Proces upgradu pracovního postupu trvá dlouhou dobu při upgradu aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

Příznaky

Při upgradu aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na Microsoft Dynamics CRM 4.0 trvá příliš dlouho na dokončení procesu upgradu.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud tabulka WFProcessInstance obsahuje mnoho instancí pracovního postupu.

Řešení

Instalační program aktualizace je k dispozici od společnosti Microsoft. Při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nebo při upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0, můžete vyhledat aktualizace instalačního programu. Pokud vyberete možnost vyhledat aktualizace instalačního programu, aplikace načte všechny nové instalace aktualizace a platí pro instalaci aktualizace instalačního programu, je spuštěn proces instalace.

Informace o instalaci

Chcete-li získat tuto opravu, použijte možnost aktualizace instalace souborů během instalace aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0. Další informace o použití možnost aktualizovat instalační soubory nebo ruční stažení aktualizace instalačního programu, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

948917 znalostní báze jak získat aktualizace instalačního programu pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

Předpoklady

Neexistují žádné požadavky.

Informace o odinstalaci

Instalační program aktualizace nelze odebrat.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, aktualizujte instalace aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 pomocí sám retušovacího funkcemi instalace. Před spuštěním inovace aplikace změňte následující klíče registru v registru serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Upozornění: Při nesprávné úpravě registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\WorkflowUpgradeThreadCount

  Nastavte hodnotu REG_DWORD na hodnotu 1.

  Poznámky
  • Tato položka registru můžete zadat libovolné desetinné číslo větší než nebo rovno 1.
  • Navrhované maximální počet podprocesů je vypočítáváno na počet procesorů v serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0 časy 2. Například pokud má server Microsoft Dynamics CRM dva procesory, pak maximální počet podprocesů třeba 4.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\WorkflowUpgradeTimeout

  Nastavte hodnotu REG_DWORD na 15.

  Poznámky
  • Hodnota pro tuto položku registru představuje časový interval v minutách, který podproces bude čekat před inovací pracovního postupu.
  • Pokud pracovní postup trvá déle než hodnota zadaná v této položce registru upgradu, pracovního postupu se nezdaří a bude zpracována další pracovního postupu.
  • Pokud časového intervalu, který nastavíte v tomto klíči registru je příliš krátký, mnoho pracovních postupů nemusí upgradovat.
  • Pokud hodnota v poli WorkflowUpgradeTimeout je příliš dlouhý, časové limity budou častěji. Počet vypršení časových limitů se mohou lišit v závislosti na prostředky, které jsou k dispozici na serveru Microsoft Dynamics CRM. Tyto prostředky mohou být RAM cykly nebo cykly procesoru.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace

Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace o aplikaci Microsoft Business Solutions CRM software aktualizace a opravy hotfix balíček terminologie klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

887283 aktualizace a opravy hotfix aplikace Microsoft Business Solutions CRM software balíček standardy používání názvů

Vlastnosti

ID článku: 958039 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor