Připojení zařízení Bluetooth, které nemá nebo vyžaduje vysílač

ÚVOD

Zařízení Microsoft uvedená v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt nezahrnují vlastní vysílač. Příslušná myš nebo klávesnice totiž používá vysílač zabudovaný do stolního nebo přenosného počítače, ke kterému je připojena. Způsoby připojení myši nebo klávesnice pomocí rozhraní Bluetooth se liší. Připojení závisí na technologii Bluetooth implementované v počítači. Pokud kroky uvedené v tomto článku nevyřeší vaše potíže, možná bude třeba se obrátit na výrobce počítače s dotazem, jak v počítači zapnout službu Bluetooth a jak přidat do počítače zařízení.

Poznámka: Vysílač je druh konektoru USB, tedy malé zásuvné zařízení s logem USB. Chcete-li zobrazit příklad konektoru USB, klikněte na následující odkaz:

Další informace

Konfigurace zařízení Bluetooth v počítači se systémem Windows

Kontrola spuštění služby Bluetooth

 1. Otevřete modul snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console) pro služby. Použijte tento postup.

  Systém Windows Vista nebo Windows 7
  1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start , do pole Zahájit hledání zkopírujte nebo napište následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
   services.msc
  2. V seznamu Programy klikněte na položku Služby.

   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
  Windows XP
  1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zkopírujte nebo zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
   services.msc
 2. Dvakrát klikněte na službu Podpora technologie Bluetooth.
 3. Pokud je služba pro podporu technologie Bluetooth zastavena, vyberte příkaz Spustit.
 4. V seznamu Typ spouštění klikněte na položku Automaticky.
 5. Klikněte na kartu Přihlášení.
 6. Klikněte na položku Místní systémový účet.
 7. Klikněte na tlačítko OK.
 8. Zobrazí-li se výzva k restartování počítače, klikněte na tlačítko Ano.

Připojení zařízení Bluetooth k počítači

 1. Stiskněte a podržte tlačítko Connect na spodní straně myši. Pokud je vaše zařízení vybaveno indikátorem baterie, bude tento indikátor střídavě blikat červeně a zeleně. To znamená, že počítač může zařízení rozpoznat.
 2. V počítači spusťte software služby Bluetooth. Software služby Bluetooth se většinou nachází v okně Ovládací panely. Další informace o spuštění softwaru služby Bluetooth najdete v části Spuštění softwaru služby Bluetooth.
 3. Klikněte na kartu Zařízení a pak na tlačítko Přidat.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.


  Myš Microsoft Bluetooth nevyžaduje zadání klíče pro připojení k počítači. Pokud se zobrazí výzva k zadání klíče, vyberte možnost Bez klíče. Pokud se možnost Bez klíče nezobrazí, zkuste pomocí klávesnice do pole klíče zadat hodnotu 0000.
Nelze-li zařízení k počítači připojit, je třeba provést řešení potíží s připojením Bluetooth. Další informace o řešení potíží s připojením Bluetooth naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

883258 Poradce při potížích s rozpoznáním a připojením zařízení Bluetooth v systému Windows XP Service Pack 2

894035 Povolení zařízení Bluetooth v ovládacím panelu pro myš nebo klávesnici

Spuštění softwaru služby Bluetooth

Existuje několik verzí softwaru služby Bluetooth, který vám pomůže připojit zařízení k bezdrátovému vysílači Bluetooth. Přenosné počítače Toshiba například mohou používat software Toshiba Bluetooth. Systémy Windows 7, Windows Vista a Windows XP SP2 obsahují software Microsoft Bluetooth.
 • Chcete-li v počítači se systémem Windows Vista, Windows 7 nebo Windows XP SP2 spustit software Microsoft Bluetooth, klikněte na položku Zařízení Bluetooth v okně Ovládací panely.
 • Chcete-li v přenosném počítači Toshiba otevřít software Toshiba Bluetooth, klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Všechny programy, na položku Toshiba, na možnost Bluetooth a pak klikněte na volbu Nastavení rozhraní Bluetooth.


  Další informace o softwaru Toshiba Bluetooth naleznete na následujícím webu společnosti Toshiba:
 • V případě jiných výrobců přenosných počítačů si prostudujte dokumentaci dodávanou s počítačem. Případně můžete u následujících výrobců počítačů požádat o další informace o jejich softwaru Bluetooth:

  Informace o postupu při kontaktování jiných výrobců přenosných počítačů naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Konfigurace zařízení Bluetooth v počítači Apple (Macintosh)

Zařízení uvedená v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt jsou navržena tak, aby používala funkce rozhraní Bluetooth poskytované operačním systémem. Tato zařízení nevyžadují software Intellitype nebo Intellipoint.

Poznámka: Tyto kroky se mohou v různých verzích operačního systému Macintosh lišit.

Chcete-li přidat myš nebo klávesnici Bluetooth, postupujte takto:
 1. Zkontrolujte, zda máte k dispozici novou sadu baterií. Pokud ne, vypněte zařízení Bluetooth. Zelené světlo na zařízení by mělo zhasnout.
  Poznámka: Zařízení myši i klávesnice jsou na spodní straně vybaveny vypínačem. Prostudujte si následující obrázky.
  Svítící kontrolka (udává, že je zařízení zapnuto)
  Svítící kontrolka

  Výměna baterií
  Výměna baterií

  Zapnutí nebo vypnutí zařízení
  Vypnutí
 2. V nabídce Apple klikněte na příkaz Preferences (Předvolby).
 3. Klikněte na možnost Bluetooth.
 4. Zaškrtněte políčka On (Zapnuto) a Discoverable (Zjistitelné).

 5. Klikněte na možnost Set Up New Device (Nainstalovat nové zařízení) nebo klikněte na symbol plus (+) v levém dolním rohu okna.

  Instalace zařízení Bluetooth
 6. V okně průvodce instalací zařízení Bluetooth klikněte na možnost Continue (Pokračovat).
 7. Zapněte zařízení pomocí vypínače na spodní straně.
 8. Vyberte možnost Mouse (Myš), nebo Keyboard (Klávesnice) a klikněte na volbu Continue (Pokračovat).
 9. Pokud se na spodní straně zařízení nachází tlačítko synchronizace, stiskněte je. Pokud je toto tlačítko přítomno, mělo by být umístěno vedle symbolu Bluetooth. Pokud vaše zařízení není vybaveno tlačítkem synchronizace, přejděte k dalšímu kroku.

  Synchronizace zařízení
  Tlačítko synchronizace
 10. Počítač zjistí přítomnost zařízení. Vyberte název myši nebo klávesnice a klikněte na možnost Continue (Pokračovat).
 11. Po dokončení instalace klikněte na možnost Quit (Konec). Zařízení by nyní mělo fungovat.
Pokud provádíte konfiguraci myši Bluetooth, může být užitečné si stáhnout a nainstalovat rozšířený ovladač pro myši USB a Bluetooth. Chcete-li získat příslušný ovladač, navštivte následující webovou stránku společnosti Apple:Podrobné pokyny o instalaci zařízení v systému Macintosh najdete na následujícím webu společnosti Apple: Chcete-li si přečíst článek podpory o připojení Bluetooth od společnosti Apple, přejděte na následující web:Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.


Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft implicitně ani jiným způsobem neručí za výkon a spolehlivost těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 952818 - Poslední kontrola: 28. 5. 2010 - Revize: 1

Váš názor