Jak uvolnit licence klientského přístupu pro systém Windows Server 2003 Terminal licenční Server

ÚVOD

Chcete uvolnit některé licence klientského přístupu (CAL), pokud jsou vyčerpány všechny licence CAL na Server licencí terminálového. Můžete také získat licence klientského přístupu pro klientské počítače, které jsou již přítomny v síti. Však nebude pravděpodobně možné počkat, až vyprší platnost licence CAL a jsou uvedeny zpět do databáze správy licencí terminálového.

Tento článek popisuje kroky, které můžete provést k uvolnění licence klientského přístupu.

Další informace

Poznámka: Než budete pokračovat, ověřte, zda jsou licenční podrobnosti s vámi. Může například vyžadovat číslo autorizace/smlouvy, licenční číslo a druh smlouvy, pro který jste zakoupili licence CAL Terminálové služby.

Pokud chcete uvolnit CAL Terminálové služby, postupujte takto na serveru, který je spuštěn terminálový Server správy licencí:
  1. Zastavte službu Správa licencí terminálového serveru.
  2. Přejmenujte složku LServer v následující složce:
    %SystemRoot%\System32
  3. Vytvořit novou složku s názvem LServer.
  4. Spusťte službu Správa licencí terminálového serveru.
  5. Otevřete modul snap-in Terminal Server Licensing konzola Microsoft Management Console (MMC).
  6. Ve stromu konzoly klepněte pravým tlačítkem myši Terminálové licenční server a potom klepněte na příkaz Nainstalovat licence nainstalovat licence CAL.
Použijte následující zdroje najít různé způsoby aktivace a instalace licencí CAL.

Další informace o tom, jak automaticky aktivovat licenční server terminálového serveru, naleznete na následujícím webu TechNet společnosti:Další informace o instalaci licencí klientského přístupu automaticky naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet společnosti:Další informace o instalaci licencí klientského přístupu pomocí webového prohlížeče naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet společnosti:Další informace o instalaci licencí klientského přístupu pomocí telefonu naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet společnosti:
Vlastnosti

ID článku: 957553 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor