Oprava: V počítači, který je v rozhraní.NET Framework 3.5 Service Pack 1 nainstalována, je vyvolána výjimka když aplikace zavolá metodu GetOptionalCustomModifiers nebo GetRequiredCustomModifiers u objektu ParameterInfo obecné rozhraní

Příznaky

Máte aplikaci, která volá metodu GetOptionalCustomModifiers nebo metodu GetRequiredCustomModifiers na objektu ParameterInfo obecný rozhraní. Při spuštění této aplikace v počítači, který má Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) nainstalována, je vyvolána výjimka a zobrazí chybová zpráva podobná následující:
V mscorlib.dll došlo k neošetřené výjimce typu "System.ExecutionEngineException"
V protokolu aplikací je dále zaznamenána událost ID 1023. Tato událost podobná následující: událost ID 1000 může být také zaznamenána v protokolu aplikace. Tato událost podobná následující:

Příčina

K tomuto problému dochází z důvodu problému v rozhraní.NET Framework 3.5 SP1.

Řešení

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Chcete-li stáhnout tuto opravu hotfix z Galerie kódu MSDN, navštivte následující Web společnosti Microsoft:


Poznámka: Galerie kódu MSDN zobrazí jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud není uveden jazyk, je protože zdroj stránky galerie kód není k dispozici pro daný jazyk.


Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Poznámka: Pokud musíte mít tuto opravu hotfix pro systém Windows Server 2008 nebo Windows Vista Service Pack 1, získání opravy hotfix 957542. Oprava hotfix 957542 řeší tento problém a je k dispozici pro tyto operační systémy. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

957542 oprava: V počítači, který je spuštěn v rozhraní.NET Framework 3.5 Service Pack 1, kompilátor JIT a Native Image Generator (Ngen.exe), které používají soubor Mscorjit.dll může způsobit nesprávný kód

Předpoklady

Musíte mít rozhraní.NET Framework 3.5 SP1 nainstalovali tuto opravu hotfix.

Požadavek na restartování

Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač, pokud jsou používány některý ze souborů, které jsou aktualizovány.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.
Systém Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003, x86 verze
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Mscordacwks.dll2.0.50727.3068992,26416-Sep-200813:13
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,546,56016-Sep-200813:13
Mscorwks.dll2.0.50727.30685,815,80816-Sep-200813:13
Systém Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003, x64 verze
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Mscordacwks.dll2.0.50727.3068992,26416-Sep-200813:13x86
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,546,56016-Sep-200813:13x86
Mscorwks.dll2.0.50727.30685,815,80816-Sep-200813:13x86
Mscordacwks.dll2.0.50727.30681,767,94416-Sep-200810:33x64
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,562,94416-Sep-200810:33x64
Mscorwks.dll2.0.50727.306810,079,74416-Sep-200810:33x64
Systém Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 IA-64 verze
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Mscordacwks.dll2.0.50727.3068992,26416-Sep-200813:13x86
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,546,56016-Sep-200813:13x86
Mscorwks.dll2.0.50727.30685,815,80816-Sep-200813:13x86
Mscordacwks.dll2.0.50727.30683,087,88016-Sep-200810:44IA-64
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,005,88816-Sep-200810:44IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.306820,153,85616-Sep-200810:44IA-64

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace

Kroky pro reprodukci problému

Chcete-li tento problém reprodukovat, vytvoření projektu Microsoft Visual C# a spusťte následující kód v počítači, který má nainstalované rozhraní.NET Framework 3.5 SP1.
using System;namespace GetCustomModifiersBug
{
public interface IGenericInterface<T1, T2>
{
void GenericIfcMethod<T3>(T3 t3);
}
class Program
{
static void Main()
{

Type ifc = typeof(IGenericInterface<int, int>);
// Either of the following lines on their own will cause the problem
ifc.GetMethod("GenericIfcMethod").GetParameters()[0].GetOptionalCustomModifiers();
ifc.GetMethod("GenericIfcMethod").GetParameters()[0].GetRequiredCustomModifiers();

}
}
}

Odkazy

Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 957541 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor