Aktualizace pro službu Windows Search 4.0, prosinec 2008

Podpory pro systém Windows Vista Service Pack 1 (SP1) končí ve 12. července 2011. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, zkontrolujte, zda že používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: končí podpora některých verzí systému Windows.

ÚVOD

Aktualizace je k dispozici pro službu Windows Search 4.0. Tato aktualizace obsahuje dvě opravy. První opravu umožňuje vyhledávat obsah v digitálně podepsaném e-mailu. Druhá oprava řeší problém, ve kterém dochází k vysokému zatížení sítě v prostředí, které používá synchronizace souborů Offline. Obě opravy jsou podrobně vysvětleny v části "Další informace".

Další informace

Informace o aktualizaci

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Tuto opravu hotfix instalujte pouze do systémů, ve kterých dochází k potížím popsaným v tomto článku. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musí v počítači spuštěn systém Windows Vista Service Pack 1 (SP1) nebo Windows Server 2008. Počítač navíc musí mít služba Windows Search 4.0 nainstalován.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Pro všechny podporované verze systému Windows Vista x86
Název souboruDatumČasVelikost v KBVerze
mimefilt.dll11/29/200812:06 AM41,4722006.0.6001.22319
gsrvctr.h10/27/20086:01 PM2,590Není k dispozici
gsrvctr.ini10/27/20086:01 PM30,628Není k dispozici
gthrctr.h10/27/20086:01 PM3 100Není k dispozici
gthrctr.ini10/27/20086:01 PM31,698Není k dispozici
idxcntrs.h10/27/20086:06 PM4,640Není k dispozici
idxcntrs.ini10/27/20086:06 PM20,698Není k dispozici
msscb.dll11/29/200812:06 AM34,8167.0.6001.22319
msscntrs.dll11/29/200812:06 AM60,4167.0.6001.22319
msshooks.dll11/29/200812:06 AM11,7767.0.6001.22319
mssitlb.dll11/29/200812:06 AM87,0407.0.6001.22319
mssph.dll11/29/200812:06 AM352,7687.0.6001.22319
mssphtb.dll11/29/200812:06 AM203,7767.0.6001.22319
mssprxy.dll11/29/200812:06 AM33,2807.0.6001.22319
mssrch.dll11/29/200812:06 AM1,413,6327.0.6001.22319
msstrc.dll11/29/200812:06 AM43,0087.0.6001.22319
mssvp.dll11/29/200812:06 AM670,7207.0.6001.22319
propdefs.dll11/29/200812:07 AM71,6807.0.6001.22319
searchfilterhost.exe11/29/200812:05 DOP.87,5527.0.6001.22319
searchindexer.exe11/29/200812:05 DOP.439,8087.0.6001.22319
searchprotocolhost.exe11/29/200812:05 DOP.184,8327.0.6001.22319
tquery.dll11/29/200812:07 AM1,581,0567.0.6001.22319
Pro všechny podporované verze systému Windows Vista x64
Název souboruDatumČasVelikost v KBVerze
mimefilt.dll11/29/20081:55:0037,8882006.0.6001.22319
gsrvctr.h10/27/20085:39 PM2,590Není k dispozici
gsrvctr.ini10/27/20085:39 PM30,628Není k dispozici
gthrctr.h10/27/20085:39 PM3 100Není k dispozici
gthrctr.ini10/27/20085:39 PM31,698Není k dispozici
idxcntrs.h10/27/20085:44 PM4,640Není k dispozici
idxcntrs.ini10/27/20085:44 PM20,698Není k dispozici
msscb.dll11/29/20081:55:0044,5447.0.6001.22319
msscntrs.dll11/29/20081:55:0073,7287.0.6001.22319
msshooks.dll11/29/20081:55:0011,7767.0.6001.22319
mssitlb.dll11/29/20081:55:0087,5527.0.6001.22319
mssph.dll11/29/20081:55:00501,2487.0.6001.22319
mssphtb.dll11/29/20081:55:00312,8327.0.6001.22319
mssprxy.dll11/29/20081:55:0040,4487.0.6001.22319
mssrch.dll11/29/20081:55:002,172,4167.0.6001.22319
msstrc.dll11/29/20081:55:0078,3367.0.6001.22319
mssvp.dll11/29/20081:55:00796,6727.0.6001.22319
propdefs.dll11/29/20081:56:0080,8967.0.6001.22319
searchfilterhost.exe11/29/20081:53:00111,6167.0.6001.22319
searchindexer.exe11/29/20081:53:00597,5047.0.6001.22319
searchprotocolhost.exe11/29/20081:53:00258,5607.0.6001.22319
tquery.dll11/29/20081:56:002,208,7687.0.6001.22319

Oprava 1: Indexování digitálně podepsaných e-mailů

Před touto aktualizací do počítače se systémem Windows Vista s aktualizací SP1 a Windows Search 4.0 jako takto:
  • Uživatelé mohou hledat všechny digitálně podepsané e-mailové zprávy, které by byly odeslány. Toto hledání zahrnuty všechny obsahu zprávy.
  • Uživatelé mohou hledat všechny digitálně podepsané e-mailové zprávy, které jsou přijaty. Hledání však byly omezeny na určité vlastnosti, například předmět, odesílateli nebo příjemci. Uživatelé nemůže provést vyhledávání obsah zprávy subjektu nebo příloha.
Tato aktualizace pro Windows Search 4.0 řeší tato omezení. Po instalaci této aktualizace můžete vyhledávat veškerý obsah v digitálně podepsané e-mailové zprávy. Jedná se o text zprávy a všechny přílohy.

Poznámka: Tato aktualizace nepodporuje indexování obsahu šifrované e-mailové zprávy. Navíc tato aktualizace nepodporuje indexování obsahu S/MIME příjmy, které jsou přijímány S/MIME podepsané zprávy, které odešlete.

Některé konkrétní scénáře a známé problémy:

Scénář 1
Zpráva digitálně podepsaný e-mail obsahující jiné e-mailové položky nebo souboru, který je přílohou.

V tomto scénáři není indexován předmět připojené e-mailové zprávy nebo název souboru jako součást zprávy nadřazené.

Scénář 2
Zpráva digitálně podepsaný e-mail obsahující položku aplikace Microsoft Office Outlook e mail, jako jsou například události, kontaktu nebo úkolu.

V tomto scénáři není indexován těla položka aplikace Outlook bez e mailu.

Scénář 3
Zpráva digitálně podepsaný e-mail obsahující přílohy a zpráva také obsahuje vložený obrázek nebo tlačítko hlas.

V tomto scénáři nejsou indexovány přílohy e-mailové zprávy.

Scénář 4
Spusťte Office Outlook v režimu online klasická (režim bez mezipaměti) a obdržíte digitálně podepsanou e-mailovou zprávu obsahující přílohu, jako je například dokumentu aplikace Office Word.

V tomto scénáři jsou indexovány obsah přílohy jako součást zprávy nadřazené.

Poznámka: Pokud je aplikace Outlook spuštěna v režimu klasické online, příloha obsah pravidelných zpráv nejsou indexována jako součást zprávy nadřazené. Toto chování se snižuje zatížení serveru Microsoft Exchange.

Scénář 5
Spusťte aplikaci Outlook v režimu s mezipamětí a obdržíte digitálně podepsanou e-mailovou zprávu obsahující přílohu, jako je například dokumentu aplikace Office Word.

V tomto scénáři jsou indexovány obsah přílohy, jako by byly v těle zprávy nadřazené zprávy namísto v samostatných dokumentech.

Poznámka: V pravidelných zprávách jsou indexovány obsah přílohy jako samostatné dokumenty.

V tomto případě stejné, použijete-li přílohy:Příloha subjekt řetězec rozšířené syntaxe dotazu dotaz vyhledávání pro obsah přílohy v digitálně podepsané e-mailových zpráv, dotaz nevrátí žádné výsledky. Chcete-li tento problém vyřešit, je nutné použít obsah:řetězec textu přílohy dotaz.

Scénář 6
Obdržíte digitálně podepsanou e-mailovou zprávu a v organizaci je povoleno nastavení Zásady skupiny zabránit indexování e-mailové přílohy .

V tomto scénáři nejsou indexovány digitálně podepsané e-mailové zprávy. Toto nastavení Zásady skupiny nefunguje společně s touto aktualizací.

Scénář 7
Obdržíte digitálně podepsanou e-mailovou zprávu obsahující přílohu a použít rozšířené syntaxe dotazu dotaz hasattachments:true .

V tomto scénáři vrátí dotaz žádné výsledky. Neexistuje žádné řešení pro použití dotazu hasattachments:true . Místo toho je nutné vyhledat na základě obsahu přílohy digitálně podepsané e-mailové přílohy.

Důležité informace o instalaci

Po instalaci této aktualizace e-mailové zprávy, které jsou digitálně podepsány a jsou přijímány po instalaci této aktualizace budou indexovány. E-mailové zprávy, které byly digitálně podepsány a přijatých před instalací této aktualizace však nejsou indexována automaticky. Pokud chcete zahrnout všechny dříve přijaté digitálně podepsané e-mailové zprávy, je nutné znovu vytvořit index. Otevřete ovládací panely, klepněte na položku Možnosti indexování , klepněte na tlačítko Upřesnita potom klepněte na tlačítko znovu sestavit.

Podnikoví zákazníci, kteří nasadit tuto aktualizaci a ujistěte se, že jsou všechny dříve přijaté digitálně podepsané e-mailové zprávy lze prohledávat mají následující tři možnosti:

Možnost 1

Po nasazení této aktualizace mohou zákazníci v rozlehlé síti požádejte uživatele, aby otevřete ovládací panely, klepněte na položku Možnosti indexování , klepněte na tlačítko Upřesnita potom klepněte na tlačítko znovu sestavit.

Možnost 2

Zákazníci v rozlehlé síti, můžete napsat a nasadit aplikaci, která volá ISearchCatalogMaNot applicableger::Reindex veřejného rozhraní API. To přinutí index znovu sestavit.

Poznámka: Pokud vynutíte opětovné sestavení pro všechny uživatele nasazena v prostředí současně, to by mohl významně ovlivnit sítě a serveru Exchange server během počáteční opětovné sestavení indexu. Proto doporučujeme vynutit opětovné sestavení indexu malým skupinám uživatelů v etapách.

Možnost 3

Zákazníci v rozlehlé síti lze vynutit znovu sestavit index obnovením klíče registru na výchozí nastavení.

Chcete-li nastavit tento klíč registru, přejděte "Opravit za mě" oddílu. Pokud chcete nastavit tento klíč registru sami, přejděte "opravit sám" oddíl.

Automatická opravaChcete-li tento registr automaticky změnit, klepněte
Tento problém odstranitpropojení. Klepněte na tlačítko
Spustitv
Stažení souborudialogové okno pole a potom postupujte podle pokynů v opravě průvodci.

Poznámka: Tento průvodce může být pouze v angličtině. Automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud nejste v počítači, který má problém, uložením Automatická oprava jednotku USB flash nebo na disk CD, takže ji lze spustit v počítači, který má tyto potíže.


Díky MVP Anand Khanseza přispění k této opravte jej.

Přejděte do části "Byl problém vyřešen?".

Opravím si sám

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Přinutit znovu sestavit index obnovte na výchozí nastavení klíče registru. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search\SetupCompletedSuccessfully
  3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz změnit.
  4. Zadejte hodnotu 0a pak stiskněte klávesu ENTER.
  5. Ukončete Editor registru a restartujte počítač.
Poznámka: Pokud vyberete tuto možnost, můžete obnovit výchozí nastavení v indexování obory nasazení všech uživatelů. Proto budou odebrány všechny změny provedené na indexování obory a obnoví výchozí nastavení. Toto výchozí nastavení zahrnují uživatelská data do složky "Documents and Settings" a e-mailové zprávy aplikace Outlook.

Byl problém vyřešen?

Zkontrolujte, zda byl znovu sestaven index. Pokud byl znovu sestaven index, jste hotovi s této části. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.


Jak blokovat indexování digitálně podepsaných e-mailů

Můžete použít tuto aktualizaci pro systém Windows Search 4.0 a stále výslovně zakázat indexování digitálně podepsaný e-mail. V tomto případě je nutné jej odebrat typ souboru .p7m ze seznamu zahrnutí indexování souborů. Chcete-li to provést, otevřete ovládací panely, klepněte na položku Možnosti indexování , klepněte na tlačítko Upřesnit, klepněte na kartu Typy souborů a zrušte zaškrtnutí políčka .p7m typu.

Poznámka: Změny v seznamu typy souborů k zahrnutí nebo vyloučení do indexu vyžaduje úplné opětovné sestavení indexu. Toto sestavení bude vynuceno ihned po provedení změn.

Podnikoví zákazníci, kteří používají nastavení Zásady skupiny ke správě jejich zavedení můžete také vyloučit typ souboru the.p7m. Chcete-li to provést, musí zákazníci v rozlehlé síti povolit nastavení Zásady skupiny zabránit indexování určitých typů souborů a je třeba přidat typ souboru .p7m do seznamu vyloučení.

Oprava 2: Vysokému zatížení sítě v prostředí synchronizace souborů Offline

V některých prostředích můžete použít synchronizace souborů Offline nebo klienta ukládání do mezipaměti (CSC) místně obsah do mezipaměti ze sdílených síťových položek. V tomto případě program Windows Search indexuje obsah mezipaměti. Před touto aktualizací při přihlášení k počítači klienta se systémem Windows Vista SP1, které bylo použito, CSC více pokusy byly provedeny v síti otevřete soubor Desktop.ini pro každou sdílenou složku. Navíc přihlašovací akce způsobila redundantních síťových přenosů načtení popisovače zabezpečení pro každé složky a souboru.

Tato aktualizace pro Windows Search 4.0 odebere tyto hovory a výrazně snižuje zatížení sítě, který způsobuje toto chování.

Nápovědu pro Windows Search problémy v systému Windows Vista naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 958705 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor