Oprava: Nastavení růst souboru je nesprávné po obnovení databáze ze serveru SQL Server 2000 SQL Server 2005

Chyba č: 50003438 (SQL Hotfix)
Společnost Microsoft distribuuje opravy Microsoft SQL Server 2005 jako jeden soubor ke stažení. Protože jsou kumulativní opravy, každá nová verze tedy obsahuje všechny opravy hotfix a verzí oprav všech oprav zabezpečení, které byly součástí předchozích SQL Server 2005.

Příznaky

Jde o takovouto situaci:
 • Nainstalovat jeden z následujících sestavení Microsoft SQL Server 2005:
  • SQL Server 2005 sestavení 2191 nebo novějších verzích SQL Server 2005 Service Pack 1.
  • SQL Server 2005 Service Pack 2 nebo novější sestavení.
 • Obnovení databáze ze serveru Microsoft SQL Server 2000.
 • Databáze používá výchozí nastavení růst souboru na serveru SQL Server 2000. Procentuální velikost datového souboru, použijte pro nastavení růst souboru.
 • Při dotazu is_percent_growth sloupec z tabulky sys.database_files systému a systémové tabulce sys.master_files obnovené databáze, zjistíte, že vrácené hodnoty nejsou konzistentní v SQL Server 2005.
 • Poté změňte nastavení růst souboru měření MB místa na disku místo procentuální velikost datového souboru.
 • Restartování služby serveru SQL Server. Nebo můžete databázi převést do režimu offline a přepnout zpět do režimu online.
 • Při spuštění následující příkazy zkontrolovat nastavení růst souboru je možné, že nastavení růst souboru nesprávně zobrazuje procento růstu velmi velké. Například procentní růst souboru je % 12,800.
  select growth,is_percent_growth from sys.database_files where name = '<Database Name>'select growth,is_percent_growth from sys.master_files where name = '<Database Name>'

Poznámka: K tomuto problému dochází pouze pokud obnovení databáze ze serveru SQL Server 2000 na SQL Server 2005 a je databáze spuštěna na jednom ohrožený sestavení. Problém se nevyskytuje při odpojit a připojit soubory mezi SQL Server 2000 a SQL Server 2005.

Řešení

Informace o kumulativní aktualizaci

SQL Server 2005 Service Pack 2

Důležité: Pokud používáte SQL Server 2005 Service Pack 2 je třeba použít tuto opravu.

Oprava tohoto problému byla vydána nejprve v kumulativní aktualizace 10 pro SQL Server 2005 Service Pack 2. Další informace o tomto balíčku kumulativní aktualizace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
956854 kumulativní aktualizace balíčku 10 pro SQL Server 2005 Service Pack 2
Poznámka: Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze oprava obsahuje všechny opravy hotfix a verzí oprav všech oprav zabezpečení, které byly součástí předchozích SQL Server 2005. Společnost Microsoft doporučuje zvážit použití nejnovější vydání oprava, která obsahuje tuto opravu hotfix. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
937137 SQL Server 2005 vytvoří, které byly vydány po vydání serveru SQL Server 2005 Service Pack 2
Opravy hotfix pro Microsoft SQL Server 2005 jsou vytvořeny pro konkrétní aktualizace service Pack pro SQL Server. Opravy hotfix serveru SQL Server 2005 Service Pack 2 musí použít k instalaci aplikace SQL Server 2005 Service Pack 2. Ve výchozím žádné opravy hotfix, která je poskytována v aktualizace service pack serveru SQL Server je součástí další aktualizaci service pack pro SQL Server.

SQL Server 2005 Service Pack 3

Důležité: Pokud používáte SQL Server 2005 Service Pack 3 je třeba použít tuto opravu.


Oprava tohoto problému byla vydána rovněž dále v kumulativní aktualizaci 1 pro SQL Server 2005 Service Pack 3. Další informace o tomto balíčku kumulativní aktualizace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
959195 kumulativní aktualizace 1 pro SQL Server 2005 Service Pack 3
Poznámka: Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze oprava obsahuje všechny opravy hotfix a verzí oprav všech oprav zabezpečení, které byly součástí předchozích SQL Server 2005. Společnost Microsoft doporučuje zvážit použití nejnovější vydání oprava, která obsahuje tuto opravu hotfix. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
960598 SQL Server 2005 vytvoří, které byly vydány po vydání SQL Server 2005 Service Pack 3
Opravy hotfix pro Microsoft SQL Server 2005 jsou vytvořeny pro konkrétní aktualizace service Pack pro SQL Server. Opravy hotfix serveru SQL Server 2005 Service Pack 3 musí použít k instalaci aplikace SQL Server 2005 Service Pack 3. Ve výchozím žádné opravy hotfix, která je poskytována v aktualizace service pack serveru SQL Server je součástí další aktualizaci service pack pro SQL Server.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace

Tato oprava hotfix zabrání pouze budoucí výskyty tohoto problému. Například pokud obnovení databáze ze serveru SQL Server 2000 instance serveru SQL Server 2005, která obsahuje tuto opravu hotfix tento problém nedojde. Pokud již máte databázi, která tento problém týká, však musí postupujte takto Chcete-li tento problém vyřešit ručně:
 1. Tuto opravu hotfix.
 2. Nastavení souboru růstu ohrožených souborů procento nastavení a klepněte obnovit nastavení nastavení megabajt.
 3. Databázi převést do režimu offline a potom znovu do režimu online.
 4. Ověřte, zda jsou hodnoty sloupce is_percent_growth správný v systémové tabulce sys.database_files a v systémové tabulce sys.master_files.

Další informace o jaké soubory byly změněny a informace o všechny požadavky nutné pro instalaci balíčku kumulativní aktualizace obsahující opravy hotfix popsané v tomto článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
956854 kumulativní aktualizace balíčku 10 pro SQL Server 2005 Service Pack 2

Odkazy

Další informace o seznamu sestavení, které jsou k dispozici po SQL Server Service Pack 2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
937137 seznam sestavení, které jsou k dispozici po vydání serveru SQL Server 2005 Service Pack 2
Další informace o přírůstkové Model servis pro SQL Server získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
935897 dílčí Model obsluhy je k dispozici z týmu SQL Server doručit opravy hotfix pro nahlášené potíže
Další informace o možnostech získání aktualizace SQL Server 2005 Service Pack 2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
913089 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro SQL Server 2005
Další informace o nových funkcích a vylepšeních v aktualizaci SQL Server 2005 Service Pack 2 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o schéma názvů pro aktualizace serveru SQL Server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
822499 nové schéma přidělování názvů pro Microsoft SQL Server software balíčky aktualizací.
Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 958004 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor