Po instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 aktualizaci portu webu aplikace Microsoft Dynamics CRM Web

 

ÚVOD

Tento článek popisuje aktualizaci portu webu aplikace Microsoft Dynamics CRM Web po instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Poznámka: Po aktualizaci portu webu aplikace Microsoft Dynamics CRM Web, je nutné aktualizovat klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook, Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router pomocí nové informace o portu webového serveru. Další informace naleznete v části "Aktualizovat součásti, které jsou ovlivněny novou adresu URL webu aplikace Microsoft Dynamics CRM".

Další informace

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Chcete-li aktualizaci portu webu aplikace Microsoft Dynamics CRM Web, postupujte takto.

Poznámky
 • Tento článek předpokládá, že jsou všechny role serveru Microsoft Dynamics CRM nainstalovány ve stejném počítači. Další informace o rolích serveru naleznete v příručce pro implementaci aplikace Microsoft Dynamics CRM. Chcete-li stáhnout příručka implementace, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Tento článek předpokládá aktualizaci URL serveru Microsoft Dynamics CRM Web z http://<crmserver>:5555 na http://<crmserver>:81. To také aktualizuje adresu URL internetového nasazení (IFD) z http://<crm>.<domain>.com:5555 na http://<crm>.<domain>.com:81.
 1. Aktualizaci portu webu aplikace Microsoft Dynamics CRM Web v Internetové informační služby (IIS). Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte inetmgra klepněte na tlačítko OK.
  2. Rozbalte Servera potom rozbalte položku webové servery.
  3. Klepněte pravým tlačítkem na webu Microsoft Dynamics CRM a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  4. Na kartě webového serveru zadejte číslo portu TCP 81 a klepněte na tlačítko OK.
 2. Aktualizace podklíčů registru serveru Microsoft Dynamics CRM. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující podklíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši položku registru ServerUrl a potom klepněte na příkaz změnit.
  4. V poli Údaj hodnoty zadejte hodnotu 81.

   Poznámka: Aktualizovaná hodnota je podobná následující:
   http://<crmserver>:81/MSCRMServices
  5. Klepněte na tlačítko OK
  6. Položka registru LocalSdkPort klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz změnit.
  7. Ve skupinovém rámečku Base klepněte na přepínač Desítková. Zadejte 81 do pole Údaj hodnoty .
  8. Klepněte na tlačítko OK
 3. Stáhněte nástroj pro konfiguraci nasazení. Chcete-li to provést, postupujte takto.

  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  949079 jak používat nástroj Konfigurace nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

  1. Extrahujte nástroj Konfigurace zavedení a umístit jej do umístění na serveru CRM.
  2. Zálohujte databáze MSCRM_Config a OrgName_MSCRM.
  3. Na příkazovém řádku zadejte cestu k adresáři, který obsahuje soubor Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe a potom spusťte následující příkazy opravit toto nastavení:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<NewConnection> microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<NewConnection> 
   Poznámka: Zástupný symbol < NewConnection > představuje adresu URL bez "http://" na začátku adresy URL. Příkaz podobná následující:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   Poznámka: Pokud nastavíte také adresu URL internetového nasazení, je nutné upravit dva další sloupce v tabulce DeploymentProperties. Chcete-li to provést, spusťte následující příkazy:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<domain>.com:81 microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<domain>.com:81
 4. Restartujte službu asynchronního zpracování aplikace Microsoft Dynamics CRM. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msca poté klepněte na tlačítko OK.
  2. Aplikace Microsoft CRM asynchronní zpracování službyklepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Restartovat.
 5. Přihlaste se k aplikaci Microsoft Dynamics CRM Web pomocí nové adresy URL.

Součásti, které jsou ovlivněny novou adresu URL webu aplikace Microsoft Dynamics CRM Web aktualizovat

Je nutné aktualizovat klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router používat novou adresu URL webu aplikace Microsoft Dynamics CRM Web.

Klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

Aktualizace klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook používat novou adresu URL, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Máte každý klient spustit nástroj Průvodce konfigurací
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, klepněte na položku Microsoft Dynamics CRM 4.0a potom klepněte na příkaz Průvodce konfigurací.
 2. Postupujte podle kroků v nástroji Průvodce konfigurací a potom zadejte novou adresu URL pro server Microsoft Dynamics CRM.

  Poznámka: Nastavit adresu URL internetového nasazení je nutné zrušit zaškrtnutí políčka použít stejnou webovou adresu . Když toto provedete, můžete použít novou adresu URL internetového nasazení při přihlášení k webu Microsoft Dynamics CRM prostřednictvím Internetu.
Metoda 2: Aktualizace podklíčů registru v každém klientském počítači
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši následující položky registru, klepněte na tlačítko změnita potom aktualizujte hodnotu zadáním čísla portu aktualizované:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Poznámka: Pokud zadáte adresu URL internetového nasazení, bude nutné aktualizovat zadáním čísla portu aktualizované následující položky registru:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

Aplikace Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router

Aktualizace Microsoft Dynamics CRM E-mail Router používat novou adresu URL, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, klepněte na tlačítko Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRMa klepněte na tlačítko Správce konfigurace směrovače pro Microsoft Dynamics CRM e-mailové.
 2. Na kartě nasazení aktualizujte jakékoli nasazení, které jsou nastaveny pro používání aplikace Microsoft Dynamics CRM server, který používá novou adresu URL.
 3. Klepněte na tlačítko Publikovat změny uložte.

Správce migrace dat aplikace Microsoft Dynamics CRM

Chcete-li aktualizovat Správce migrace Microsoft Dynamics CRM Data používat novou adresu URL, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Odinstalujte a znovu nainstalujte Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM

Metoda 2: Aktualizace podklíčů registru v každém počítači, na kterém je nainstalován Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši následující položky registru, klepněte na tlačítko změnita aktualizovat zadáním čísla portu aktualizované hodnoty:
  • Adresa URL pro zjišťování
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Poznámky
  • Pokud povolíte možnost Moje společnost ve Správci migrace Microsoft Dynamics CRM Data, adresa URL je adresa URL intranetu. Tato adresa URL je podobná následující:
   http://<crmserver>:81
  • Pokud používáte internetové nasazení a povolit možnost Online poskytovatele služeb ve Správci migrace Microsoft Dynamics CRM Data, je adresa URL adresu URL internetového nasazení. Tato adresa URL je podobná následující:
   http://<crm>.<domain>.com:81
Poznámky
 • Pokud chcete aktualizovat hostitel na webu Microsoft Dynamics CRM, postupujte podle všech kroků v části "Další informace" aktualizace podklíčů registru a sloupců databáze serveru SQL Server.
 • Není nutné aktualizovat, protože v registru jsou uloženy žádné informace o adresu URL serveru Microsoft Dynamics CRM Connector pro SQL Server Reporting Services.
Vlastnosti

ID článku: 947423 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor