Chyby Windows Update opravte nástrojem DISM nebo nástrojem připravenosti aktualizace systému.

Platí pro: Windows 10Windows 8.1Windows Server 2012 R2 Datacenter

Příznak


Aktualizace Windows a aktualizace Service Pack se nemusí nainstalovat, pokud došlo k chybám vlivem poškození. Aktualizace se například nenainstaluje, je-li poškozen systémový soubor. DISM nebo nástroj připravenosti k aktualizaci systému může pomoci opravit některé chyby s poškozením Windows.

Řešení


Pro Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte nástroj Obsluha a správa bitových kopií (DISM). Potom znovu nainstalujte danou aktualizaci systému Windows nebo aktualizaci Service Pack.
 1. Otevřete příkazový řádek se zvýšenými oprávněními. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, ukažte místo toho do pravého dolního rohu obrazovky a poté klikněte na položku Hledat. Do pole Hledat zadejte text Příkazový řádek, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Povolit.
 2. Zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu Enter:
  Dokončení této operace může trvat několik minut.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  Důležité Po spuštění tohoto příkazu získá nástroj DISM soubory nutné k opravě poškození z Windows Update. Je-li však klient Windows Update už poškozený, použijte jako zdroj opravy spuštěnou instalaci Windows nebo použijte jako zdroj souborů složku souběžného režimu Windows ze sdílené síťové složky nebo z vyměnitelného média, například DVD s Windows. V tomto případě spusťte následující příkaz:
  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
  Poznámka Nahraďte zástupce C:\RepairSource\Windows umístěním zdroje opravy. Další informace o opravě systému Windows pomocí nástroje DISM najdete v článku Jak opravit image Windows.
 3. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter.
  Dokončení této operace může trvat několik minut.
  sfc /scannow
 4. Zavřete okno příkazového řádku a znovu spusťte službu Windows Update.
Nástroj Obsluha a správa bitových kopií vytvoří soubor protokolu (%windir%/Logs/CBS/CBS.log), v němž jsou zaznamenány všechny problémy, které tento nástroj nalezl nebo vyřešil. %windir% je složka, v níž je nainstalován systém Windows. Složkou %windir% může být například složka C:\Windows.

Pro Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008

Chcete-li vyřešit tyto potíže, použijte Nástroj připravenosti aktualizace systému. Potom znovu nainstalujte danou aktualizaci systému Windows nebo aktualizaci Service Pack.
 1. Stáhněte Nástroj připravenosti aktualizace systému.
  V následující tabulce klikněte na odkaz ke stažení, který odpovídá verzi systému Windows, která je spuštěna v počítači.
  Ověření, zda je v počítači spuštěna 32bitová nebo 64bitová verze systému Windows

  Tento nástroj je pravidelně aktualizován, proto doporučujeme vždy stáhnout nejnovější verzi.

  Operační systémOdkazy na soubory ke stažení
  Verze systému Windows 7 SP1 a Windows 7 pro platformu x86 (32bitové)
  Download icon
   Stáhnout balíček aktualizace.
  Verze systému Windows 7 SP1 a Windows 7 pro platformu x64 (64bitové)
  Download icon
   Stáhnout balíček aktualizace.
  Verze systému Windows Server 2008 R2 SP1 pro platformu x64 (64bitové)
  Download icon
   Stáhnout balíček aktualizace.
  Verze systému Windows Server 2008 R2 SP1 pro počítače s procesorem Itanium
  Download icon
   Stáhnout balíček aktualizace.
  Verze systému Windows Vista SP2 a Windows Vista SP1 pro platformu x86 (32bitové)
  Download icon
   Stáhnout balíček aktualizace.
  Verze systému Windows Vista SP2 a Windows Vista SP1 pro platformu x64 (64bitové)
  Download icon
   Stáhnout balíček aktualizace.
  Verze Windows Serveru 2008 SP2 pro platformu x86 (32bitové)
  Download icon
   Stáhnout balíček aktualizace.
  Verze systému Windows Server 2008 SP2 pro platformu x64 (64bitové)
  Download icon
   Stáhnout balíček aktualizace.
  Verze systému Windows Server 2008 SP2 pro počítače s procesorem Itanium
  Download icon
   Stáhnout balíček aktualizace.
 2. Nainstalujte tento nástroj a spusťte jej.
  1. Klikněte na položku Stáhnout na webové stránce Centrum stahování softwaru a potom proveďte jeden z následujících kroků:
   • Chcete-li nástroj okamžitě nainstalovat, klikněte na tlačítko Otevřít nebo Spustit a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.
   • Chcete-li nástroj nainstalovat později, klikněte na tlačítko Uložit a stáhněte instalační soubor do počítače. Až budete připraveni k instalaci nástroje, dvakrát klikněte na stažený soubor.
  2. V dialogovém okně Samostatný instalační program systému Windows Update klikněte na tlačítko Ano.

   Windows Update Standalone Installer dialog box
    
  3. Nástroj je po dokončení instalace automaticky spuštěn. Tato operace obvykle trvá méně než 15 minut, ale v některých počítačích může spuštění tohoto nástroje trvat výrazně déle. I když se indikátor průběhu může zdánlivě zastavit, operace stále probíhá. Proto neklikejte na tlačítko Storno.

   Download and Install updates - The updates are being installed progress window

  4. Jakmile se zobrazí zpráva Instalace dokončena, klikněte na tlačítko Zavřít.

   Download and install Updates - Installation complete
    
  5. Znovu nainstalujte aktualizaci nebo aktualizaci Service Pack, kterou jste se pokoušeli dříve nainstalovat.
Informace o tom, jak ručně opravit chyby poškození, které nástroj najde, ale neopraví, najdete v článku Jak opravit chyby uvedené v souboru CheckSUR.log.

Stáhnout balíček přímo z katalogu Microsoft Update

Můžete se také pokusit stáhnout balíček aktualizace přímo z katalogu Microsoft Update a pak balíček aktualizace nainstalovat ručně.

Například můžete mít problémy, když se pokusíte nainstalovat aktualizaci 3006137 ze služby Windows Update ve Windows 7. V takové situaci můžete stáhnout balíček aktualizace a pokusit se nainstalovat aktualizaci ručně. Postupujte takto:
 1. Otevřete katalog Microsoft Update v aplikaci Internet Explorer.
  Microsoft Update Catalog in Internet Explorer
   
 2. Do pole hledání zadejte číslo aktualizace, kterou chcete stáhnout. V tomto příkladu zadejte 3006137. Pak klikněte na tlačítko Hledat.
  Microsoft Update Catalog - Search
   
 3. Vyhledejte aktualizaci, která se vztahuje na váš operační systém ve výsledcích hledání, a pak klikněte na tlačítko Přidat a přidejte ji pro aktualizaci do svého košíku.
  Microsoft Update Catalog
   
 4. Pro otevření košíku klikněte na tlačítko Zobrazit košík.
  Microsoft Update Catalog - view basket
   
 5. Kliknutím na tlačítko Stáhnout stáhněte aktualizaci ve vašem košíku.
  Microsoft Update Catalog - your basket
   
 6. Kliknutím na tlačítko Procházet vyberte umístění aktualizace, kterou stahujete a pak klikněte na tlačítko Pokračovat.
   
  Microsoft Update Catalog - Download Options
   

 7. Po dokončení procesu stahování klikněte na tlačítko Zavřít. Pak můžete vyhledat složku, která obsahuje balíček aktualizace v zadaném umístění.
 8. Otevřete složku a pak dvakrát klikněte na balíček aktualizace a aktualizaci nainstalujte.

Pokud jste aktualizaci systému Windows nebo aktualizaci Service Pack nainstalovali úspěšně, jste hotovi. Pokud nedojde k opravě problému nebo pokud nástroj připravenosti k aktualizaci systému nemůže najít příčinu, kontaktujte nás a požádejte o další pomoc.

Další informace


Popis běžných chyb poškození

Následující tabulka obsahuje pro vaše potřeby seznam možných chybových kódů ve službě Windows Update:
Kód Chyba Popis
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Data nejsou platná.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Zdroj pro balíček nebo soubor nebyl nalezen.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Úložiště součástí je v nekonzistentním stavu.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Soubor součásti neodpovídá informacím pro ověření v manifestu součásti.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Nelze analyzovat požadovaná data XML.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Byl nalezen neplatný znak.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Řetězec identity je chybný.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Název atributu v identitě se nenachází v platném rozsahu.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Hodnota atributu v identitě se nenachází v platném rozsahu.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Parametr není správný.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE V subjektu nebyl podpis.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Došlo k chybě při čtení nebo zápisu do souboru službou Windows Update.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Při porovnání se systémovými hodinami nebo časovým razítkem podepsaného souboru bylo zjištěno, že požadovaný certifikát je mimo lhůtu platnosti.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Není k dispozici jeden nebo více požadovaných členů transakce.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Systém Windows nemůže provést vyhledávání nových aktualizací.

Jaká je funkce Nástroje připravenosti aktualizace systému

Jak opravit chyby uvedené v souboru CheckSUR.log.

Pokud chcete ručně opravit chyby poškození, které nástroj připravenosti aktualizace systému najde, ale nemůže opravit, postupujte podle těchhle kroků:
 1. Otevřete soubor %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
  Poznámka %SYSTEMROOT% představuje proměnnou prostředí, která uloží složku, do které je nainstalován systém Windows. Obecně je například složka %SYSTEMROOT% C:\Windows. 
 2. Identifikujte balíčky, které nástroj nedokáže opravit. V souboru protokolu můžete třeba najít následující text:
  Shrnutí:

  Seconds executed: 264
  Found 3 errors
  CBS MUM Missing Total Count: 3
  Unavailable repair files:


  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
  ...
  V tomhle případě je poškozený balíček KB958690.
 3. Stáhněte si tenhle balíček z webu Centrum pro stažení softwaru Microsoft nebo z Katalogu služby Microsoft Update.
 4. Zkopírujte balíček (.msu) do složky %SYSTEMROOT%\CheckSUR\složka balíčků. Tahle složka standardně neexistuje a je potřeba ji vytvořit.
 5. Znovu spusťte nástroj připravenosti aktualizace systému.
Pokud jste profesionální technik, další možnosti opravy chyb v souboru CheckSUR.log naleznete v části Postup opravy chyb nalezených v souboru CheckSUR.log.