V životním prostředí diagnostické Průvodce při pokusu nainstalovat konektor Microsoft Dynamics CRM pro službu SQL Server Reporting Services zobrazí chybová zpráva: "Nelze ověřit instalaci serveru sestav SQL Server Reporting služby."

Příznaky

Po instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 pokusíte se nainstalovat Microsoft Dynamics CRM Connector pro SQL Server Reporting Services. Životním prostředí diagnostické Průvodce zobrazí následující chybová zpráva:
Nelze ověřit instalaci SQL Server Reporting Services Report Server. Zkontrolujte, zda je správně nainstalována v místním počítači.

Příčina

Tomuto problému může dojít, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Pokusíte se nainstalovat Microsoft Dynamics CRM Connector pro SQL Server Reporting Services na serveru, který není spuštěn Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS).
 • Pokusíte se nainstalovat Microsoft Dynamics CRM Connector pro SQL Server Reporting Services na pojmenované instance SQL Server 2005 Reporting Services.
 • Pokusíte se nainstalovat Microsoft Dynamics CRM Connector pro SQL Server Reporting Services na SQL Server 2005 Reporting Services instalace, která používá nestandardní webu.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Instalace aplikace Microsoft Dynamics CRM Connector pro SQL Server Reporting Services na serveru se systémem SQL Server 2005 Reporting Services

Chcete-li nainstalovat Microsoft Dynamics CRM Connector pro SQL Server Reporting Services, musíte spustit instalaci na serveru se systémem SQL Server 2005 Reporting Services.

Metoda 2: Upravte soubor config.xml instalace

Tuto metodu použijte, chcete-li nainstalovat Microsoft Dynamics CRM Connector pro SQL Server Reporting Services na pojmenované instance. Tuto metodu použijte navíc instalace služby Reporting Services používá nestandardní webu.

Upravte soubor config.xml instalovat. Spusťte příkaz SetupSrsDataConnector. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Zkopírujte všechny soubory do složky SrsDataConnector z instalačního disku CD-ROM do složky na jednotce C. Například zkopírujte soubory do následující složky:
  C:\SrsDataConnector
  Poznámka: Do složky SrsDataConnector je umístěn v následující složce na instalačním disku CD-ROM:
  drive:\Server\i386
  Zástupný symbol jednotka představuje jednotku CD.
 2. Vyhledejte složku, ve kterém zkopírovány instalační soubory. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor config.xml instalace a potom otevřete soubor v programu Poznámkový blok.
 3. Soubor config.xml instalace přidejte následující informace:
  • Značky reportserverurl
  • Adresa URL serveru, na kterém běží SQL Server 2005 Reporting Services
  Například pokud serveru, na kterém je spuštěna služba Reporting Services obsahuje pojmenované instance Titan, značky reportserverurl vypadat následující příklad.
  <reportserverurl>http://servername/Reportserver$Titan</reportserverurl>
 4. Má-li server se systémem SQL Server 2005 Reporting Services pojmenovaná instance, upravte značky název_instance.

  Například pokud serveru, na kterém je spuštěna služba Reporting Services obsahuje pojmenované instance Titan, Název_instance značky podobat následujícímu příkladu.
  <instancename>Titan</instancename>
 5. Po dokončení kroků 3 a 4, v nabídce soubor klepněte na tlačítko Uložit a potom zavřete soubor config.xml instalovat. Soubor config.xml instalace by měla podobat následujícímu příkladu.
  <crmsetup> <srsdataconnector>
  <configdbserver></configdbserver>
  <autoupdateconfigdb>1</autoupdateconfigdb>
  <reportserverurl>http://servername/Reportserver$Titan</reportserverurl>
  <autogroupmanagementoff>0</autogroupmanagementoff>
  <instancename>Titan</instancename>
  <configsku>OnPremise</configsku>
  <!-- Set enabled = true for DB webstore integration. Set configdb="true" for config db webstore integration-->
  <webstore enabled="false" configdb="false" />
  <monitoring>
  <!-- Monitoring service account name and password. It can not be local system or network service account -->
  <serviceaccountname></serviceaccountname>
  <serviceaccountpassword></serviceaccountpassword>
  </monitoring>
  </srsdataconnector>
  </crmsetup>

 6. Otevřete okno příkazového řádku a potom vyhledejte složku, ve kterém zkopírovány instalační soubory v kroku 1.
 7. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  C:\SrsDataConnector > SetupSrsDataConnector \install-config.xml cestu ke složce obsahující soubor config.xmlinstalace/config

Další informace

Další informace o instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM Connector pro SQL Server Reporting Services naleznete v tématu stránky 7 až 58 v instalační příručce.
Vlastnosti

ID článku: 947060 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 4.0

Váš názor