Jak lze převést soubor CSV do sešitu aplikace Excel v aplikaci Microsoft Dynamics AX 4.0 pomocí program jazyka X ++

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 4.0

Zdroj: Odborná pomoc společnosti Microsoft

RYCHLÉ PUBLIKOVÁNÍ

RYCHLÉ PUBLIKOVÁNÍ ČLÁNKŮ OBSAHUJÍ INFORMACE PŘÍMO V RÁMCI PODPORY ORGANIZACE SPOLEČNOSTI MICROSOFT. INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO DOKUMENTU JE VYTVOŘENA V ODPOVĚĎ NA VZNIKAJÍCÍCH NEBO JEDINEČNÉ TÉMATA NEBO JE URČENA K DOPLNĚNÍ DALŠÍCH INFORMACÍ ZNALOSTNÍ BÁZE KNOWLEDGE BASE.

ÚVOD


Tento článek popisuje, jak převést soubor hodnot oddělených čárkami (CSV) do listu aplikace Excel v aplikaci Microsoft Dynamics AX 4.0 používat program jazyka X ++.

Další informace


Chcete-li převést soubor CSV do sešitu aplikace Excel v aplikaci Microsoft Dynamics AX 4.0, můžete použít program jazyka X ++. Následující kód jazyka X ++ je příklad, který se používá pro soubor CSV do sešitu aplikace Excel.

static void Job1(Args _args){
#Excel
SysExcelApplication excel;
SysExcelWorkBooks books;
Filename excelFileName;
Filename csvFileName;
;
csvFileName = 'C:\\<File_Name>.csv';
excelFileName = ' C:\\<File_Name>.xls';
excel = SysExcelApplication ::construct( );
excel.displayAlerts (false);
books = excel.workbooks( );
books.open(csvFileName,0,false,2,"","",false,#xlWindows,",",false,false,1,false,false,1,false);

books.item(1).saveAs(excelFileName);
excel.quit() ;
}

Poznámka: V kódu zástupný symbol < název_souboru > představuje název skutečného souboru.

ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

SPOLEČNOST MICROSOFT NEBO JEJÍ DODAVATELÉ PROVÁDĚT ŽÁDNÁ UJIŠTĚNÍ ANI ZÁRUKY O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOST NEBO PŘESNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY PUBLIKOVÁNY NA TOMTO WEBU (DÁLE JEN "MATERIÁLY") PRO JAKÝKOLI ÚČEL.

MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY A MOHOU BÝT UPRAVENY KDYKOLI BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST MICROSOFT NEBO JEJÍ DODAVATELÉ SE ZŘÍKAJÍ A VYLOUČIT PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY, ZDA VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENA NA VYJÁDŘENÍ, ZÁRUK A PODMÍNEK HLAVY, NEPORUŠENÍ, USPOKOJIVÉ PODMÍNKY NEBO KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, S OHLEDEM NA MATERIÁLY.