Popis kumulativní aktualizace 6 pro Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

Souhrn

Společnost Microsoft vydala kumulativní aktualizaci 6 pro server Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1). V tomto článku naleznete následující informace o této kumulativní aktualizaci:
 • Problémy vyřešené v této kumulativní aktualizaci
 • Jak získat tuto kumulativní aktualizaci
 • Požadavky pro instalaci této kumulativní aktualizace

ÚVOD

Problémy vyřešené touto kumulativní aktualizací

Kumulativní aktualizace 6 pro server Exchange Server 2007 SP1 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 • 950675 Otevřete-li soubory stažené přílohy XLS pomocí aplikace Outlook Web Access na serveru Exchange Server 2007 Service Pack 1, budou prázdné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 955443 Po dokončení migrace některých poštovních schránek ze serveru Exchange Server 2003 na server Exchange Server 2007 nejsou některé zprávy o volném čase replikovány ze serveru Exchange 2007 na server Exchange 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 956536 Pokud Exchange Server 2007 zpracovává mnoho offline adresářů, služba distribuce souborů aplikace Microsoft Exchange využívá hodně paměti a času procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 956624 Pokud na serveru Exchange Server 2007 povolíte deníkové pravidlo nebo nasadíte antivirovou aplikaci, bude v přenosové službě aplikace Microsoft Exchange trvale docházet k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 957748 Pokud server Exchange 2007 replikuje objekt kontaktu do libovolného jiného veřejného úložiště, bude vlastní třída zpráv objektu kontaktu přepsána normální třídou IPM.Contact (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 959239 MS09-003: Chyba zabezpečení v serveru Microsoft Exchange by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Další informace

Informace o kumulativní aktualizaci

Tato kumulativní aktualizace se netýká serveru Exchange Server 2007 ve verzi RTM (Release to Manufacturing). Tato řada balíčků kumulativních aktualizací pro Exchange Server 2007 SP1 je nezávislá na odpovídající řadě kumulativních aktualizací pro Exchange Server 2007 RTM. Seznam kumulativních aktualizací pro Exchange Server 2007 RTM naleznete v části Kumulativní aktualizace pro Exchange Server 2007 RTM následujícího článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

937052 Získání nejnovější aktualizace Service Pack nebo kumulativní aktualizace pro server Exchange 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Informace o souborech ke stažení

Chcete-li stáhnout a nainstalovat kumulativní aktualizaci 6 pro Exchange Server 2007 SP1, navštivte následující web Microsoft Update: Poznámka: Web Microsoft Update nezjistí kumulativní aktualizace pro Exchange Server 2007 v clusterových serverech obsahujících Exchange Server 2007.

Můžete chtít nasadit kumulativní aktualizaci 6 pro Exchange Server 2007 SP1 do více počítačů se serverem Exchange Server 2007 nebo do clusterových serverů obsahujících Exchange Server 2007. Kumulativní aktualizace je také k dispozici na webu služby Stažení softwaru.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Stáhnout Stáhnout balíček kumulativní aktualizace 6 pro Exchange Server 2007 Service Pack 1

Datum vydání: 10. února 2009

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.


Poznámka: Některé služby spravovaného kódu serveru Exchange Server 2007 se nemusí po instalaci této kumulativní aktualizace spustit. Tento problém nastane v případě splnění všech následujících podmínek:
 • Služby nemají přístup k následujícímu webu společnosti Microsoft:
 • Nemáte k dispozici sestavení modulu CLR (Common Language Runtime) rozhraní .NET Framework, které podporuje nastavení konfigurace generatePublisherEvidence.


Další informace o možnostech řešení nebo obejití tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

944752 Služby spravovaného kódu serveru Exchange 2007 se nespustí po instalaci kumulativní aktualizace pro server Exchange 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o servisním modelu pro Exchange Server 2007 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
937194 Strategie servisu produktu pro Exchange Server 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Informace o nahrazení aktualizace

Kumulativní aktualizace 6 pro Exchange Server 2007 SP1 je kumulativní aktualizací. Tato aktualizace nahrazuje aktualizace zmíněné v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 • 945684 Popis kumulativní aktualizace 1 pro Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 948016 Popis kumulativní aktualizace 2 pro Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 949870 Popis kumulativní aktualizace 3 pro Exchange Server 2007 Service Pack 1

 • 952580 Popis kumulativní aktualizace 4 pro Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 953467 Popis kumulativní aktualizace 5 pro Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Požadavky

V následujícím seznamu jsou uvedeny požadavky pro kumulativní aktualizaci 6 pro Exchange Server 2007 Service Pack 1:
 • Před instalací této kumulativní aktualizace nejprve nainstalujte do počítače aktualizaci Exchange Server 2007 SP1.
 • Před instalací této kumulativní aktualizace odeberte všechny dočasné aktualizace pro Exchange Server 2007.

Požadavek na restartování

Při instalaci této kumulativní aktualizace jsou požadované služby automaticky zastaveny a posléze restartovány.

Informace o odebrání

Chcete-li odebrat kumulativní aktualizaci 6 pro Exchange Server 2007 SP1, použijte k odebrání aktualizace ovládací panel Přidat nebo odebrat programy.

Důležité informace pro uživatele aplikace Outlook Web Access o vlastním nastavení této aplikace

Při instalaci balíčku kumulativní aktualizace proces aktualizace změní v případě potřeby názvy adresářů aplikace Outlook Web Access. Pokud jste změnili soubor Logon.aspx nebo jiné soubory aplikace Outlook Web Access, bude vlastní nastavení přepsáno, aby byla zajištěna správná aktualizace aplikace Outlook Web Access. Z toho důvodu je nutné po instalaci balíčku kumulativní aktualizace znovu vytvořit vlastní nastavení aplikace Outlook Web Access v souboru Logon.aspx.

Před instalací kumulativní aktualizace doporučujeme vždy pořídit záložní kopie veškerých přizpůsobených souborů aplikace Outlook Web Access. Další informace o podrobnostech vlastního nastavení aplikace Outlook Web Access naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Pokud jste zákazníky s funkcí zastupování serverů CAS a nasadili jste zastupování CAS – CAS, nainstalujte tuto kumulativní aktualizace nejprve na servery CAS na straně Internetu a potom na servery CAS, které nejsou vystaveny Internetu. V případě dalších konfigurací serveru Exchange Server 2007 není důležité pořadí, v jakém budete kumulativní aktualizaci na servery instalovat.

Další informace o zastupování CAS – CAS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Odkazy

Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 959241 - Poslední kontrola: 17. 2. 2009 - Revize: 1

Váš názor