Popis balíčku kumulativní aktualizace serveru SharePoint Server 2007 (MOSS balíček serveru): 16. prosince 2008

Úvod

Balíčky kumulativní aktualizace pro SharePoint Server 2007 obsahují opravy hotfix pro SharePoint Server 2007 problémy, které byly opraveny od vydání služby SharePoint Server 2007.

Poznámka: Toto sestavení balíčku kumulativní aktualizace je rovněž známé jako sestavení 12.0.6335.5000.

Doporučujeme otestovat opravy hotfix před nasazením v provozním prostředí. Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze oprava obsahuje všechny opravy hotfix a verzí oprav všech oprav zabezpečení, které byly součástí předchozí SharePoint Server 2007.

Tento balíček kumulativní aktualizace je zahrnuta v balíčku kumulativní aktualizace serveru SharePoint Server 2007 (MOSS balíček serveru): 24 únor 2009, proto můžete nainstalovat balíček kumulativní aktualizace (MOSS balíček serveru): únor 24, 2009 k vyřešení problémů s popisem v části Další informace.

Klikněte na následující odkaz ke stažení balíčku kumulativní aktualizace (MOSS balíček serveru): 24 únor 2009:

Balíček kumulativní aktualizace serveru SharePoint Server 2007 (MOSS balíček serveru): 24 únor 2009


Důležité poznámky o balíčku kumulativní aktualizace

 • Opravy hotfix sady Office 2007 jsou nyní více jazyků. Je tedy pouze jeden balíček kumulativní opravy hotfix pro všechny jazyky.
 • Jeden balíček kumulativní opravy hotfix zahrnuje všech balíčků součásti serveru. Balíček kumulativní aktualizace aktualizuje pouze ty komponenty, které jsou nainstalovány v systému.

Další informace

Problémy, které tento balíček oprav hotfix řeší

Tato oprava hotfix řeší následující problémy, které dříve nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base zdokumentovány:


 • Jde o takovouto situaci:
  • Publikování serveru SharePoint Portal Server 2007 publikování portálu prostřednictvím Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006.
  • Webové aplikace, který je hostitelem webu publikování portálu je nakonfigurován pro použití Povolit anonymní přístup a
   Ověřování systému Windows (NTLM).
  • Ukládání výstupu do mezipaměti je povoleno na portálu publikování pomocí produktu ISA Server 2006, ale ukládání výstupu do mezipaměti selže.
  Pokud stisknete klávesu F5 aktualizujte webovou stránku v aplikaci Internet Explorer, data na stránce výstup je aktualizován. Datum by měla zůstat konstantní po dobu, ve které není mezipaměti zneplatněna. Chcete-li zobrazit data na výstup stránky v aplikaci Internet Explorer, klepněte pravým tlačítkem myši webovou stránku, klepněte na tlačítko Zobrazit zdroja vyhledejte kód podobný následujícímu:
  Vykreslen pomocí profilu mezipaměti: veřejný Internet (pouze anonymní): 2008-10-10T12:00:57
  Chyba č: 23228 (OfficeQFE)
 • Přidejte pole Plánování datum zahájení a Datum ukončení plánování na webovou stránku. Pokud se pokusíte publikovat stránku, která obsahuje možnost okamžitě , můžete obdržet následující chybová zpráva:
  Zadejte platné datum v rozsahu od xxx do xxx.
  Chyba č: 22835 (OfficeQFE)
 • Při prohlížení knihovny dokumentů pomocí struktury a obsahu webu, filtrování nefunguje v případě, že hodnota sloupce obsahuje středník (;).
  Chyba č: 23055 (OfficeQFE)
 • Pokud nakonfigurujete Max. Velikost mezipamětivíce než 2000 nastavení mezipaměti objektů kolekce webů, může dojít k výjimce přetečení celého čísla. Může se zobrazit chybová zpráva podobná následující:
  Nelze zobrazit tuto webovou část. Chcete-li tento problém vyřešit, otevřete tuto stránku v editoru HTML kompatibilním se službou Windows SharePoint Services, například aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer. Pokud potíže potrvají, obraťte se na správce webového serveru.
  Chyba č: 23092 (OfficeQFE)
 • Non základní hledání webové části dotazy nejsou zaznamenávány do protokolů využití.
  Chyba č: 22868 (OfficeQFE)
 • Přidejte pole Plánování datum zahájení a Datum ukončení plánování na webovou stránku. Nastavte hodnoty pro pole Datum zahájení plánování a
  Pole Datum ukončení plánování a pak počkat, až vyprší platnost webové stránky. Při pokusu publikovat webovou stránku, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Koncové datum stránky musí být v budoucnosti. Upravit datum ukončení a akci opakujte.
  Chyba č: 22836 (OfficeQFE)
 • Naplánovat, když máte více sdílené služby zprostředkovatele sdílených služeb a poskytovatelů sdílených služeb obsahuje mnoho zdrojů nezdaří přírůstkové procházení.
  Chyba č: 23298 (OfficeQFE)
 • Použijete šablonu Týmový web jako šablonu webu nejvyšší úrovně v serveru Office SharePoint Server 2007. Podřízeného webu vlastník webu nejvyšší úrovně nemá oprávnění k přístupu na web nejvyšší úrovně. Při podřízeného webu vlastník se pokusí vytvořit svůj vlastní podřízený web, vlastník může zobrazit chybová zpráva "Přístup odepřen".
  Chyba č: 22980 (OfficeQFE)
 • Můžete obdržet "PRVEK nebyl NALEZEN (volání INTEROP modelu COM.):" výjimku při spuštění prohledávání dané překrytí. Tento problém způsobí selhání procházení a serveru SharePoint nezahrnuje indexování jakékoli další dokumenty.
  Chyba č: 23096 (OfficeQFE)
 • Po kliknutí na odkaz Místní weby serveru Office SharePoint ve Zdrojích obsahu, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
  Došlo k neočekávané chybě
  Chyba č: 23318 (OfficeQFE)
 • Hledání vrátí nulové výsledky během sloučení indexu.
  Chyba č: 23085 (OfficeQFE)
 • Pokud použijete ke kontrole pravopisu textu, vstupní kontrola pravopisu SharePoint webové služby, služby odstraní formátování ze vstupního textu.
  Chyba č: 22744 (OfficeQFE)
 • Na podřízeném webu, který obsahuje mezery v adrese URL klepněte na tlačítko Zdroj HTML editoru jazyka HTML pro ovládací prvek HTML umístit v režimu blokování. Proveďte jej z místní režimu pro kontrolu pravopisu. Když toto provedete, dojde k chybě kontroly pravopisu. Dále se zobrazí následující chybová zpráva:
  Pravopisu neproběhla správně. Pokud potíže potrvají, upozorněte vaše správce systému.
  Chyba č: 22845 (OfficeQFE)
 • Na serveru SharePoint Server 2007 můžete vytvořit vlastní směrovač, který směruje dokumenty do určité složky v Centru záznamů. Směrovač používá metadata dokumentu provedete to tak. Typ obsahu není používána. Nelze však změnit cílový parametr v metodě IRouter.OnSubmitFile .
  Chyba č: 22213 (OfficeQFE)
 • V aplikaci Office Outlook 2007 obdržíte překladový úkol z webu Office SharePoint Server 2007 nebo webu služby Windows SharePoint Services 3.0. V tomto úkolu změníte stav pracovního postupu na "Probíhá." Pak si všimnete, že stav úkolu je neočekávaně nastavena na "Dokončeno" na webu služby SharePoint. V tomto scénáři nelze dokončit úkolu pracovního postupu, je-li stav úlohy nastaven na "Dokončeno" na webu služby SharePoint. Chyba č: 21644 (OfficeQFE)
 • V serveru Office SharePoint 2007 spolupráce Portal vytvoříte pracovní postup, který má zaškrtnuto políčko Spustit tento pracovní postup při změně položky , který má povolena Správa verzí. Když toto provedete, stav pracovního postupu je vždy "Probíhá" a pracovní postup schválení obsahu je vždy "Čekající", i po pracovního postupu schválení.


  Poznámka: Pokud pouze, že je zaškrtnuto políčko Spustit tento pracovní postup při vytvoření nové položky , tento problém se nevyskytuje.
  Chyba č: 19803 (OfficeQFE)
 • Jde o takovouto situaci:
  1. Přidání textového pole do formuláře aplikace InfoPath 2007.
  2. V dialogovém okně Vlastnosti Tex formuláře zaškrtnete políčko nemůže být prázdné .
  3. Publikujte formulář do Forms Server 2007.
  4. Můžete přizpůsobit webovou stránku ovládací prvek XmlFormView ASP.NET použít k zobrazení formuláře.
  5. Otevřete webovou stránku v aplikaci Internet Explorer.
  V tomto scénáři může být zobrazena hvězdička červená nemůže být prázdné mimo textové pole.
  Chyba č: 23084 (OfficeQFE)
 • Project Server 2007 zobrazí se následující chybová zpráva na stránce návrh při zadat textovou hodnotu do pole vlastní náklady:
  Zapnutí omezení se nezdařilo. Jeden nebo více řádků obsahovat hodnoty porušil jinou hodnotu než null, jedinečný nebo cizí klíč omezení. Řešení potíží se službou Windows SharePoint Services.
  Chyba č: 23175 (OfficeQFE)
 • Při použití vlastní nástroj, který je založen na Project Server Interface (PSI) změnit úkol dokončen na 100 %, zahájení projektu a dokončení kalendářní data jsou změněny nesprávně.
  Chyba č: 22584 (OfficeQFE)
 • Vytvoření vlastních polí na úrovni projektu, která používá vzorec. Vzorec obsahuje více než dvě vlastní pole. Potom změňte hodnoty vlastních polí v aplikaci Project Web Access. V tomto scénáři bude úroveň projektu vlastní pole prázdné při publikování změn v aplikaci Project Web Access.

  Poznámka: K tomuto problému dochází v čisté korejské verzi aplikace Project Server 2007 prostředí a čisté japonské verze aplikace Project Server 2007 prostředí.
  Chyba č: 23105 (OfficeQFE)
 • V aplikaci Project Web Access při výběru projektu v
  Uzavřít úkoly pro aktualizace stránky zobrazí zpráva "System.OutOfMemoryException".
  Chyba č: 23125 (OfficeQFE)
 • V aplikaci Project Web Access, je-li vyberte položku času podle časového rozvrhu pouze. Uživatelé se budou synchronizovat aktualizace úkolů políčko na
  Zobrazení a nastavení úkolů stránku můžete provádět aktualizace zbývající práce v časovém rozvrhu. Na stránce Mé úkoly lze však již provést nějaké úpravy.
  Chyba č: 22872 (OfficeQFE)
 • Pravidla automatického schválení pro opětovné přiřazení úkolů se nespustí automaticky. Je nutné ručně spustit pravidlo.
  Chyba č: 23024 (OfficeQFE)
 • Po odstranění jednoho účtu služby adresáře služby Active Directory z řadiče domény, dojde k chybě synchronizace služby Active Directory s fondem zdrojů organizace.
  Chyba č: 22921 (OfficeQFE)
 • Pokud zadáte datum časového rozvrhu, který se nachází mimo plánovaná data, jsou skutečné hodnoty ztraceny souhrnné úkoly při importu časového rozvrhu na stránce Mé úkoly.
  Chyba č: 23214 (OfficeQFE)
 • Změníte-li úkol, který již má nastavit směrný plán, hodnoty směrného plánu s časově rozložených nákladů jsou odstraněny z plánu projektu a z databáze serveru Project Server při je znovu publikovat plán.

  K tomuto problému dochází pouze po instalaci opravy hotfix 951169 nebo opravy hotfix Project Server 2007, vydanou po opravy hotfix 951169.
  Chyba č: 23063 (OfficeQFE)
 • Přiřazení zdrojů k úkolu, který má povoleno oznámení. Potom nastavte sloupec Publikovat na
  No. Uložit a publikovat plán projektu, prostředky obdržet oznámení, že mají nový úkol. Však neměl obdrží oznámení vzhledem k tomu, že úkol nebyl publikován na serveru Project Server.
  Chyba č: 23207 (OfficeQFE)
 • Po klepnutí na tlačítko Přidat řádky na stránce Moje Timesheet neznámé chybě dochází Pokud úkol nemá žádný název.
  Chyba č: 23027 (OfficeQFE)
 • V Centru projektů Chcete-li použít symbol měny, která není Windows standardní, musí změnit Windows místní nastavení národního prostředí, které je vybrané v panelu Místní nastavení webu služby SharePoint.
  Chyba č: 22906 (OfficeQFE)
 • Pokud výchozí vlastník přiřazení znovu přiřadí úkol, opětovné přiřazení úkolů se nezdaří a zobrazí následující chybová zpráva:
  Aktualizace nebyla použita z důvodu konfliktu.
  Chyba č: 23036 (OfficeQFE)
 • Pokud jsou pouze úlohu změny na úrovni transakce je zahozeny.
  Chyba č: 23098 (OfficeQFE)
 • Vlastní pole a vzorce nejsou k dispozici v zobrazení Moje přiřazení .
  Chyba č: 23278 (OfficeQFE)
Tato oprava hotfix také řeší následující problém:
 • 955653 může dojít nízký výkon při použití mnoha volání SetCell ve službě Excel Services

Známý problém

Příznaky

Po instalaci této kumulativní aktualizace, naplánovaná procházení (přírůstkové nebo úplné) nikdy spustit.

Jak potíže obejít

Vytvořit nebo upravit plán denní, týdenní nebo měsíční, stejně jako obvykle.
 • Pokud je zaškrtnuto políčko Opakovat v rámci dne a interval opakování již máte, nemusíte dělat nic.
 • Pokud není zaškrtnuto políčko Opakovat v rámci dne , postupujte takto:
  1. Zadejte do 5 minut Spustit každý textové pole.
  2. V textovém poli pro zadání 6 minut.

Jak získat balíček kumulativní aktualizace pro SharePoint Server 2007

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena opravit pouze problémy popsané v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, dochází k potížím popsaným v tomto článku. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Opravy hotfix serveru SharePoint Server 2007, které jsou obsaženy v balíčku kumulativní aktualizace pro SharePoint Server 2007

Tento balíček kumulativní aktualizace obsahuje všechny soubory MSP Vydali jsme jako opravy hotfix nebo jako veřejné aktualizace, které se zaměřují na SharePoint Server 2007.

Informace o balíčku kumulativní aktualizace

Předpoklady

Neexistují žádné požadavky pro instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace.

Požadavek na restartování

Nemáte k restartování počítače po instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace, pokud již byl nevyřízený požadavek na restartování.

Informace o registrech

Instalace tohoto balíčku kumulativní aktualizace nevyžaduje žádné změny v registru. Jednotlivé opravy pomocí registru povolit změny, které lze nalézt v dané jednotlivé články KB.

Informace o souborech

Tento balíček kumulativní aktualizace nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi. Tento balíček kumulativní aktualizace obsahuje pouze soubory nutné k opravě problémů, které jsou uvedeny v tomto článku.

Globální verze tohoto balíčku kumulativní aktualizace používá balíček Instalační služba Microsoft Windows Installer k instalaci balíčku kumulativní aktualizace. Kalendářní data a časy těchto souborů jsou uvedeny koordinovaný světový čas (UTC) v následující tabulce. Při zobrazení informací o souboru, je datum převedeno na místní čas. Chcete-li najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v okně Ovládací panely.

x86

Informace o stažení
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Office-kb960011-fullfile-x86-glb.exe12.0.6335.5000293,472,35205-Dec-200809:53x86
Informace o souboru MSP Instalační služba Microsoft Windows Installer
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Coreserver-x-none.mspNení k dispozici82,013,18404-Dec-200819:29Není k dispozici
Coreservermui-ar-sa.mspNení k dispozici6,981,63204-Dec-200819:21Není k dispozici
Coreservermui-bg-bg.mspNení k dispozici6,715,39204-Dec-200819:21Není k dispozici
Coreservermui-ca-es.mspNení k dispozici5,994,49604-Dec-200819:21Není k dispozici
Coreservermui-cs-cz.mspNení k dispozici7,021,05604-Dec-200819:21Není k dispozici
Coreservermui-da-dk.mspNení k dispozici6,984,70404-Dec-200819:21Není k dispozici
Coreservermui-de-de.mspNení k dispozici7,105,02404-Dec-200819:22Není k dispozici
Coreservermui-el-gr.mspNení k dispozici7,139,84004-Dec-200819:22Není k dispozici
Coreservermui-en-us.mspNení k dispozici6,348,28804-Dec-200819:22Není k dispozici
Coreservermui-es-es.mspNení k dispozici6,992,38404-Dec-200819:22Není k dispozici
Coreservermui-et-ee.mspNení k dispozici6,647,80804-Dec-200819:23Není k dispozici
Coreservermui-fi-fi.mspNení k dispozici6,979,07204-Dec-200819:23Není k dispozici
Coreservermui-fr-fr.mspNení k dispozici7,051,77604-Dec-200819:23Není k dispozici
Coreservermui-he-il.mspNení k dispozici6,905,85604-Dec-200819:23Není k dispozici
Coreservermui-hi-in.mspNení k dispozici6,979,07204-Dec-200819:23Není k dispozici
Coreservermui-hr-hr.mspNení k dispozici6,329,34404-Dec-200819:24Není k dispozici
Coreservermui-hu-hu.mspNení k dispozici7,063,04004-Dec-200819:24Není k dispozici
Coreservermui-it-it.mspNení k dispozici7,063,55204-Dec-200819:24Není k dispozici
Coreservermui-ja-jp.mspNení k dispozici8,971,26404-Dec-200819:24Není k dispozici
Coreservermui-kk-kz.mspNení k dispozici5,419,52004-Dec-200819:24Není k dispozici
Coreservermui-ko-kr.mspNení k dispozici7,004,16004-Dec-200819:25Není k dispozici
Coreservermui-lt-lt.mspNení k dispozici6,013,44004-Dec-200819:25Není k dispozici
Coreservermui-lv-lv.mspNení k dispozici6,665,72804-Dec-200819:25Není k dispozici
Coreservermui-nb-no.mspNení k dispozici6,945,28004-Dec-200819:25Není k dispozici
Coreservermui-nl-nl.mspNení k dispozici7,045,12004-Dec-200819:26Není k dispozici
Coreservermui-pl-pl.mspNení k dispozici7,061,50404-Dec-200819:26Není k dispozici
Coreservermui-pt-br.mspNení k dispozici7,017,98404-Dec-200819:26Není k dispozici
Coreservermui-pt-pt.mspNení k dispozici6,998,52804-Dec-200819:26Není k dispozici
Coreservermui-ro-ro.mspNení k dispozici6,672,38404-Dec-200819:26Není k dispozici
Coreservermui-ru-ru.mspNení k dispozici7,111,68004-Dec-200819:27Není k dispozici
Coreservermui-sk-sk.mspNení k dispozici6,686,72004-Dec-200819:27Není k dispozici
Coreservermui-sl-si.mspNení k dispozici6,343,68004-Dec-200819:27Není k dispozici
Coreservermui-sr-latn-cs.mspNení k dispozici6,022,65604-Dec-200819:27Není k dispozici
Coreservermui-sv-se.mspNení k dispozici6,956,54404-Dec-200819:27Není k dispozici
Coreservermui-th-th.mspNení k dispozici7,060,99204-Dec-200819:27Není k dispozici
Coreservermui-tr-tr.mspNení k dispozici9,037,82404-Dec-200819:28Není k dispozici
Coreservermui-uk-ua.mspNení k dispozici6,722,56004-Dec-200819:28Není k dispozici
Coreservermui-zh-cn.mspNení k dispozici7,014,91204-Dec-200819:29Není k dispozici
Coreservermui-zh-tw.mspNení k dispozici6,984,19204-Dec-200819:29Není k dispozici
Dlc-x-none.mspNení k dispozici1,829,88804-Dec-200819:29Není k dispozici
Dlcmui-ar-sa.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:21Není k dispozici
Dlcmui-bg-bg.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:21Není k dispozici
Dlcmui-ca-es.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:21Není k dispozici
Dlcmui-cs-cz.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:21Není k dispozici
Dlcmui-da-dk.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:22Není k dispozici
Dlcmui-de-de.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:22Není k dispozici
Dlcmui-el-gr.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:22Není k dispozici
Dlcmui-en-us.mspNení k dispozici1,340,92804-Dec-200819:22Není k dispozici
Dlcmui-es-es.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:22Není k dispozici
Dlcmui-et-ee.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:23Není k dispozici
Dlcmui-fi-fi.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:23Není k dispozici
Dlcmui-fr-fr.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:23Není k dispozici
Dlcmui-he-il.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:23Není k dispozici
Dlcmui-hi-in.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:23Není k dispozici
Dlcmui-hr-hr.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:24Není k dispozici
Dlcmui-hu-hu.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:24Není k dispozici
Dlcmui-it-it.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:24Není k dispozici
Dlcmui-ja-jp.mspNení k dispozici2,011,13604-Dec-200819:24Není k dispozici
Dlcmui-kk-kz.mspNení k dispozici1,331,20004-Dec-200819:25Není k dispozici
Dlcmui-ko-kr.mspNení k dispozici1,354,24004-Dec-200819:25Není k dispozici
Dlcmui-lt-lt.mspNení k dispozici673,28004-Dec-200819:25Není k dispozici
Dlcmui-lv-lv.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:25Není k dispozici
Dlcmui-nb-no.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:25Není k dispozici
Dlcmui-nl-nl.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:26Není k dispozici
Dlcmui-pl-pl.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:26Není k dispozici
Dlcmui-pt-br.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:26Není k dispozici
Dlcmui-pt-pt.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:26Není k dispozici
Dlcmui-ro-ro.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:26Není k dispozici
Dlcmui-ru-ru.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:27Není k dispozici
Dlcmui-sk-sk.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:27Není k dispozici
Dlcmui-sl-si.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:27Není k dispozici
Dlcmui-sr-latn-cs.mspNení k dispozici673,28004-Dec-200819:27Není k dispozici
Dlcmui-sv-se.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:27Není k dispozici
Dlcmui-th-th.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:28Není k dispozici
Dlcmui-tr-tr.mspNení k dispozici1,987,07204-Dec-200819:28Není k dispozici
Dlcmui-uk-ua.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:28Není k dispozici
Dlcmui-zh-cn.mspNení k dispozici1,354,24004-Dec-200819:29Není k dispozici
Dlcmui-zh-tw.mspNení k dispozici1,354,24004-Dec-200819:30Není k dispozici
Ifswfe-x-none.mspNení k dispozici3,671,55204-Dec-200819:28Není k dispozici
Lpsrvwfe-x-none.mspNení k dispozici1,442,30404-Dec-200819:29Není k dispozici
Msxml5s-x-none.mspNení k dispozici811,00804-Dec-200819:29Není k dispozici
Pjsrvapp-x-none.mspNení k dispozici4,878,33604-Dec-200819:28Není k dispozici
Pjsrvwfe-x-none.mspNení k dispozici6,391,80804-Dec-200819:28Není k dispozici
Xlsrvapp-x-none.mspNení k dispozici18,829,31204-Dec-200819:28Není k dispozici
Po instalaci opravy hotfix bude mít globální verze této opravy hotfix má atributy souborů nebo novější atributy souborů, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Coreserver-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Activecrawls.dwpNení k dispozici601
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Addcontentsource.aspxNení k dispozici33,69125-Mar-200813:32Není k dispozici
Addfederatedlocation.aspxNení k dispozici66,13925-Mar-200813:32Není k dispozici
Addfiletype.aspxNení k dispozici13,434
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Addservernamemappings.aspxNení k dispozici
13,74125-Mar-200813:32Není k dispozici
Addsitehitrule.aspxNení k dispozici7,247
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Addsitehitrule.aspxNení k dispozici14,94125-Mar-200813:32Není k dispozici
Admin.sitemap.search.xmlNení k dispozici1,02922-Jun-200610:59Není k dispozici
Adodb.dll7.10.2346.0110,59212-Dec-20020:17Není k dispozici
Analyticslinks.xmlNení k dispozici1,540
25-Mar-200813:56Není k dispozici
Analyticsschema.sqlNení k dispozici84,34303-Jun-200813:53Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici15904-Aug-200611:38Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici15904-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici15928-Mar-200615:24Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici16204-Aug-200611:38Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici16204-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici26004-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici26204-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltershoverover.gifNení k dispozici15404-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltershoverover.gifNení k dispozici26004-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltershoverover.gifNení k dispozici26204-Aug-200611:38Není k dispozici
Applyfiltershoverover.gifNení k dispozici26204-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltershoverover.gifNení k dispozici26228-Mar-200615:24Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici15709-Aug-200613:15Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici15804-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici15904-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici16204-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici26104-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici26204-Aug-200611:38Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici26204-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici26209-Aug-200612:43Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici26228-Mar-200615:24Není k dispozici
Arrowendleft_dark.gifNení k dispozici62
17-Apr-200620:47Není k dispozici
Arrowendleft_light.gifNení k dispozici62
17-Apr-200620:47Není k dispozici
Arrowendright_dark.gifNení k dispozici62
17-Apr-200620:47Není k dispozici
Arrowendright_light.gifNení k dispozici6217-Apr-200620:46Není k dispozici
Arrowleft_dark.gifNení k dispozici64
17-Apr-200620:47Není k dispozici
Arrowleft_light.gifNení k dispozici64
17-Apr-200620:48Není k dispozici
Arrowright_dark.gifNení k dispozici65
17-Apr-200620:46Není k dispozici
Arrowright_light.gifNení k dispozici65
17-Apr-200620:46Není k dispozici
Basesitestapling.xmlNení k dispozici3,43625-Jul-20070:27Není k dispozici
Bdcconnector.dll12.0.6300.500026,696
06-Dec-200717:29Není k dispozici
Bestbet.aspxNení k dispozici8,617
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Bluegradient.jpgNení k dispozici21,930
19-Jul-200714:55Není k dispozici
Category.aspxNení k dispozici16,756
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Checkmark.gifNení k dispozici568
16-Aug-200714:24Není k dispozici
Chsbrkr.dll12.0.6300.50001,692,168
13-Dec-200720:55Není k dispozici
Chtbrkr.dll12.0.6300.50006,119,944
13-Dec-200720:55Není k dispozici
Collapsibleformsection.ascxNení k dispozici
3,81425-Mar-200813:32Není k dispozici
Completedcrawls.dwpNení k dispozici610
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Contentaccessaccount.aspxNení k dispozici13,72325-Mar-200813:32Není k dispozici
Contentdbformsection.ascxNení k dispozici7,85330-Aug-200713:30Není k dispozici
Copyfederatedlocation.aspxNení k dispozici
66,32425-Mar-200813:32Není k dispozici
Crawledproperty.aspxNení k dispozici17,42125-Mar-200813:32Není k dispozici
Cs6mors.lexNení k dispozici5,459,146
18-Mar-20004:42Není k dispozici
Csstems.lexNení k dispozici24522-Oct-200615:08Není k dispozici
Cswf32.lexNení k dispozici3,218,403
04-Feb-200422:34Není k dispozici
Danlr.dll1.0.0.16222,74424-Feb-20063:42Není k dispozici
Danlr.lexNení k dispozici3,255,267
21-Feb-20068:30Není k dispozici
Dashboardssplinks.xmlNení k dispozici485
25-Jul-20070:27Není k dispozici
Dbghelp.dll6.6.7.51,030,14420-Feb-200720:14x86
Default.aspxNení k dispozici3,928
08-Apr-200815:58Není k dispozici
Editcontentsource.aspxNení k dispozici45,73325-Mar-200813:32Není k dispozici
Editcrawlrule.aspxNení k dispozici22,801
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Editfederatedlocation.aspxNení k dispozici
66,14025-Mar-200813:32Není k dispozici
Editrelevancesettings.aspxNení k dispozici
16,15925-Mar-200813:32Není k dispozici
Editschedule.aspxNení k dispozici50,579
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Enablealerts.aspxNení k dispozici12,655
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Enhancedsearch.aspxNení k dispozici5,555
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Exportfederatedlocation.aspxNení k dispozici
20925-Jul-20070:27Není k dispozici
Failure.aspxNení k dispozici2,769
25-Mar-200813:18Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici39025-Jul-20070:27Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici40224-Jan-200618:57Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici56625-Mar-200813:32Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici59525-Mar-200813:32Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici59603-Jul-200611:35Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici77325-Mar-200813:32Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici97925-Jul-20070:27Není k dispozici
Formsauthenticationproxypage.aspxNení k dispozici
32125-Jul-20070:27Není k dispozici
Formsauthenticationsuccessconfirmationdialog.aspxNení k dispozici22625-Jul-20070:27Není k dispozici
Getssploginfo.aspxNení k dispozici247
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Getsspscopes.aspxNení k dispozici246
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Getsspstatus.aspxNení k dispozici246
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Grclr.dll1.0.0.11116,26429-Apr-20069:18Není k dispozici
Grcste.dll1.0.0.13112,16829-Apr-20069:19Není k dispozici
Grcste.lexNení k dispozici10,819,271
06-Nov-200317:31Není k dispozici
Greybullet.gifNení k dispozici872
20-Oct-200722:07Není k dispozici
Huau.lexNení k dispozici1,365,850
20-May-200323:33Není k dispozici
Huczlr.dll2.0.4.2349,68821-Apr-20062:12Není k dispozici
Hugu.lexNení k dispozici3,024,833
20-May-200323:33Není k dispozici
Hustem.lexNení k dispozici1,900
22-Oct-200615:08Není k dispozici
Importfederatedlocation.aspxNení k dispozici
15,18125-Mar-200813:32Není k dispozici
Importfile.gifNení k dispozici979
10-Aug-200712:08Není k dispozici
Indexersection.ascxNení k dispozici6,227
25-Mar-200813:18Není k dispozici
Information.aspxNení k dispozici2,779
25-Mar-200813:18Není k dispozici
Keyword.aspxNení k dispozici10,616
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Korwbrkr.dll12.0.6321.5000163,336
25-Jun-200812:57Není k dispozici
Korwbrkr.lexNení k dispozici11,967,524
21-Apr-200818:28Není k dispozici
Layouts.sitemap.search.xmlNení k dispozici
8,27225-Mar-200813:32Není k dispozici
Listcontentsources.aspxNení k dispozici16,75025-Mar-200813:32Není k dispozici
Listkeywords.aspxNení k dispozici4,823
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Listservernamemappings.aspxNení k dispozici
13,09625-Mar-200813:32Není k dispozici
Loading.gifNení k dispozici47323-Jul-200716:27Není k dispozici
Logsummary.aspxNení k dispozici11,004
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Logviewer.aspxNení k dispozici11 000
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Lrpolish.dll1.9.0.0106,32026-Mar-200623:08Není k dispozici
Managecrawlrules.aspxNení k dispozici14,88325-Mar-200813:32Není k dispozici
Managedproperty.aspxNení k dispozici23,72025-Mar-200813:32Není k dispozici
Managefederatedlocations.aspxNení k dispozici
16,46925-Mar-200813:32Není k dispozici
Managefiletypes.aspxNení k dispozici13,27125-Mar-200813:32Není k dispozici
Managesearchservice.aspxNení k dispozici5,83227-Sep-200617:43Není k dispozici
Managesitehitrules.aspxNení k dispozici5,87925-Mar-200813:32Není k dispozici
Managesitehitrules.aspxNení k dispozici13,57325-Mar-200813:32Není k dispozici
Managessp.aspxNení k dispozici6,327
25-Mar-200813:18Není k dispozici
Matchingrule.aspxNení k dispozici17,709
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Matchingrulessp.aspxNení k dispozici25,39725-Mar-200813:32Není k dispozici
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.08,007,68012-Dec-20020:19Není k dispozici
Microsoft.office.server.dll12.0.6331.5000
2,853,75216-Oct-200810:40Není k dispozici
Microsoft.office.server.dll12.0.6331.5000
2,853,75216-Oct-200810:40x86
Microsoft.office.server.intl.dll12.0.6309.5000
177,23225-Mar-200813:47x86
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6300.5000
473,64806-Dec-200715:41x86
Microsoft.office.server.search.dll12.0.6335.5000
8,529,78426-Nov-20082:47Není k dispozici
Microsoft.office.server.search.intl.dll12.0.6322.5000193,56826-Jun-200814:32
Není k dispozici
Microsoft.office.server.ui.dll12.0.6309.5000
111,66425-Mar-200813:47x86
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6335.5000
6,507,40826-Nov-20082:47x86
Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll12.0.6309.50001,094,73625-Mar-200814:23
x86
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6335.5000
3,595,15226-Nov-20082:41x86
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.013,31212-Dec-20020:17Není k dispozici
Mir_fi.dll1.0.0.73,864,12822-May-200712:45Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici1,641
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici1,819
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici2,175
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici3,918
05-Sep-20060:37Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici4,133
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici4,207
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici4,683
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici4,758
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici6,477
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici6,662
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici6,696
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici6,709
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici6,772
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici7,090
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici7,413
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici7,612
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici9,509
15-Sep-200621:08Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici10,274
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Msdatasrc.dll7.0.9466.04 09612-Dec-20020:18Není k dispozici
Msgfilt.dll2008.603.6318.500033,824
03-Jun-200813:57Není k dispozici
Mssbanner_ltr.jpgNení k dispozici45,188
24-Aug-20079:33Není k dispozici
Mssbanner_rtl.jpgNení k dispozici44,778
24-Aug-20079:34Není k dispozici
Msscntrs.dll12.0.6300.500091,656
13-Dec-200720:56Není k dispozici
Mssdmn.exe12.0.6318.5000282,656
03-Jun-200814:53Není k dispozici
Mssdmn.exe.localNení k dispozici155
16-May-200416:30Není k dispozici
Mssearch.exe12.0.6318.5000159,264
03-Jun-200814:53Není k dispozici
Mssearch.exe.localNení k dispozici171
16-May-200416:30Není k dispozici
Mssph.dll12.0.6326.5000700,416
04-Aug-200815:23Není k dispozici
Mssrch.dll12.0.6327.50002,063,360
14-Aug-20084:08Není k dispozici
Msswelcome.aspxNení k dispozici11,287
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Naturallanguage6.dll6.0.6330.50002,612,61607-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0000.dll6.0.6330.50001,518,504
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0001.dll6.0.6330.50002,595,240
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0002.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0003.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0007.dll6.0.6335.50005,816,744
25-Nov-200819:31Není k dispozici
Nlsdata0009.dll6.0.6330.500024,422,312
09-Oct-200822:37Není k dispozici
Nlsdata000a.dll6.0.6330.500010,181,544
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata000c.dll6.0.6330.50002,683,304
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata000d.dll6.0.6330.50002,339,240
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata000f.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0010.dll6.0.6330.50004,489,640
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0011.dll6.0.6330.50002,644,392
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0013.dll6.0.6330.50003,460,008
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0018.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0019.dll6.0.6330.50004,491,688
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata001a.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata001b.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata001d.dll6.0.6330.50004,490,152
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0020.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0021.dll6.0.6330.50001,798,568
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0022.dll6.0.6330.50001,798,568
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0024.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0026.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0027.dll6.0.6330.50001,965,480
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata002a.dll6.0.6330.50001,798,568
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0039.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata003e.dll6.0.6330.50001,798,568
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0045.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0046.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0047.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0049.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata004a.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata004b.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata004c.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata004e.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0414.dll6.0.6330.50004,489,640
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0416.dll6.0.6330.50004,489,640
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0816.dll6.0.6330.50004,490,152
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata081a.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlsdata0c1a.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Není k dispozici
Nlslexicons0009.dll6.0.6323.50002,655,32802-Jul-200810:02Není k dispozici
Noiseara.txtNení k dispozici364
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseben.txtNení k dispozici8413-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisebul.txtNení k dispozici7013-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisecat.txtNení k dispozici182
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisechs.txtNení k dispozici1,696
28-Mar-20040:40Není k dispozici
Noisecht.txtNení k dispozici1,696
28-Mar-20040:40Není k dispozici
Noisecro.txtNení k dispozici8413-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisedan.txtNení k dispozici2,784
08-Jan-200814:30Není k dispozici
Noisedeu.txtNení k dispozici9124-Jan-200612:33Není k dispozici
Noiseeng.txtNení k dispozici6813-Sep-20061:37Není k dispozici
Noiseenu.txtNení k dispozici6813-Sep-20061:37Není k dispozici
Noiseesn.txtNení k dispozici148
24-Jan-200612:35Není k dispozici
Noisefin.txtNení k dispozici12,170
25-Jul-20065:14Není k dispozici
Noisefra.txtNení k dispozici130
24-Jan-200612:33Není k dispozici
Noisegrc.txtNení k dispozici9,891
27-Jul-20060:50Není k dispozici
Noiseguj.txtNení k dispozici7613-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseheb.txtNení k dispozici2613-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisehin.txtNení k dispozici7813-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseice.txtNení k dispozici2913-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseind.txtNení k dispozici106
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseita.txtNení k dispozici430
13-Sep-20061:38Není k dispozici
Noisejpn.txtNení k dispozici6830-Sep-200519:22Není k dispozici
Noisekan.txtNení k dispozici178
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisekor.txtNení k dispozici228-Mar-20040:41Není k dispozici
Noiselat.txtNení k dispozici3413-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiselit.txtNení k dispozici4613-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisemal.txtNení k dispozici126
24-Jan-200612:33Není k dispozici
Noisemar.txtNení k dispozici200
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisemly.txtNení k dispozici7024-Jan-200612:33Není k dispozici
Noiseneu.txtNení k dispozici227-Mar-200614:53Není k dispozici
Noisenld.txtNení k dispozici8805-Jun-200623:05Není k dispozici
Noisenor.txtNení k dispozici9813-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseplk.txtNení k dispozici6,970
25-Jul-20065:04Není k dispozici
Noisepol.txtNení k dispozici108
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisepor.txtNení k dispozici214
24-Jan-200612:34Není k dispozici
Noiseptb.txtNení k dispozici220
24-Jan-200612:34Není k dispozici
Noisepun.txtNení k dispozici9013-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiserom.txtNení k dispozici166
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiserus.txtNení k dispozici6413-Sep-20061:39Není k dispozici
Noisesbc.txtNení k dispozici9424-Jan-200612:34Není k dispozici
Noisesbl.txtNení k dispozici4024-Jan-200612:34Není k dispozici
Noiseslo.txtNení k dispozici9824-Jan-200612:34Není k dispozici
Noisesve.txtNení k dispozici9605-Jun-200623:05Není k dispozici
Noisesvk.txtNení k dispozici9624-Jan-200612:34Není k dispozici
Noisetam.txtNení k dispozici7213-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisetel.txtNení k dispozici186
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisetha.txtNení k dispozici697
28-Mar-20040:41Není k dispozici
Noisetur.txtNení k dispozici2,224
25-Jul-20068:21Není k dispozici
Noiseukr.txtNení k dispozici5013-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseurd.txtNení k dispozici9613-Sep-20061:34Není k dispozici
Notesph.dll12.0.6329.5000835,432
03-Oct-200813:37Není k dispozici
Offfiltx.dll2006.1200.6334.50001,058,18418-Nov-200821:13Není k dispozici
Office.odf12.0.6300.50002,855,424
06-Dec-200710:16Není k dispozici
Onet.xmlNení k dispozici6,18725-Mar-200813:18Není k dispozici
Onet.xmlNení k dispozici32,04025-Mar-200813:32Není k dispozici
Onet.xmlNení k dispozici53,98825-Mar-200813:56Není k dispozici
Osssearchadmin_helpkeymap.xmlNení k dispozici
10 66809-Nov-200720:29Není k dispozici
Osssearchupgrade.xmlNení k dispozici1,38824-Mar-200822:10Není k dispozici
Pkmexsph.dll12.0.6318.5000184,328
03-Jun-200814:53Není k dispozici
Pkmnpw.dll12.0.6300.500044,032
13-Dec-200720:56Není k dispozici
Portal.jsNení k dispozici6,59613-Jun-200715:41Není k dispozici
Portaltabhover.gifNení k dispozici92
04-Aug-200611:39Není k dispozici
Portaltabhover.gifNení k dispozici93
04-Aug-200611:39Není k dispozici
Portaltabhover.gifNení k dispozici94
04-Aug-200611:38Není k dispozici
Portaltabhover.gifNení k dispozici94
04-Aug-200611:39Není k dispozici
Portaltabhover.gifNení k dispozici94
28-Mar-200615:25Není k dispozici
Portaltabselected.gifNení k dispozici93
04-Aug-200611:38Není k dispozici
Portaltabselected.gifNení k dispozici93
04-Aug-200611:39Není k dispozici
Portaltabselected.gifNení k dispozici93
28-Mar-200615:25Není k dispozici
Portaltabselected.gifNení k dispozici94
04-Aug-200611:38Není k dispozici
Portaltabselected.gifNení k dispozici94
04-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici17828-Mar-200615:24Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici18304-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici18309-Aug-200612:43Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici18804-Aug-200611:38Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici18804-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici18809-Aug-200613:14Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici28604-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici28904-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici29404-Aug-200611:38Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici29504-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici29604-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici29904-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici30004-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici31204-Aug-200611:39Není k dispozici
Query.dll12.0.6300.500084,480
13-Dec-200720:56Není k dispozici
Results.aspxNení k dispozici8,558
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Schema.aspxNení k dispozici11,693
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Schema.xmlNení k dispozici304,537
13-Mar-20088:50Není k dispozici
Scope.aspxNení k dispozici10,552
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Scopedisplaygroup.aspxNení k dispozici9,96425-Mar-200813:32Není k dispozici
Scopedisplaygroupssp.aspxNení k dispozici17,65225-Mar-200813:32Není k dispozici
Scopessp.aspxNení k dispozici18,240
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchadmin.asmxNení k dispozici204
13-Mar-20067:35Není k dispozici
Searchadmin.asmxNení k dispozici215
13-Mar-20067:35Není k dispozici
Searchadmin.resxNení k dispozici65,280
25-Mar-200813:36Není k dispozici
Searchadmindashboardprovision.xmlNení k dispozici
2,90925-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchadministration.aspxNení k dispozici17,64825-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchadminlinks.xmlNení k dispozici1,05925-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchcoreresults.webpartNení k dispozici1,00725-Mar-200813:42Není k dispozici
Searchfarmsettings.aspxNení k dispozici12,43825-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchfarmsettings.aspxNení k dispozici20,13225-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici21,983
09-Sep-200712:07Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici21,996
09-Sep-200712:07Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,001
09-Sep-200712:05Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,009
09-Sep-200712:04Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,014
09-Sep-200712:06Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,018
09-Sep-200712:03Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,027
09-Sep-200712:09Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,034
09-Sep-200712:04Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,044
09-Sep-200712:05Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,061
09-Sep-200712:08Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,082
09-Sep-200712:06Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,085
09-Sep-200712:08Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,278
09-Sep-200712:02Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,295
09-Sep-200712:03Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,334
09-Sep-200712:04Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,414
09-Sep-200712:07Není k dispozici
Searchmain.aspxNení k dispozici4,639
08-Apr-200816:08Není k dispozici
Searchreset.aspxNení k dispozici12,400
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchresultremoval.aspxNení k dispozici13,04925-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchresults.aspxNení k dispozici9,001
08-Apr-200816:08Není k dispozici
Searchserverwizard.aspxNení k dispozici29,45125-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchserviceinstanceconfirmation.aspxNení k dispozici5,22427-Sep-200617:43Není k dispozici
Searchserviceinstancesettings.aspxNení k dispozici
32,09525-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchsspsettings.aspxNení k dispozici19,51225-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchstats.dwpNení k dispozici580
16-Jan-200623:56Není k dispozici
Searchusagelinks.xmlNení k dispozici800
25-Jul-20070:27Není k dispozici
Selectcrawledproperty.aspxNení k dispozici
8,59027-Sep-200617:43Není k dispozici
Selectmanagedproperty.aspxNení k dispozici
4,92927-Sep-200617:43Není k dispozici
Setup.exe12.0.6309.5000442,408
27-Mar-200812:21x86
Spanishdict.txtNení k dispozici879,059
06-Jan-200416:31Není k dispozici
Sps.resxNení k dispozici76,54425-Mar-200813:56Není k dispozici
Spscore.ar-sa.resxNení k dispozici103,65525-Mar-200815:12Není k dispozici
Spscore.bg-bg.resxNení k dispozici116,30125-Mar-200815:12Není k dispozici
Spscore.ca-es.resxNení k dispozici92,787
25-Mar-200815:11Není k dispozici
Spscore.cs-cz.resxNení k dispozici90,679
25-Mar-200815:12Není k dispozici
Spscore.da-dk.resxNení k dispozici89,004
25-Mar-200815:19Není k dispozici
Spscore.de-de.resxNení k dispozici92,435
25-Mar-200815:11Není k dispozici
Spscore.el-gr.resxNení k dispozici121,07825-Mar-200815:17Není k dispozici
Spscore.en-us.resxNení k dispozici85,536
25-Mar-200813:57Není k dispozici
Spscore.es-es.resxNení k dispozici92,340
25-Mar-200815:15Není k dispozici
Spscore.et-ee.resxNení k dispozici87,217
25-Mar-200815:15Není k dispozici
Spscore.fi-fi.resxNení k dispozici89,625
25-Mar-200815:10Není k dispozici
Spscore.fr-fr.resxNení k dispozici94,361
25-Mar-200815:11Není k dispozici
Spscore.he-il.resxNení k dispozici97,159
25-Mar-200815:15Není k dispozici
Spscore.hi-in.resxNení k dispozici127,59625-Mar-200815:16Není k dispozici
Spscore.hr-hr.resxNení k dispozici90,159
25-Mar-200815:17Není k dispozici
Spscore.hu-hu.resxNení k dispozici94,104
25-Mar-200815:10Není k dispozici
Spscore.it-it.resxNení k dispozici92,637
25-Mar-200815:17Není k dispozici
Spscore.ja-jp.resxNení k dispozici97,682
25-Mar-200815:18Není k dispozici
Spscore.ko-kr.resxNení k dispozici91,944
25-Mar-200815:16Není k dispozici
Spscore.lt-lt.resxNení k dispozici91,403
25-Mar-200815:15Není k dispozici
Spscore.lv-lv.resxNení k dispozici91,231
25-Mar-200815:16Není k dispozici
Spscore.nb-no.resxNení k dispozici87,811
25-Mar-200815:15Není k dispozici
Spscore.nl-nl.resxNení k dispozici91,213
25-Mar-200815:13Není k dispozici
Spscore.pl-pl.resxNení k dispozici93,239
25-Mar-200815:12Není k dispozici
Spscore.pt-br.resxNení k dispozici90,547
25-Mar-200815:14Není k dispozici
Spscore.pt-pt.resxNení k dispozici92,136
25-Mar-200815:14Není k dispozici
Spscore.ro-ro.resxNení k dispozici91,637
25-Mar-200815:09Není k dispozici
Spscore.ru-ru.resxNení k dispozici114,27725-Mar-200815:17Není k dispozici
Spscore.sk-sk.resxNení k dispozici92,538
25-Mar-200815:08Není k dispozici
Spscore.sl-si.resxNení k dispozici89,445
25-Mar-200815:09Není k dispozici
Spscore.sr-latn-cs.resxNení k dispozici90,71525-Mar-200815:08Není k dispozici
Spscore.sv-se.resxNení k dispozici88,922
25-Mar-200815:09Není k dispozici
Spscore.th-th.resxNení k dispozici128,03825-Mar-200815:06Není k dispozici
Spscore.tr-tr.resxNení k dispozici90,855
25-Mar-200815:05Není k dispozici
Spscore.uk-ua.resxNení k dispozici111,98325-Mar-200815:05Není k dispozici
Spscore.zh-cn.resxNení k dispozici83,571
25-Mar-200815:04Není k dispozici
Spscore.zh-tw.resxNení k dispozici83,569
25-Mar-200815:04Není k dispozici
Spsimportph.dll12.0.6327.5000329,232
14-Aug-20084:08Není k dispozici
Spusageconfig.aspxNení k dispozici4,535
27-Sep-200618:03Není k dispozici
Spusagesitesearchqueries.aspxNení k dispozici
3,09925-Mar-200813:55Není k dispozici
Spusagesitesearchresults.aspxNení k dispozici
3,30925-Mar-200813:55Není k dispozici
Spusagesspsearchqueries.aspxNení k dispozici
12,27925-Mar-200813:55Není k dispozici
Spusagesspsearchresults.aspxNení k dispozici
12,32425-Mar-200813:55Není k dispozici
Srchipp.dll12.0.6300.50001,009,680
12-Dec-200717:38Není k dispozici
Srchpml.dll12.0.6300.500015,376
12-Dec-200717:38Není k dispozici
Stdole.dll7.0.9466.01638412-Dec-20020:17Není k dispozici
Subsystems.dwpNení k dispozici595
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Success.aspxNení k dispozici2,769
25-Mar-200813:18Není k dispozici
Summaryresults.webpartNení k dispozici1,25825-Mar-200813:42Není k dispozici
Svrsetup.dll12.0.6309.50006,510,616
27-Mar-200812:21x86
Systemstatus.dwpNení k dispozici601
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Thawbrkr.dll12.0.6300.5000316,424
13-Dec-200720:56Není k dispozici
Topanswer.webpartNení k dispozici1,016
25-Mar-200813:42Není k dispozici
Tquery.dll12.0.6333.50002,345,800
06-Nov-20082:59Není k dispozici
Trklr.dll1.18.0.0792,36822-May-200713:17Není k dispozici
Tsara.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsben.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsbul.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tscat.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tschs.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tscht.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tscro.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsdeu.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tseng.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsenu.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsesn.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsfin.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsfra.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsguj.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsheb.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tshin.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsice.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsind.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsita.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsjpn.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tskan.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tskor.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tslat.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tslit.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsmal.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsmar.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsmly.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsneu.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsnld.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsnor.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsplk.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tspol.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tspor.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsptb.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tspun.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsrom.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsrus.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tssbc.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tssbl.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsschema.xmlNení k dispozici2,030
22-Mar-200523:16Není k dispozici
Tsslo.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tssve.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tssvk.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tstam.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tstel.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tstha.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tstur.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsukr.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsurd.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Updateschedule.aspxNení k dispozici5,589
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Updateschedulessp.aspxNení k dispozici13,27725-Mar-200813:32Není k dispozici
Viewscopes.aspxNení k dispozici9,977
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Viewscopesettings.aspxNení k dispozici6,84325-Mar-200813:32Není k dispozici
Viewscopesettingsssp.aspxNení k dispozici14,53125-Mar-200813:32Není k dispozici
Viewscopesssp.aspxNení k dispozici11,617
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Warning.aspxNení k dispozici3,843
25-Mar-200813:18Není k dispozici
Wbdbase.plkNení k dispozici1,066,742
04-Feb-200422:35Není k dispozici
Webconfig.spss.xmlNení k dispozici2,082
25-Mar-200813:58Není k dispozici
Webpartdwpfiles.xmlNení k dispozici1,343
25-Jul-20070:27Není k dispozici
Webpartdwpfiles.xmlNení k dispozici3,089
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Coreservermui-en-us.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Cmssitemanager.jsNení k dispozici52,517
22-Jan-200822:31Není k dispozici
Editingmenu.jsNení k dispozici11,844
22-Jan-200822:30Není k dispozici
Htmleditor.jsNení k dispozici289,410
15-Oct-200823:08Není k dispozici
Microsoft.office.server.search.intl.resources.dll12.0.6300.5000349,21613-Dec-200720:56
Není k dispozici
Ms.mss.hc.cabNení k dispozici284,389
19-Mar-200811:04Není k dispozici
Ms.oss.admin.hc.cabNení k dispozici438,53524-Mar-200822:10Není k dispozici
Mssmsg.dll12.0.6300.5000228,896
13-Dec-200720:56Není k dispozici
Notessetup.exe12.0.6300.5000202,272
13-Dec-200720:56Není k dispozici
Pickertreedialog.jsNení k dispozici2,284
22-Jan-200822:31Není k dispozici
Portal.cssNení k dispozici35,301
25-Mar-200813:57Není k dispozici
Search.jsNení k dispozici26,550
06-Sep-200616:59Není k dispozici
Searchadmin.en-us.resxNení k dispozici65,28025-Mar-200813:36Není k dispozici
Searchdatadb.sqlNení k dispozici341,757
25-Mar-200813:36Není k dispozici
Searchdatadbupgrade.sqlNení k dispozici180,50125-Mar-200813:36Není k dispozici
Searchdb.sqlNení k dispozici343,260
25-Mar-200813:36Není k dispozici
Searchdbupgrade.sqlNení k dispozici191,40225-Mar-200813:36Není k dispozici
Spellchecker.jsNení k dispozici37,676
07-Oct-200822:28Není k dispozici
Sps.en-us.resxNení k dispozici76,544
25-Mar-200813:56Není k dispozici
Spscore.en-us.resxNení k dispozici85,536
25-Mar-200813:57Není k dispozici
Webtempsrch.xmlNení k dispozici1,131
25-Mar-200813:37Není k dispozici
Dlc-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Microsoft.office.policy.dll12.0.6330.5000
400,2568-Oct-20089:12Není k dispozici
Microsoft.office.policy.dll12.0.6330.5000
400,2568-Oct-20089:12x86
Microsoft.office.policy.pages.dll12.0.6300.5000
103,4807-Dec-20071:09x86
Microsoft.office.workflow.pages.dll12.0.6324.5000
74,81614-Jul-200821:04x86
Microsoft.office.workflow.routing.dll12.0.6300.5000156,7287-Dec-20071:09x86
Dlcmui-en-us.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
ReviewRouting_Assoc_1033.xsnNení k dispozici
19,41414-Jul-200813:04Není k dispozici
Xlate_Complete_1033.xsnNení k dispozici16,16719-Aug-20088:49Není k dispozici
Ifswfe-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Htmlchkr.dll12.0.6300.5000756280
06-Dec-200713:43Není k dispozici
Microsoft.office.infopath.server.dll12.0.6333.5000282916006-Nov-20082:45Není k dispozici
Lpsrvwfe-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Schema.xmlNení k dispozici154,949
13-Mar-20089:46Není k dispozici
Msxml5s-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Msxml5.dll5.20.1087.01,425,912
10-Sep-20089:18Není k dispozici
Pjsrvapp-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Addpublishsps12.sqlNení k dispozici336,60515-Aug-200821:14Není k dispozici
Addpubsps12.sqlNení k dispozici744,226
19-Nov-200816:33Není k dispozici
Addpubtab12.sqlNení k dispozici200,055
18-Oct-20081:22Není k dispozici
Addpubvw12.sqlNení k dispozici64,677
15-Aug-200821:14Není k dispozici
Addqueue1projectsps12.sqlNení k dispozici84,04515-Aug-200821:14Není k dispozici
Addqueue1timesheetsps12.sqlNení k dispozici
85,21915-Aug-200821:14Není k dispozici
Addreportingsps12.sqlNení k dispozici1,205,33303-Jun-200822:59Není k dispozici
Addreptab12.sqlNení k dispozici63,749
23-Jul-20080:47Není k dispozici
Addshadowtab12.sqlNení k dispozici12,441
03-Jun-200822:59Není k dispozici
Addsps12.sqlNení k dispozici542,552
19-Nov-200816:33Není k dispozici
Addversionsps12.sqlNení k dispozici140,05815-Aug-200821:14Není k dispozici
Addverstab12.sqlNení k dispozici148,924
15-Jul-20081:31Není k dispozici
Addworkingsps12.sqlNení k dispozici51,05010-Mar-20083:56Není k dispozici
Addworksps12.sqlNení k dispozici69,762
19-Nov-200816:33Není k dispozici
Addworktab12.sqlNení k dispozici152,907
15-Aug-200821:14Není k dispozici
Dataedit.dll12.0.6329.5000418,848
30-Sep-200822:43x86
Delvw12.sqlNení k dispozici1,012
24-May-20074:46Není k dispozici
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6309.5000
99,36025-Mar-200821:51x86
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6318.5000
3,904,54404-Jun-20080:17x86
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6335.5000
4,369,25626-Nov-200810:16x86
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6327.50001,250,33614-Aug-200812:08
x86
Microsoft.office.project.server.queuing.exe12.0.6300.500026,68010-Dec-20072:21x86
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6334.5000310,12019-Nov-200821:24
x86
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6327.5000386,08019-Aug-200817:06
x86
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6316.5000
119,84015-May-200823:54x86
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6334.5000842,60019-Nov-200820:34
x86
Pjsrvwfe-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6318.5000
3,904,54403-Jun-200816:17Není k dispozici
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6300.500066,59209-Dec-200718:21Není k dispozici
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6335.5000
4,369,25626-Nov-20082:16Není k dispozici
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6327.50001,250,33614-Aug-20084:08
Není k dispozici
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll
12.0.6334.5000793,50419-Nov-200813:24Není k dispozici
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6334.50002,231,20019-Nov-200813:24
Není k dispozici
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6316.5000
119,84015-May-200815:54Není k dispozici
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6334.5000842,60019-Nov-200812:34
Není k dispozici
Xlsrvapp-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Atl80.dll8.0.50727.76296,25607-Jun-200716:16Není k dispozici
Atl80.dll8.0.50727.762114,688
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80.dll8.0.50727.7621,101,824
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80chs.dll8.0.50727.76240,960
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80cht.dll8.0.50727.76245,056
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80deu.dll8.0.50727.76265 536
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80enu.dll8.0.50727.76257,344
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80esp.dll8.0.50727.76261,440
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80fra.dll8.0.50727.76261,440
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80ita.dll8.0.50727.76261,440
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76249,152
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80kor.dll8.0.50727.76249,152
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,093,120
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfcm80.dll8.0.50727.76269,632
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfcm80u.dll8.0.50727.76257,856
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll
12.0.6323.5000357,40802-Jul-200810:05Není k dispozici
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll
12.0.6300.5000151,07206-Dec-200717:02Není k dispozici
Microsoft.office.excel.server.webservices.dll12.0.6300.500046,09606-Dec-200717:58Není k dispozici
Msmdlocal.dll9.0.3042.015,926,640
24-May-20078:53Není k dispozici
Msmgdsrv.dll9.0.3042.06,040,432
24-May-20078:53Není k dispozici
Msolap90.dll9.0.3042.04,298,096
24-May-20078:53Není k dispozici
Msolui90.dll9.0.3042.0276,336
24-May-20078:53Není k dispozici
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,232
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,864
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,688
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Xlcall32.dll12.0.6300.500013,368
07-Dec-200712:59Není k dispozici
Xlsrv.dll12.0.6335.50007,724,904
26-Nov-20082:27Není k dispozici
Xmlrw.dll2.0.3609.0169,84024-May-20078:53Není k dispozici
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0123,760
24-May-20078:53Není k dispozici
x64

Informace o stažení
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Office-kb960011-fullfile-x64-glb.exe12.0.6335.5000313,066,11205-Dec-200809:53x86


Informace o souboru MSP Instalační služba Microsoft Windows Installer

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Coreserver-x-none.mspNení k dispozici90,279,42404-Dec-200819:35Není k dispozici
Coreservermui-ar-sa.mspNení k dispozici6,920,19204-Dec-200819:26Není k dispozici
Coreservermui-bg-bg.mspNení k dispozici6,653,95204-Dec-200819:26Není k dispozici
Coreservermui-ca-es.mspNení k dispozici5,931,52004-Dec-200819:26Není k dispozici
Coreservermui-cs-cz.mspNení k dispozici6,957,56804-Dec-200819:27Není k dispozici
Coreservermui-da-dk.mspNení k dispozici6,920,19204-Dec-200819:27Není k dispozici
Coreservermui-de-de.mspNení k dispozici7,040,51204-Dec-200819:27Není k dispozici
Coreservermui-el-gr.mspNení k dispozici7,076,86404-Dec-200819:27Není k dispozici
Coreservermui-en-us.mspNení k dispozici6,300,67204-Dec-200819:27Není k dispozici
Coreservermui-es-es.mspNení k dispozici6,931,45604-Dec-200819:28Není k dispozici
Coreservermui-et-ee.mspNení k dispozici6,585,34404-Dec-200819:28Není k dispozici
Coreservermui-fi-fi.mspNení k dispozici6,915,58404-Dec-200819:28Není k dispozici
Coreservermui-fr-fr.mspNení k dispozici6,988,28804-Dec-200819:28Není k dispozici
Coreservermui-he-il.mspNení k dispozici6,841,85604-Dec-200819:29Není k dispozici
Coreservermui-hi-in.mspNení k dispozici6,912,00004-Dec-200819:29Není k dispozici
Coreservermui-hr-hr.mspNení k dispozici6,267,39204-Dec-200819:29Není k dispozici
Coreservermui-hu-hu.mspNení k dispozici7,001,08804-Dec-200819:29Není k dispozici
Coreservermui-it-it.mspNení k dispozici7,001,08804-Dec-200819:29Není k dispozici
Coreservermui-ja-jp.mspNení k dispozici8,909,82404-Dec-200819:30Není k dispozici
Coreservermui-kk-kz.mspNení k dispozici5,363,71204-Dec-200819:30Není k dispozici
Coreservermui-ko-kr.mspNení k dispozici6,938,62404-Dec-200819:30Není k dispozici
Coreservermui-lt-lt.mspNení k dispozici5,952,51204-Dec-200819:30Není k dispozici
Coreservermui-lv-lv.mspNení k dispozici6,604,28804-Dec-200819:30Není k dispozici
Coreservermui-nb-no.mspNení k dispozici6,885,37604-Dec-200819:31Není k dispozici
Coreservermui-nl-nl.mspNení k dispozici6,983,16804-Dec-200819:31Není k dispozici
Coreservermui-pl-pl.mspNení k dispozici6,998,52804-Dec-200819:31Není k dispozici
Coreservermui-pt-br.mspNení k dispozici6,957,05604-Dec-200819:31Není k dispozici
Coreservermui-pt-pt.mspNení k dispozici6,938,11204-Dec-200819:31Není k dispozici
Coreservermui-ro-ro.mspNení k dispozici6,609,92004-Dec-200819:32Není k dispozici
Coreservermui-ru-ru.mspNení k dispozici7,048,70404-Dec-200819:32Není k dispozici
Coreservermui-sk-sk.mspNení k dispozici6,623,74404-Dec-200819:32Není k dispozici
Coreservermui-sl-si.mspNení k dispozici6,280,19204-Dec-200819:32Není k dispozici
Coreservermui-sr-latn-cs.mspNení k dispozici5,958,65604-Dec-200819:32Není k dispozici
Coreservermui-sv-se.mspNení k dispozici6,893,56804-Dec-200819:33Není k dispozici
Coreservermui-th-th.mspNení k dispozici6,996,99204-Dec-200819:33Není k dispozici
Coreservermui-tr-tr.mspNení k dispozici8,975,87204-Dec-200819:33Není k dispozici
Coreservermui-uk-ua.mspNení k dispozici6,656,00004-Dec-200819:33Není k dispozici
Coreservermui-zh-cn.mspNení k dispozici6,950,40004-Dec-200819:35Není k dispozici
Coreservermui-zh-tw.mspNení k dispozici6,918,65604-Dec-200819:35Není k dispozici
Dlc-x-none.mspNení k dispozici2,208,25604-Dec-200819:34Není k dispozici
Dlcmui-ar-sa.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:26Není k dispozici
Dlcmui-bg-bg.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:26Není k dispozici
Dlcmui-ca-es.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:27Není k dispozici
Dlcmui-cs-cz.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:27Není k dispozici
Dlcmui-da-dk.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:27Není k dispozici
Dlcmui-de-de.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:27Není k dispozici
Dlcmui-el-gr.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:27Není k dispozici
Dlcmui-en-us.mspNení k dispozici1,340,92804-Dec-200819:28Není k dispozici
Dlcmui-es-es.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:28Není k dispozici
Dlcmui-et-ee.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:28Není k dispozici
Dlcmui-fi-fi.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:28Není k dispozici
Dlcmui-fr-fr.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:28Není k dispozici
Dlcmui-he-il.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:29Není k dispozici
Dlcmui-hi-in.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:29Není k dispozici
Dlcmui-hr-hr.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:29Není k dispozici
Dlcmui-hu-hu.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:29Není k dispozici
Dlcmui-it-it.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:29Není k dispozici
Dlcmui-ja-jp.mspNení k dispozici2,011,13604-Dec-200819:30Není k dispozici
Dlcmui-kk-kz.mspNení k dispozici1,331,20004-Dec-200819:30Není k dispozici
Dlcmui-ko-kr.mspNení k dispozici1,354,24004-Dec-200819:30Není k dispozici
Dlcmui-lt-lt.mspNení k dispozici673,28004-Dec-200819:30Není k dispozici
Dlcmui-lv-lv.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:30Není k dispozici
Dlcmui-nb-no.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:31Není k dispozici
Dlcmui-nl-nl.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:31Není k dispozici
Dlcmui-pl-pl.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:31Není k dispozici
Dlcmui-pt-br.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:31Není k dispozici
Dlcmui-pt-pt.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:32Není k dispozici
Dlcmui-ro-ro.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:32Není k dispozici
Dlcmui-ru-ru.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:32Není k dispozici
Dlcmui-sk-sk.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:32Není k dispozici
Dlcmui-sl-si.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:32Není k dispozici
Dlcmui-sr-latn-cs.mspNení k dispozici673,28004-Dec-200819:33Není k dispozici
Dlcmui-sv-se.mspNení k dispozici1,330,17604-Dec-200819:33Není k dispozici
Dlcmui-th-th.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:33Není k dispozici
Dlcmui-tr-tr.mspNení k dispozici1,987,07204-Dec-200819:33Není k dispozici
Dlcmui-uk-ua.mspNení k dispozici1,330,68804-Dec-200819:33Není k dispozici
Dlcmui-zh-cn.mspNení k dispozici1,354,24004-Dec-200819:35Není k dispozici
Dlcmui-zh-tw.mspNení k dispozici1,354,24004-Dec-200819:35Není k dispozici
Ifswfe-x-none.mspNení k dispozici4,447,23204-Dec-200819:34Není k dispozici
Lpsrvwfe-x-none.mspNení k dispozici1,819,13604-Dec-200819:35Není k dispozici
Msxml5s-x-none.mspNení k dispozici1,009,15204-Dec-200819:34Není k dispozici
Pjsrvapp-x-none.mspNení k dispozici5,253,12004-Dec-200819:34Není k dispozici
Pjsrvwfe-x-none.mspNení k dispozici6,766,59204-Dec-200819:34Není k dispozici
Xlsrvapp-x-none.mspNení k dispozici33,361,40804-Dec-200819:34Není k dispozici
Po instalaci opravy hotfix bude mít globální verze této opravy hotfix má atributy souborů nebo novější atributy souborů, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Coreserver-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Activecrawls.dwpNení k dispozici601
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Addbdcapplication.aspxNení k dispozici6,10813-Jun-200715:41Není k dispozici
Addcontentsource.aspxNení k dispozici33,69125-Mar-200813:32Není k dispozici
Addfederatedlocation.aspxNení k dispozici66,13925-Mar-200813:32Není k dispozici
Addfiletype.aspxNení k dispozici13,434
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Addservernamemappings.aspxNení k dispozici
13,74125-Mar-200813:32Není k dispozici
Addsitehitrule.aspxNení k dispozici7,247
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Addsitehitrule.aspxNení k dispozici14,94125-Mar-200813:32Není k dispozici
Admin.sitemap.search.xmlNení k dispozici1,02922-Jun-200610:59Není k dispozici
Adodb.dll7.10.2346.0110,59212-Dec-20020:17Není k dispozici
Analyticslinks.xmlNení k dispozici1,540
25-Mar-200813:56Není k dispozici
Analyticsschema.sqlNení k dispozici84,34303-Jun-200813:53Není k dispozici
Application_registry.sqlNení k dispozici217,57003-Jun-200815:09Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici15904-Aug-200611:38Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici15904-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici15928-Mar-200615:24Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici16204-Aug-200611:38Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici16204-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici26004-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersactive.gifNení k dispozici26204-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltershoverover.gifNení k dispozici15404-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltershoverover.gifNení k dispozici26004-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltershoverover.gifNení k dispozici26204-Aug-200611:38Není k dispozici
Applyfiltershoverover.gifNení k dispozici26204-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltershoverover.gifNení k dispozici26228-Mar-200615:24Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici15709-Aug-200613:15Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici15804-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici15904-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici16204-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici26104-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici26204-Aug-200611:38Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici26204-Aug-200611:39Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici26209-Aug-200612:43Není k dispozici
Applyfiltersinactive.gifNení k dispozici26228-Mar-200615:24Není k dispozici
Arrowendleft_dark.gifNení k dispozici62
17-Apr-200620:47Není k dispozici
Arrowendleft_light.gifNení k dispozici62
17-Apr-200620:47Není k dispozici
Arrowendright_dark.gifNení k dispozici62
17-Apr-200620:47Není k dispozici
Arrowendright_light.gifNení k dispozici6217-Apr-200620:46Není k dispozici
Arrowleft_dark.gifNení k dispozici64
17-Apr-200620:47Není k dispozici
Arrowleft_light.gifNení k dispozici64
17-Apr-200620:48Není k dispozici
Arrowright_dark.gifNení k dispozici65
17-Apr-200620:46Není k dispozici
Arrowright_light.gifNení k dispozici65
17-Apr-200620:46Není k dispozici
Basesitestapling.xmlNení k dispozici3,43625-Jul-20070:27Není k dispozici
Bdcconnector.dll12.0.6300.500026,696
06-Dec-200716:06Není k dispozici
Bestbet.aspxNení k dispozici8,617
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Bluegradient.jpgNení k dispozici21,930
19-Jul-200714:55Není k dispozici
Category.aspxNení k dispozici16,756
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Checkmark.gifNení k dispozici568
16-Aug-200714:24Není k dispozici
Chsbrkr.dll12.0.6300.50001,719,304
13-Dec-200720:47Není k dispozici
Chtbrkr.dll12.0.6300.50006,132,744
13-Dec-200720:47Není k dispozici
Collapsibleformsection.ascxNení k dispozici
3,81425-Mar-200813:32Není k dispozici
Completedcrawls.dwpNení k dispozici610
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Contentaccessaccount.aspxNení k dispozici13,72325-Mar-200813:32Není k dispozici
Contentdbformsection.ascxNení k dispozici7,85330-Aug-200713:30Není k dispozici
Copyfederatedlocation.aspxNení k dispozici
66,32425-Mar-200813:32Není k dispozici
Crawledproperty.aspxNení k dispozici17,42125-Mar-200813:32Není k dispozici
Cs6mors.lexNení k dispozici5,459,146
18-Mar-20004:42Není k dispozici
Csstems.lexNení k dispozici24522-Oct-200615:08Není k dispozici
Cswf64.lexNení k dispozici3,228,955
28-Mar-20065:09Není k dispozici
Danlr.dll1.0.0.16299,03224-Feb-20063:43Není k dispozici
Danlr.lexNení k dispozici3,255,267
21-Feb-20068:30Není k dispozici
Dashboardssplinks.xmlNení k dispozici485
25-Jul-20070:27Není k dispozici
Dbghelp.dll6.6.7.51,319,93620-Feb-200720:14x64
Default.aspxNení k dispozici3,928
08-Apr-200815:58Není k dispozici
Docxpageconverter.exe12.0.6301.50001,447,49622-Jan-200822:53x64
Editcontentsource.aspxNení k dispozici45,73325-Mar-200813:32Není k dispozici
Editcrawlrule.aspxNení k dispozici22,801
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Editfederatedlocation.aspxNení k dispozici
66,14025-Mar-200813:32Není k dispozici
Editrelevancesettings.aspxNení k dispozici
16,15925-Mar-200813:32Není k dispozici
Editschedule.aspxNení k dispozici50,579
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Enablealerts.aspxNení k dispozici12,655
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Enhancedsearch.aspxNení k dispozici5,555
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Exportbdcapplication.aspxNení k dispozici4,11213-Jun-200715:41Není k dispozici
Exportfederatedlocation.aspxNení k dispozici
20925-Jul-20070:27Není k dispozici
Failure.aspxNení k dispozici2,769
25-Mar-200813:18Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici39025-Jul-20070:27Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici40224-Jan-200618:57Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici51625-Mar-200813:56Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici56625-Mar-200813:32Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici59525-Mar-200813:32Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici59603-Jul-200611:35Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici77325-Mar-200813:32Není k dispozici
Feature.xmlNení k dispozici97925-Jul-20070:27Není k dispozici
Formsauthenticationproxypage.aspxNení k dispozici
32125-Jul-20070:27Není k dispozici
Formsauthenticationsuccessconfirmationdialog.aspxNení k dispozici22625-Jul-20070:27Není k dispozici
Getssploginfo.aspxNení k dispozici247
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Getsspscopes.aspxNení k dispozici246
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Getsspstatus.aspxNení k dispozici246
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Grclr.dll1.0.0.13154,66406-Jun-200719:31Není k dispozici
Grcste.dll1.0.0.14154,66406-Jun-200719:31Není k dispozici
Grcste.lexNení k dispozici10,819,271
06-Nov-200317:31Není k dispozici
Greybullet.gifNení k dispozici872
20-Oct-200722:07Není k dispozici
Huau.lexNení k dispozici1,365,850
20-May-200323:33Není k dispozici
Huczlr.dll2.0.4.3481,27222-May-200714:51Není k dispozici
Hugu.lexNení k dispozici3,024,833
20-May-200323:33Není k dispozici
Hustem.lexNení k dispozici1,900
22-Oct-200615:08Není k dispozici
Importfederatedlocation.aspxNení k dispozici
15,18125-Mar-200813:32Není k dispozici
Importfile.gifNení k dispozici979
10-Aug-200712:08Není k dispozici
Indexersection.ascxNení k dispozici6,227
25-Mar-200813:18Není k dispozici
Information.aspxNení k dispozici2,779
25-Mar-200813:18Není k dispozici
Keyword.aspxNení k dispozici10,616
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Korwbrkr.dll12.0.6321.5000263,688
24-Jun-200819:29Není k dispozici
Korwbrkr.lexNení k dispozici11,967,524
21-Apr-200818:28Není k dispozici
Layoutfiles.xmlNení k dispozici30,725
25-Mar-200813:56Není k dispozici
Layouts.sitemap.search.xmlNení k dispozici
8,27225-Mar-200813:32Není k dispozici
Listcontentsources.aspxNení k dispozici16,75025-Mar-200813:32Není k dispozici
Listkeywords.aspxNení k dispozici4,823
27-Sep-200617:43Není k dispozici
Listservernamemappings.aspxNení k dispozici
13,09625-Mar-200813:32Není k dispozici
Loading.gifNení k dispozici47323-Jul-200716:27Není k dispozici
Logsummary.aspxNení k dispozici11,004
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Logviewer.aspxNení k dispozici11 000
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Lrpolish.dll1.9.0.0114,51226-Mar-200623:08Není k dispozici
Managecrawlrules.aspxNení k dispozici14,88325-Mar-200813:32Není k dispozici
Managedproperty.aspxNení k dispozici23,72025-Mar-200813:32Není k dispozici
Managefederatedlocations.aspxNení k dispozici
16,46925-Mar-200813:32Není k dispozici
Managefiletypes.aspxNení k dispozici13,27125-Mar-200813:32Není k dispozici
Managesearchservice.aspxNení k dispozici5,83227-Sep-200617:43Není k dispozici
Managesitehitrules.aspxNení k dispozici5,87925-Mar-200813:32Není k dispozici
Managesitehitrules.aspxNení k dispozici13,57325-Mar-200813:32Není k dispozici
Managessp.aspxNení k dispozici6,327
25-Mar-200813:18Není k dispozici
Matchingrule.aspxNení k dispozici17,709
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Matchingrulessp.aspxNení k dispozici25,39725-Mar-200813:32Není k dispozici
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.08,007,68012-Dec-20020:19Není k dispozici
Microsoft.office.server.dll12.0.6331.5000
2,853,75216-Oct-200810:44Není k dispozici
Microsoft.office.server.dll12.0.6331.5000
2,853,75216-Oct-200810:44x86
Microsoft.office.server.intl.dll12.0.6309.5000
177,23225-Mar-200813:49x86
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6300.5000
1,075,24806-Dec-200715:23x64
Microsoft.office.server.search.dll12.0.6335.5000
8,646,52026-Nov-20082:47Není k dispozici
Microsoft.office.server.search.intl.dll12.0.6322.5000193,56826-Jun-200814:27
Není k dispozici
Microsoft.office.server.ui.dll12.0.6309.5000
111,66425-Mar-200813:49x86
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6335.5000
6,507,40826-Nov-20082:48Není k dispozici
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6335.5000
6,507,40826-Nov-20082:48x86
Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll12.0.6309.50001,094,73625-Mar-200814:32
x86
Microsoft.sharepoint.portal.singlesignon.dll12.0.6300.500070,72807-Dec-200714:19Není k dispozici
Microsoft.sharepoint.portal.singlesignon.dll12.0.6300.500070,72807-Dec-200714:19x64
Microsoft.sharepoint.portal.singlesignon.provideradmin.exe
12.0.6300.500017,99206-Dec-200716:06
x86
Microsoft.sharepoint.portal.singlesignon.security.dll
12.0.6300.500017,99207-Dec-200714:19
Není k dispozici
Microsoft.sharepoint.portal.singlesignon.security.dll
12.0.6300.500017,99207-Dec-200714:19
x86
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll12.0.6324.5000767,04814-Jul-200813:40
Není k dispozici
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6335.5000
3,595,15226-Nov-20082:09Není k dispozici
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6335.5000
3,595,15226-Nov-20082:09x86
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.013,31212-Dec-20020:17Není k dispozici
Mir_fi.dll1.0.0.74,428,86422-May-200712:45Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici1,641
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici1,819
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici2,175
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici3,918
05-Sep-20060:37Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici4,133
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici4,207
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici4,683
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici4,758
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici6,477
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici6,662
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici6,696
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici6,709
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici6,772
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici7,090
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici7,413
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici7,612
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici9,509
15-Sep-200621:08Není k dispozici
Mossextension.cssNení k dispozici10,274
17-Dec-200718:04Není k dispozici
Msdatasrc.dll7.0.9466.04 09612-Dec-20020:18Není k dispozici
Msgfilt.dll2008.603.6318.500052,768
03-Jun-200813:56Není k dispozici
Mssbanner_ltr.jpgNení k dispozici45,188
24-Aug-20079:33Není k dispozici
Mssbanner_rtl.jpgNení k dispozici44,778
24-Aug-20079:34Není k dispozici
Msscntrs.dll12.0.6300.5000438,280
13-Dec-200720:47Není k dispozici
Mssdmn.exe12.0.6318.5000797,728
03-Jun-200814:45Není k dispozici
Mssdmn.exe.localNení k dispozici155
16-May-200416:30Není k dispozici
Mssearch.exe12.0.6318.5000575,008
03-Jun-200814:45Není k dispozici
Mssearch.exe.localNení k dispozici171
16-May-200416:30Není k dispozici
Mssph.dll12.0.6326.50001,950,208
31-Jul-200821:35Není k dispozici
Mssrch.dll12.0.6327.50004,755,456
14-Aug-20083:12Není k dispozici
Msswelcome.aspxNení k dispozici11,287
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Naturallanguage6.dll6.0.6330.50003,977,60807-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata0000.dll6.0.6330.50001,694,632
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata0001.dll6.0.6330.50002,876,328
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata0002.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata0003.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata0007.dll6.0.6335.50006,171,048
25-Nov-200820:14Není k dispozici
Nlsdata0009.dll6.0.6330.500024,813,992
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata000a.dll6.0.6330.500010,576,808
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata000c.dll6.0.6330.50002,994,600
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata000d.dll6.0.6330.50002,621,864
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata000f.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata0010.dll6.0.6330.50004,783,016
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata0011.dll6.0.6330.50002,891,688
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata0013.dll6.0.6330.50003,739,560
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata0018.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata0019.dll6.0.6330.50004,785,064
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata001a.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata001b.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata001d.dll6.0.6330.50004,783,016
07-Oct-200823:01Není k dispozici
Nlsdata0020.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0021.dll6.0.6330.50002,064,808
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0022.dll6.0.6330.50002,064,808
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0024.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0026.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0027.dll6.0.6330.50002,239,912
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata002a.dll6.0.6330.50002,064,808
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0039.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata003e.dll6.0.6330.50002,064,808
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0045.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0046.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0047.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0049.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata004a.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata004b.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata004c.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata004e.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0414.dll6.0.6330.50004,783,016
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0416.dll6.0.6330.50004,783,016
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0816.dll6.0.6330.50004,783,016
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata081a.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlsdata0c1a.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:02Není k dispozici
Nlslexicons0009.dll6.0.6323.50002,655,32802-Jul-200810:02Není k dispozici
Noiseara.txtNení k dispozici364
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseben.txtNení k dispozici8413-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisebul.txtNení k dispozici7013-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisecat.txtNení k dispozici182
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisechs.txtNení k dispozici1,696
28-Mar-20040:40Není k dispozici
Noisecht.txtNení k dispozici1,696
28-Mar-20040:40Není k dispozici
Noisecro.txtNení k dispozici8413-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisedan.txtNení k dispozici2,784
08-Jan-200814:30Není k dispozici
Noisedeu.txtNení k dispozici9124-Jan-200612:33Není k dispozici
Noiseeng.txtNení k dispozici6813-Sep-20061:37Není k dispozici
Noiseenu.txtNení k dispozici6813-Sep-20061:37Není k dispozici
Noiseesn.txtNení k dispozici148
24-Jan-200612:35Není k dispozici
Noisefin.txtNení k dispozici12,170
25-Jul-20065:14Není k dispozici
Noisefra.txtNení k dispozici130
24-Jan-200612:33Není k dispozici
Noisegrc.txtNení k dispozici9,891
27-Jul-20060:50Není k dispozici
Noiseguj.txtNení k dispozici7613-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseheb.txtNení k dispozici2613-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisehin.txtNení k dispozici7813-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseice.txtNení k dispozici2913-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseind.txtNení k dispozici106
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseita.txtNení k dispozici430
13-Sep-20061:38Není k dispozici
Noisejpn.txtNení k dispozici6830-Sep-200519:22Není k dispozici
Noisekan.txtNení k dispozici178
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisekor.txtNení k dispozici228-Mar-20040:41Není k dispozici
Noiselat.txtNení k dispozici3413-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiselit.txtNení k dispozici4613-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisemal.txtNení k dispozici126
24-Jan-200612:33Není k dispozici
Noisemar.txtNení k dispozici200
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisemly.txtNení k dispozici7024-Jan-200612:33Není k dispozici
Noiseneu.txtNení k dispozici227-Mar-200614:53Není k dispozici
Noisenld.txtNení k dispozici8805-Jun-200623:05Není k dispozici
Noisenor.txtNení k dispozici9813-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseplk.txtNení k dispozici6,970
25-Jul-20065:04Není k dispozici
Noisepol.txtNení k dispozici108
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisepor.txtNení k dispozici214
24-Jan-200612:34Není k dispozici
Noiseptb.txtNení k dispozici220
24-Jan-200612:34Není k dispozici
Noisepun.txtNení k dispozici9013-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiserom.txtNení k dispozici166
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiserus.txtNení k dispozici6413-Sep-20061:39Není k dispozici
Noisesbc.txtNení k dispozici9424-Jan-200612:34Není k dispozici
Noisesbl.txtNení k dispozici4024-Jan-200612:34Není k dispozici
Noiseslo.txtNení k dispozici9824-Jan-200612:34Není k dispozici
Noisesve.txtNení k dispozici9605-Jun-200623:05Není k dispozici
Noisesvk.txtNení k dispozici9624-Jan-200612:34Není k dispozici
Noisetam.txtNení k dispozici7213-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisetel.txtNení k dispozici186
13-Sep-20061:34Není k dispozici
Noisetha.txtNení k dispozici697
28-Mar-20040:41Není k dispozici
Noisetur.txtNení k dispozici2,224
25-Jul-20068:21Není k dispozici
Noiseukr.txtNení k dispozici5013-Sep-20061:34Není k dispozici
Noiseurd.txtNení k dispozici9613-Sep-20061:34Není k dispozici
Offfiltx.dll2006.1200.6334.50001,739,65618-Nov-200821:31Není k dispozici
Office.odf12.0.6300.50002,841,088
06-Dec-200710:22Není k dispozici
Onet.xmlNení k dispozici6,18725-Mar-200813:18Není k dispozici
Onet.xmlNení k dispozici8,71723-May-200722:17Není k dispozici
Onet.xmlNení k dispozici17,33811-Feb-200814:55Není k dispozici
Onet.xmlNení k dispozici32,04025-Mar-200813:32Není k dispozici
Onet.xmlNení k dispozici33,58323-May-200722:17Není k dispozici
Onet.xmlNení k dispozici53,98825-Mar-200813:56Není k dispozici
Ossadmin.xmlNení k dispozici24,942
24-Mar-200822:10Není k dispozici
Osssearchadmin_helpkeymap.xmlNení k dispozici
10 66809-Nov-200720:29Není k dispozici
Osssearchupgrade.xmlNení k dispozici1,38824-Mar-200822:10Není k dispozici
Person.aspxNení k dispozici8,222
13-Jun-200715:41Není k dispozici
Pkmexsph.dll12.0.6318.5000654,344
03-Jun-200814:45Není k dispozici
Portal.jsNení k dispozici6,59613-Jun-200715:41Není k dispozici
Portaltabhover.gifNení k dispozici92
04-Aug-200611:39Není k dispozici
Portaltabhover.gifNení k dispozici93
04-Aug-200611:39Není k dispozici
Portaltabhover.gifNení k dispozici94
04-Aug-200611:38Není k dispozici
Portaltabhover.gifNení k dispozici94
04-Aug-200611:39Není k dispozici
Portaltabhover.gifNení k dispozici94
28-Mar-200615:25Není k dispozici
Portaltabselected.gifNení k dispozici93
04-Aug-200611:38Není k dispozici
Portaltabselected.gifNení k dispozici93
04-Aug-200611:39Není k dispozici
Portaltabselected.gifNení k dispozici93
28-Mar-200615:25Není k dispozici
Portaltabselected.gifNení k dispozici94
04-Aug-200611:38Není k dispozici
Portaltabselected.gifNení k dispozici94
04-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici17828-Mar-200615:24Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici18304-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici18309-Aug-200612:43Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici18804-Aug-200611:38Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici18804-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici18809-Aug-200613:14Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici28604-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici28904-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici29404-Aug-200611:38Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici29504-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici29604-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici29904-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici30004-Aug-200611:39Není k dispozici
Portraitbackground.gifNení k dispozici31204-Aug-200611:39Není k dispozici
Profilesrp.sqlNení k dispozici549,538
14-Aug-20084:15Není k dispozici
Profilup.sqlNení k dispozici617,218
14-Aug-20084:15Není k dispozici
Provisionedfiles.xmlNení k dispozici1,25622-Jan-200822:31Není k dispozici
Provisionedfiles.xmlNení k dispozici4,89622-Jan-200822:31Není k dispozici
Provisionedfiles.xmlNení k dispozici8,67722-Jan-200822:31Není k dispozici
Provisionedfiles.xmlNení k dispozici20,53622-Jan-200822:31Není k dispozici
Query.dll12.0.6300.5000223,232
13-Dec-200720:47Není k dispozici
Results.aspxNení k dispozici8,558
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Rte2etable.aspxNení k dispozici40,908
17-Jul-200718:56Není k dispozici
Rte2pueditor.aspxNení k dispozici20,466
17-Jul-200718:56Není k dispozici
Schema.aspxNení k dispozici11,693
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Schema.xmlNení k dispozici156,033
13-Mar-200812:51Není k dispozici
Schema.xmlNení k dispozici261,166
13-Mar-200812:51Není k dispozici
Schema.xmlNení k dispozici304,537
13-Mar-20088:50Není k dispozici
Schema.xmlNení k dispozici341,092
13-Mar-200812:51Není k dispozici
Schema.xmlNení k dispozici355,159
13-Mar-20088:38Není k dispozici
Scope.aspxNení k dispozici10,552
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Scopedisplaygroup.aspxNení k dispozici9,96425-Mar-200813:32Není k dispozici
Scopedisplaygroupssp.aspxNení k dispozici17,65225-Mar-200813:32Není k dispozici
Scopessp.aspxNení k dispozici18,240
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchadmin.asmxNení k dispozici204
13-Mar-20067:35Není k dispozici
Searchadmin.asmxNení k dispozici215
13-Mar-20067:35Není k dispozici
Searchadmin.resxNení k dispozici65,280
25-Mar-200813:36Není k dispozici
Searchadmindashboardprovision.xmlNení k dispozici
2,90925-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchadministration.aspxNení k dispozici17,64825-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchadminlinks.xmlNení k dispozici1,05925-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchcoreresults.webpartNení k dispozici1,00725-Mar-200813:42Není k dispozici
Searchfarmsettings.aspxNení k dispozici12,43825-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchfarmsettings.aspxNení k dispozici20,13225-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici21,983
09-Sep-200712:07Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici21,996
09-Sep-200712:07Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,001
09-Sep-200712:05Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,009
09-Sep-200712:04Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,014
09-Sep-200712:06Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,018
09-Sep-200712:03Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,027
09-Sep-200712:09Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,034
09-Sep-200712:04Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,044
09-Sep-200712:05Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,061
09-Sep-200712:08Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,082
09-Sep-200712:06Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,085
09-Sep-200712:08Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,278
09-Sep-200712:02Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,295
09-Sep-200712:03Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,334
09-Sep-200712:04Není k dispozici
Searchgradient.jpgNení k dispozici22,414
09-Sep-200712:07Není k dispozici
Searchmain.aspxNení k dispozici4,639
08-Apr-200816:08Není k dispozici
Searchreset.aspxNení k dispozici12,400
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchresultremoval.aspxNení k dispozici13,04925-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchresults.aspxNení k dispozici9,001
08-Apr-200816:08Není k dispozici
Searchserverwizard.aspxNení k dispozici29,45125-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchserviceinstanceconfirmation.aspxNení k dispozici5,22427-Sep-200617:43Není k dispozici
Searchserviceinstancesettings.aspxNení k dispozici
32,09525-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchsspsettings.aspxNení k dispozici19,51225-Mar-200813:32Není k dispozici
Searchstats.dwpNení k dispozici580
16-Jan-200623:56Není k dispozici
Searchusagelinks.xmlNení k dispozici800
25-Jul-20070:27Není k dispozici
Selectcrawledproperty.aspxNení k dispozici
8,59027-Sep-200617:43Není k dispozici
Selectmanagedproperty.aspxNení k dispozici
4,92927-Sep-200617:43Není k dispozici
Setup.exe12.0.6309.5000442,408
27-Mar-200812:21x86
Smtcommentsdialog.aspxNení k dispozici3,82617-Jul-200718:56Není k dispozici
Spanishdict.txtNení k dispozici879,059
06-Jan-200416:31Není k dispozici
Sps.resxNení k dispozici76,54425-Mar-200813:56Není k dispozici
Spscore.ar-sa.resxNení k dispozici103,65525-Mar-200815:12Není k dispozici
Spscore.bg-bg.resxNení k dispozici116,30125-Mar-200815:12Není k dispozici
Spscore.ca-es.resxNení k dispozici92,787
25-Mar-200815:11Není k dispozici
Spscore.cs-cz.resxNení k dispozici90,679
25-Mar-200815:12Není k dispozici
Spscore.da-dk.resxNení k dispozici89,004
25-Mar-200815:19Není k dispozici
Spscore.de-de.resxNení k dispozici92,435
25-Mar-200815:11Není k dispozici
Spscore.el-gr.resxNení k dispozici121,07825-Mar-200815:17Není k dispozici
Spscore.en-us.resxNení k dispozici85,536
25-Mar-200813:57Není k dispozici
Spscore.es-es.resxNení k dispozici92,340
25-Mar-200815:15Není k dispozici
Spscore.et-ee.resxNení k dispozici87,217
25-Mar-200815:15Není k dispozici
Spscore.fi-fi.resxNení k dispozici89,625
25-Mar-200815:10Není k dispozici
Spscore.fr-fr.resxNení k dispozici94,361
25-Mar-200815:11Není k dispozici
Spscore.he-il.resxNení k dispozici97,159
25-Mar-200815:15Není k dispozici
Spscore.hi-in.resxNení k dispozici127,59625-Mar-200815:16Není k dispozici
Spscore.hr-hr.resxNení k dispozici90,159
25-Mar-200815:17Není k dispozici
Spscore.hu-hu.resxNení k dispozici94,104
25-Mar-200815:10Není k dispozici
Spscore.it-it.resxNení k dispozici92,637
25-Mar-200815:17Není k dispozici
Spscore.ja-jp.resxNení k dispozici97,682
25-Mar-200815:18Není k dispozici
Spscore.ko-kr.resxNení k dispozici91,944
25-Mar-200815:16Není k dispozici
Spscore.lt-lt.resxNení k dispozici91,403
25-Mar-200815:15Není k dispozici
Spscore.lv-lv.resxNení k dispozici91,231
25-Mar-200815:16Není k dispozici
Spscore.nb-no.resxNení k dispozici87,811
25-Mar-200815:15Není k dispozici
Spscore.nl-nl.resxNení k dispozici91,213
25-Mar-200815:13Není k dispozici
Spscore.pl-pl.resxNení k dispozici93,239
25-Mar-200815:12Není k dispozici
Spscore.pt-br.resxNení k dispozici90,547
25-Mar-200815:14Není k dispozici
Spscore.pt-pt.resxNení k dispozici92,136
25-Mar-200815:14Není k dispozici
Spscore.resxNení k dispozici85,536
25-Mar-200813:57Není k dispozici
Spscore.ro-ro.resxNení k dispozici91,637
25-Mar-200815:09Není k dispozici
Spscore.ru-ru.resxNení k dispozici114,27725-Mar-200815:17Není k dispozici
Spscore.sk-sk.resxNení k dispozici92,538
25-Mar-200815:08Není k dispozici
Spscore.sl-si.resxNení k dispozici89,445
25-Mar-200815:09Není k dispozici
Spscore.sr-latn-cs.resxNení k dispozici90,71525-Mar-200815:08Není k dispozici
Spscore.sv-se.resxNení k dispozici88,922
25-Mar-200815:09Není k dispozici
Spscore.th-th.resxNení k dispozici128,03825-Mar-200815:06Není k dispozici
Spscore.tr-tr.resxNení k dispozici90,855
25-Mar-200815:05Není k dispozici
Spscore.uk-ua.resxNení k dispozici111,98325-Mar-200815:05Není k dispozici
Spscore.zh-cn.resxNení k dispozici83,571
25-Mar-200815:04Není k dispozici
Spscore.zh-tw.resxNení k dispozici83,569
25-Mar-200815:04Není k dispozici
Spsimportph.dll12.0.6327.5000791,056
14-Aug-20083:12Není k dispozici
Spusageconfig.aspxNení k dispozici4,535
27-Sep-200618:03Není k dispozici
Spusagesitesearchqueries.aspxNení k dispozici
3,09925-Mar-200813:55Není k dispozici
Spusagesitesearchresults.aspxNení k dispozici
3,30925-Mar-200813:55Není k dispozici
Spusagesspsearchqueries.aspxNení k dispozici
12,27925-Mar-200813:55Není k dispozici
Spusagesspsearchresults.aspxNení k dispozici
12,32425-Mar-200813:55Není k dispozici
Srchipp.dll12.0.6300.50002,071,056
06-Dec-200710:19Není k dispozici
Srchpml.dll12.0.6300.500015,376
06-Dec-200710:19Není k dispozici
Ssocli.dll12.0.6300.5000100,352
06-Dec-200714:51Není k dispozici
Ssoperf.dll12.0.6300.500070,192
07-Dec-200714:19x64
Ssosrv.exe12.0.6300.5000698,928
07-Dec-200714:19Není k dispozici
Stdole.dll7.0.9466.01638412-Dec-20020:17Není k dispozici
Stsadmcommands.portal.xmlNení k dispozici2,91511-Feb-200814:17Není k dispozici
Subsystems.dwpNení k dispozici595
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Success.aspxNení k dispozici2,769
25-Mar-200813:18Není k dispozici
Summaryresults.webpartNení k dispozici1,25825-Mar-200813:42Není k dispozici
Svrsetup.dll12.0.6309.50006,510,616
27-Mar-200812:21x86
Systemstatus.dwpNení k dispozici601
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Tasksandtools.webpartNení k dispozici8,78123-May-200722:17Není k dispozici
Thawbrkr.dll12.0.6300.5000378,376
13-Dec-200720:48Není k dispozici
Topanswer.webpartNení k dispozici1,016
25-Mar-200813:42Není k dispozici
Topsiteswebpart.webpartNení k dispozici1,86114-Aug-20084:15Není k dispozici
Tquery.dll12.0.6333.50004,767,560
06-Nov-20089:40Není k dispozici
Trklr.dll1.18.0.01,113,90422-May-200713:17Není k dispozici
Tsara.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsben.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsbul.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tscat.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tschs.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tscht.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tscro.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsdeu.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tseng.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsenu.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsesn.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsfin.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsfra.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsguj.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsheb.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tshin.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsice.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsind.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsita.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsjpn.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tskan.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tskor.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tslat.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tslit.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsmal.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsmar.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsmly.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsneu.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsnld.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsnor.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsplk.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tspol.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tspor.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsptb.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tspun.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsrom.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsrus.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tssbc.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tssbl.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsschema.xmlNení k dispozici2,030
22-Mar-200523:16Není k dispozici
Tsslo.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tssve.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tssvk.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tstam.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tstel.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tstha.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tstur.xmlNení k dispozici1,14222-Mar-200523:11Není k dispozici
Tsukr.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Tsurd.xmlNení k dispozici1,14227-Mar-200614:53Není k dispozici
Updateschedule.aspxNení k dispozici5,589
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Updateschedulessp.aspxNení k dispozici13,27725-Mar-200813:32Není k dispozici
Viewscopes.aspxNení k dispozici9,977
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Viewscopesettings.aspxNení k dispozici6,84325-Mar-200813:32Není k dispozici
Viewscopesettingsssp.aspxNení k dispozici14,53125-Mar-200813:32Není k dispozici
Viewscopesssp.aspxNení k dispozici11,617
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Warning.aspxNení k dispozici3,843
25-Mar-200813:18Není k dispozici
Wbdbase.plkNení k dispozici1,066,742
04-Feb-200422:35Není k dispozici
Webconfig.spss.xmlNení k dispozici2,082
25-Mar-200813:58Není k dispozici
Webpartdwpfiles.xmlNení k dispozici1,343
25-Jul-20070:27Není k dispozici
Webpartdwpfiles.xmlNení k dispozici3,089
25-Mar-200813:32Není k dispozici
Webpartdwpfiles.xmlNení k dispozici6,795
25-Mar-200813:56Není k dispozici
Welcomelayout2.aspxNení k dispozici3,788
13-Jun-200715:41Není k dispozici
Coreservermui-en-us.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Cmssitemanager.jsNení k dispozici52517
22-Jan-200822:31Není k dispozici
Editingmenu.jsNení k dispozici11,844
22-Jan-200822:30Není k dispozici
Htmleditor.jsNení k dispozici289,410
15-Oct-200823:08Není k dispozici
Microsoft.office.server.search.intl.resources.dll12.0.6300.5000349,21613-Dec-200720:48
Není k dispozici
Ms.mss.hc.cabNení k dispozici284,389
19-Mar-200811:04Není k dispozici
Ms.oss.admin.hc.cabNení k dispozici438,53524-Mar-200822:10Není k dispozici
Mssmsg.dll12.0.6300.5000233,504
13-Dec-200720:48Není k dispozici
Pickertreedialog.jsNení k dispozici2,284
22-Jan-200822:31Není k dispozici
Portal.cssNení k dispozici35,301
25-Mar-200813:57Není k dispozici
Search.jsNení k dispozici26,550
06-Sep-200616:59Není k dispozici
Searchadmin.en-us.resxNení k dispozici65,28025-Mar-200813:36Není k dispozici
Searchdatadb.sqlNení k dispozici341,757
25-Mar-200813:36Není k dispozici
Searchdatadbupgrade.sqlNení k dispozici180,50125-Mar-200813:36Není k dispozici
Searchdb.sqlNení k dispozici343,260
25-Mar-200813:36Není k dispozici
Searchdbupgrade.sqlNení k dispozici191,40225-Mar-200813:36Není k dispozici
Spellchecker.jsNení k dispozici37,676
07-Oct-200822:28Není k dispozici
Sps.en-us.resxNení k dispozici76,544
25-Mar-200813:56Není k dispozici
Spscore.en-us.resxNení k dispozici85,536
25-Mar-200813:57Není k dispozici
Webtempsrch.xmlNení k dispozici1,131
25-Mar-200813:37Není k dispozici
Dlc-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Microsoft.office.policy.dll12.0.6330.5000
400,2569-Oct-20087:50Není k dispozici
Microsoft.office.policy.dll12.0.6330.5000
400,2569-Oct-20087:50x86
Microsoft.office.policy.pages.dll12.0.6300.5000
103,4807-Dec-20070:02x86
Microsoft.office.workflow.pages.dll12.0.6324.5000
74,81614-Jul-200821:04x86
Microsoft.office.workflow.routing.dll12.0.6300.5000156,7287-Dec-20070:03x86
Dlcmui-en-us.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
ReviewRouting_Assoc_1033.xsnNení k dispozici
19,41414-Jul-200813:04Není k dispozici
Xlate_Complete_1033.xsnNení k dispozici16,16719-Aug-20088:49Není k dispozici
Ifswfe-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Htmlchkr.dll12.0.6300.50002141240
06-Dec-200713:41Není k dispozici
Microsoft.office.infopath.server.dll12.0.6333.5000282916006-Nov-20089:49Není k dispozici
Lpsrvwfe-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Schema.xmlNení k dispozici154,949
13-Mar-20089:46Není k dispozici
Msxml5s-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Msxml5.dll5.20.1087.02,465,272
10-Sep-200810:23Není k dispozici
Pjsrvapp-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Addpublishsps12.sqlNení k dispozici336,60515-Aug-200821:14Není k dispozici
Addpubsps12.sqlNení k dispozici744,226
19-Nov-200816:33Není k dispozici
Addpubtab12.sqlNení k dispozici200,055
18-Oct-20081:22Není k dispozici
Addpubvw12.sqlNení k dispozici64,677
15-Aug-200821:14Není k dispozici
Addqueue1projectsps12.sqlNení k dispozici84,04515-Aug-200821:14Není k dispozici
Addqueue1timesheetsps12.sqlNení k dispozici
85,21915-Aug-200821:14Není k dispozici
Addreportingsps12.sqlNení k dispozici1,205,33303-Jun-200822:59Není k dispozici
Addreptab12.sqlNení k dispozici63,749
23-Jul-20080:47Není k dispozici
Addshadowtab12.sqlNení k dispozici12,441
03-Jun-200822:59Není k dispozici
Addsps12.sqlNení k dispozici542,552
19-Nov-200816:33Není k dispozici
Addversionsps12.sqlNení k dispozici140,05815-Aug-200821:14Není k dispozici
Addverstab12.sqlNení k dispozici148,924
15-Jul-20081:31Není k dispozici
Addworkingsps12.sqlNení k dispozici51,05010-Mar-20083:56Není k dispozici
Addworksps12.sqlNení k dispozici69,762
19-Nov-200816:33Není k dispozici
Addworktab12.sqlNení k dispozici152,907
15-Aug-200821:14Není k dispozici
Dataedit.dll12.0.6329.5000418,848
30-Sep-200822:43x86
Delvw12.sqlNení k dispozici1,012
24-May-20074:46Není k dispozici
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6309.5000
99,36025-Mar-200821:52x86
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6318.5000
3,904,54404-Jun-20080:06x86
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6335.5000
4,369,25626-Nov-200810:46x86
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6327.50001,250,33614-Aug-200810:51
x86
Microsoft.office.project.server.queuing.exe12.0.6300.500026,68010-Dec-20072:11x86
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6334.5000310,12019-Nov-200821:24
x86
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6327.5000386,08015-Aug-200821:33
x86
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6316.5000
119,84015-May-200823:36x86
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6334.5000842,60019-Nov-200820:43
x86
Pjsrvwfe-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6318.5000
3,904,54403-Jun-200816:06Není k dispozici
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6300.500066,59209-Dec-200718:11Není k dispozici
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6335.5000
4,369,25626-Nov-20082:46Není k dispozici
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6327.50001,250,33614-Aug-20082:51
Není k dispozici
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll
12.0.6334.5000793,50419-Nov-200813:24Není k dispozici
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6334.50002,231,20019-Nov-200813:24
Není k dispozici
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6316.5000
119,84015-May-200815:36Není k dispozici
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6334.5000842,60019-Nov-200812:43
Není k dispozici
Xlsrvapp-x-none.msp
Název souboru
Verze souboru
Velikost souboru
Datum
Čas
Platforma
Atl80.dll8.0.50727.762113,152
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80.dll8.0.50727.7621,656,320
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80chs.dll8.0.50727.76233,280
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80cht.dll8.0.50727.76233,792
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80deu.dll8.0.50727.76254,272
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80enu.dll8.0.50727.76247,104
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80esp.dll8.0.50727.76251,712
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80fra.dll8.0.50727.76252,736
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80ita.dll8.0.50727.76252,224
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76238,912
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80kor.dll8.0.50727.76238,400
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,652,736
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfcm80.dll8.0.50727.76265 536
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Mfcm80u.dll8.0.50727.76264 000
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll
12.0.6323.5000357,40802-Jul-200810:06Není k dispozici
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll
12.0.6300.5000224,80006-Dec-200716:00Není k dispozici
Microsoft.office.excel.server.webservices.dll12.0.6300.500046,09606-Dec-200717:58Není k dispozici
Msmdlocal.dll9.0.3042.015,926,640
24-May-20078:53Není k dispozici
Msmdlocal.dll9.0.3042.030,798,192
24-May-20078:54Není k dispozici
Msmgdsrv.dll9.0.3042.06,040,432
24-May-20078:53Není k dispozici
Msmgdsrv.dll9.0.3042.09,100,656
24-May-20078:54Není k dispozici
Msolap90.dll9.0.3042.04,298,096
24-May-20078:53Není k dispozici
Msolap90.dll9.0.3042.05,847,920
24-May-20078:54Není k dispozici
Msolui90.dll9.0.3042.0276,336
24-May-20078:53Není k dispozici
Msolui90.dll9.0.3042.0321,392
24-May-20078:54Není k dispozici
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,096
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,376
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,672
07-Jun-200716:16Není k dispozici
Xlsrv.dll12.0.6335.500014,469,992
26-Nov-20082:33Není k dispozici
Xmlrw.dll2.0.3609.0169,84024-May-20078:53Není k dispozici
Xmlrw.dll2.0.3609.0282,48024-May-20078:54Není k dispozici
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0123,760
24-May-20078:53Není k dispozici
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0199,536
24-May-20078:54Není k dispozici

Odkazy

Další informace o přírůstkové Model servis pro Office 2007 a Office 2003 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
953878 kumulativní aktualizace jsou k dispozici z týmu Microsoft Office doručit opravy hotfix pro nahlášené potíže

Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 960011 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor