Doporučené opravy hotfix pro clustery serveru se systémem Windows Server 2008

ÚVOD

Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace doporučujeme nainstalovat v každém uzlu clusteru převzetí služeb při selhání založené na systému Windows Server 2008. Při aktualizaci clusteru převzetí služeb při selhání založené na systému Windows Server 2008, můžete pomoci snížit případné prostoje. Také pomůže snížit počet problémů podpory, které nastat.

Poznámka: Doporučujeme vyhodnotit tyto opravy hotfix a aktualizace, chcete-li zjistit, zda by mohly vyřešit problémy ve vašem prostředí. Pokud zjistíte, že uzly clusteru ve vašem prostředí mohou být ovlivněny problémy aktualizace nebo oprava hotfix řeší nainstalovat opravy hotfix nebo aktualizace jednotlivých uzlů clusteru ve vašem prostředí.

Pomocí informací v části "Další informace" vám pomohou určit, zda konkrétní opravy hotfix nebo aktualizace vztahuje serverového clusteru. Před instalací konkrétní opravy hotfix nebo aktualizace doporučujeme zkontrolovat původní článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB), který popisuje, že oprava hotfix nebo aktualizace.

Další informace

Doporučujeme nainstalovat jeden nebo více následujících opravách hotfix systému Windows Server 2008, v závislosti na vašem prostředí:
952247 clusteru prostředek síťového názvu a prostředku s kopií souboru nesmí přijít

Increased funkce a řízení virtuálního počítače v konzole Správa serveru Windows Server 2008 převzetí služeb při selhání clusteru pro roli Hyper-V 951308

950179 při spuštění ověřením konfigurace průvodce v počítači se systémem Windows Server 2008 nebo v počítači se systémem Windows Vista, ověření nepředá

Dojde k chybě A Stop 969550 na HP ProLiant serveru, který má firmware z E200/E200i HP Smart Array SAS/SATA řadič, služby nainstalována na libovolné platformě Windows Server

970529 svazek GUID může neočekávaně změnit po svazku je v uzlu clusteru převzetí služeb při selhání systému Windows Server 2008

953652 A prostředek fyzického disku může neočekávaně selhat nebo přejít do režimu offline při funkce IsAlive je spuštěna v uzlu clusteru Windows Server 2008

Vlastnosti

ID článku: 957311 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor