Aktualizace služby Agent webu Windows Update na nejnovější verzi

Platí pro: Windows UpdateWindows 8.1Windows 7

Máte-li zapnuty automatické aktualizace, bude nejnovější verze služby Agent webu Windows Update stažena a nainstalována do počítače automaticky. Nebo mžete službu Agent webu Windows Update ručně stáhnout a nainstalovat.

 

Řešení


Automaticky stáhnout službu Windows Update Agent 

Chcete-li automaticky stáhnout Windows Update Agent, postupujte takto:

 1. Zapněte automatické aktualizace. Tento postup dodržujte pro používanou verzi Windows.
 2. Restartujte službu Windows Update. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Stisknutím kombinace klávesy s logem Windows a klávesy R otevřete dialogové okno Spustit.
  2. Do pole Spustit zadejte text services.msc a stiskněte klávesu Enter.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na Windows Update v konzoli pro správu Služby a poté vyberte Zastavit. Jestli používáte Windows XP, klikněte pravým tlačítkem na Automatické aktualizace a pak vyberte Zastavit.
  4. Jakmile je služba Windows Update zastavena, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Windows Update a poté vyberte Spustit. Jestli používáte Windows XP, klikněte pravým tlačítkem na Automatické aktualizace a poté vyberte Spustit.
 3. Počkejte, až se služba Windows Update spustí, a pak ověřte, zda byla aktualizována služba Agent webu Windows Update. 

Ručně stáhněte agenta Windows Update z webu služby Stažení softwaru

Klikněte na odkaz ke stažení pro vaší verzi Windows a získejte nejnovější službu Agent webu Windows Update.

Poznámka Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 s aktualizací 2919355 již obsahuje poslední verzi agenta Windows Update. 

Další informace


Pokud se objeví chyba systému Windows Update, vyzkoušejte Řešení pro obvyklé chyby systému Windows Update.

Další informace o kontrole verze, ve které je služba Agent webu Windows Update nainstalována, postupujte následovně:

 1. Otevřete složku %systemroot%\system32. %systemroot% je složka, ve které jsou nainstalované Windows. %systemroot% může být třeba složka C:\Windows.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na Wuaueng.dll a poté vyberte Vlastnosti.
 3. Vyberte kartu Podrobnosti a zjistěte číslo verze souboru.
Poznámka: Nejnovější verzí služby Agent webu Windows Update pro systém Windows 8.1 je verze 7.9.9600.16422. Nejnovější verzí služby Agent webu Windows Update pro systém Windows 8 je verze 7.8.9200.16693. Nejnovější verzí služby Agent webu Windows Update pro systémy Windows 7, Windows Vista a Windows XP je verze 7.6.7600.256.
Vylepšení ve verzi 7.6.7600.256 služby Agent webu Windows Update
 • Vylepšená infrastruktura, takže klient služby Windows Update bude důvěřovat pouze souborům podepsaným novým certifikátem. Tento certifikát je využíván výhradně k ochraně aktualizací pro klienty služby Windows Update.
 • Bezpečnější komunikační kanál pro klienty služby Windows Update
Vylepšení ve verzi 7.4.7600.226 Agenta služby Windows Update
 • Zkrácení doby kontroly aktualizací systému Windows
 • Vylepšené uživatelské rozhraní služby Windows Update pro počítače se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008
 • Zřetelnější a podrobnější popis aktualizací
 • Vylepšení způsobu informování uživatelů o aktualizacích Service Pack
Problémy opravené ve verzi 7.2.6001.788 služby Agent webu Windows Update
Verze 7.2.6001.788 agenta Windows Update opravuje následující potíže. Tento problém dosud nebyl ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base zdokumentován:
 • Pokusíte-li se z webu služby Windows Update nebo Microsoft Update nainstalovat najednou 80 nebo více aktualizací, zobrazí se kód chyby 0x80070057.
Vylepšení ve verzi 7.2.6001.784 služby Agent webu Windows Update
 • Zkrácení doby kontroly aktualizací službou Windows Update
 • Zvýšení rychlosti doručování aktualizací podpisů
 • Podpora pro přeinstalaci Instalační služby systému Windows
 • Vylepšené chybové zprávy
Problémy opravené ve verzi 7.0.6000.381 služby Agent webu Windows Update
Verze 7.0.6000.381 agenta Windows Update opravuje následující potíže. Tyto potíže dosud nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base zdokumentovány:
 • Chyba Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) v počítači se systémem Windows Vista. Další informace naleznete v tématu Je k dispozici aktualizace pro opravu chyby Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) v počítači se systémem Windows Vista.
 • Je zahrnuta oprava snižující počet požadovaných restartování samostatného instalačního programu při použití souborů sady MUI (Multilingual User Interface Pack).
 • Byly opraveny prvky uživatelského rozhraní v následujících jazykových verzích: korejština, zjednodušená čínština a tradiční čínština.
 • Byl vylepšeno uživatelské prostředí procesu instalace v systému Windows Vista.
Služba Windows Update stahuje a instaluje nejnovější aktualizace zabezpečení a funkcí od společnosti Microsoft, a tak pomáhá udržet počítač aktualizovaný a zabezpečený. Služba Windows Update určuje, které aktualizace budou do počítače nainstalovány.

Společnost Microsoft pravidelně poskytuje aktualizace softwaru uživatelům systému Windows a dalšího softwaru společnosti Microsoft. Jedná se o aktualizace spolehlivosti a výkonu, aktualizace poskytující nové ochranné prvky proti malwaru a dalšímu potenciálně nežádoucímu softwaru a aktualizace funkcí systému Windows. Společnost Microsoft může také poskytovat aktualizace ovladačů zařízení dodaných výrobcem počítače, které zvyšují výkon a spolehlivost hardwarových součástí počítače.

Pokud povolíte službu Windows Update, budou příležitostně aktualizovány některé softwarové součásti v počítači, které přímo souvisí se službou Windows Update. Tyto aktualizace je třeba provést dříve, než služba Windows Update vyhledá požadované aktualizace či nainstaluje další aktualizace. Tyto požadované aktualizace opravují chyby, poskytují průběžná vylepšení a udržují kompatibilitu se servery společnosti Microsoft, které podporují službu Windows Update. Pokud službu Windows Update zakážete, neobdržíte tyto aktualizace.

Pokud v průvodci systému Windows pro počáteční nastavení počítače (OOBE) vyberete doporučenou možnost, je služba Windows Update nakonfigurována tak, aby aktualizace instalovala automaticky. Službu Windows Update můžete rovněž povolit tak, že v ovládacím panelu Automatické aktualizace vyberete jedno z následujících nastavení:
 • Automaticky (doporučeno)
 • Stahovat aktualizace automaticky, ale čas instalace zvolím ručně
 • Oznamovat, ale aktualizace nestahovat ani neinstalovat
Pokud povolíte službu Windows Update, budou bez dalších upozornění automaticky staženy a nainstalovány požadované aktualizace některých součástí služby Windows Update. Toto chování nastane bez ohledu na nastavení, které použijete k povolení služby Windows Update. Pokud nechcete požadované aktualizace přijímat, můžete zakázat automatické aktualizace v Ovládacích panelech.

Aktualizace služby Windows Update obvykle plní následující funkce: Implementují náměty od zákazníků, zlepšují kompatibilitu, výkon služeb a spolehlivost a povolují nové funkce služeb. Po aktualizaci serveru Windows Update je obvykle vyžadována odpovídající aktualizace klienta. Během aktualizace služby Agent webu Windows Update mohou být přidány, změněny či nahrazeny soubory. Mohou být například přidány soubory služby Agent webu Windows Update, které určují vzhled a chování uživatelského rozhraní, nebo soubory pro stanovení, zda mají být do příslušného systému nainstalovány určité aktualizace. Toto chování nastane, pokud je v systému nastavena automatická kontrola dostupných aktualizací. Když jsou automatické aktualizace zakázané, k tomuto chování nedochází. K tomuto chování například nedochází, pokud v systému Windows Vista a Windows 7 vyberete možnost Nikdy nevyhledávat aktualizace nebo v systému Windows XP vyberete možnost Vypnout automatické aktualizace.
Správci obdrží nejnovější verzi služby Agent webu Windows Update pro nasazení prostřednictvím služby WSUS (Windows Server Update Services).