Můžete obdržet chybovou zprávu při pokusu o uložení události, podporu e-mailové zprávy nebo spuštění směrovače e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0

Příznaky

Může dojít jeden nebo více následujících příznaků v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Příznak 1


Při pokusu o uložení události pro účet, zobrazí se následující chybová zpráva:
Došlo k chybě serveru SQL
Porušení omezení JEDINEČNÝ klíč 'UQ_PrincipalObjectAccess'. Nelze vložit duplicitní klíč v objektu "dbo. PrincipalObjectAccess'.
Používáte Microsoft SQL Server trasování, můžete také zobrazit chybová zpráva podobná následující:
Výjimka: Chyba: 2627 závažnosti: 14, stav: 1

Uživatel chybová zpráva: Došlo k porušení omezení JEDINEČNÝ klíč 'UQ_PrincipalObjectAccess'. Nelze vložit duplicitní klíč v objektu "dbo. PrincipalObjectAccess'.
Uživatel chybová zpráva: Příkaz byl ukončen.
K tomuto problému dochází, pokud účet vlastníka sdílí účet s vámi.

Příznak 2

Při pokusu o podporu e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Outlook do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazí následující chybová zpráva:
E-mailu nelze převádět.

Příznak 3

Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 spustíte v počítači, obdržíte chybovou zprávu v protokolu událostí aplikace podobná následující:
Typ události: Chyba
Zdroj události: MSCRMEmail

Kategorie události: žádný
ID události: 0
Datum:
Datum
Čas:
Čas
Uživatel: N/A
Počítač:
Název počítače
Popis:
#9628 - při doručení e-mailové zprávy s předmět "Předmět" v poštovní schránce E-mailovou adresu pro dodání http://crm/CRM došlo k chybě. System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server nemohl zpracovat požadavek.
v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse (SoapClientMessage zprávu, odpověď WebResponse, responseStream proudu, Boolean asyncCall)

v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke (řetězec methodName, parametry objektu [])
v Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.CrmService.Execute (požadavek Request)
v Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingMailboxProvider.DeliverMessageInternal (e-mailová zpráva emailMessage)
v Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.ExchangePollingMailboxProvider.DeliverMessageInternal (e-mailová zpráva emailMessage)
v Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingMailboxProvider.DeliverMessage (e-mailová zpráva emailMessage)
v Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingMailboxProvider.Run () \r\n

0x80044150
Obecná chyba SQL.
Platforma
Další informace naleznete v tématu nápovědy a odborné pomoci na http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Poznámka: K těmto problémům dochází po instalaci opravy hotfix 951502. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

951502 nelze otevřít e-mailové zprávy odeslané z uživatele Microsoft Dynamics CRM 4.0

Řešení

Tento problém je vyřešen v nejnovější kumulativní kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
949256 Microsoft Dynamics CRM 4.0 aktualizace a opravy hotfix

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace

Další informace o terminologii používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

887283 aktualizace a opravy hotfix aplikace Microsoft Business Solutions CRM software balíček standardy používání názvů

Vlastnosti

ID článku: 956129 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor