

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši MSCRM, klepněte na tlačítko Odstranita potom klepněte na tlačítko Ano.
 4. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22, klepněte na tlačítko Odstranita potom klepněte na tlačítko Ano.
 6. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22
 7. Klepněte pravým tlačítkem myši C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22, klepněte na tlačítko Odstranita potom klepněte na tlačítko Ano.
 8. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22
 9. Klepněte pravým tlačítkem myši C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22, klepněte na tlačítko Odstranita potom klepněte na tlačítko Ano.
 10. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22
 11. Klepněte pravým tlačítkem myši C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22, klepněte na tlačítko Odstranita potom klepněte na tlačítko Ano.
 12. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\
 13. Odstraňte všechny položky, které začínají následující cestu:
  Jednotka: \Program Files\Microsoft Dynamics CRM\
 14. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData
 15. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít.
 16. V poli Najít zadejte Microsoft Dynamics CRMa potom klepněte na tlačítko Najít další.
 17. Identifikátor GUID klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Odstranit. Identifikátor GUID může být například C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22.
 18. Chcete-li najít další položky, které chcete odstranit, stiskněte klávesu F3.
 19. Identifikátor GUID klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Odstranit.
 20. Opakujte kroky 18 a 19, chcete-li odstranit všechny položky, které jsou součástí registru a registru produktů.
 21. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{BC8DD950-8100-42F4-9EA9-26FCD41690AF}
 22. Klepněte pravým tlačítkem myši {BC8DD950-8100-42F4-9EA9-26FCD41690AF}, klepněte na tlačítko Odstranita potom klepněte na tlačítko Ano.

Krok 8: Použití "Přidat nebo odebrat programy" odebrání položky aplikace, pokud aplikace stále existuje

Poznámka: Přestože nelze použít Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech odinstalujte server Microsoft Dynamics CRM 4.0, můžete odebrat položky ze seznamu Přidat nebo odebrat programy . Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Ovládací panelya potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
 2. Klepněte na tlačítko Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, klepněte na tlačítko Odebrata potom klepněte na tlačítko Ano.

Krok 9: Delete server Microsoft Dynamics CRM z nabídky Start

 1. Spusťte Průzkumníka Windows a vyhledejte následující složku:
  Jednotka: \Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku a potom klepněte na příkaz Odstranit.

Krok 10: Odstranění databází aplikace Microsoft Dynamics CRM

Upozornění: Po dokončení tohoto kroku, je odebrána všechna data, která je udržována v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Pokud chcete data zachovat, můžete tento krok přeskočit.


Chcete-li odstranit databáze aplikace Microsoft Dynamics CRM, postupujte takto:
 1. Přihlaste se k serveru se systémem SQL Server 2005, ve kterém jsou databáze Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na Microsoft SQL Server 2005a potom klepněte na tlačítko Microsoft SQL Server Management Studio.
 3. Po zobrazení výzvy k připojení k serveru, který je spuštěn SQL Server, zadejte server, na kterém databází aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou nainstalovány v poli název serveru a klepněte na tlačítko Připojit.
 4. Odstraňte konfigurační databáze.


  Poznámka: Pokud chcete přeinstalovat server Microsoft Dynamics CRM 4.0 v této instanci serveru SQL Server, je nutné odstranit tuto databázi.


  Chcete-li odstranit konfigurační databáze, rozbalte položku Databases, klepněte pravým tlačítkem myši MSCRM_CONFIG, klepněte na tlačítko Odstranita klepněte na tlačítko OK.
 5. Odstraňte databázi organizace.  Poznámka: Pokud chcete použít název jiné organizace po přeinstalování serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0, není nutné tento krok. Po opětovné instalaci serveru Microsoft Dynamics CRM slouží Průvodce organizačním Import Deployment Manager k importu databáze organizace.  Chcete-li odstranit databázi organizace, rozbalte položku Databases, klepněte pravým tlačítkem myši NázevOrganizace_MSCRM, klepněte na tlačítko Odstranita klepněte na tlačítko OK.


  Poznámka: Zástupný symbol NázevOrganizace představuje skutečný název organizace.
 6. Ukončete aplikaci SQL Server Management Studio.

Krok 11: Odstranění sestavení v mezipaměti GAC

 1. Přihlaste se k počítači, ve kterém je nainstalovaný server Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na Konfigurace Microsoft rozhraní.NET Framework 2.0.
 3. V oblasti úkoly klepněte na položku Správa mezipaměti sestavenía potom klepněte na tlačítko Zobrazit seznam sestavení v mezipaměti sestavení.
 4. V podokně Název sestavení odstraňte následující sestavení:
  • Microsoft.Crm
  • Microsoft.Crm.Admin.AdminService
  • Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade
  • Microsoft.Crm.DuplicateDetection
  • Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper
  • Microsoft.Crm.Entities
  • Microsoft.Crm.MetadataHelper
  • Microsoft.Crm.ObjectModel
  • Microsoft.Crm.Platform.Passport
  • Microsoft.Crm.Platform.Sdk
  • Microsoft.Crm.Platform.Server
  • Microsoft.Crm.Reporting
  • Microsoft.Crm.ReportingServices
  • Microsoft.Crm.Scheduling
  • Microsoft.Crm.Sdk
  • Microsoft.Crm.SdkProxy
  • Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers
  • Microsoft.Crm.SdkTypeProxy
  • Microsoft.Crm.SdkTypeProxySerializers
  • Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy
  • Microsoft.Crm.WebStore
  Poznámka: Názvy sestavení, které začínají "Microsoft.Crm."


  Chcete-li sestavení odstranit, klepněte na sestavení, které chcete odstranit a klepněte na tlačítko Odstranit.

Po dokončení těchto kroků můžete přeinstalovat server Microsoft Dynamics CRM 4.0.


Poznámka: Před opětovnou instalací aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 server, je nutné restartovat službu indexování. Kromě toho musí znovu povolit na webovém serveru. V opačném případě se zobrazí chybová zpráva nebo upozornění v Průvodci diagnostikou prostředí po přeinstalování serveru Microsoft Dynamics CRM.