Popis aktualizací 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) a Microsoft Office Language Pack 2007 SP2

ÚVOD

Aktualizace 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) poskytuje zákazníkům nejnovější aktualizace pro systém Office 2007. Tato aktualizace Service Pack obsahuje dvě hlavní kategorie oprav:
 • Dříve nevydané opravy, které byly určeny speciálně pro tuto aktualizaci Service Pack.
  • Kromě obecných oprav produktu mezi tyto opravy patří vylepšení stability, výkonu a zabezpečení.
 • Všechny veřejné aktualizace, aktualizace zabezpečení, kumulativní aktualizace a opravy hotfix, které byly vydány do února 2009.
Aktualizace Service Pack pro systém Office jsou kumulativní, proto před instalací aktualizace Service Pack 2 není třeba instalovat aktualizaci Service Pack 1. Aktualizace Service Pack 2 obsahuje všechny opravy, které byly zahrnuty v aktualizaci Service Pack 1.

Další informace

Jak získat a nainstalovat aktualizace Service Pack

Tato aktualizace Service Pack je k dispozici na webu služby Stažení softwaru. Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci Service Pack, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Úplný seznam všech vydaných balíčků aktualizace SP2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
968170 Seznam všech balíčků aktualizací 2007 Office System Service Pack 2 a Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2

Přehled vylepšení v aktualizaci Service Pack 2 (SP2)

Popis některých významných oblastí vylepšení, které jsou zahrnuty v aktualizaci SP2.

Microsoft Office Access

 • Umožňuje exportovat sestavy do aplikace Microsoft Office Excel.
 • V průvodci adresními štítky podporuje pole typu Memo.
 • Odstraňuje problémy, k nimž dochází v průvodcích importem dat, při tisku a zobrazování náhledu sestav, v makrech, v integraci aplikace Excel a v datových filtrech.
 • Obsahuje aktualizace rozšíření Access Developer Extensions.

Microsoft Office Excel

 • Vylepšuje mechanismus tvorby grafů v aplikaci Excel 2007. To zahrnuje i lepší paritu se systémem Office 2003, vyšší odolnost a cílená vylepšení výkonu.
 • Přidává do aplikací Word a PowerPoint objektový model grafu.
 • Zlepšuje obrazce, které jsou k dispozici v aplikaci Excel. To zahrnuje i lepší paritu se systémem Office 2003 a cílená vylepšení výkonu.
 • Vylepšuje způsob tisku grafického obsahu z aplikace Excel, zejména při tisku na tiskárnách PCL.
 • Přidává do nástroje Nástroje pro měnu euro aplikace Excel doplněk pro maltskou liru a kyperskou libru.

Microsoft Office Groove

 • Zlepšuje nástroje pro formuláře v aplikaci Groove 2007. Zejména mezinárodním uživatelům v některých místech přijde vhod správná interpretace mezer ve skupinách číslic tvořících hodnoty měn.
 • Omezuje počet pracovních prostorů pro sdílení souborů na 64, aby mohly být všechny pracovní prostory synchronizovány. Toto omezení se vztahuje pouze na přidávání nových pracovních prostorů pro sdílení souborů. Pokud je již k dispozici více než 64 pracovních prostorů pro sdílení souborů, lze je i nadále používat.
 • Optimalizuje spolehlivost synchronizace.

Microsoft Office InfoPath

 • Obsahuje opravy celkového zabezpečení a stability aplikace InfoPath 2007.
 • Poskytuje lepší kompatibilitu mezi formuláři aplikace InfoPath a dalšími produkty společnosti Microsoft, jako jsou například aplikace Groove a Outlook.

Microsoft Office OneNote

 • Zlepšuje synchronizační funkce služby SharePoint. To pomáhá snížit zatížení serverů SharePoint a počet chyb synchronizace.
 • Byla-li ikona aplikace OneNote v oznamovací oblasti dříve zakázána, bude nyní v oznamovací oblasti zobrazena. Tuto ikonu lze nyní navíc zakázat pouze v dialogovém okně Možnosti v aplikaci OneNote.
 • Přidává podporu pro optické rozpoznávání znaků (OCR) v japonštině.

Microsoft Office Outlook

 • Obsahuje vylepšení výkonu, která se týkají rychlosti reakcí systému v následujících oblastech:
  • Spuštění
   Odebere z počátečního spouštění zdlouhavé operace.
  • Ukončení
   Zajišťuje předvídatelné ukončení aplikace Outlook i v případě, že existují dosud nezpracované aktivity.
  • Zobrazení a přepínání složek
   Zlepšuje vykreslování zobrazení a přepínání složek.
 • Vylepšení kalendáře
  Zlepšuje podkladové struktury dat a obecnou spolehlivost aktualizace kalendáře.
 • Kontroly datových souborů
  Výrazně snižuje počet scénářů, v nichž se při spuštění aplikace Outlook zobrazí následující chybová zpráva:
  Datový soubor název souboru nebyl správně uzavřen. Probíhá ověřování souboru.
 • Spolehlivost hledání
  Při použití aktualizace SP2 společně se součástí Windows Desktop Search 4 se zvyšuje spolehlivost hledání.
 • Vylepšení technologie RSS (Really Simple Syndication)
  Snižuje se počet duplicitních položek.
 • Vylepšení objektového modelu
  Nyní obsahuje mnoho oprav, k nimž dali podnět zákazníci.
Další informace o těchto vylepšeních a podrobnosti o jiných opravách pro aplikaci Outlook získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
968774 Vylepšení pro aplikaci Outlook 2007 v aktualizaci 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2

Microsoft Office PowerPoint

 • Zvyšuje kontrolu při úpravách obrazců v přiblíženém zobrazení.
 • Umožňuje rychlejší opakované ukládání souborů.
 • Zlepšuje kvalitu obrazu po uložení souborů ve formátech GIF, JPEG a PNG.
 • Poskytuje lepší vyjádření textu při uložení ve starších formátech aplikace PowerPoint.
 • Opravuje některé problémy týkající se specifických tiskáren.
 • Poskytuje lepší kompatibilitu s náhledem v programu Průzkumník v systému Windows Vista.
 • Obsahuje úplnější integraci objektového modelu grafu aplikace Microsoft Office Excel.

Microsoft Office Publisher

 • Zlepšuje oboustranný tisk pohlednic a malých brožur.
 • Odstraňuje potíže s náhledem před tiskem v rozložení HTML seskupených objektů v aplikaci Internet Explorer 8, u zarážek tabulátoru, v e-mailech, v knihovně obsahu a v nástroji Kontrola návrhu.

Microsoft Office Word

 • Zlepšuje věrnost výstupu ve formátu PDF a XPS.
 • Zlepšuje výkon aplikace Outlook.
 • Poskytuje úplnější integraci objektového modelu grafu aplikace Office Excel.

Změny, které mají vliv na více produktů

Formáty souborů
 • Podpora formátu OpenDocument (ODF)
  Aktualizace SP2 umožňuje v aplikacích Word, Excel a PowerPoint otevírání, úpravy a ukládání dokumentů ve formátu ODF verze 1.1. Uživatelé těchto programů systému Office mohou nyní otevírat, upravovat a ukládat soubory ve formátech ODT (OpenDocument Text), ODS (OpenDocument Spreadsheet) a ODP (OpenDocument Presentations).
 • Rozšiřitelné formáty souborů
  Rozšiřitelné formáty souborů: Aplikace Word, Excel a PowerPoint nyní obsahují rozhraní převaděče, které umožňuje zavedení jiných vlastních formátů souborů do těchto aplikací systému Office. Vývojáři mohou vytvářet převaděče pro soubory s určitou příponou. Po instalaci takového převaděče do počítače uživatele se vlastní formát souborů chová jako integrovaný formát souboru. Uživatelé mohou soubory tohoto formátu například otevírat a ukládat pomocí uživatelské rozhraní Otevřít nebo Uložit. Daný vlastní formát mohou dokonce nastavit jako výchozí formát souboru. Další informace naleznete na následujícím webu MSDN:
 • Integrovaná podpora funkce uložení ve formátu PDF/XPS
  Aktualizace SP2 pro aplikace Word, Excel a PowerPoint zahrnuje podporu formátů PDF/XPS. Uživatelé již nebudou nuceni stahovat daný doplněk samostatně.
Grafika systému Office
 • Zlepšuje výkon aplikací při práci s velkým množstvím grafických objektů, zejména v případě aplikace Excel 2007.
 • Opravuje některé problémy týkající se objektového modelu. Tyto opravy umožňují dosáhnout lepší parity se systémem Office 2003 při práci objektového modelu s grafickými objekty.
 • Zvyšuje přesnost tisku grafických objektů v mnoha scénářích.
 • V zájmu optimalizace spolupráce se spolu se souborem ukládá reprezentace každého obrázku SmartArt ve formátu XML. Tato nová funkce používá k popisu vizuálních vlastností obrázků SmartArt standardní jazyk DrawingML.
 • Vylepšuje funkci Upravit body. To umožňuje přesnější úpravy obrazců a zvýšení míry vzájemné spolupráce se systémem Office 2003.
Zabezpečení systému Office
 • Opravuje některé scénáře, ve kterých byly dokumenty v důvěryhodných umístěních označeny za nedůvěryhodné.
 • Zlepšuje některé kryptografické nebo šifrovací scénáře.
 • Poskytuje způsob, jak ignorovat vypršení časového razítka.
 • Poskytuje lepší upozornění zabezpečení v případě zrušení certifikátu.
 • Poskytuje aktualizovaný algoritmus synchronizovaný s požadavky normy ISO pro dokumenty.
 • Poskytuje nástroj pro ověřování hesel vyhovující specifikaci ISO-OOXML pro aplikace Excel, PowerPoint a Word.
 • Umožňuje efektivnější blokování šifrovaných maker v rozhraní AVAPI.
Odebrání aktualizace Service Pack
 • Aktualizace 2007 Microsoft Office SP2 je první aktualizací Service Pack, která umožňuje odebrání aktualizací klienta jak prostřednictvím příkazového řádku, tak pomocí nástroje Microsoft Service Pack Uninstall Tool pro systém Microsoft Office 2007. Nástroj Service Pack Uninstall Tool je k dispozici jako samostatný soubor ke stažení.


  Další informace o tomto nástroji naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  954914 Nástroj Microsoft Service Pack Uninstall Tool pro systém Microsoft Office 2007

Editor IME (Input Method Editor)
 • Zlepšuje editor IME (Input Method Editor) pro japonštinu. Mezi vylepšení patří i přesnější převod a lepší funkce automatického učení.

Stažení seznamu problémů, které aktualizace Service Pack odstraňuje

K dispozici je sešit se seznamem problémů, které tato aktualizace Service Pack odstraňuje.

Stáhnout Stáhnout balíček 2007 Office Service Pack 2 Changes.xlsx

Poznámka: Sešit je v anglickém jazyce. Nebude přeložen do žádných jiných jazyků.

Známé problémy a změny chování

Po instalaci této aktualizace Service Pack se můžete setkat s následujícími problémy:
 • Volání objektového modelu textu grafu nefunguje v podřetězci, který je parametry přiřazen k objektu Znaky.

  BUG #: 838823 (Office12)
 • Příkaz ChartWizard aplikace Excel zobrazuje po změně hodnoty XValue nesprávné hodnoty XValue pro některé řady. Vlastnost ChartType však funguje správně.

  BUG #: 839427 (Office12)
 • Po instalaci aktualizace SP2 může zmizet možnost Odeslat do aplikace OneNote 2007. Tento problém lze vyřešit spuštěním operace opravy systému Office.

  BUG #: 836525 (Office12)
 • Předpokládejme, že organizátor schůze odešle v aplikaci Outlook některému účastníkovi žádost o účast na schůzi pomocí účtu POP. Účastník poté odpoví na žádost o účast na schůzi a zadá do odpovědi zprávu. V takovém případě organizátor obdrží odpověď, ale může dojít ke ztrátě obsahu zprávy.

  BUG #: 810307 (Office12)
 • Předpokládejme, že v aplikaci PowerPoint je vybrána část textu obsahující více jazyků. V takovém případě je jako jazyk celého výběru textu uvedena angličtina (USA), místo prázdného pole. Tento údaj se zobrazuje ve stavovém řádku (ve spodní části okna aplikace PowerPoint) i v dialogovém okně Jazyk.

  BUG #: 843803 (Office12)
 • 968767 Jsou-li v aplikaci Excel 2007 vypnuty obě osy a je zvoleno automatické nastavení os, může být nastavení os grafu chybné

 • 948683 Jazyk VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) neumožňuje úpravu grafu vloženého do aplikace PowerPoint 2007

 • 968769 Po vytvoření nebo spojení velkého množství pracovních prostorů pro sdílení souborů dojde k selhání aplikace Groove 2007 s aktualizací Service Pack 1 a starších verzí aplikace Groove 2007

 • 968285 V klientovi, v němž jsou nainstalovány určité soubory nápovědy k programům systému Office 2007, se může po instalaci aktualizace SP2 pro systém Office 2007 v okně Přidat nebo odebrat programy chybně zobrazit další položka aktualizace SP2

 • 968773 Je-li aplikace Outlook 2007 spuštěna v režimu mezipaměti, uživatelé nevidí některé nové e-mailové zprávy

 • 968918 Po instalaci aktualizace 2007 Office Suite Service Pack 2 dojde k odebrání tlačítka Změnit časové pásmo kalendáře z dialogového okna Časové pásmo v aplikaci Outlook 2007

 • 968776 Po přesunu jednoho z výchozích vodítek pro kreslení na snímku dokumentu aplikace PowerPoint 2007 dané vodítko pro kreslení zmizí

 • 968779 V počítači s nainstalovanou aktualizací 2007 Microsoft Office Suite SP2 se při ukládání dokumentu v šifrovaném binárním formátu v aplikaci Word 2007, Excel 2007 nebo PowerPoint 2007 zobrazí výzva k převodu dokumentu do formátu Office Open XML

 • 968781 Aktualizace 2007 Office Suite Service Pack 2 poskytuje nový nástroj pro ověřování hesel vyhovující specifikaci ISO-OOXML pro aplikace Excel 2007, PowerPoint 2007 a Word 2007

 • 968173 Známé problémy, které mohou nastat po instalaci aktualizací 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 a Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2

Technické informace

Další informace o této aktualizaci Service Pack včetně seznamu ovlivněných souborů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
970357 Technické podrobnosti o aktualizacích Service Pack pro systém Office 2007 pro klienty

Vlastnosti

ID článku: 953195 - Poslední kontrola: 9. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor