Jak získat aktualizace instalačního programu pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak získat aktualizace instalačního programu pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Tento článek také popisuje, jak ručně instalovat aktualizace instalačního programu.

Další informace

Při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nebo při upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0, můžete vyhledat aktualizace instalačního programu. Pokud vyberete možnost vyhledat aktualizace instalačního programu, aplikace načte všechny nové instalace aktualizace a platí pro instalaci, je spuštěn proces instalace.

Poznámka: Aktualizace instalačního programu obsahuje kumulativní aktualizace 7.


Pokud má server Microsoft Dynamics CRM připojení k Internetu, můžete klepnutím Aktualizovat instalační soubory během instalace. Pokud jsou případné aktualizace instalačního programu, stahování a aktualizací pro instalaci použita.

Pokud server Microsoft Dynamics CRM, nemá přístup k Internetu nebo chcete ručně nasadit aktualizace instalačního programu při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0, můžete získat aktualizace navštivte následující weby.

Poznámka: Tyto aktualizace řeší pouze problémy, které jsou problémy související s instalací. Tyto aktualizace jsou opravy hotfix, které je třeba použít po instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM. Všimněte si také, v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Tyto články obsahují podrobné kroky, které mohou být vyžadovány, pokud instalaci nebo inovaci Microsoft Dynamics CRM bez aktualizace instalačního programu.

Chcete-li získat aktualizace instalačního programu, použijte následující adresy URL. Chcete-li stáhnout aktualizace instalačního programu serveru správný jazyk, je nutné přidat správnou hodnotu země jazyk kód ID (dokumentech) na adresy URL. DOKUMENTECH hodnoty jsou uvedeny v tabulce dále v tomto článku.

Následující adresy URL jsou pro platformy založené na x86:Následující adresy URL jsou pro platformy založené na x64:Poznámka: Jednotlivé jazykové verze je jedinečný a hodnota dokumentech se liší. Získání verze správný jazyk, musí správnou hodnotu dokumentech pro jazyk, který chcete připojit k konec adresy URL.

V následující tabulce jsou uvedeny jazyky, které jsou podporovány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM a odpovídající hodnoty dokumentech.
JazykDOKUMENTECH
Arabština - Saúdská Arábie0x401
Čínština (Hongkong – zvláštní správní oblast)0xc04
Čínština (ČLR)0x804
Čínština (Tchaj-wan)0x404
Čeština0x405
Dánština0x406
Holandština (Nizozemsko)0x413
Angličtina (Spojené státy)0x409
Finština0x40b
Francouzština (Francie)0x40c
Němčina0x407
Řečtina0x408
Hebrejština0x40d
Maďarština0x40e
Italština0x410
Japonština0x411
Korejština0x412
Norština (Bokmal)0x414
Polština0x415
Portugalština (Brazílie)0x416
Portugalština (Portugalsko)0x816
Ruština0x419
Španělština (mezinárodní řazení)0xc0a
Švédština0x41d
Turečtina0x41f
Například pokud máte anglickou verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM a chcete stáhnout aktualizace instalačního programu, musí přidat hodnotu angličtina dokumentech (0x409) na konec adresy URL. Tedy chcete-li stáhnout aktualizace instalačního programu serveru pro anglickou verzi Microsoft Dynamics CRM, je nutné použít následující odkaz:Chcete-li nasadit aktualizace instalačního programu serveru, postupujte takto:
 1. Vytvořte konfigurační soubor, který bude použit během instalace.

  Další informace o konfiguračních souborech naleznete v příručce pro implementaci. Chcete-li to provést, více se dozvíte na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. V konfiguračním souboru zadejte správné umístění aktualizace, takto.
  <Patch update="true">LOCATION OF SAVED FILE.MSP</Patch>
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  <Drive>:\server\setupserver.exe /config C:\config.xml
  Poznámka: Tento příkaz volá souboru Setupserver.exe z disku DVD se sadou Microsoft Dynamics CRM. Soubor Setupserver.exe poté předána konfiguračního souboru XML. Dále proces instalace se spustí a použije k aktualizaci instalačního programu k instalaci. Můžete pokračovat v Průvodci instalací.

Problémy opravené aktualizace instalačního programu pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

V následující tabulce jsou uvedeny opravy hotfix, které jsou součástí aktualizace instalačního programu pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Oprava hotfix je určena pouze problém která je popsána v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base přidružené. Další informace o konkrétní opravy hotfix a další informace, které mohou být požadovány, pokud jste nenainstalovali aktualizaci instalačního programu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
Číslo článkuNázev článkuDatum vydání
948593Chybová zpráva při instalaci serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Neplatný název domény. Název domény je neplatný nebo nedosažitelný."29. února 2008
947982Vyhledávací atributy nejsou aktivní ve formuláři aktivity po upgradu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.029. února 2008
950476Datum nebo čas není převedena na čas UTC v databázi pro některé časová pásma v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
26. března 2008
951337Při importu entity Rychlá kampaň do čisté prostředí Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "Chyba: hromadné operace: Neplatný Argument"4. dubna 2008
949250Při upgradu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "Nelze najít část cesty"D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\metabase_23a69d8481384682b81420223b8138e3.mdf"."25. dubna 2008
950128Nelze vytvořit nové organizace CRM pomocí Správce nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.025. dubna 2008
951178Při odstranění případů z fronty nebo přiřazení záznamů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "Záznam není k dispozici" nebo "pro daný objekt nebyl nalezen více než jednu frontu uživatele"25. dubna 2008
949598Chybová zpráva při pokusu o upgrade existující organizace z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft.Crm.Setup.Server.CreateCrmGroupsAction akce se nezdařilo. Obecná chyba odepření přístupu"4. června 2008
950526Při pokusu o import souboru XML vlastního nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazují chybové zprávy23. června 2008
951180Chybová zpráva při upgradu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction akce se nezdařilo. Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu"24. června 2008
952601Chybová zpráva při instalační program Microsoft Dynamics CRM 4.0 provádí kontrolu v životním prostředí diagnostické průvodce (EDW): "Chyba | Kontrola FullTextRunningValidator: selhání: Služba msftesql nebyla nalezena v počítači [název_počítače] "15. srpna 2008
952602Chybová zpráva při pokusu nainstalovat Microsoft Dynamics CRM Data Connector pro Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nelze ověřit instalaci serveru sestav SQL Server Reporting služby."15. srpna 2008
947278Chybová zpráva při pokusu nainstalovat konektor Microsoft Dynamics CRM pro SSRS: "Microsoft Dynamics CRM Connector pro instalaci SSRS instalace nebyla dokončena úspěšně"19. srpna 2008
950490Chybová zpráva při upgradu pravidel pracovních postupů z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException"18. března 2008
956354Částka výnosů vypočtené pro uzavřené příležitosti se násobí 10 000 po upgradu italskou verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na italskou verzi produktu Microsoft Dynamics CRM 4.029. října 2008
958571Nelze importovat organizace v nástroji Deployment Manager v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.030. října 2008
956757Role zabezpečení nelze importovat z upgradované organizace k organizaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 není inovována27. října 2008
957701Pracovní postup zůstane probíhá nebo stav Čekání, při spuštění pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.021. října 2008
957454Při upgradu aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "Identifikátory nemůže být více než 50 znaků"24. října 2008
952945Na stránce nastavit osobní možnosti kartu Osobní údaje neobsahuje odkaz na chybové hlášení prohlášení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.09. května 2008
956869Při vytváření nové organizace nebo import organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "služby msftesql nebyl nalezen v počítači [název_počítače]"
14. srpna 2008
958074Chybová zpráva při upgradu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nedostatku paměti"24. září 2008
958363Některé uložené dotazy z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze upgradovat na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.03. října 2008
959775Žádné e-mailová zpráva je odeslána po dokončení Průvodce vytvořením rychlé kampaně, přestože jste nainstalovali opravu hotfix 954673 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.07. listopadu 2008
956526Při vytvoření kampaně nebo rychlé kampaně pro generování e-mailové aktivity pomocí možnosti "Přiřazení do fronty" odesílatele je nesprávně nastavena jako vlastníka úlohy hromadné operace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.029. ledna 2009
959246Při upgradu pravidla pracovního postupu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazují chybové zprávy30. ledna 2009
954813Při upgradu aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "výjimce System.ArgumentOutOfRangeException: Index byl mimo rozsah."30. ledna 2009
956543Duplicitní hodnoty jsou generovány při vytváření určitých nové entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.013. srpna 2009
958753Chybová zpráva při pokusu o upgrade Microsoft Dynamics CRM 3.0 s kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "MaxLength je mimo rozsah pro"Popis"atribut"13. srpna 2009
968243Účet služby Microsoft SQL Server Reporting Services není přidána do skupiny PrivUserGroup, pokud nainstalujete Microsoft Dynamics CRM 4.0 a Microsoft SQL Server Reporting Services na samostatných počítačích13. srpna 2009
974353Při instalaci hebrejskou verzi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 proti Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services zobrazí chybová zpráva: "hodnota vlastnost styl okraje textového pole"textbox9"je" ", který není platný BorderStyle"13. srpna 2009
970650Chybová zpráva při spuštění rychlého hledání má vyhledávací pole v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Server nemohl zpracovat požadavek"29. září 2009
974434Nelze nainstalovat Microsoft Dynamics CRM 4.0 nebo vytvořit další organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 bez správce systému oprávnění v Microsoft SQL Server22. října 2009
974584Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze nasadit pomocí účtu, který nemá oprávnění místního správce na Microsoft SQL Server27. října 2009
977253Upozornění při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0: "chybí klíč registru CRM CRM chybí klíč registru"9. listopadu 2009
958039Při pokusu o instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 v doméně, která obsahuje znak apostrof (') v názvu domény21. ledna 2010
2257681Proccess upgradu pracovního postupu trvá dlouhou dobu při upgradu aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.016. června 2010
2257632Verze souboru SetupServer.exe je stále 7333.3 po vytvoření bitové kopie pro správu SHS pomocí souboru MSP v kumulativní aktualizaci 7 pro Microsoft Dynamics CRM 4.016. června 2010
2257688Zpráva řádku obsahuje redundantní tečkou (.), při instalaci kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 v japonské verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.016. června 2010
2255979Odebrání role serveru Platform při spuštění procesu opravy na serveru Microsoft Dynamics CRM 4.016. června 2010
2256009"System.ComponentModel.Win32Exception: nebyl nalezen název skupiny" chybová zpráva při pokusu nainstalovat aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 v počítači se systémem Windows Server 200816. června 2010
2254283"Dělení slova pro jazyk 2074 není nainstalován" upozornění při upgradu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.016. června 2010
Vlastnosti

ID článku: 948917 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor