MS09-042: Chyba zabezpečení protokolu Telnet by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS09-042. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pro domácí uživatele je k dispozici bezplatná podpora na čísle 1-866-PCSAFETY ve Spojených státech a v Kanadě, nebo se mohou obrátit na místní pobočku společnosti Microsoft. Informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft ohledně podpory aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu mezinárodní podpory: Zákazníci v Severní Americe mohou také na následujícím webu společnosti Microsoft získat neomezenou bezplatnou podporu e-mailem nebo neomezenou individuální podporu formou chatu: Pro podnikové zákazníky je podpora pro aktualizace zabezpečení k dispozici prostřednictvím standardních kontaktů podpory.

Další informace

Další informace o této aktualizaci zabezpečení

 • Čím se zabývá tento bulletin zabezpečení?
  Tato aktualizace zabezpečení řeší ochranu proti reflexi protokolu Telnet. Další informace o ochraně proti reflexi najdete v následujícím bulletinu zabezpečení:
 • Co je rozšířená ochrana?
  Tato aktualizace zabezpečení obsahuje hloubkovou obrannou opravu, která umožňuje klientovi a serveru Telnet použití rozšířené ochrany. Ve výchozím nastavení je tato funkce zakázána. Pozorně si přečtěte informace o této aktualizaci zabezpečení a následující informační zpravodaj zabezpečení s podrobným popisem rozšířené ochrany, abyste si byli plně vědomi účinku těchto změn:
  973811 Informační zpravodaj zabezpečení společnosti Microsoft: Rozšířená ochrana pro ověřování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Jak v počítači povolit rozšířenou ochranu?
  Než povolíte rozšířenou ochranu, ověřte, zda je v počítačích v roli klienta i serveru nainstalována následující aktualizace:

  968389 Rozšířená ochrana pro ověřování
  Chcete-li povolit rozšířenou ochranu pro protokol Telnet, ujistěte se, zda jsou v počítačích v roli klienta i serveru nainstalovány aktualizace uvedené v informačním zpravodaji zabezpečení 968389 a v tomto článku.


  Poznámka: Nastavení na straně klienta, které umožňuje rozšířenou ochranu, je nastavením celého systému. Pokud je toto nastavení povoleno, je rozšířená ochrana povolena pro všechny komponenty v klientském počítači.


  Na serveru je třeba rozšířenou ochranu povolit pro každou komponentu samostatně. Ujistěte se, zda jsou všechny klientské komponenty určitého serveru aktualizovány pro rozšířenou ochranu, než tuto funkci na serveru povolíte. V opačném případě může dojít k selhání ověřování. Po instalaci obou aktualizací zabezpečení bude třeba povolit rozšířenou ochranu na počítačích v roli klienta i serveru.


  Chcete-li v počítači povolit rozšířenou ochranu, je třeba provést následující změny.


  Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003
  • Je-li počítač klientem služby Telnet:
   1. Ověřte, zda jsou hodnoty registru SuppressExtendedProtection a LmCompatibilityLevel umístěny v následujícím podklíči registru:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
   2. Pokud hodnoty registru chybí, spusťte program Editor registru a dále postupujte takto:
    1. Vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
    2. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
    3. Zadejte řetězec SuppressExtendedProtection a stiskněte klávesu ENTER.
    4. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
    5. Zadejte hodnotu 0 a klikněte na tlačítko OK.
    6. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
    7. Zadejte řetězec LmCompatibilityLevel a stiskněte klávesu ENTER.
    8. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.


     Poznámka: Tento krok změní požadavky na ověřování protokolu NTLM. Podrobné informace o tomto chování si přečtěte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
     239869 Povolení ověřování protokolem NTLM 2

    9. Zadejte hodnotu 3 a klikněte na tlačítko OK.
    10. Ukončete program Editor registru.
  • Na serveru Telnet:
   Před provedením následujících změn a nastavením jakýchkoli režimů posílení zabezpečení si přečtěte následující článek z webu MSDN:
   1. Ověřte, zda je hodnota registru ExtendedProtection umístěna v následujícím podklíči registru:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
   2. Pokud hodnota registru chybí, spusťte program Editor registru a dále postupujte takto:
    1. Vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
    3. Zadejte řetězec ExtendedProtection a stiskněte klávesu ENTER.
    4. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
    5. Nastavte hodnotu registru na jednu z následujících hodnot podle požadavků protokolu Telnet a klikněte na tlačítko OK:
     • Starší verze: Umožňuje všechny typy klientů. Nastavte položku ExtendedProtection na hodnotu 0.
     • Částečná: (starší verze + rozšířená ochrana) Podporuje klienty, kteří neodesílají hlavní název služby (SPN), nebo klienty, kteří odešlou správný hlavní název služby. Nastavte položku ExtendedProtection na hodnotu 1.
     • Plně posílené zabezpečení: (pouze rozšířená ochrana) Podporuje klienty, kteří odesílají pouze správný hlavní název služby. Nastavte položku ExtendedProtection na hodnotu 2.
    6. Ukončete program Editor registru.
 • Po instalaci tohoto balíčku
  Následující klíč a hodnota registru jsou vytvořeny pouze v počítačích se systémem Windows XP nebo na serverech se systémem Windows Server 2003:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\ExtendedProtection


  Výchozí hodnotou položky ExtendedProtection je 0. V systému Windows Vista je tento klíč třeba vytvořit ručně a poskytnout příslušnou hodnotu pro vybraný režim posílení zabezpečení. Chcete-li přidat hodnotu registru, využijte postup popsaný výše v tomto článku v části Jak v počítači povolit rozšířenou ochranu.
 • Výchozí povolené hlavní názvy služby na serveru Telnet:
  • Ve výchozím nastavení bude server Telnet povolovat následující seznam názvů a IP adres:
   • localhost jako řetězec v angličtině
   • Všechny varianty protokolu IP (IPv4 & IPv6) vašeho serveru nebo počítače
   • 127.0.0.1 & ::1
   • Název hostitele ve formátu NetBIOS
   • Název hostitele ve formátu FQDN
  • Pokud se správce rozhodne povolit další hlavní názvy služby, bude možné přidat více názvů následujícím způsobem. Názvy nebudou převáděny z formátu NetBIOS do formátu FQDN nebo z formátu FQDN do formátu NetBIOS:
   • Pokud chybí hodnota registru AllowedSPN, spusťte program Editor registru a dále postupujte takto:
    1. Vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nová a pak klikněte na možnost Víceřetězcová hodnota.
    3. Zadejte řetězec AllowedSPN a stiskněte klávesu ENTER.
    4. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
    5. Přidejte aliasy, které chcete povolit jako hlavní názvy služby. Následující položka je platným hlavním názvem služby pro protokol Telnet:
     telnet/machineName
    6. Klikněte na tlačítko OK a poté ukončete program Editor registru.

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

 • V počítačích se systémem Windows XP nebo na serverech se systémem Windows Server 2003 může dojít k následujícímu selhání místního hostitele souvisejícímu s IPv6 adresami a aliasy počítače:  Klienti služby Microsoft Telnet se nepřipojí k lokálním IPv6 adresám a veškerým aliasům místního hostitele kromě „localhost“ a „hostname“.  Při řešení problému postupujte takto:
  • V případě selhání IPv6 adresy použijte postup v části Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base:
   960803 MS09-013: Chyby zabezpečení ve službě Windows HTTP Services by mohly umožnit vzdálené spuštění kódu

  • V případě selhání aliasů místního hostitele použijte metodu 1 uvedenou v části Řešení v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base:
   896861 Při procházení webu, který používá integrované ověřování a jehož hostitelem je služba IIS 5.1 nebo IIS 6, se zobrazí chyba 401.1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Když se pokusíte vytvořit relaci protokolu Telnet s jakoukoli IP adresou v rozsahu adres 127.*.*.*, dojde k selhání relace Telnet, s výjimkou IP adresy 127.0.0.1.  K tomuto problému dochází v systémech Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003.
 • Ve výchozím nastavení není v systému Windows 2000 k dispozici ochrana proti reflexi.
 • Ochrana přenosu (rozšířená) je k dispozici pouze v následujících operačních systémech:
  • Všechny verze systému Windows Vista
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 QFE a Windows Server 2003 Service Pack 2 GDR
  • Windows XP Service Pack 2 QFE, Windows XP Service Pack 2 GDR, Windows XP Service Pack 3 QFE a Windows XP Service Pack 3 GDR
 • Nelze vytvořit relaci Telnet pro název clusteru a úplný název domény (FQDN). Je třeba přidat název clusteru a úplný název domény do hodnoty registru AllowedSPN. Příslušný postup najdete v části Po instalaci tohoto balíčku.
 • Nelze vytvořit relaci Telnet pro server pomocí názvu alias. Je třeba přidat název alias do hodnoty registru AllowedSPN. Příslušný postup najdete v části Po instalaci tohoto balíčku.
 • Tato aktualizace nebude nabízena zákazníkům používající systém Windows 2000, kteří mají v systému nainstalovány Služby pro systém Unix.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.


Informace o souborech pro systém Windows 2000

Pro všechny podporované edice systému Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msv1_0.dll5.0.2195.6926125,20007-Apr-200523:21x86
Netlogon.dll5.0.2195.7011366,86407-Apr-200523:24x86
Sp3res.dll5.0.2195.71516,276,60829-Feb-200813:26x86
Telnet.exe5.0.33670.480,65608-Jan-200916:20x86

Informace o souborech pro systém Windows XP a Windows Server 2003

 • Soubory týkající se konkrétního milníku (RTM, SPn) a složky služby (QFE, GDR) jsou označeny ve sloupcích Požadavek na aktualizaci SP a Složka služby.
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Složky služby QFE obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru nainstaluje rovněž příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812-Jun-200911:50x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612-Jun-200911:50x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812-Jun-200911:49x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612-Jun-200911:49x86SP2SP2QFE
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812-Jun-200912:31x86SP3SP3GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612-Jun-200912:31x86SP3SP3GDR
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812-Jun-200912:03x86SP3SP3QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612-Jun-200912:03x86SP3SP3QFE

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003 a systému Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-Jul-200922:53x64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-Jul-200922:53x64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-Jul-200922:50x64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-Jul-200922:50x64SP2SP2QFE

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811-Jun-200914:39x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811-Jun-200914:39x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811-Jun-200913:59x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811-Jun-200913:59x86SP2SP2QFE

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-Jul-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-Jul-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-Jul-200922:49IA-64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-Jul-200922:49IA-64SP2SP2QFE

Informace o souborech pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:
  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Aktualizace Service Pack 1 je integrována do vydané verze systému Windows Server 2008. Proto se soubory milníku RTM týkají pouze systému Windows Vista. Soubory milníku RTM mají číslo verze 6.0.0000.xxxxxx.
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200911:52Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.16868206,84810-Jun-200911:41x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200911:50Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.21065206,84810-Jun-200911:36x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:58Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270206,33610-Jun-200911:45x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200915:25Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447206,33610-Jun-200911:33x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:23Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.1804971,16810-Jun-200909:43x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:27Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.2215071,16810-Jun-200909:46x86
Tlntsess.exe6.0.6000.1686888,57610-Jun-200910:06x86
Tlntsess.exe6.0.6000.2106588,57610-Jun-200909:54x86
Tlntsess.exe6.0.6001.1827088,57610-Jun-200909:56x86
Tlntsess.exe6.0.6001.2244788,57610-Jun-200910:02x86
Tlntsess.exe6.0.6002.1804988,57610-Jun-200909:43x86
Tlntsess.exe6.0.6002.2215088,57610-Jun-200909:46x86

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200912:03Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.16868211,45610-Jun-200911:54x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200912:01Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.21065211,45610-Jun-200911:53x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200912:12Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270211,96810-Jun-200912:01x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200912:02Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447211,96810-Jun-200911:53x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:39Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.1804978,84810-Jun-200910:10x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:46Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.2215078,84810-Jun-200910:11x64
Tlntsess.exe6.0.6000.16868103,42410-Jun-200910:25x64
Tlntsess.exe6.0.6000.21065103,42410-Jun-200910:25x64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270103,42410-Jun-200910:28x64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447103,42410-Jun-200910:31x64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049103,42410-Jun-200910:10x64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150103,42410-Jun-200910:11x64

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:50Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270178,68810-Jun-200910:17IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:33Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447178,68810-Jun-200910:11IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:09Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.18049178,68810-Jun-200909:58IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:16Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.22150178,68810-Jun-200910:01IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270208,89610-Jun-200910:17IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447208,89610-Jun-200910:11IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049208,89610-Jun-200909:58IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150208,89610-Jun-200910:01IA-64

Další informace o souborech pro systémy Windows Server 2008 a Windows Vista


Další soubory pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista

Windows 6.0 x 86 – soubor Manifest – tabulka č. 2-->
Název souboruPackage_10_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,212
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_10_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,932
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_11_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,736
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_11_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,444
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_12_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,745
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_12_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,462
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,892
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,603
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,901
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,621
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,734
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,441
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,743
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,460
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_5_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,734
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_5_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,443
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_6_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,369
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_6_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru3,093
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_7_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,902
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_7_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,627
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_8_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,211
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_8_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,931
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_9_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,744
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_9_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,465
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,859
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,894
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,777
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,812
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,939
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,978
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,961
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,004
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,393
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,412
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,673
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,700
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,679
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,710
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,855
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,892
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,939
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,978
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,691
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,722
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruUpdate-bf.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru3,308
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_0692b945fd320aed15b1edf921aaec6a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_eb291da0d006ffc0.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru701
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_18872908ca1baf0791282f07bfa09ee0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_ea8b26b46c9a787e.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru701
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_280024dc6a6feae1dafa129fdfca0a11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_af13247d0a792f85.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru710
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_6a724dfd2ff7289faf40aeab3ba50741_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_81c672c8f8020ad0.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru710
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_7d36bdc541ed767d96a3b0c23803cea8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_8ad0c91291ca82e2.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru701
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_89d1caf447370a024b3132525f7342cf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f6446a8a1a7480ee.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru701
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_a464920530db1d589ec6a6f0957b3e1e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a1639f4ab75bc037.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru710
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_c3879de56a6cec830fbde4e3c7cc354b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_6f817f7d00e00e55.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru710
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_d77b36a32e033e736d098f29ace65daa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_e0b225df80680b34.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru710
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_d981385b372396f18827890b08104cd9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_07f301771f5f1a47.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru701
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_f0765db7e5e83328b75ae002310c364c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_27597141aef09e3a.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru710
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_f473da7d7bcb87585efbefe2495a3de1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_2affef2a83028d24.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru701
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_b6127953280d4641.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru9,311
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)13:59
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_b698ed62412dcd48.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru9,311
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)13:47
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e5e5bd2543286b.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru9,330
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:09
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b896f6383e4222ea.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru9,330
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)15:44
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f5cbe922490af2.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru9,311
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)13:32
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6b962e3b76e29e.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru9,311
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)13:28
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_a7d7e7e38b82194a.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru6,854
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:05
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_a85e5bf2a4a2a051.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru6,854
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)13:52
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9ab544d88b7fb74.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru6,854
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:13
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5c64c8a1b6f5f3.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru6,854
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)15:48
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbb3a7985bdddfb.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru6,854
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)13:37
PlatformaNelze použít
Název souboruX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac3104be9eebb5a7.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru6,854
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)13:34
PlatformaNelze použít

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista

Windows 6.0 x64 – soubor Manifest – tabulka č. 2-->
Název souboruAmd64_1c04a05feffffcc28023b62d40903b45_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_ff2b4b505038a39d.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru705
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_322e0c8179e944ef9df79174ba9cfa09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_9b351f396ee071f2.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru705
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_349336b4f1cab8d5df00c8cbd4adfded_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_7976e0941daddcba.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru714
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_4156244f23ab3ad31ab04b89c8ce7d2b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_d473a5810ce12973.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru714
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_74501dd1c7a506e8a99525fe321538bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_8e18c8ad1a06fdc6.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru705
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_7af3e16d768dc95baa5abb2e05b4e620_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_46c067f9d685c323.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru714
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_828a349db4fac6812433bbc06c51bc15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_38ebb2651a73ff0c.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru714
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_865c07a609b6264640118cface8ea5dd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b6ea9da2c2a66935.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru705
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_a763b6cfcb73293993719d1ffe8f640a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_0798174a9aeabdf8.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru705
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_b70b944d8fd07f8569643ad7c17274c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_693b91a89b60ccd0.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru714
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_be871ec12298ac24fa43581205eb5ec2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1a8da268e1ece301.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru705
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_fd6877188c47977aaffd5a83096e0bf7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_cef06ba5d789baed.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru714
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_123114d6e06ab777.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru9,345
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:01
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_12b788e5f98b3e7e.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru9,345
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:02
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_14048140dda099a1.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru9,364
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:11
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_14b591bbf69f9420.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru9,364
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:07
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1614676cdaa67c28.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru9,345
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)13:58
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_168a31b1f3d453d4.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru9,345
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)13:57
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_03f6836743df8a80.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru6,890
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:08
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_047cf7765d001187.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru6,890
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:09
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_05c9efd141156caa.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru6,890
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:16
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_067b004c5a146729.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru6,890
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:12
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_07d9d5fd3e1b4f31.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru6,890
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:03
PlatformaNelze použít
Název souboruAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_084fa042574926dd.manifest
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru6,890
Datum (UTC)10. června 2009
Čas (UTC)14:02
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_10_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,228
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_10_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,952
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_11_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,746
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_11_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,458
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_12_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,755
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_12_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,476
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,904
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,619
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,913
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,637
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,744
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,455
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,753
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,474
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_5_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,744
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_5_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,457
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_6_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,387
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_6_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru3,115
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_7_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,914
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_7_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,643
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_8_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,227
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_8_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,951
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_9_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,754
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_9_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,479
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,871
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,906
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,789
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,824
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,953
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,992
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,973
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru2,016
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,401
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,420
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,685
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,712
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,689
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,720
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,867
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,904
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,953
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,992
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,701
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít
Název souboruPackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru1,732
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:25
PlatformaNelze použít
Název souboruUpdate-bf.mum
Verze souboruNelze použít
Velikost souboru3,336
Datum (UTC)11. června 2009
Čas (UTC)12:26
PlatformaNelze použít

Další soubory pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

Windows 6.0 IA-64 – soubor Manifest – tabulka č. 2-->


File nameIa64_07c934a87bfdfa676f50e58436174d70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_21599a84c54a0126.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_10de77af4e4ca43eb78d92091463d2f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_3a5fd8c4bf927e9a.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_29517820bfb68a1b5da92b48ca1f6c4f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_aeeb2a99b55907db.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3335c10183b99d32aa34e29a7f96adf8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_2f7b8e4fceceac95.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_65fc7d3039556964c8a91dc69135c41c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_d187593929c1981e.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a9a028255a8e514f1ea09a220b79303b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_d9ad236f3403d8c3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4c787814362b3f2c096e2e725c4d785_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_dbded1deff63ee39.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e1dbfbab7066140287e6f87fff526b4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_28a16e0b72c5b1f2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e789b325413167.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b8989a2e3e402be6.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f76fdf224713ee.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6d3a243b74eb9a.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)12:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9acf84388b60470.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5e08bea1b4feef.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbcde6f85bbe6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac32a8b49ee9bea3.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,739
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,898
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,861
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,896
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,624
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
Vlastnosti

ID článku: 960859 - Poslední kontrola: 17. 8. 2009 - Revize: 1

Váš názor