Postup instalace aktualizace Windows Vista Service Pack 1 po vypršení lhůty pro aktivaci systému Windows Vista

ÚVOD

Při spuštění systému Windows Vista se může zobrazit následující zpráva:
Aktivovat systém Windows nyní

Vypršela lhůta pro aktivaci a systém Windows už nefunguje.

Chcete-li systém Windows používat, musíte tuto kopii systému Windows aktivovat.
Když dochází k tomuto chování, je systém Windows Vista spuštěn v režimu se sníženou funkčností. Když systém Windows Vista běží v režimu se sníženou funkčností, nezobrazí se hlavní panel. Také máte omezený přístup k programům a funkcím systému Windows Vista.

Tento článek popisuje postup pro instalaci aktualizace Windows Vista Service Pack 1 (SP1) v situaci, kdy systém Windows Vista běží v režimu se sníženou funkčností z důvodu vypršení lhůty pro aktivaci. Po instalaci aktualizace Windows Vista SP1 získáte přístup k datům.

Další informace

Pokud chcete nainstalovat aktualizaci Windows Vista SP1 do systému Windows Vista spuštěného v režimu se sníženou funkčností, postupujte následujícím způsobem.

Důležité: Jestliže nainstalujete aktualizaci Windows Vista SP1 do systému Windows Vista spuštěného v režimu se sníženou funkčností, nebude možné aktualizaci Windows Vista SP1 odinstalovat.
  1. Přihlaste se k počítači se systémem Windows Vista.
  2. Po zobrazení zprávy uvedené v části Příznaky klepněte na možnost Získat k počítači přístup se sníženou funkčností.
  3. V aplikaci Internet Explorer zadejte do pole Adresa jednu z následujících adres URL.

    32bitové verze systému Windows Vista64bitové verze systému Windows Vista
  4. Podle pokynů stáhněte a nainstalujte aktualizaci Windows Vista SP1.
Poznámka: Po instalaci aktualizace Windows Vista SP1 budete vyzváni k aktivaci systému Windows Vista. Přístup k souborům, datům a programům by však neměl být omezen. K tomuto chování dochází pouze v případě, že vypršela lhůta pro aktivaci. Nedochází k němu, pokud je příčina problému jiná než vypršení lhůty pro aktivaci.

Odkazy

Další informace o chování režimu se sníženou funkčností v systému Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

925582 Chování režimu se sníženou funkčností v systému Windows Vista

Další informace o ukončení režimu se sníženou funkčností v systému Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

925616 Při spuštění systému Windows Vista se zobrazí chybová zpráva: Vypršela lhůta pro aktivaci

Vlastnosti

ID článku: 947874 - Poslední kontrola: 18. 5. 2009 - Revize: 1

Váš názor