Je k dispozici kumulativní aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Embedded CE 6,0 (listopad 2008)


ÚVOD


Tato aktualizace je souhrn oprav pro verzi aplikace Windows Internet Explorer, která je součástí systému Windows Embedded CE 6,0 Tato aktualizace opravuje následující problémy, které dříve nebyly v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base dokumentovány:

Opravuje problém, kdy se aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE může po zrušení dialogového okna stahování souboru chovat nepředvídatelně

Symptomů V některých případech se aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE může po zrušení dialogového okna stahování souboru chovat nepředvídatelně. Způsobit K tomuto problému dochází, protože po zrušení dialogového okna se neobjevují určité kroky čištění.

Opravuje problém, kdy aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE může být nestabilní, když je stránka aktualizována nebo navigována mimo

Symptomů V některých scénářích přebírá nástroj UrlMon stav čištění ze souboru MSHTML. To může vést k problémům se stabilitou v aplikaci Internet Explorer pro systém Windows CE. Způsobit K tomuto problému dochází z důvodu nesprávného zpracování výjimek v modulu UrlMon.

Opravuje problém, kdy při načítání určitých podkladových filtrů může být aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE nestabilní

Symptomů Pokud stránka obsahuje více rámců, může v aplikaci Internet Explorer pro systém Windows CE dojít k problémům se stabilitou v případě zvýšené zlaté lišty. Způsobit K tomuto problému dochází z důvodu neúmyslných volání objektů, které jsou již uvolněny.

Opravuje problém v aplikaci Internet Explorer pro systém Windows CE, ve kterém jsou povoleny zbytky z uvolněné stránky.

Symptomů V některých případech aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE nesprávně uvolní stránku. To může povolit adresním řádku zobrazit novou adresu, která má zbytky z předchozí stránky. Způsobit K tomuto problému dochází z důvodu nesynchronní události uvolnění, ke které může dojít během načítání stránky.

Opravuje problém, kdy aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE může být nestabilní v případě, že aktivní stránka skriptu provádí více nesprávných volání

Symptomů Na některých webových stránkách jsou z podkladových skriptů prováděny nesprávná volání s neplatnými parametry. To může vést k problémům se stabilitou v aplikaci Internet Explorer pro systém Windows CE. Způsobit K tomuto problému dochází z důvodu nedostatečného zpracování přidání nebo odebrání v modulu HTML.

Opravuje problém, kdy při aktualizaci stránky může být aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE nestabilní

Symptomů V některých případech může být při aktualizaci aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE nestabilní. Způsobit Tento problém je způsoben nesprávným zpracováním odkazů na atributy prvku.

Opravuje problém, kdy při zpracování určitých souborů JPEG může být aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE nestabilní

Symptomů Aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE může být nestabilní z důvodu nespolehlivých dat v souborech JPEG. Způsobit Tento problém se zobrazuje z důvodu nedostatečné velikosti přidělené pro ukládání některých vlastností JPEG.

Opravuje problém, kdy při načtení nové stránky může být aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE nestabilní

Symptomů V některých případech aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE nenačte správně stránku. Dojde-li k tomuto problému, zobrazí se pouze částečně načtené prvky. Způsobit K tomuto problému dochází z důvodu asynchronní události uvolnění, ke které dojde během načítání stránky.

Opravuje problém, kdy může v aplikaci Internet Explorer pro systém Windows CE dojít k potížím se stabilitou paměti.

Symptomů V některých scénářích může aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE zaznamenat potíže se stabilitou paměti v případě, že mezipaměť není správně spravována. Způsobit K tomuto problému dochází proto, že v některých scénářích může být strom prvku nesynchronní.

Opravuje problém, kdy aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE může být nestabilní, pokud jsou zpracovány neplatné styly.

Symptomů Aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE může nesprávně zpracovávat neplatné styly. To může způsobit mimo pořadí indexování. Způsobit Tento problém je způsoben nesprávným vytvářením indexů ve formuláři stylu.

Opravuje problém, kdy aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE může být nestabilní, když dojde k vnořené navigaci

Symptomů V některých případech může být aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE nestabilní, pokud dojde k vícenásobnému opětovnému procházení. Způsobit K tomuto problému dochází z důvodu nesprávného zpracování dříve vrácených odkazů.

Opravuje problém, kdy aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE může být nestabilní, když je načten soubor PDF a není nainstalováno správné čtecí zařízení

Symptomů V některých případech, kdy není nainstalován program pro čtení souborů PDF, může načtení velkého souboru PDF způsobit nestabilitu aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE. Způsobit K tomuto problému dochází, protože aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE se pokouší znovu použít rozhraní, které již bylo odpojeno.

Opravuje problém v aplikaci Internet Explorer pro systém Windows CE, který způsobuje odstranění požadavku HTTP

Symptomů V některých scénářích aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE nesprávně načte hlavičku protokolu HTTP. Pokud k tomu dojde, aplikace Internet Explorer nesprávně zobrazí obsah stránky. Způsobit K tomuto problému dochází z důvodu nesprávných porovnávacích rutin při zpracování hlaviček.

Opravuje problém, kdy aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE může být nestabilní při vytváření určitých domů.

Symptomů V některých scénářích se vytvoření objektu modelu DOM (Document Object Model) nezdaří. To může způsobit potíže se stabilitou aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE. Způsobit K tomuto problému dochází, pokud je k ukládání atributů modelu DOM přidělena nedostatečná velikost.

Opravuje problém v aplikaci Internet Explorer pro systém Windows CE, ve kterém jsou povoleny události myši z různých rámců

Symptomů V některých případech jsou pro klepnutí myší, která se zdají být mimo aktuální okraj rámečku, považována za platná. Způsobit K tomuto problému dochází z důvodu nesprávného ověření vlastnictví v událostech zachycení myši.

Opravuje problém, kdy během náhledu tisku může být aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE nestabilní

Symptomů V některých scénářích umožňuje aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE při náhledu tisku nesprávné ověření argumentů. Způsobit K tomuto problému dochází z důvodu ověření na více úrovněmi, ke kterému může dojít v režimu náhledu.

Opravuje problém, kdy při přístupu k neplatnému prvku může být aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE nestabilní

Symptomů Pokud jsou v některých scénářích přístup k neplatným objektům v nesprávném skriptu, může aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE použít neplatné odkazy. To může způsobit problémy se stabilitou paměti. Způsobit Tento problém se zobrazí z důvodu nesprávného vytvoření řetězce při vrácení součásti z neplatného umístění.

Opravuje problém, kdy může dojít k problémům se stabilitou během vytváření stromu objektů

Symptomů Za určitých okolností může výčet seznamů způsobit potíže se stabilitou z důvodu rychlých volání metod přidání nebo odebrání. Způsobit K tomuto problému dochází z důvodu nesprávného výpočtu indexu.

Opravuje problém v aplikaci Internet Explorer pro systém Windows CE, ve kterém je povolen přístup k rámci přes okraje

Příznak 1 V některých scénářích může být objekt XML DOM vytvořen nesprávně. Příčina 1 K tomuto problému dochází, pokud modul MSHTML vrátí neplatné objekty patřící do různých rámců.
Příznak 2 V některých případech je pro určité rámce povolen nesprávný přístup. Příčina 2 K tomuto problému dochází v případě, že dojde k neplatnému ověření v době, kdy prvek získá fokus.
Příznak 3 V některých scénářích umožňuje aplikace Internet Explorer pro systém Windows CE nesprávné ověření skriptování, aby se překonl limity stránek.

Další informace


Informace o aktualizacích softwaru

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou aktualizaci softwaru ve formě systému Windows Embedded CE 6,0 měsíčně Update (listopad 2008). Tuto možnost můžete potvrdit procházením části informace o souborech v tomto článku. Název souboru balíčku obsahuje verzi produktu, datum, číslo článku znalostní báze a typ procesoru. Formát názvu souboru balíčku je:
Verze produktu-YYMMDD-kbnnnnnn-typ procesoru
Například: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i. msi je ARMV4i aktualizace Windows CE 5,0 Platform Builder, která je dokumentována jako článek 917590, který je obsažen v aktualizaci květen 2006 měsíčně. Chcete-li tento problém vyřešit okamžitě, klepněte na následující číslo článku, kde naleznete informace o získání aktualizace softwaru Windows CE Platform Builder a základních aktualizacích operačního systému:
837392 jak vyhledat opravy jádra operačního systému pro produkty Microsoft Windows CE Platform Builder

Požadavky

Tato aktualizace je podporována pouze v případě, že jsou nainstalovány všechny dříve vydané aktualizace pro tento produkt.

Informace o restartování

Po instalaci této aktualizace softwaru je nutné provést čisté sestavení celé platformy. Chcete-li provést čisté sestavení platformy, klepněte v nabídce sestavení na příkaz vyčistit . Chcete-li sestavit platformu, klepněte na příkaz sestavit platformu v nabídce sestavení . Po instalaci této aktualizace softwaru není nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje dříve vydanou aktualizaci.

INFORMACE O SOUBORU


Informace o balíčku

Název souboruFile sizeDateTime
Wincepb60-081117-kb958070-armv4i.msi69 134 84818-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsii.msi65 910 78418-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsii_fp.msi65 898 49618-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsiv.msi66 282 49618-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsiv_fp.msi66 283 52018-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-sh4.msi64 973 31218-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-x86.msi58 912 76818-Nov-200812:07

Informace o nainstalovaných souborech

Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy těchto souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů v místním počítači jsou zobrazeny v místním čase a v aktuální zaujatosti letního času (DST). Data a časy se navíc mohou změnit při provádění určitých operací se soubory.
Název souboruFile sizeDateTimeCestu
Dochost.lib1 627 49003-Nov-200819:17Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Htmlapp.lib855 54803-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml.lib83 226 88403-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml_dbind.lib2 982 06003-Nov-200819:19Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml_sdbind.lib136 70403-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Passport.lib509 21803-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Ppstubs.lib206 45203-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Shdocvw.lib4 225 23603-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Tvlens.lib1 075 91803-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Tvlens_stubs.lib656 03603-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Urlmon.lib4 363 94403-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Wininet.lib9 219 18203-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Dochost.lib1 083 03803-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Htmlapp.lib817 33003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml.lib64 642 38203-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml_dbind.lib2 393 44803-Nov-200818:53Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml_sdbind.lib141 00403-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Passport.lib454 83603-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Ppstubs.lib210 62403-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Shdocvw.lib3 211 55003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Tvlens.lib930 62403-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Tvlens_stubs.lib609 69803-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Urlmon.lib2 869 90003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Wininet.lib6 630 31003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Dochost.lib1 535 70003-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Htmlapp.lib848 70403-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml.lib80 407 91603-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml_dbind.lib2 888 64203-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml_sdbind.lib136 99803-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Passport.lib484 49403-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Ppstubs.lib206 73203-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Shdocvw.lib4 090 47403-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Tvlens.lib1 056 96003-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Tvlens_stubs.lib651 25203-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Urlmon.lib4 124 78403-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Wininet.lib8 704 28603-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Dochost.lib1 045 58403-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Htmlapp.lib779 13003-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml.lib60 799 37403-Nov-200819:46Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml_dbind.lib2 300 01803-Nov-200819:46Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml_sdbind.lib126 24803-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Passport.lib443 69003-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Ppstubs.lib205 52403-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Shdocvw.lib3 125 86403-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Tvlens.lib883 68203-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Tvlens_stubs.lib593 01803-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Urlmon.lib2 771 65803-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Wininet.lib6 273 12203-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Dochost.lib1 535 81603-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Htmlapp.lib849 85803-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml.lib80 427 75403-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml_dbind.lib2 888 79403-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml_sdbind.lib137 17203-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Passport.lib485 09803-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Ppstubs.lib206 78003-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Shdocvw.lib4 091 17803-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Tvlens.lib1 058 12803-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Tvlens_stubs.lib652 41203-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Urlmon.lib4 125 45003-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Wininet.lib8 706 12603-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Dochost.lib1 045 71003-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Htmlapp.lib780 27603-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml.lib60 811 93603-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml_dbind.lib2 300 86003-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml_sdbind.lib126 41603-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Passport.lib444 03203-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Ppstubs.lib205 56403-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Shdocvw.lib3 126 59003-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Tvlens.lib884 86403-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Tvlens_stubs.lib594 19203-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Urlmon.lib2 772 40203-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Wininet.lib6 275 04003-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Dochost.lib1 556 28403-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Htmlapp.lib853 79603-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml.lib81 294 75803-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml_dbind.lib2 914 79203-Nov-200822:00Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml_sdbind.lib137 62603-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Passport.lib491 76003-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Ppstubs.lib207 03203-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Shdocvw.lib4 134 38803-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Tvlens.lib1 063 82003-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Tvlens_stubs.lib653 44403-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Urlmon.lib4 186 67203-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Wininet.lib8 828 13003-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Dochost.lib1 051 36203-Nov-200821:32Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Htmlapp.lib781 89403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml.lib61 068 17203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml_dbind.lib2 315 56403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml_sdbind.lib126 32403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Passport.lib449 52403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Ppstubs.lib205 62403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Shdocvw.lib3 143 63203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Tvlens.lib885 94203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Tvlens_stubs.lib594 10803-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Urlmon.lib2 795 69603-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Wininet.lib6 355 44203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Dochost.lib1 556 40003-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Htmlapp.lib854 95003-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml.lib81 299 78403-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml_dbind.lib2 914 58603-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml_sdbind.lib137 80003-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Passport.lib492 09003-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Ppstubs.lib207 08003-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Shdocvw.lib4 135 09803-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Tvlens.lib1 064 98803-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Tvlens_stubs.lib654 60403-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Urlmon.lib4 187 33803-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Wininet.lib8 829 93603-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Dochost.lib1 051 48603-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Htmlapp.lib783 04003-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml.lib61 072 45803-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml_dbind.lib2 315 34603-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml_sdbind.lib126 49203-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Passport.lib449 62203-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Ppstubs.lib205 66403-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Shdocvw.lib3 144 34603-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Tvlens.lib887 12403-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Tvlens_stubs.lib595 28203-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Urlmon.lib2 796 44003-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Wininet.lib6 357 37803-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Dochost.lib1 422 68203-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Htmlapp.lib803 87403-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml.lib72 970 22203-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml_dbind.lib2 663 77203-Nov-200823:48Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml_sdbind.lib132 02203-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Passport.lib450 19203-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Ppstubs.lib206 22203-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Shdocvw.lib3 806 55403-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Tvlens.lib1 000 09803-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Tvlens_stubs.lib634 73603-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Urlmon.lib3 700 61803-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Wininet.lib7 898 87603-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Dochost.lib969 21603-Nov-200823:20Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Htmlapp.lib748 38803-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml.lib56 164 96403-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml_dbind.lib2 175 99603-Nov-200823:22Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml_sdbind.lib121 89803-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Passport.lib419 49803-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Ppstubs.lib205 50003-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Shdocvw.lib2 931 24203-Nov-200823:20Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Tvlens.lib844 89403-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Tvlens_stubs.lib584 17603-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Urlmon.lib2 579 77203-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Wininet.lib5 879 67403-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Dochost.lib1 390 71003-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Htmlapp.lib767 28603-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml.lib65 106 06403-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml_dbind.lib2 531 38803-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml_sdbind.lib124 91603-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Passport.lib440 82603-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Ppstubs.lib205 73603-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Shdocvw.lib3 684 60403-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Tvlens.lib928 30803-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Tvlens_stubs.lib627 04003-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Urlmon.lib3 599 85803-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Wininet.lib7 571 61803-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Dochost.lib968 84603-Nov-200818:00Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Htmlapp.lib756 46803-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml.lib54 957 22003-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml_dbind.lib2 208 10803-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml_sdbind.lib127 81003-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Passport.lib423 64403-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Ppstubs.lib209 03003-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Shdocvw.lib2 931 56603-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Tvlens.lib839 35403-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Tvlens_stubs.lib598 94203-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Urlmon.lib2 580 74603-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Wininet.lib5 901 23603-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Stav


Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "platí pro".