Prosince 2008 kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Microsoft Windows

Důležité: Tato aktualizace nahrazuje a nahrazuje aktualizaci 951072, která byla vydána v srpnu 2008. Tato aktualizace také zahrnuje změny další časové pásmo, které byly podepsány v platnost po vytvoření aktualizace 951072.


Pokud jste již nasadili aktualizaci 951072, přečtěte si popis konkrétního časového pásma změny, které jsou popsány v tomto článku, chcete-li zjistit, zda je nutné tuto aktualizaci nasadit okamžitě. Pokud nejsou přímo ovlivněny systémy, můžete naplánovat nasazení při nejbližší příležitosti k dispozici.


Doporučujeme nasadit nejnovější kumulativní časových pásem systému Windows update aby byla zaručena konzistence databáze časových pásem ve všech systémech.

Důležité: Před instalací aktualizace popsané v tomto článku být vědomi možných problémů, které mohou ovlivnit aplikace Microsoft Outlook.


Další informace o těchto problémech naleznete klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
931667 jak řešit změny letního času v roce 2007 pomocí nástroje aktualizace dat časové pásmo pro aplikace Microsoft Office Outlook

Important
 • Pokud používáte Microsoft Exchange Server v prostředí informačních technologií (IT), musí přijmout další opatření k zajištění správného fungování Exchange Server.
  Další informace o aktualizaci letního času (DST) serveru Exchange klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  941018 jak řešit letní čas pomocí nástroje aktualizace kalendáře serveru Exchange

 • Kumulativní aktualizace časových pásem obsahují pouze data, která změnila pro určitou oblast nebo která byla přidána k zachování parity s jinou verzí operačního systému. Proto pokud byl odstraněn klíč časového pásma, některé původní hodnoty nebudou obnovena po instalaci aktualizace kumulativní zóny.

  Nedoporučujeme, že odstraníte všechny klíče registru, které souvisejí s časovými pásmy. V počítači, který obsahuje neúplné časové pásmo klíče nejprve obnovte klíče časových pásem ze známé platné zálohy. Potom nainstalujte aktualizaci.

ÚVOD

Aktualizace, že tento článek popisuje změny dat časového pásma pro letní čas (DST) změny v několika zemích, jak je uvedeno v tomto článku. Tato aktualizace zahrnuje také jiné týkající se letního času změny, změny týkající se časového pásma a změny související nastavení. Některé z těchto změn došlo od výrobků, které jsou uvedeny v části "Platí pro" byly původně vydány.

Tento článek popisuje aktualizace je kumulativní kumulativní aktualizaci, která zahrnuje všechny změny vydané již dříve v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB) 928388, 929120, 933360, 942763 a 951072.

Další informace o jak mohou změny v letním čase ovlivnit další produkty společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o způsobu změny letního času mohou ovlivnit další produkty společnosti Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
914387 postup konfigurace letního času pro operační systémy Microsoft Windows

Poznámka: Po instalaci této aktualizace můžete obdržet následující zprávu:
Aktualizaci nelze nainstalovat, protože již byla nainstalována aktualizace novější nebo stejných časových pásem v systému.
Tato zpráva znamená, že jste již použili správnou aktualizaci nebo že Windows Updates nebo Microsoft Update je automaticky nainstalována tato aktualizace. Pro aktualizaci softwaru operačního systému Windows není třeba provádět žádné další akce.

Poznámka: Obsah této aktualizace nejsou zahrnuty v systému Windows XP Service Pack 3 (SP3). Však můžete použít tento článek popisuje aktualizaci pro systém Windows XP Service Pack 3 (SP3).
Poznámka: Tato aktualizace není zahrnuta v aktualizaci Windows XP SP3. Pokud instalaci této aktualizace do systému Windows XP s aktualizací SP2 a potom inovovat na systém Windows XP SP3, není nutné znovu nainstalovat tuto aktualizaci. Pokud není tato aktualizace Windows XP SP2 a poté provedete upgrade na aktualizaci Windows SP3, musí tuto aktualizaci použít pro aktualizaci Windows XP SP3.

Další informace

Následující soubory jsou k dispozici pro stažení z webu Microsoft Download Center:

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003 (KB955839)

Download Nyní balíček ke stažení aktualizace pro systém Windows Server 2003 pro systémy s procesorem Itanium (KB955839)

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003 x64 Edition (KB955839)

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Server 2008 (KB955839)

Download Nyní balíček ke stažení aktualizace pro systém Windows Server 2008 pro systémy s procesorem Itanium (KB955839)

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Server 2008 x64 Edition (KB955839)

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Vista (KB955839)

Download Stáhněte aktualizace pro Windows Vista pro x64-based Systems (KB955839) balíček.

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows XP (KB955839)

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows XP x64 Edition (KB955839)

Datum vydání: Listopad 25, 2008

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Aktualizace od předchozí kumulativní aktualizace časových pásem systému Windows

Od předchozí aktualizace kumulativní časových pásem systému Windows byly provedeny následující změny. Tato aktualizace byla popsána v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 951072:
 • Argentina (běžný čas):

  Upravuje datumy začátku a konce letního času pro časové pásmo Buenos Aires pro změny po vytvoření předchozí kumulativní aktualizace časových pásem (srpen 2008).
 • Egypt (běžný čas):

  Upravuje DATUMY konce letního pro časové pásmo Káhira pro změny po vytvoření předchozí kumulativní aktualizace časových pásem (srpen 2008).
 • Írán (běžný čas):

  Zavádí datumy začátku a konce letního času pro časové pásmo Teherán změny po předchozí kumulativní aktualizace časových pásem (srpen 2008).
 • Izrael (běžný čas):

  Upraví DST počátečního a koncového data pro časové pásmo Jeruzalém pro změny po vytvoření předchozí kumulativní aktualizace časových pásem (prosinec 2007).

  Poznámka: Aktualizace pro časové pásmo Jeruzalém nejsou zahrnuty v balíčku Windows Vista pro tuto aktualizaci. Aktualizace časového pásma Jeruzalém nebyly k dispozici v systému Windows Vista od vydání systému Windows Vista.
 • Mauricius (běžný čas):

  Přidává nové časové pásmo pro časové pásmo Port Louis, které zavádějí datumy začátku a konce letního času pro změny po vytvoření předchozí kumulativní aktualizace časových pásem (srpen 2008).
 • Maroko (běžný čas):

  Upravuje DATUMY konce letního pro časové pásmo Maroko pro změny po vytvoření předchozí kumulativní aktualizace časových pásem (srpen 2008).
 • Tichomoří Jižní Am. (běžný čas):

  Upraví end datumy pro rok 2009 pro časové pásmo Santiago pro změny po vytvoření předchozí kumulativní aktualizace časových pásem (srpen 2008).

  Poznámka: Aktualizace pro Tichomoří standardní čas přidružení zabezpečení nejsou zahrnuty v balíčku Windows Vista pro tuto aktualizaci. Aktualizace časové pásmo Santiago byl k dispozici pro systém Windows Vista v předchozí aktualizace časových pásem (srpen 2008).
 • Pákistán (běžný čas):

  Upraví DST koncové datum Islámábád / Karáčí časové pásmo pro změny po předchozí kumulativní časové pásmo aktualizace byla vytvořena (srpen 2008).
 • Jižní Amerika:
  Východní j. Amerika (běžný čas)
  Střední Brazílie (běžný čas)

  Upravuje datumy začátku a koncová data pro Brasilii časové pásmo a časové pásmo Manaus pro změny po vytvoření předchozí kumulativní aktualizace časových pásem (srpen 2008).
Název podklíče registru
Zobrazovaný název
Název letního času
Standardní název
Začátek letního času
Konec letního času
Hodnota podklíče TZI
Argentina (běžný čas)(GMT-03:00) Buenos AiresArgentina (letní čas)Argentina (běžný čas)Třetí sobota v říjnu v 23:59:59Druhá sobota v březnu v 23:59:59TZI = hex: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17,
3b, 00 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Střední Brazílie (běžný čas)(GMT-04:00) ManausStřední Brazílie (letní)Střední Brazílie (běžný čas)Třetí sobota v říjnu v 23:59:59Druhá sobota v únoru v 23:59:59TZI = hex: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 06, 00, 02, 00, 17,
3b, 00 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Východní j. Amerika (běžný čas)(GMT-03:00) BrazílieVýchodní j. Amerika (letní čas)Východní j. Amerika (běžný čas)Třetí sobota v říjnu v 23:59:59Druhá sobota v únoru v 23:59:59TZI = hex: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 06, 00, 02, 00, 17,
3b, 00 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Egypt (běžný čas)(GMT-02:00) KáhiraEgypt (letní čas)Egypt (běžný čas)Čtvrtý čtvrtek v dubnu v 23:59:59Poslední čtvrtek v září v 23:59:59hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b,
00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 04, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Írán (běžný čas)(GMT +03: 30) TeheránÍrán (letní čas)Írán (běžný čas)Třetí sobota v březnu 23:59:59.999 PMTřetí pondělí v září 23:59:59.999 PMTZI = hex: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 01, 00, 03, 00, 17, 00, 3b,
3b, 00 00, e7, 03, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Izrael (běžný čas)(GMT + 02:00) JeruzalémIzrael (letní čas)Izrael (běžný čas)Poslední pátek v březnu v 02:00:00Poslední neděle v září v 02:00:00TZI = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00,
00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Mauricius (běžný čas)(GMT + 04:00) Port LouisMauricius (letní čas)Mauricius (běžný čas)Poslední neděle v říjnu v 02:00:00Poslední neděle v březnu v 02:00:00TZI = hex: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00,
00,00,00,00,00,00,00,00 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Maroko (běžný čas)(GMT) CasablancaMaroko (letní čas)Maroko (běžný čas)Žádný letní čas pro rok 2009Žádný letní čas pro rok 2009TZI = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Tichomoří Jižní Am. (běžný čas)(GMT-04:00) SantiagoTichomoří j. Amerika (letní čas)Tichomoří Jižní Am. (běžný čas)Druhá sobota v říjnu v 23:59:59Druhá sobota v březnu v 23:59:59TZI = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b,
3b, 00 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Pákistán (běžný čas)(GMT + 05:00) Islámábád, KaráčíPákistán (letní čas)Pákistán (běžný čas)Žádný letní čas pro rok 2009Žádný letní čas pro rok 2009TZI = hex: d4, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Informace o kumulativní aktualizaci

Systém Windows XP

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít Windows XP Service Pack 2 (SP2) nebo v počítači nainstalovaná aktualizace Windows XP Service Pack 3 (SP3).
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP

Informace o restartování počítače

Nemusíte po instalaci této aktualizace restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka: Tuto kumulativní souhrnnou aktualizaci můžete nainstalovat i poté, co jste nainstalovali jakýkoli z následující dříve vydané aktualizace. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:
951072 ze srpna 2008 kumulativní časové pásmo aktualizace pro systém Microsoft Windows operační systémy

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Systém Windows XP s aktualizací SP2, verze x86
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Tzchange.exe5.1.2600.346662,97622-Oct-200809:47x86

Pokud instalaci této aktualizace do systému Windows XP s aktualizací SP2 a potom inovovat na systém Windows XP SP3, verze programu Tzchange.exe po upgradu 5.1.2600.5512. Toto je verze Tzchange.exe z aktualizace Windows XP SP3. Toto chování je očekávané a nemá vliv na změny letního času, které tato aktualizace se týká. Není nutné znovu nainstalovat tuto aktualizaci.

Poznámka:
 • Pokud se po upgradu ze systému Windows XP SP2 na systém Windows XP SP3 nainstalovat tuto aktualizaci, je verze programu Tzchange.exe 5.1.2600.5699.
 • Pokud instalaci této aktualizace do systému Windows XP s aktualizací SP2 a potom inovovat na systém Windows XP SP3, verze programu Tzchange.exe po upgradu 5.1.2600.5512. Toto je verze Tzchange.exe z aktualizace Windows XP SP3. Toto chování je očekávané a nemá vliv na změny letního času, které tato aktualizace se týká. Není nutné znovu nainstalovat tuto aktualizaci.
Systém Windows XP s aktualizací SP3, verze x86
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Tzchange.exe5.1.2600.569962,97623-Oct-200810:06x86

Windows Server 2003

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) nebo Windows Server 2003 SP2 v počítači nainstalována.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
889100 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Server 2003

Informace o restartování počítače

Nemusíte po instalaci této aktualizace restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka: Tuto kumulativní souhrnnou aktualizaci můžete nainstalovat i poté, co jste nainstalovali jakýkoli z následující dříve vydané aktualizace. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:
951072 ze srpna 2008 kumulativní časové pásmo aktualizace pro systém Microsoft Windows operační systémy

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Windows Server 2003 s aktualizací SP1, verze x86
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Tzchange.exe5.2.3790.323364 00022-Oct-200809:47x86
Windows Server 2003 s aktualizací SP2, verze x86
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Tzchange.exe5.2.3790.439664 00022-Oct-200810:28x86
Windows Server 2003 s aktualizací SP1, verze x64 a vydání systému Windows XP x64
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Tzchange.exe5.2.3790.323387,04024-Oct-200807:58x64SP1Není k dispozici
Wtzchange.exe5.2.3790.323364 00024-Oct-200807:58x86SP1WOW
Windows Server 2003 s aktualizací SP2, verze x64 a systém Windows XP x64 Edition s aktualizací SP2
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Tzchange.exe5.2.3790.439687,04024-Oct-200808:12x64SP2Není k dispozici
Wtzchange.exe5.2.3790.439664 00024-Oct-200808:12x86SP2WOW
Windows Server 2003 s aktualizací SP1 pro počítače s procesory Itanium
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Tzchange.exe5.2.3790.3233139,77624-Oct-200807:58IA-64SP1Není k dispozici
Wtzchange.exe5.2.3790.323364 00024-Oct-200807:58x86SP1WOW
Windows Server 2003 s aktualizací SP2 pro procesory Itanium
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Tzchange.exe5.2.3790.4396139,77624-Oct-200808:04IA-64SP2Není k dispozici
Wtzchange.exe5.2.3790.439664 00024-Oct-200808:04x86SP2WOW

Systém Windows Vista

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít v počítači nainstalovaná aktualizace Windows Vista Service Pack 1 (SP1).
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
935791 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Vista

Informace o restartování počítače

Nemusíte po instalaci této aktualizace restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka: Tuto kumulativní souhrnnou aktualizaci můžete nainstalovat i poté, co jste nainstalovali jakýkoli z následující dříve vydané aktualizace. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:
951072 ze srpna 2008 kumulativní časové pásmo aktualizace pro systém Microsoft Windows operační systémy

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Poznámky k informacím o souborech pro systém Windows Vista a Windows Server 2008

Poznámka informace souboru systému Windows Vista a Windows Server 2008

Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou
uvedeny samostatně
. MUM a MANIFEST soubory a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze systému Windows Server 2008 a Windows Vista x86
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Tzres.dll6.0.6000.167672 04821-Oct-200823:31x86
Tzupd.exe6.0.6000.1676718,94422-Oct-200803:43x86
Tzres.dll6.0.6000.209412 04821-Oct-200823:30x86
Tzupd.exe6.0.6000.2094118,94422-Oct-200801:13x86
Tzres.dll6.0.6001.181602 04822-Oct-200801:22x86
Tzupd.exe6.0.6001.1800018,94419-Jan-200807:33x86
Tzres.dll6.0.6001.222922 04822-Oct-200801:04x86
Tzupd.exe6.0.6001.2229218,94422-Oct-200803:34x86
Pro všechny podporované verze systému Windows Server 2008 a Windows Vista x64
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Tzres.dll6.0.6000.167672 04821-Oct-200823:33x64
Tzupd.exe6.0.6000.1676720,99222-Oct-200803:52x64
Tzres.dll6.0.6000.209412 04821-Oct-200823:32x64
Tzupd.exe6.0.6000.2094120,99222-Oct-200801:27x64
Tzres.dll6.0.6001.181602 04822-Oct-200801:34x64
Tzupd.exe6.0.6001.1800020,99219-Jan-200808:00x64
Tzres.dll6.0.6001.222922 04822-Oct-200802:33x64
Tzupd.exe6.0.6001.2229220,99222-Oct-200805:19x64
Tzres.dll6.0.6000.167672 04821-Oct-200823:31x86
Tzupd.exe6.0.6000.1676718,94422-Oct-200803:43x86
Tzres.dll6.0.6000.209412 04821-Oct-200823:30x86
Tzupd.exe6.0.6000.2094118,94422-Oct-200801:13x86
Tzres.dll6.0.6001.181602 04822-Oct-200801:22x86
Tzupd.exe6.0.6001.1800018,94419-Jan-200807:33x86
Tzres.dll6.0.6001.222922 04822-Oct-200801:04x86
Tzupd.exe6.0.6001.2229218,94422-Oct-200803:34x86
Pro všechny podporované verze s procesorem Itanium systému Windows Server 2008
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Tzres.dll6.0.6001.181602 04822-Oct-200801:34IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.1800037,37619-Jan-200808:23IA-64
Tzres.dll6.0.6001.222922 04822-Oct-200802:18IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.2229237,37622-Oct-200805:03IA-64

Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008 a Windows Vista

Další soubory pro všechny podporované verze systému Windows Server 2008 a Windows Vista x86
Název souboruPackage_for_kb955839_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru18,357
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru18,940
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru16,512
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru17,107
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruPackage_for_kb955839_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,684
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,715
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru26,930
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru27,693
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruPackage_for_kb955839_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,405
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,424
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru26,645
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru27,396
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruPackage_for_kb955839_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,413
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,432
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru17,841
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru18,460
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruPackage_for_kb955839_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,412
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,431
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru18,185
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru18,780
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,406
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,425
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruUpdate-bf.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru46,575
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruX86_00ea06194c912ed86150a20fc39c69f7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16767_none_0aee991a043c13cd.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru719
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruX86_0ae29379740fe9e55216cdffce2dc1d0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16767_none_77707fcb892739f4.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru719
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruX86_0d522ab578c1a5ff7434a3824bcc1e33_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20941_none_af2a2ce9bbf5ca77.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru719
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruX86_0e5cfbee7baeee94914508b3a97ec73b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22292_none_cadf628643df6f1d.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru711
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruX86_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16767_none_13273c340c95d620.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru146,878
Datum (čas UTC)22-Oct-2008
Čas (UTC)04:05
Název souboruX86_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20941_none_13c0790125a8a325.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru146,878
Datum (čas UTC)22-Oct-2008
Čas (UTC)04:05
Název souboruX86_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18160_none_150678d409c2b5b0.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru157,963
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:53
Název souboruX86_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22292_none_1571a66f22f6dbfb.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru146,878
Datum (čas UTC)22-Oct-2008
Čas (UTC)04:14
Další soubory pro všechny podporované verze systému Windows Server 2008 a Windows Vista x64
Název souboruAmd64_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16767_none_6f45d7b7c4f34756.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru147,202
Datum (čas UTC)22-Oct-2008
Čas (UTC)04:15
Název souboruAmd64_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20941_none_6fdf1484de06145b.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru146,890
Datum (čas UTC)22-Oct-2008
Čas (UTC)05:42
Název souboruAmd64_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18160_none_71251457c22026e6.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru158,304
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)04:07
Název souboruAmd64_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22292_none_719041f2db544d31.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru147,202
Datum (čas UTC)22-Oct-2008
Čas (UTC)06:00
Název souboruPackage_for_kb955839_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru18,507
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru19,090
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru16,664
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru17,259
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,694
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,725
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru27,158
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru27,921
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,413
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,432
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru26,871
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru27,622
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,421
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1440
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru17,991
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru18,610
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,420
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,439
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru18,337
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru18,932
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruPackage_for_kb955839_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,414
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,433
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:39
Název souboruUpdate-bf.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru47,033
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruX86_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16767_none_13273c340c95d620.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru146,878
Datum (čas UTC)22-Oct-2008
Čas (UTC)04:05
Název souboruX86_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20941_none_13c0790125a8a325.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru146,878
Datum (čas UTC)22-Oct-2008
Čas (UTC)04:05
Název souboruX86_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18160_none_150678d409c2b5b0.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru157,963
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)04:07
Název souboruX86_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22292_none_1571a66f22f6dbfb.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru146,878
Datum (čas UTC)22-Oct-2008
Čas (UTC)04:14
Další soubory pro všechny podporované verze s procesorem Itanium systému Windows Server 2008
Název souboruIa64_0cf0c99b090893ecce3ec42fedfca074_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22292_none_e425100c16138e89.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru721
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruIa64_2e2587ae3e06ecf11609e7ae5e340814_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18160_none_3320024d6222067c.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,084
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruIa64_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18160_none_15081cca09c0beac.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru158,297
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruIa64_microsoft-windows-i..rnational-timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22292_none_15734a6522f4e4f7.manifest
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru147,195
Datum (čas UTC)22-Oct-2008
Čas (UTC)06:40
Název souboruPackage_for_kb955839_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru6,803
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru6,989
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruPackage_for_kb955839_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,408
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,428
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruPackage_for_kb955839_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru6,542
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru6,713
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruPackage_for_kb955839_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,416
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,436
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruPackage_for_kb955839_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru4,664
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru4,795
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruPackage_for_kb955839_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,415
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Název souboruPackage_for_kb955839_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru1,435
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:38
Název souboruUpdate-bf.mum
Verze souboruNení k dispozici
Velikost souboru6,789
Datum (čas UTC)23-Oct-2008
Čas (UTC)03:40
Vlastnosti

ID článku: 955839 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor