PC Talk – Jak posouvat list v Excelu při ukotvení specifického řádku nebo sloupce

blurb

Tato konverzace vysvětluje řešení problému při práci s Excelem, kdy je list příliš široký nebo dlouhý a nevejde se na obrazovku. Abychom tento problém vyřešili, naučíme se jak ukotvit některou řádku nebo sloupec, tak aby zůstaly pořád viditelné.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif

První řádka tabulky nebo její nadpisy ve sloupci na pravé straně jsou skryty při posouvání doprava nebo dolů. Nejsem si pak jist, na které informace se zrovna dívám.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif

Tento problém můžeš vyřešit ukotvením řádky nebo sloupce, které jsou použity jako nadpisy.

V této tabulce, nejdříve ukotvíme technické údaje v prvním řádku a sloupce A a B s číselným označením.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-exclamation.gif

Tohle můžu skutečně udělat!?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

Abys mohl takovým způsobem ukotvit řádku a sloupec, musíš nejdříve kliknout na buňku umístěnou hned pod řádkou, kterou chceš ukotvit, a zároveň umístěnou vpravo hned vedle sloupce, který chceš ukotvit.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif

Takže v této tabulce kliknu na buňku C2? Buňka C2 je umístěna pod první řádkou a je zároveň hned vpravo od sloupce B.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif

Ano. Ujisti se, že je buňka C2 označena. Klikni na záložku Zobrazení, potom na ve skupině Okno na Ukotvit příčky.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

OK. Teď zkusím posunout list doprava a dolů...


Super, teď jsou nadpisy v první řádce a sloupci A a B ukotvené jsou tak pořád viditelné. Je to skutečně přehledné.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

Pokud chceš zrušit ukotvení řádky a sloupců, v záložce Zobrazení ve skupině Okno klikni na Ukotvit příčky a klikni potom na Uvolnit příčky.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-soursmile.gif

Doma mám Excel 2003. A chci použít tuto funkci. Můžeš mi poradit jak ukotvit specifickou řádku nebo sloupec v Excelu 2003?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

V Excelu 2003 klikni na buňku umístěnou hned pod řádkou, kterou chceš ukotvit, a zároveň umístěnou vpravo hned vedle sloupce, který chceš ukotvit. Potom klikni na nabídku Okno a na Ukotvit příčky. A je to.


Pokud chceš zrušit ukotvení řádky a sloupce, klikni na menu Okno a na Uvolnit příčky.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif

Mockrát děkuji. Teď budu efektivně pracovat i s velkou tabulkou!
Vlastnosti

ID článku: 959356 - Poslední kontrola: 29. 10. 2014 - Revize: 1

Váš názor