Popis aktualizace Office 2008 for Mac 12.0.1 Update

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS08-014, který obsahuje všechny podstatné informace o těchto aktualizacích zabezpečení pro sadu Microsoft Office 2008 for Mac. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu zabezpečení, navštivte následující web společnosti Microsoft.

Podrobné informace o aktualizaci zabezpečení

Aktualizace Office 2008 for Mac 12.0.1 Update obsahuje několik změn, které zlepšují zabezpečení, stabilitu a výkon. Tyto změny zahrnují opravy pro uživatele systému Mac OS X 10.5 Leopard a patří mezi ně i opravy chyb zabezpečení, které útočník může zneužít k přepsání obsahu paměti počítače pomocí škodlivého kódu.

Vylepšení zahrnutá v této aktualizaci

Aktualizace Office 2008 for Mac 12.0.1 Update obsahuje následující vylepšení.

Vylepšení všech aplikací sady Microsoft Office 2008 for Mac

 • Bylo zlepšeno zabezpečení.
  Tato aktualizace opravuje chyby zabezpečení v sadě Office 2008, které umožňují útočníkovi pomocí škodlivého kódu přepsat obsah paměti počítače.
 • Instalační program sady Office již neuděluje uživatelům ve skupině Restricted Users neoprávněný přístup k programovým souborům sady Office 2008 for Mac.
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, jež by mohl místnímu uživateli, který nemá oprávnění správce, poskytnout přístup k programovým souborům sady Office 2008. K tomuto problému dochází, je-li uživatelskému účtu, který není určen pro správu, přiřazeno ID uživatele (uid) 502. Týká se pouze počítačů s více než jedním místním uživatelským účtem a primárně ovlivňuje prostředí, kde je přístup k programovým souborům omezen, například veřejné počítačové laboratoře nebo sítě na pracovišti.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  948488 Uživatelé ve skupině Restricted Users mohou mít neoprávněný přístup k programovým souborům sady Office 2008 for Mac (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vylepšení aplikace Microsoft Word 2008 for Mac

 • Zvýšení stability při spuštění aplikace Word 2008
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, který při pokusu o spuštění aplikace Word 2008 způsobuje její neočekávané ukončení. K tomuto problému dochází, pokud se aplikace Word 2008 pokouší importovat nastavení z dřívějších verzí aplikace Word, které byly v počítači nainstalovány.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  948489 Při pokusu o spuštění aplikace Word 2008 for Mac dojde k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Zvýšení stability při kontrole pravopisu a gramatiky a při použití italské klávesnice
  Tato aktualizace řeší problémy, které mohou způsobit neočekávané ukončení aplikace Word 2008 při kontrole pravopisu a gramatiky. Dále obsahuje řešení problému, k němuž dojde, pokud se uživatel, který nemá oprávnění správce, pokusí zkontrolovat gramatiku v italštině nebo použít italskou klávesnici.
 • Vyřešen tisk prázdných stránek u tiskáren s vysokým rozlišením
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému systému Mac OS X 10.5 Leopard, který u tiskáren s vysokým rozlišením způsoboval tisk prázdných stránek.
 • Správné otevírání dokumentů obsahujících rovnice aplikace Word 2007 for Windows
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, který aplikaci Word 2008 zabraňuje v otevírání některých dokumentů. Týká se pouze dokumentů obsahujících rovnice, které byly vytvořeny v aplikaci Word 2007 for Windows.
 • Vylepšené odstraňování citací
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, který uživatelům zabraňoval v odstraňování citací stisknutím klávesy DELETE.
 • Vylepšená substituce písem
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému počítačů Macintosh s procesorem PowerPC, který způsobuje, že písma v dokumentech vytvořených v aplikaci Word for Windows se při otevření dokumentu v aplikaci Word 2008 nezobrazují správně.

Vylepšení aplikace Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Vyšší stabilita
  Tato aktualizace opravuje několik problémů, které mohou způsobit neočekávané ukončení aplikace Excel 2008. Dále vylepšuje celkovou stabilitu při běžném užívání, například při kopírování a vkládání dat.
 • Správný výpočet funkce WORKDAY
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, který způsobuje, že funkce WORKDAY vrací při použití v rámci listu využívajícího kalendářní systém 1904 nesprávné výsledky. Kalendářní systém 1904 je výchozím kalendářním systémem pro nové listy v aplikaci Excel for Mac.
 • Lepší podpora sekundárních monitorů
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, k němuž dochází u počítačů s více než jedním monitorem. Tento problém zabraňuje uživatelům přesouvat okna sešitů na sekundárním monitoru do polohy, která přesahuje maximální výšku primárního monitoru. Týká se pouze uživatelů, jejichž sekundární monitor je umístěn nad primárním monitorem.
 • Vylepšení spolehlivosti pro listy hlavní knihy
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, který způsobuje ztrátu nastavení šířky sloupců na listu hlavní knihy, je-li sešit uložen v některém z následujících formátů: XLSX, XLSB, XLTX nebo XLTM. Tato aktualizace dále řeší problém, který způsobuje nesprávné zobrazení chyby listu u vypočítaných sloupců, jako je například sloupec Zůstatek, po jejich vložení.
 • Otočený text se při odstranění sloupce již nezobrazí otočený vodorovně
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, který způsobuje vodorovné otočení otočeného textu. K tomuto problému dojde při odstranění sloupce nebo listu obsahujícího otočený text.
 • Formátování buněk v sešitech aplikací Excel 97-2004 se již neočekávaně nemění
  Tato aktualizace řeší problém, který v některých případech způsobuje neočekávanou změnu formátování prázdných buněk. K tomuto problému dochází při uložení a následném otevření souboru, který používá formát sešitu aplikace Excel 97-2004 (XLS).
 • Vyšší spolehlivost při kopírování a vkládání propojených dat a grafů
  Tato aktualizace řeší problém, který způsobuje nesprávné vložení rozsahu dat zkopírovaného z aplikace Excel 2008 do dokumentu aplikace Word 2008, jsou-li vkládaná data propojena ze zdrojovými daty. Tato aktualizace rovněž řeší problém, k němuž dochází při kopírování grafu z aplikace Excel do dokumentu aplikace Word nebo prezentace aplikace PowerPoint. Tento problém zabraňuje aktualizaci grafu při změně zdrojových dat.
 • Zvýšení stability při zadávání dat pomocí editoru Ergosoft egbridge IME
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému pro uživatele systému Mac OS X 10.5 Leopard, který způsobuje, že při použití editoru Ergosoft egbridge Universal 2 v17.0.2 IME k zadávání dat do listu přestane aplikace Excel 2008 reagovat.


  Další informace o produktu egbridge Universal 2 naleznete na následujícím webu:

Vylepšení aplikace Microsoft PowerPoint 2008 for Mac

 • Zvýšení výkonu při spuštění aplikace PowerPoint 2008
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému pro uživatele systému Mac OS X 10.5.2 Leopard, který způsobuje pomalé spouštění aplikace PowerPoint 2008.
 • Vylepšené rozložení a mezery mezi znaky
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, který způsobuje, že se některé znaky zobrazují příliš blízko sebe.
 • Lepší spolehlivost při ukládání na síťový svazek používající protokol SMB
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému pro uživatele systému Mac OS X 10.5 Leopard, který způsobuje potíže a potenciální ztrátu dat při uložení prezentace aplikace PowerPoint na síťový svazek používající protokol SMB. Zde je příklad tohoto protokolu:
  smb://název-počítače/název-svazku
 • Vyšší spolehlivost při ukládání souborů prezentací aplikace PowerPoint 97-2004
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému pro uživatele počítačů Macintosh s procesorem PowerPC, který se týká prezentací obsahujících odkaz na zvukový soubor, například soubor MP3. Je-li soubor prezentace aplikace PowerPoint (PPTX), který obsahuje odkaz na zvukový soubor, uložen ve formátu prezentace aplikace PowerPoint 97-2004 (PPT), může dojít k poškození tohoto souboru a soubor bude nečitelný. Pokusíte-li se otevřít soubor, u něhož došlo k těmto potížím, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Při přístupu k cesta_k_souboru došlo k chybě. Soubor nelze otevřít.

Vylepšení aplikace Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Přehrávání zvuků oznámení při použití aplikace Entourage v systému Mac OS X 10.5 Leopard
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému pro uživatele systému Mac OS X 10.5, který zabraňuje přehrávání zvuků oznámení, například New mail sound (Zvuk nové zprávy) a Send mail sound (Zvuk odesílání pošty), při použití aplikace Entourage 2008.
 • Zvýšení spolehlivosti při připojení k serveru s aplikací IBM Lotus Domino pomocí protokolu IMAP
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, který aplikaci Entourage 2008 zabraňuje v připojení k serveru s aplikací IBM Lotus Domino 7.0.3 nebo IBM Lotus Domino 8 pomocí protokolu IMAP.
 • Zvýšení spolehlivosti při synchronizaci se serverem, na němž je spuštěn systém Microsoft Exchange Server
  Tato aktualizace vylepšuje podporu pro uživatele účtů aplikace Exchange, neboť snižuje počet instancí duplicitních nebo chybějících událostí kalendáře, a to tím, že zajišťuje vyšší konzistenci se změnami kalendáře na serveru Exchange. Tato aktualizace dále obsahuje řešení problému, který zabraňuje některým uživatelům aplikace Entourage 2008 v synchronizaci seznamu kontaktů se serverem Exchange.
 • Zvýšení stability při synchronizaci dat se zařízeními a dalšími aplikacemi
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, který způsobuje neočekávané ukončení komponenty Sync Services při synchronizaci informací kalendáře a kontaktů s aplikacemi iCal a Adresář a s mobilními zařízeními připojenými prostřednictvím služby iSync nebo iTunes.
 • Vylepšení importu pravidel a identit
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, který zabraňuje aplikaci Entourage 2008 v importu identit vytvořených ve švédské verzi aplikace Entourage 2004. Tato aktualizace rovněž řeší problém, který zabraňuje spuštění některých naimportovaných pravidel aplikace Entourage 2004, jako jsou například pravidla protokolu POP nebo pravidla založená na prioritě.
 • Zvýšení stability při použití nástroje Database Utility k novému sestavení rozsáhlé databáze identit
  Tato aktualizace obsahuje řešení problému, který způsobuje, že nástroj Database Utility přestane reagovat nebo použije zbytečně mnoho paměťových prostředků, je-li použit k novému sestavení rozsáhlé databáze identit.

Požadavky

Před instalací aktualizace Office 2008 for Mac 12.0.1 Update ověřte, zda počítač používá systém Mac OS X 10.4.9 (Tiger) nebo novější verzi systému Mac OS.

Chcete-li ověřit, zda počítač splňuje tuto nezbytnou podmínku, klikněte v nabídce Apple na příkaz About This Mac (O tomto počítači).

Získání této aktualizace

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Stáhnout Stáhnout balíček aktualizace Microsoft Office 2008 for Mac 12.0.1 Update

Datum vydání: 11. března 2008

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Aktualizované soubory

Úplný seznam souborů, které tato aktualizace přidává nebo mění, získáte dvojím kliknutím na instalační soubor aktualizace Office 2008 for Mac 12.0.1 Update a následným kliknutím na příkaz Zobrazit soubory v nabídce Soubor.

Poznámky:

 • Aktualizaci Office 2008 for Mac 12.0.1 Update lze také získat prostřednictvím funkce Microsoft AutoUpdate. Jedná se o program, který automaticky udržuje software společnosti Microsoft v aktuálním stavu.



  Pokud chcete použít funkci AutoUpdate, spusťte nějakou aplikaci systému Microsoft Office. Potom v nabídce Help (Nápověda) klikněte na příkaz Check for Updates (Zkontrolovat aktualizace).

  Další informace o zdrojích informací pro sadu Office 2008 for Mac nalezete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 948057 - Poslední kontrola: 10. 4. 2009 - Revize: 1

Váš názor