Chybová zpráva při pokusu o spuštění dotazu v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2: "zpráva 916, úroveň 14, stát 1, řádek 1"

Příznaky

V Microsoft SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2 můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Zpráva 916, úroveň 14, stát 1, řádek 1


Hlavní server "dm_db_script_level_Perms_LOGIN" není možné získat přístup k databázi "model" v aktuálním kontextu zabezpečení.
K tomuto problému dochází, pokud spustíte následující dotaz, chcete-li zobrazit záznamy v zobrazení sys.dm_db_script_level:
SELECT * FROM sys.dm_db_script_level

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud máte oprávnění View Server State. Toto oprávnění není možné zobrazit záznamy v zobrazení sys.dm_db_script_level.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte dotaz pomocí oprávnění správce systému.
Vlastnosti

ID článku: 955826 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor