Při pokusu o čtení vlastností pro uživatele v počítači se systémem Windows Server 2008 pomocí Active Directory Service Interfaces rozšíření služby Terminal Services zobrazí chybová zpráva: "vlastnost adresáře nebyla nalezena v mezipaměti"

Příznaky

Došlo k pokusu o čtení vlastností pro uživatele v počítači se systémem Windows Server 2008 pomocí služby rozhraní ADSI (Active Directory) rozšíření služby Terminal Services. Pak může zobrazit chybová zpráva podobná následující:
Chyba: Vlastnost adresáře nebyla nalezena v mezipaměti.

Kód: 8000500D
Zdroj: Služby Active Directory
K této chybě může dojít při spuštění kódu Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Například došlo k chybě může dojít při spuštění následující ukázkový kód.
Set objUser = GetObject("LDAP://cn=<user name>,cn=<ou>,dc=<test1>,dc=<test2>,dc=local")
Wscript.Echo objUser.Name & "Terminal Services Profile Settings"
WScript.Echo "Allow Logon:" & objUser.AllowLogon

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud nebyly nastaveny vlastnosti pro uživatele.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, nastavte vlastnosti pro uživatele. Tomuto uživateli odepřít oprávnění k přihlášení k terminálovému serveru možnost nastavit ve vlastnostech uživatele, například pomocí modulu snap-in Active Directory Users and Computers. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte příkaz dsa.msc a dsa v seznamu programy klepněte na příkaz.

    User Access Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
  2. V Active Directory Users a počítačeklepněte na položku Uživatelé.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši uživatele a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  4. Na kartě Profil Terminálové služby klepněte na položku tomuto uživateli odepřít oprávnění k přihlášení k terminálovému serverua klepněte na tlačítko OK.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace

Další informace o použití rozšíření ADSI pro konfiguraci uživatele Terminálové služby naleznete na následujícím webu Microsoft MSDN:
Vlastnosti

ID článku: 947729 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor