Popis aktualizace Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3 Update

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS08-057. Tento bulletin zabezpečení obsahuje všechny podstatné informace o aktualizacích zabezpečení pro Microsoft Office 2008 for Mac. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu, navštivte následující Web společnosti Microsoft:

Podrobné informace o aktualizaci

Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3 Update obsahuje několik změn, které zlepšují zabezpečení, stabilitu, spolehlivost a výkon. Tato aktualizace dále obsahuje opravy chyb zabezpečení, které útočník může zneužít k přepsání obsahu paměti počítače pomocí škodlivého kódu.

Vylepšení zahrnutá v aktualizaci

Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3 Update obsahuje následující vylepšení.

Vylepšení pro všechny aplikace Microsoft Office 2008 for Mac aplikace

 • Lepší zabezpečení. Tato aktualizace opravuje chyby zabezpečení v systému Office 2008 pro Mac aplikace, které útočník může zneužít k přepsání obsahu paměti počítače pomocí škodlivého kódu. Další informace naleznete v bulletinu zabezpečení, která je uvedena dříve v tomto dokumentu.
 • Lepší stabilita. Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje Office 2008 for Mac aplikace neočekávaně ukončena při otevření nebo použití Office 2008 pro Mac aplikace.
 • Lepší výkon graf. Tato aktualizace zlepšuje následující problémy výkonu v grafech:
 • Spolehlivost zobrazení a rozložení grafů a obrázků. Tato aktualizace řeší následující problémy, grafy a obrázky:
 • Spolehlivost při otevření dokumentu, který obsahuje bitovou kopii PDF. Tato aktualizace opravuje problém v dokumentech sady Office, které obsahují obrazy PDF. K tomuto problému dochází v případě, že obrázky jsou ztraceny nebo přesunuty při otevření dokumentu v systému Windows verze sady Office. Chyba č: 162708 (hlavní MacBU Bugbase)BUG #: 162708 (hlavní MacBU Bugbase)
 • Zlepšení stability pro dokumenty, které obsahují obrazy PDF. Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že sady Office 2008 for Mac aplikace neočekávaně ukončena při uložení dokumentu, který obsahuje bitovou kopii PDF. Chyba č: 162133 (Bugbase MacBU hlavní)

Vylepšení aplikace Microsoft Word 2008 for Mac

 • Je lepší kompatibilita s vysvětlivky. Tato aktualizace opravuje problém, který nastane při spuštění aplikace Word s vysvětlivky X1 nainstalovány a nejsou k dispozici tlačítka nástroj na panelu nástrojů Standardní.
  Chyba č: 160836 (Bugbase MacBU hlavní)
 • Spolehlivost automatických. Tato aktualizace opravuje problém, který nastane, když změnit jazyk na němčinu a zadáte v aplikaci Word a zobrazí následující chybová zpráva:
  Tento příkaz není k dispozici v této verzi aplikace Microsoft Word.
  Chyba č: 160575 (Bugbase MacBU hlavní)
 • Spolehlivost Vylepšená zobrazení obrázků SmartArt, grafů a obrázků. Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že obrázky SmartArt, grafy a obrázky skryt, pokud provedete u pravého okraje širší.
  Chyba č: 156723 (Bugbase MacBU hlavní)
 • Spolehlivost pro kreslení tabulek. Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že normální text v tabulkách zobrazuje tučným písmem, po přidání nebo odstranění některých řádků.
  Chyba č: 147152 (Bugbase MacBU hlavní)
 • Spolehlivost při práci s dokumenty obsahujícími vloženou grafiku. Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje včleněné grafiky uložit s nesprávným zarovnáním ve formátu HTML.
  Chyba č: 150448 (Bugbase MacBU hlavní)

Vylepšení aplikace Microsoft PowerPoint 2008 for Mac

 • Aplikace PowerPoint již změní časové razítko uloženého souboru. Tato aktualizace opravuje problém, který nastane, když aplikace PowerPoint změní časové razítko uloženého souboru na dobu, po kterou bude soubor otevřen. Tato změna platí pro binární soubory PPT, nikoli pro soubory PPTX OpenXML. Chyba č: 159271 (hlavní MacBU Bugbase)
 • Zlepšení stability při otevření prezentací PowerPoint v systému Mac OS X 10.5 (Leopard). Tato aktualizace opravuje problém pro uživatele systému Mac OS X v10.5, který způsobuje neočekávané ukončení při otevření prezentace aplikace PowerPoint 2008.
  Chyba č: 160726 (Bugbase MacBU hlavní)
 • Zobrazit obrázky, které jsou vloženy do aplikace PowerPoint z jiných aplikací nyní správně. Tato aktualizace opravuje problém, který nastane při zkopírování nebo přetažení z webového prohlížeče nebo jiné aplikace jiných výrobců do aplikace PowerPoint a adresu URL obrázku se zobrazí místo vlastního obrázku.
  Chyba č: 160726 (Bugbase MacBU hlavní)

Vylepšení aplikace Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Spolehlivost výpočtů. Tato aktualizace řeší následující problémy s výpočty:
  • Tato aktualizace opravuje problém, který nastane, když vzorec SUMIFS vrátí chybu #VALUE odkazuje na velké rozsahy buněk.
  • Tato aktualizace opravuje problém, který nastane, když výpočet vzorce XIRR neodpovídá výsledkům výpočtu aplikace Excel pro systém Windows. Výsledky se liší mezi soubory XLSX nebo XLS.
 • Vyšší stabilita kontingenčních tabulek. Tato aktualizace řeší následující problémy:
  • Tato aktualizace opravuje problém, který nastane, když sešity aplikace Excel automaticky seřadí kontingenční tabulku a pak je aplikace Excel neočekávaně. Chyba č: 161394 (Bugbase MacBU hlavní)
  • Tato aktualizace opravuje problém, který nastane, když vyberete buňku mimo rozsah kontingenční tabulky dialogové okno Seřadit , a pak je aplikace Excel neočekávaně.
 • Vylepšená stabilita při ukládání dokumentů. Tato aktualizace řeší následující problémy při ukládání dokumentů:
  • Tato aktualizace opravuje problém, který zabraňuje aplikaci Excel otevírat uloženého souboru. Pokud byl odstraněn řádek, který obsahuje maticový vzorec soubor poškozen. Při otevření poškozeného souboru, zobrazí se následující chybová zpráva:
   Aplikace Excel nemůže otevřít tento soubor. Soubor pravděpodobně byly poškozeny nebo změnit jeho původní formát.
   Chyba č: 159382 (Bugbase MacBU hlavní)
  • Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že při uložení sešitu aplikace Excel zobrazí následující upozornění:
   Není dostatek paměti.
   Chyba č: 157244 (hlavní MacBU Bugbase)
  • Tato aktualizace opravuje problém, který brání otevření souboru XLSX uloženého z jiného souboru XLSX. Chyba č: 157323 (Bugbase MacBU hlavní)
 • Vyšší výkon při vytváření grafů. Tato aktualizace pomáhá zvýšit výkon při vytváření grafů z velké datové sady. Chyba č: 159443 (Bugbase MacBU hlavní)

Vylepšení aplikace Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Události kalendáře nejsou duplikovány v aplikaci Outlook Web Access nebo Outlook 2007. Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje duplikaci událostí kalendáře v aplikaci Outlook Web Access nebo aplikace Microsoft Office Outlook 2007. K tomuto problému dochází, pokud účastník přijme žádost o schůzku změněné a aktualizované v aplikaci Entourage 2008 for Mac. Tato oprava řeší tento problém pouze u nově vytvořených nebo přijatých schůzek. Měli byste vyprázdnit mezipaměť a vynutit resynchronizaci Chcete-li vyřešit tento problém pro starší události.
  Chyba č: 162439 (Bugbase MacBU hlavní)Chyba #: 162552 (Bugbase MacBU hlavní)chyba č: 160159 (Bugbase MacBU hlavní)
 • Aktualizované informace o časových. Tato aktualizace obsahuje aktualizované časové pásmo informace.
  Chyba č: 160754 (Bugbase MacBU hlavní)Chyba #: 160462 (Bugbase MacBU hlavní)
 • Spolehlivost při pokusu o zabezpečené připojení k poštovní schránce v počítači se systémem Exchange Server 2007. Tato aktualizace opravuje problém, který nastane při pokusu o zabezpečené připojení k poštovní schránce v počítači se systémem Microsoft Exchange Server 2007 po upgradu na Office 2008 for Mac 12.1.2 update. Obdržíte následující upozornění:
  Nelze navázat zabezpečené připojení k poštovníschránka_názevserveru, protože název serveru nebo IP adresa neodpovídá názvu nebo IP adrese v certifikátu serveru. Pokud budete pokračovat, informace můžete zobrazit a odeslat budou šifrovány, ale nebudou zabezpečené.
  Chyba č: 162541 (hlavní MacBU Bugbase)
 • Je správně zobrazen text v záhlaví zprávy. Tato aktualizace opravuje problém, který nastane, když obdržíte zprávy v japonštině v aplikaci Entourage 2008 for Mac a text v záhlaví zprávy zobrazí neplatné znaky v Apple Mail. Chyba č: 160500 (hlavní MacBU Bugbase)
 • Aplikaci Entourage Account Setup Assistant lepší zpracování protokolu SSL a Autodiscover veřejné složky. Tato aktualizace řeší následující problémy aplikace Entourage Account Setup Assistant:
  • Tato aktualizace opravuje problém, který nastane, když Account Setup Assistant naplní pole Veřejný Server podle pomocí interní úplný název domény serveru veřejné složky, nikoli veřejnou adresou URL aplikace Outlook Web Access. Pomocí adresy URL aplikace Outlook Web Access pro veřejný Server jméno pomůže publikovat veřejné složky pro přístup přes Internet. Chyba č: 161214 (Bugbase MacBU hlavní)
  • Tato aktualizace opravuje problém, který nastane, když Account Setup Assistant zakáže vrstvu SSL (Secure Socket) pro LDAP Server během automatické konfigurace účtů. Možnost SSL je povolena pouze pro server Exchange a veřejných složek a ne pro LDAP server. Je nutné ručně upravit nastavení účtu a vyberte tuto možnost pro LDAP server. Chyba č: 161215 (hlavní MacBU Bugbase)

Předpoklady

Před instalací sady Office 2008 for Mac 12.1.3 Update, ujistěte se, zda počítač používá systém Mac OS X 10.4.9 (Tiger) nebo novější verzi operačního systému Mac OS X. Chcete-li ověřit, zda počítač splňuje tuto nezbytnou podmínku, klepněte na příkaz O tomto počítači Mac v nabídce Apple . Kromě toho je nutné nainstalovat Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0 Update v počítači, před instalací aktualizace sady Office 2008 for Mac 12.1.3 Update. Chcete-li ověřit, zda je nainstalován Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0 Update, postupujte takto:
 1. V nabídce Přejít klepněte na kartu aplikace.
 2. Otevřete složku Microsoft Office 2008 a potom spusťte libovolnou aplikaci sady Office (například aplikaci Word).
 3. V nabídce aplikace Word klepněte na příkaz O aplikaci Word.
 4. V dialogovém okně O Word porovnejte číslo verze vedle popisku Nejnovější nainstalovaná aktualizace.

Jak získat aktualizace

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:
Download Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3 Update balíček stáhnout. Datum vydání: 14. října 2008

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Aktualizované soubory

Úplný seznam souborů, které tato aktualizace přidává nebo změny poklepejte na instalační program aktualizace a poté v nabídce soubor klepněte na tlačítko Zobrazit soubory.


Poznámka: Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3 Update je také k dispozici od společnosti Microsoft AutoUpdate. Jedná se o program, který automaticky udržuje software společnosti Microsoft aktuální. Chcete-li použít funkci Automatické aktualizace, spusťte aplikaci sady Microsoft Office. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz zjišťovat aktualizace.Další informace o zdrojích pro sadu Office 2008 for Mac naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 958267 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor