Informace o funkcích převádění zátěže TCP Chimney, škálování na straně příjmu a přímého přístupu do paměti ze sítě v systému Windows Server 2008

ÚVOD

Tento článek popisuje funkce převádění zátěže TCP Chimney, škálování na straně příjmu a přímého přístupu do paměti ze sítě (NetDMA), které jsou dostupné pro protokol TCP/IP v systému Windows Server 2008.

Další informace

Přehled funkce převádění zátěže TCP Chimney

Převádění zátěže TCP Chimney je síťová technologie, která při přenosu dat v síti pomáhá převést zátěž z procesoru do síťového adaptéru. V systému Windows Server 2008 umožňuje funkce převádění zátěže TCP Chimney síťovému subsystému Windows převést zpracování připojení TCP/IP do síťového adaptéru se zvláštní podporou převádění zpracování protokolu TCP/IP.

Funkce převádění zátěže TCP Chimney je k dispozici ve všech verzích systémů Windows Server 2008 a Windows Vista. Převést lze připojení TCP/IPv4 i připojení TCP/IPv6, pokud tuto funkci podporuje síťový adaptér.

Povolení a zakázání funkce převádění zátěže TCP Chimney v systému Windows Server 2008

Funkci převádění zátěže TCP Chimney lze povolit nebo zakázat v těchto dvou umístěních:
 • Operační systém
 • Stránka s rozšířenými vlastnostmi síťového adaptéru
Funkce převádění zátěže TCP Chimney pracuje pouze v případě, že je povolena v obou umístěních. Ve výchozím nastavení je funkce převádění zátěže TCP Chimney v obou umístěních zakázána. V případě instalací výrobců OEM však může být funkce převádění zátěže TCP Chimney povolena v operačním systému, v síťovém adaptéru nebo v operačním systému i síťovém adaptéru.

Konfigurace funkce převádění zátěže TCP Chimney v operačním systému

 • Chcete-li povolit funkci převádění zátěže TCP Chimney, postupujte takto:
  1. Za použití pověření správce otevřete příkazový řádek.
  2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
   netsh int tcp set global chimney=enabled
 • Chcete-li funkci převádění zátěže TCP Chimney zakázat, postupujte takto:
  1. Za použití pověření správce otevřete příkazový řádek.
  2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
   netsh int tcp set global chimney=disabled
 • Chcete-li zjistit aktuální stav funkce převádění zátěže TCP Chimney, postupujte takto:
  1. Za použití pověření správce otevřete příkazový řádek.
  2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
   netsh int tcp show global

Konfigurace funkce převádění zátěže TCP Chimney v síťovém adaptéru

 • Chcete-li povolit nebo zakázat funkci převádění zátěže TCP Chimney, postupujte takto:
  1. Otevřete Správce zařízení.
  2. V části Síťové adaptéry dvakrát klikněte na požadovaný síťový adaptér.
  3. Na kartě Upřesnit klikněte na položku Povoleno nebo Zakázáno vedle položky převádění zátěže protokolu TCP.

   Poznámka: Různí výrobci mohou funkci převádění zátěže TCP Chimney na stránce vlastností Upřesnit v síťovém adaptéru označovat různými názvy.

Spolupráce funkce převádění zátěže TCP Chimney s jinými programy a službami

Když technologie převádění zátěže TCP Chimney převádí zpracování protokolu TCP/IP pro dané připojení TCP do vyhrazeného síťového adaptéru, musí spolupracovat s dalšími programy nebo službami, které využívají služby v nižších vrstvách síťového subsystému. Následující tabulka uvádí, jak funkce převádění zátěže TCP Chimney spolupracuje s jinými programy a službami.

Program nebo službaSpolupracuje s funkcí převádění zátěže TCP ChimneyOčekávané chování, je-li povolena tato služba i funkce převádění zátěže TCP Chimney
Brána Windows FirewallAnoJe-li brána konfigurována tak, že povoluje dané připojení TCP, zásobník protokolu TCP/IP převede dané připojení TCP do síťového adaptéru.
Brána firewall jiného výrobceZávisí na implementaci Někteří výrobci bran firewall se rozhodli implementovat své produkty tak, že lze při spuštěné službě brány firewall používat funkci převádění zátěže TCP Chimney. Informace o tom, zda používaný produkt podporuje funkci převádění zátěže TCP Chimney, naleznete v dokumentaci k bráně firewall.
Zásady protokolu IPsec (Internet Protocol security)NePokud jsou v systému použity zásady protokolu IPsec, zásobník protokolu TCP/IP se nepokusí převést zátěž žádných připojení TCP. Vrstva protokolu IPsec tak může zkontrolovat každý paket, a zajistit tím požadované zabezpečení.
Služba seskupení síťových adaptérů (Tato služba se také označuje jako služba vyrovnávání zatížení nebo převzetí služeb při selhání. Většinou ji poskytuje výrobce OEM.)Závisí na implementaciNěkteří výrobci OEM se rozhodli implementovat svá řešení seskupení síťových adaptérů, která tak mohou spolupracovat s funkcí převádění zátěže TCP Chimney. Informace o tom, zda lze s touto službou používat funkci převádění zátěže TCP Chimney, naleznete v dokumentaci ke službě seskupení síťových adaptérů.
Virtualizační služba systému Windows (technologie Hyper-V)NePokud pomocí technologie Microsoft Hyper-V spouštíte virtuální počítače, žádný operační systém nebude využívat funkci převádění zátěže TCP Chimney.
Nástroje pro monitorování sítě, například Network Monitor a Wireshark Závisí na implementaciNěkteré nástroje pro monitorování sítě mohou spolupracovat s funkcí převádění zátěže TCP Chimney, nemusí však monitorovat převedená připojení.
Služba Vyrovnávání zatížení sítě (NLB) NePokud na serveru nakonfigurujete službu NLB, zásobník protokolu TCP/IP nebude převádět zátěž připojení TCP.
Clusterová službaAnoMějte však na paměti, že připojení TCP využívající ovladač NetFT.sys nebudou převedena. Ovladač NetFT se používá pro komunikaci mezi uzly v clusteru odolnou proti chybám.
Služba překladu adres (NAT) (označuje se také jako služba sdílení připojení k Internetu) NeJe-li nainstalována a spuštěna tato služba, zásobník protokolu TCP/IP nepřevádí zátěž žádných připojení.

Jak zjistit, zda převádění zátěže TCP Chimney funguje

Je-li funkce převádění zátěže TCP Chimney povolena v operačním systému a síťovém adaptéru, zásobník protokolu TCP/IP se pokusí převést zátěž vhodných připojení TCP do síťového adaptéru. Chcete-li zjistit, která z aktuálně aktivních připojení TCP v systému jsou převedena, postupujte takto:
 1. Za použití pověření správce otevřete příkazový řádek.
 2. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  netstat –t
  Obdržíte výstup podobný tomuto:
  Active Connections

  Proto Local Address Foreign Address State Offload State

  TCP 127.0.0.1:52613 název_počítače:52614 ESTABLISHED InHost TCP 192.168.1.103:52614 název_počítače:52613 ESTABLISHED Offloaded
  V tomto výstupu je zátěž druhého připojení převedena.
Další informace o funkci převádění zátěže TCP Chimney v systému Windows Server 2003 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

912222 Vydání sady Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack

Povolení a zákaz škálování na straně příjmu v systému Windows Server 2008

Chcete-li povolit škálování na straně příjmu, postupujte takto:
 1. Za použití pověření správce otevřete příkazový řádek.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  netsh int tcp set global rss=enabled
Chcete-li škálování na straně příjmu zakázat, postupujte následujícím způsobem:
 1. Za použití pověření správce otevřete příkazový řádek.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  netsh int tcp set global rss=disabled
Chcete-li zjistit aktuální stav škálování na straně příjmu, postupujte takto:
 1. Za použití pověření správce otevřete příkazový řádek.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  netsh int tcp show global
Po povolení škálování na straně příjmu pomocí příkazu se zobrazí následující zpráva:
TCP Global Parameters ---------------------------------------------- Receive-Side Scaling State : enabled 
Poznámka: Škálování na straně příjmu je ve výchozím nastavení povoleno.

Povolení a zákaz funkce NetDMA v systému Windows Server 2008

Chcete-li, abychom funkci NetDMA povolili nebo zakázali za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li funkci NetDMA povolit nebo zakázat sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky:
 • Chcete-li ověřit, zda balíček pro povolení funkce NetDMA funguje, je třeba nejprve povolit použití funkce NetDMA. Další informace o použití funkce NetDMA naleznete na následující stránce:
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Chcete-li povolit nebo zakázat funkci NetDMA, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Dvakrát klikněte na položku registru EnableTCPA.
  Poznámka: Pokud tato položka registru neexistuje, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Parametry, přejděte na položku Nový, klikněte na možnost Hodnota DWORD, zadejte řetězec EnableTCPA a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Chcete-li povolit funkci NetDMA, do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a pak klikněte na tlačítko OK.
 5. Chcete-li funkci NetDMA zakázat, do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a pak klikněte na tlačítko OK.
 6. Pokud položka registru EnableTCPA neexistuje, povolte použití funkce NetDMA.

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 951037 - Poslední kontrola: 22. 4. 2011 - Revize: 1

Váš názor