Aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 kumulativní 3

ÚVOD

Kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je k dispozici. Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace, které jsou zahrnuty v této kumulativní aktualizaci. Tato kumulativní aktualizace je k dispozici pro všechny jazyky, které jsou podporovány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Další informace

Číslo sestavení a názvy souborů této kumulativní aktualizace

Číslo sestavení balíčků kumulativních aktualizací pro server Microsoft Dynamics CRM 4.0, klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook a pro směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail je 4.0.7333.1408.

Názvy souborů pro 32bitové verze balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
 • CRMv4.0-KB961768-i386-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB961768-i386-Client-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB961768-i386-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB961768-i386-SRS-LangID.exe
Názvy souborů pro 64bitové verze balíčků kumulativních aktualizací pro server Microsoft Dynamics CRM 4.0 a směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail jsou následující:
 • CRMv4.0-KB961768-amd64-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB961768-amd64-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB961768-amd64-SRS-LangID.exe

Informace o odinstalaci

Můžete odinstalovat kumulativní aktualizace 3. Nicméně byste měli zálohovat databáze před instalací kumulativní aktualizace 3.

Nejnovější aktualizace nápovědy aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0

Kromě funkčních vylepšení a opravy v této kumulativní aktualizaci samostatnou aktualizaci do nápovědy aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 je dostupná také ve všech podporovaných jazycích. Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace nápovědy aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Poznámky o exportu a importu vlastního nastavení

Můžete exportovat vlastní úpravy ze serveru, který má kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován a importovat tyto úpravy serveru, který má kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován. Můžete také exportovat vlastní úpravy ze serveru, který má kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován a importovat tyto úpravy serveru, který má kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován.

Při exportu vlastního nastavení ze serveru, který je spuštěn server Microsoft Dynamics CRM 4.0, nelze importovat na server Microsoft Dynamics CRM 4.0 v následujících scénářích:
 • Server, z níž exportujete vlastní úpravy má žádné aktualizace nainstalována nebo byla nainstalována kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Server, který importujete vlastní úpravy však má kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován.
 • Server, z níž exportujete vlastní úpravy má kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován. Však server, který importujete vlastní úpravy nemá žádné aktualizace nainstalována nebo byla nainstalována kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Problémy, které řeší kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

Kumulativní aktualizace 3 je kumulativní kumulativní aktualizaci, která obsahuje všechny opravy pro problémy, které jsou popsány v kumulativní aktualizace 1 a kumulativní aktualizace 2.

Další informace o kumulativní aktualizaci 1 a o problémech, které se převádí klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

952858 kumulativní aktualizace 1 je k dispozici pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

Další informace o kumulativní aktualizaci 2 a o problémech, které se převádí klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

959419 kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je k dispozici

Opravy hotfix a aktualizace, které je třeba povolit či konfigurovat ručně

Aktualizujte aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, máte-li povolit nebo konfigurovat ručně. Chcete-li povolit nebo konfigurovat tyto opravy hotfix a aktualizace na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 4.0, postupujte podle pokynů v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

V následujících článcích znalostní báze Knowledge Base obsahuje kroky, které lze provést před instalací kumulativní aktualizace 3, pokud chcete zachovat funkci verze Microsoft Dynamics CRM 4.0:
 • 948155 A datum nebo čas nebudou pravděpodobně převedeny na čas UTC v databázi pro některé časová pásma v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

  Chyba č: 7374 (CRM SE)
 • 950476 A datum nebo čas není převedena na čas UTC v databázi pro některé časová pásma v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

  Chyba č: 7374 (CRM SE)
 • 958562 výchozí přesnost peněz pole nastavena na dvou používáte korejskou nebo japonskou jazykovou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

  Chyba č: 4949 (CRM SE)
V následujících článcích znalostní báze Knowledge Base obsahují opravy hotfix a aktualizace, které musíte povolit nebo nakonfigurovat ručně, a které jsou součástí kumulativní aktualizace 3:
 • 958562 výchozí přesnost peněz pole nastavena na dvou používáte korejskou nebo japonskou jazykovou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

  Chyba č: 4949 (CRM SE)
 • 956330 pomalý výkon a vysoké využití procesoru dochází při importu vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

  Chyba č: 5610 (CRM SE)
 • 968515 existujících rolí zabezpečení vlastní nejsou udělena oprávnění skryté, po instalaci opravy hotfix 950886 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

  Chyba č: 5688 (CRM SE)
 • 958601 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 poznámky budou ztraceny Pokud je zjištěn duplicitní záznam, při pokusu o uložení záznamu

  Chyba č: 6105 (CRM SE)
 • 968672 příjemce není zobrazena ikona sledované e-mailové Microsoft Dynamics CRM při uživatel aplikace Microsoft Dynamics CRM odešle jiný uživatel Microsoft Dynamics CRM sledované e-mailové zprávy aplikace Microsoft Dynamics CRM

  Chyba č: 6365 (CRM SE)
 • 968755 bázi asynchronních operací a WorkflowLogBase tabulky růstu velmi velké a při použití mnoho pracovních postupů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 dojít k problémům s výkonem

  Chyba č: 7046 (CRM SE)
V následujících článcích znalostní báze Knowledge Base obsahují opravy hotfix a aktualizace, které musíte povolit nebo nakonfigurovat ručně, a které jsou součástí kumulativní aktualizace 2.

Poznámka: Pokud jste dříve nainstalovali kumulativní aktualizaci 2 a ručně povolit tyto opravy hotfix a aktualizace, není nutné je povolit ručně po instalaci kumulativní aktualizace 3.
 • 954322
  Chybová zpráva při importu do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 upgradovaných instalacích některé úpravy: "Soubor nelze odeslat nebo Import se nezdařil"
 • 954940 chybová zpráva při pokusu o odstranění záznamu vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "došlo k chybě, obraťte se na správce"

  Chyba č: 5225 (CRM SE)
 • 955452 odřádkování nejsou používány při odeslání e-mailové zprávy, která používá šablonu e-mailu k vykreslení dat, který obsahuje řádek kanály v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

  Chyba č: 5487 (CRM SE)
 • 955745 chybová zpráva při pokusu o konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook: "Tato implementace není součástí systému Windows Platform FIPS ověřena kryptografické algoritmy"

  Chyba č: 5529 (CRM SE)
 • 956527 klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook vyžaduje tři časy tolik paměti ve verzi 4.0 jako ve verzi 3.0

  Chyba č: 5648 (CRM SE)
 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 zpomaluje nepřijatelné úrovně při zpracování e-mailových zpráv pomocí směrovače e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM

  Chyba č: 6230 (CRM SE)
 • 957871 záznamy úkolu pracovního postupu rozšiřující způsobit bázi asynchronních operací tabulky v databázi MSCRM růst příliš velký v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

  Chyba č: 5895 (CRM SE)BUG #: 6637 (CRM SE)
 • 959549 správci mohou neočekávaně zobrazovat uživatelům služby Active Directory, kteří nepatří k organizační jednotce na správce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

V následujících článcích znalostní báze Knowledge Base obsahují opravy hotfix a aktualizace, které musíte povolit nebo nakonfigurovat ručně, a které jsou součástí kumulativní aktualizace 1.

Poznámka: Pokud jste dříve nainstalovali kumulativní aktualizaci 1 a ručně povolit tyto opravy hotfix a aktualizace, není nutné je povolit ručně po instalaci kumulativní aktualizace 3.
 • 948843

  Můžete pozorovat nízký výkon při spuštění nebo upravit pracovní postupy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950175 nelze použít aplikaci Outlook očekávaným způsobem, dokud jsou načteny všechny doplňky Microsoft Dynamics CRM 4.0

  Chyba č: 4552 (CRM SE)
 • 950542 synchronní moduly plug-in nereagují na události, které se spouštějí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953340 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou doručovány e-mailové zprávy od uživatele CRM do fronty

  Chyba č: 5134 (CRM SE)
 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager trvá dlouhou dobu chcete-li spustit na serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0

Opravy hotfix a aktualizace, které byly vydány jako jednotlivé opravy

Aktualizujte aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, které byly vydány jako jednotlivé opravy:
 • 953821 A pracovní postup se spustí neočekávaně při aktualizaci záznamu, který má duplicitní záznam aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0

  Chyba č: 5217 (CRM SE)
 • 957966 nelze exportovat záznam do listu aplikace Excel při použití dynamické možnosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

  Chyba č: 5924 (CRM SE)
 • 957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 zpracuje desetinného nesprávně při spuštění pracovního postupu

  Chyba č: 5934 (CRM SE)
 • 951909 chybová zpráva při pokusu o import souboru vlastního nastavení do jiného serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0: "předpona neplatný název"

  Chyba č: 6746 (CRM SE)
 • 966331 můžete přiřadit případ z jedné fronty do jiné v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 bez ohledu na vaše role zabezpečení oprávnění

  Chyba č: 6977 (CRM SE)
 • 968135 chybová zpráva při pokusu o import pravidla pracovního postupu v turecké verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Data.SqlClient.SqlException: Neplatný název sloupce"isCrmUIWorkflow""

  Chyba č: 7094 (CRM SE)

Problémy, které nebyly dříve dokumentovány v článku znalostní báze Knowledge Base

Aktualizujte aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 řeší následující problémy, které nebyly dříve dokumentovány v článku znalostní báze Knowledge Base:
 • Chyba č: 4290 (CRM SE)při vytvoření přidružených záznamů v entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Chyba tvůrce dotazů.
  Chyba platformy dále obsahuje následující informace:
  Číslo chyby: 0x80041103 chybová zpráva: "Entita" entity neobsahuje atribut s názvem = 'atribut'.
  K tomuto problému dochází, protože mapování atributů mezi dvěma entitami není odstraněn při odstranění relace vytvořené v mapování polí.

 • Chyba č: 4486 (CRM SE) při exportu mapování dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Aplikace Internet Explorer nemůže stáhnout downloadimportmap.aspx z dubcrmusiis.
  Záznam, který má název mapy mimo západní znaky nelze exportovat.

 • Chyba č: 5099 (CRM SE)po e-mailová zpráva obsahuje více uživatelů do pole uživatelé nemůže přijímat položky přiřazený frontě. Když nastane tento problém, uživatelé zobrazí následující chybová zpráva:
  Požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení.
  Pokud e-mailová zpráva obsahuje více uživatelů do pole, vlastnictví je přiřazen uživateli, jehož e-mailová adresa je první v abecedním pořadí. Uživatelé, kteří nejsou přiřazeni jako vlastníci nemůže přijímat e-mailové zprávy ve frontě přiřazené.
 • Chyba č: 5206 (CRM SE)změnit pořadí položek rozevíracího seznamu pro atribut rozevíracího seznamu v vlastní nastavení entit. Novou objednávku není však projeví ve formuláři entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.
 • Chyba č: 5235 (CRM SE)v japonské verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 anglického slova "Objednávka" je nesprávně přeložen do "発注" při pokusu použít možnost vytvořit nový záznam pro zákazníka v dialogovém okně Převést odpověď na kampaň .

 • Chyba č: 5256 (CRM SE)vytvořit standardní kampaň a generovat některé odpovědi na kampaň přidružena. Můžete změnit pole Pocházející z činnosti v odpovědi na kampaň. Otevřete záznam v poli Původní aktivity , zobrazí se následující chybová zpráva:
  Došlo k chybě: objekt neexistuje.
 • Chyba č: 5408 (CRM SE)při řazení mřížky šablony hromadné korespondence pomocí přidružené Entity, zobrazí následující chybová zpráva v trasování platformy Microsoft Dynamics CRM:
  TargetInvocationException: Byla vyvolána výjimka podle cíle vyvolání.
 • Chyba č: 5647 (CRM SE)vezměte v úvahu následující scénář. Vytvoření dvou vlastních entit. Pouze jedno vlastní entity je k dispozici v režimu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook. Později můžete zpřístupnit i vlastní entity pro režim offline. N:N vztah mezi dvěma vlastní entity je usazen. V tomto případě nemáte přístup k zobrazení N:N relace záznamu v režimu offline.
 • Chyba č: 5656 (CRM SE)při vytvoření e-mailové aktivity rychlé kampaně a poté vyberte přiřazení do fronty, ID vlastníka a odesílatele e-mailu nastaveny na hodnotu vlastník hromadné operace. Pokud e-mailovou aktivitu vytvoříte klepnutím na tlačítko Odeslat přímý E-mail vyberte přiřazení do fronty, odesílatele a vlastníka nastaveno ID fronty a fronty e-mailovou adresu.
 • Chyba č: 5664 (CRM SE)vezměte v úvahu následující scénář. Různí uživatelé mají stejnou e-mailovou adresu v různých doménách. Různých uživatelů bude mít například následující e-mailové adresy:
  • someone@example1.com
  • someone@example2.com
  V příchozí konfigurační profil vyzkoušení přístupu pro tyto uživatele. V tomto scénáři obdržíte následující chybová zpráva:
  Chyba – vzdálené pošty Microsoft Exchange server vrátil chybu "(401) Neautorizováno. Ověřte, zda máte oprávnění k připojení k poštovní schránce. Vzdálený server vrátil chybu: (401) Neautorizováno.
 • Chyba č: 5791 (CRM SE)při exportu štítků v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 poskytnout překlad nabídky Upravit nabídky není k dispozici.
 • Chyba č: 5853 (CRM SE)při odesílání e-mailové zprávy pomocí klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web a E-mail směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 žádné zobrazované názvy jsou nastaveny.

 • Chyba č: 5984 (CRM SE)při odesílání e-mailových zpráv, které mají více řádků textu. Odešlete tyto e-mailové zprávy ve formátu prostého textu z e-mailového klienta POP3. Při zobrazení tyto e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM Web se zobrazí tyto e-mailové zprávy bez konce řádků. Celý text je umístěn na jednom řádku.

 • Chyba č: 6108 (CRM SE) vezměte v úvahu následující scénář. Instalaci kumulativní aktualizace, která je popsána v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 952925. Potom zkuste přidat uživatele z důvěryhodné domény. Aplikace Microsoft Dynamics CRM je v podřízené doméně. V tomto scénáři obdržíte následující chybová zpráva:
  Chyba: Byla vyvolána výjimka podle cíle vyvolání.
  Dále se zobrazí následující chybová zpráva:
  [DirectoryServicesCOMException: na serveru není žádný takový objekt. (Výjimky z HRESULT: 0x80072030)]

 • Chyba č: 6186 (CRM SE)při použití stromové ovládací prvky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM dílčí položky jsou zobrazeny v pořadí jejich vytvoření místo v abecedním pořadí.

 • Chyba č: 6265 (CRM SE)v případě, že máte k dispozici popisek, který je nasazen v nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nové instance popisek není vytvořen pokaždé, když je v popisku. Tato funkce se liší od aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0. Pokud máte vlastnosti nebo pole, které jsou vytvořeny, když je vytvořena nová instance popisek, pole nebo vlastnosti zachovat jejich hodnoty z předchozího spuštění. Pokud více podprocesů přístup stejný popisek ve stejnou dobu, data z jednoho spuštění může získat přístup z jiného vlákna, která přistupuje k popisku.  Chcete-li tento problém vyřešit, je vytvořena nová instance popisek pro každou instanci. Žádný stát zůstane v popisku mezi instancemi a další instance. Tato funkce je stejná jako funkce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Tato funkce může ovlivnit výkon, podle toho, co popisek probíhá v jeho konstruktoru, protože konstruktor popisek je volána vždy, když je proveden popisek. Ve většině případů je efekt minimální.

 • Chyba č: 6268 (CRM SE)vezměte v úvahu následující scénář. Pokusu o sloučení záznamů se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Nadřadit možnost nastavena na Sebe uživatelem vlastněné pro vztah mezi podřízeného záznamu typu a typ nadřazeného záznamu, který chcete sloučit. V tomto scénáři obdržíte následující chybová zpráva:
  NullReferenceException
  Navíc nelze sloučit záznamy.

 • Chyba č: 6269 (CRM SE)při převedení zájemce na příležitost z do marketingového seznamu, zobrazí následující chybová zpráva:
  Došlo k chybě.
 • Chyba č: 6270 (CRM SE)vezměte v úvahu následující scénář. Organizační jednotka je nadřazeny ve velké organizaci. Však proces selže během transakce SetParent . V tomto případě nemusí být některé tabulky správně sestavena. K tomuto problému dochází, protože nejsou spustit uložené procedury pro ostatní transakce SetParent . Proto mohou nastat problémy s rolí zabezpečení a předplatné.

 • Chyba č: 6294 (CRM SE)nelze spustit sestava distribuce obchodního vztahu nebo v sestavě Souhrn účtu po atribut je označen jako nevyhledatelné a po zobrazení existovala na daný atribut. Při načítání zobrazení dojde k chybě funkce Rozšířené hledání. Funkce Rozšířené hledání, proto nelze generovat sestavy.

 • Chyba č: 6302 (CRM SE)počítače založené na systému Windows Server 2008, instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM pomocí internetové nasazení (IFD). Pak navštivte klienta Microsoft Dynamics CRM Web z jiného počítače se systémem Windows Server 2008 pomocí úplný doménový název (FQDN). Když toto provedete, zobrazí se následující chybová zpráva:

  CrmInvalidOperationException: Adresa IP požadavku má jinou adresu řady ze síťové adresy.
 • Chyba č: 6333 (CRM SE)vezměte v úvahu následující scénář. Můžete změnit hodnotu atributu. Do jiného formuláře v aplikaci Microsoft Dynamics CRM nebo do jiného okna aplikace Microsoft Dynamics CRM pak dočasně změnit fokus. V tomto scénáři není spuštění události OnChange pro určité pole.
 • Chyba č: 6342 (CRM SE)při přístupu k webu z vlastní NavBarItem prvek, který jste vytvořili pomocí souboru ISV. Konfigurační soubor můžete i v případě, že atribut PassParams se rovná 0 zobrazí následující chybová zpráva:
  Chyba 404
  Atribut PassParams pokračuje i v případě, že atribut PassParams se rovná 0 předat některé parametry adresy URL. Některé webové servery nelze zpracovat parametry, které nejsou platné, jsou připojeny. Proto nelze zobrazit tyto webové servery.

 • Chyba č: 6343 (CRM SE)po klepnutí na položku v levém navigačním panelu více webových požadavků mohou být odeslány do aplikace Microsoft Dynamics CRM.

 • Chyba č: 6344 (CRM SE)číslo případu, který je generován pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM mimořádných událostí, které jsou vytvořeny v režimu offline pomocí sady SDK aplikace se neočekávaně změní po přechodu do režimu online.

 • Chyba č: 6360 (CRM SE)Pokud zobrazení entity vyhledávání upravit tak, aby obsahoval atribut související entity pravidlo vyhledávání duplicit, která je definována pro primární entitu nelze zobrazit duplicitní položky, které jsou nalezeny.

 • Chyba č: 6367 (CRM SE)při můžete setřídit podle marketingového seznamu členské sloupec, který není výchozí řazení sloupce žádné záznamy jsou zobrazeny v mřížce klepnutím na znak na jumpbar.

 • Chyba č: 6388 (CRM SE)provádět hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Dále vyberte možnost Popisek v aplikaci Microsoft Office 2003. Když toto provedete, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Chyba spuštění '5941': Požadovaný člen kolekce neexistuje.
 • Chyba č: 6408 (CRM SE)při vytvoření pravidla pracovního postupu, který obsahuje krok odeslání e-mailové zprávy, obsah e-mailu není správně naformátována. K tomuto problému dochází, pokud e-mailu sestává z zástupná data z entity, atributy a pokud obsahuje atribut entity návrat a řádek informační kanály.
 • Chyba č: 6412 (CRM SE) při spuštění hromadné korespondence v klientovi Microsoft Dynamics CRM Web, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Chyba runtime hromadné korespondence 5922 "word nemohl otevřít zdroj dat"
  K tomuto problému dochází, pokud není jazyk v místní a jazykové nastavení angličtina.
 • Chyba č: 6416 (CRM SE) po klepnutí na určité dny v kalendáři v aplikaci Microsoft Dynamics CRM zobrazí následující chybová zpráva:
  Relativní opakování generovány interval, který není obsažen v rozsahu
  K tomuto problému dochází, pokud je časové pásmo Santiago.
 • Chyba č: 6420 (CRM SE)při pokusu o vytvoření hromadné korespondence na velké množství dat hromadné korespondence se nezdaří. Zobrazí se následující chybová zpráva:
  Došlo k chybě v aplikaci Microsoft Dynamics CRM hromadné korespondence
 • Chyba č: 6422 (CRM SE)po instalaci kumulativní aktualizace 1 události Při změně stále nedojde pro pole datového typu datum a čas , pokud jsou splněny následující podmínky:

  • Formuláře entity se nastaví pole Typ dat datetime , který má událost onChange událost onload .
  • Formulář entita obsahuje jiné pole datový typ datum a čas , který zobrazuje datum a čas.
  • Před změnou pole, která má událost onChange nastavíte hodnotu data pro jiné pole.
  • Nejprve změníte čas část Další pole klepnutím na tlačítko v poli pro čas a potom výběrem jiného času.
  • Nakonec změnit čas pro pole, které obsahuje události Při změně .
  K tomuto problému nedochází, pokud použijete seznamy nastavit čas část pole.

 • Chyba č: 6444 (CRM SE)úlohy rozšíření pracovního postupu již spustit při použití Průvodce organizačním Import Deployment Manager k importu organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.

 • Chyba č: 6450 (CRM SE)dat exportovaných z funkce Rozšířené hledání do listu aplikace Microsoft Office Excel může mít řádky, které jsou duplicitní nebo chybějících. K tomuto problému dochází, pokud klauzule rozšířené hledání zahrnout data z odkazu entity nebo kritéria řazení a pokud výsledek hledání generuje více stránek řádky.
 • Chyba č: 6453 (CRM SE)spustit pravidlo pracovního postupu. Pravidla pracovního postupu obsahuje čekací podmínky, které provést jinou akci, pokud je podmínka vyhodnocena jako true. Pokud se akce nezdaří, nelze obnovit pracovního postupu, i po vyřešení problému, který způsobil další akce v čekací podmínce selhání.

 • Chyba č: 6454 (CRM SE)nelze zobrazit organizační jednotky, týmy, má-li vaše role zabezpečení organizační jednotky přístup u entity tým.

 • Chyba č: 6457 (CRM SE)při vytvoření nové e-mailové aktivity a potom klepněte na jednu z následujících položek, zobrazí chybová zpráva s výzvou k odeslání zprávy o chybě společnosti Microsoft:
  • Uložit
  • Uložit a zavřít
  • Uložit a nový
  • Odeslat
  K tomuto problému dochází, pokud upravit formulář e-mailu, takže není na první kartu na kartu E-mail .
 • Chyba č: 6462 (CRM SE)pokusíte přiřadit úkol pro sebe z jiného vlastníka. Neobdržíte chybovou zprávu. Ale není aktualizován vlastníka.

 • Chyba č: 6464 (CRM SE)nelze vytvořit poznámky na kartě poznámky ve formuláři, pokud máte individuální přístup pro zápis pouze v dané entity.

 • Chyba č: 6478 (CRM SE)odebrat oprávnění ke čtení pro pravidla vyhledávání duplicit pro role zabezpečení a pak přiřadit této role zabezpečení uživatele. Pokud uživatel vytvoří nebo aktualizuje záznam, který je zjištěn jako duplicitní, zobrazí se dialogové okno Vyhledávání duplicit . Ale je zobrazena pouze zelený kroužek otáčí.

 • Chyba č: 6482 (CRM SE)organizaci nelze importovat, pokud má vlastní pracovní činnosti a pak se před exportovat vlastní nastavení odebrat vlastní pracovní činnosti.

 • Chyba č: 6514 (CRM SE)Pokud pravidlo vyhledávání duplicit je definován atribut typu DateTime sledovat duplikáty zobrazení okna dojde k chybě. K tomuto problému dochází, pokud je atribut prázdný ve více záznamech.
 • BUG #: 6535 (CRM SE)při sloučení vede dialogovém okně korespondence není zobrazena očekávaná data Pokud atributy Příjmení zájemce jsou prázdné.

 • Chyba č: 6549 (CRM SE)změníte-li kód stavu zájemce pomocí kroku změnit stav pracovního postupu, pravidla pracovního postupu nedokončí a zůstává v čekajícím stavu.
 • Chyba č: 6560 (CRM SE)příchozí e-mailové zprávy nejsou přiřazeny k vyřešeny vlastníka kontaktu, pokud jsou více kontaktů v poli a jeden z kontaktů je první v abecedním pořadí. Pokud organizace má vysokou úroveň zabezpečení, ve kterém uživatelé mají přístup pouze individuální kontakty a aktivity, e-mailové zprávy může být převeden na správný kontakt. Ale vlastníka tohoto kontaktu nelze žádné změny e-mailové zprávy.

 • Chyba č: 6570 (CRM SE)přidat pole do formuláře zájemce, aplikace Microsoft Dynamics CRM. Vytvoření zájemce, naplní pole a potom klepnete na tlačítko Uložit. Pokud odstraníte zákazníka ze zájemce, obdržíte následující chybová zpráva:
  Neplatný Argument 0x80040203.
  Dále se zobrazí následující chybová zpráva:
  CRM výjimka: Zpráva: nebyl zadán typ objektu na atribut: ID zákazníka, kód chyby:-2147220989
  Pokud sloučíte dva zájemci, že obsahují zákazníkům zobrazí stejná chybová zpráva.
 • Chyba č: 6596 (CRM SE)organizace upgradu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na Microsoft Dynamics CRM 4.0. Potom pokusíte importovat vlastní nastavení pro entitu sestavy z upgradované organizace k organizaci není inovována. Když toto provedete, se nezdaří proces importu vlastního nastavení. Zobrazí se následující chybová zpráva:
  Chyba: zpráva: importu došlo k chybě a byla zrušena. Systém byl obnoven do původního stavu. Vytvoření nové vlastní entity nelze znovu použít existující uložené dotazy.
 • Chyba č: 6619 (CRM SE)na ikonu automatické rozpoznávání chybí po instalaci kumulativní aktualizace 1.
 • Chyba č: 6623 (CRM SE)vezměte v úvahu následující scénář. Vytvoření dotazu uživatele nebo uložený dotaz. Dotaz uživatele nebo uložený dotaz obsahuje podmínku, která používá negativní operátory. Například podmínka použije neobsahuje operátor, operátor nemá začínat s nebo operátor nemá není konec s. Vyhledávací atribut je navíc atribut používaný ve filtru. V tomto scénáři není správně zobrazen hodnotu, která je zadána v dotazu. Uložený dotaz spustí správně, protože hodnota je udržována v databázi. Hodnota parametru dotazu uživatele je udržována v databázi. Je však třeba poskytnout hodnotu znovu při každém použití funkce Rozšířené hledání.

 • Chyba č: 6625 (CRM SE)můžete vytvořit fax v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 pracovní skupiny Edition, která běží na Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2. Po klepnutí na tlačítko Odeslat, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Fax nelze odeslat, protože tento typ přílohy není povolen nebo nepodporuje virtuální tisk na faxové zařízení.
 • Chyba č: 6626 (CRM SE)v japonské verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 Další nastavení funkce možnosti nejsou přidány do databáze při vytváření nové organizace. Další možnost nastavit funkci v japonské verzi je funkce zvukové hledání. Pokud importujete organizaci, která již obsahuje další možnosti nastavení funkce nainstalována, další možnosti nastavení funkce budou ztraceny.

 • Chyba č: 6686 (CRM SE)vytvořit zavírací den. Uživatelem v jiném časovém pásmu zobrazení mřížky uzavření podniku, je čas pro tento zavírací zobrazena nesprávně. Pokud otevřete zavírací, který zobrazuje nesprávný čas, čas je správný ve formuláři.

 • Chyba č: 6726 (CRM SE)funkci Rozšířené hledání vrátí nesprávné informace pokud je filtr nastaven takto:
  Vlastník Není rovno < aktuálního uživatele >
 • Chyba č: 6749 (CRM SE)nové časové pásmo aktualizace je k dispozici pro Mauricius.

 • Chyba č: 6819 (CRM SE), kterou nelze převést do změn nebo nových dat offline po provedení více než 2 miliardy operace INSERT a Update databáze organizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Chyba č: 6822 (CRM SE)nelze otevřít prodejní objednávku nebo nabídku, která je sdílena s vámi, pokud nemáte oprávnění ke čtení záznamu odběratele pro prodejní objednávky nebo nabídky.

 • Chyba č: 6891 (CRM SE)fonetický přepis funkce je ztraceny při exportu a pak je importovat. Například atributy typu phoneticGuide se nezobrazují v zobrazení atributů při importu pomocí funkce importovat vlastní atributy. Navíc nelze zobrazit atributy typu phoneticGuide na následující webové stránce:
  http://< crm server >/sdk/list.aspx
 • Chyba č: 6914 (CRM SE)při připojení pomocí protokolu HTTP místo pomocí protokolu HTTPS a ověření internetového nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Neplatné uživatelské jméno nebo špatné heslo
 • Chyba č: 6947 (CRM SE)nelze importovat organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. K tomuto problému dochází, pokud zdroj organizace obsahuje některá pravidla pracovního postupu, které uvádí Microsoft Dynamics CRM uživatele, kteří mají v poli CeléJméno znak uvozovek.
 • Chyba č: 6952 (CRM SE)popisky neaktivuje události Zrušit objednávku po upgradu aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Chyba č: 6955 (CRM SE)(Crmasyncservice.exe) Microsoft Dynamics CRM asynchronní služba dojde k chybě. V protokolu aplikací serveru Microsoft CRM je dále zaznamenána následující událost:
 • Chyba č: 6961 (CRM SE)při přidání nového uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 a uživatele služby Active Directory má lomítko v poli DistinguishedName , zobrazí se následující chybová zpráva:
  0x80005000
 • Chyba č: 7020 (CRM SE)nelze naplnit pole Předmět případu po poklepání na pole Předmět . Je aktivováno klepnutím na ikonu lupy.

 • Chyba č: 7030 (CRM SE)při instalaci klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro použití v režimu offline místní databáze používá roaming složku dat aplikací namísto složky dat místních aplikací.


Informace o kumulativní aktualizaci

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:

Download Stáhněte balíček 961768.

Datum vydání: 12 Březen 2009

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Informace o instalaci

Tuto kumulativní aktualizaci nainstalujte do počítačů se systémem Microsoft Dynamics CRM 4.0 součásti serveru nebo klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook součásti. Po instalaci této kumulativní aktualizace odstraňte dočasné soubory v aplikaci Windows Internet Explorer. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. Klepněte na tlačítko Nástrojea potom klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
 3. V závislosti na verzi aplikace Internet Explorer, použijte jednu z následujících metod:
  • V aplikaci Windows Internet Explorer 7 klepněte na tlačítko Odstranit v Historie procházení oblast, klepněte na tlačítko Odstranit soubory v oblasti Dočasné soubory Internetu a potom klepněte na tlačítko Ano.
  • V aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 klepněte na tlačítko Odstranit soubory v oblasti dočasné soubory Internetu a potom klepněte na tlačítko OK .

Předpoklady

Musíte mít nainstalován instalací této kumulativní aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0. Kumulativní aktualizace 1 a kumulativní aktualizace 2 nejsou požadavky.

Požadavek na restartování

Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o odinstalaci

Tato kumulativní aktualizace můžete odinstalovat pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.

Informace o souborech

Anglická verze této kumulativní aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Server Microsoft Dynamics CRM 4.0

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
IMG.lu.htc04.00.7333.14085008011-Mar-200909:50Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:50MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:49MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:50MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
FORM.crm.htc04.00.7333.14081905511-Mar-200909:50Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.140813706411-Mar-200909:43MD5: 0EC83DC787C9A6CFE04A7B11A5E9CE5F
SHA1: EED8E3806A1F755B059240DF1A26D88773389179
i386
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.140813706411-Mar-200909:50MD5: 0EC83DC787C9A6CFE04A7B11A5E9CE5F
SHA1: EED8E3806A1F755B059240DF1A26D88773389179
i386
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.140813706411-Mar-200909:50MD5: 0EC83DC787C9A6CFE04A7B11A5E9CE5F
SHA1: EED8E3806A1F755B059240DF1A26D88773389179
i386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.140862038411-Mar-200909:43MD5: 235715301C92F0FA424B4CB29C027EEE
SHA1: 682295F4E4FE9DCDBE7A7BC764760871B772BAC4
i386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.140862038411-Mar-200909:50MD5: 235715301C92F0FA424B4CB29C027EEE
SHA1: 682295F4E4FE9DCDBE7A7BC764760871B772BAC4
i386
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll04.00.7333.140811248011-Mar-200909:50MD5: 163B1D99E1C2073748A460CADC2B5AB1
SHA1: 73B1B01E0E3DBDD3466B06BFFEC839349C4FEA2A
i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1408144368811-Mar-200909:43MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1: DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1408144368811-Mar-200909:50MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1: DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.140898902411-Mar-200909:50MD5: 0FE4B5A8E9B615A930695C80A8B5812E
SHA1: 89528B8566FA05EAF32BCE641F9610D8F6C719D0
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.140898902411-Mar-200909:50MD5: 0FE4B5A8E9B615A930695C80A8B5812E
SHA1: 89528B8566FA05EAF32BCE641F9610D8F6C719D0
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.140826404011-Mar-200909:50MD5: C341417EE755E7B188E9FD7B35B9CF09
SHA1: EB7DB1358488C59215BE3B6340DA019768DD0F33
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.140826404011-Mar-200909:50MD5: C341417EE755E7B188E9FD7B35B9CF09
SHA1: EB7DB1358488C59215BE3B6340DA019768DD0F33
i386
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll04.00.7333.1408138224811-Mar-200909:50MD5: 937CAD4A6F22340B5903B96F1DD928B2
SHA1: FABB23AA94379497E1683DD003FFE3DD02E1C926
i386
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll04.00.7333.1408138224811-Mar-200909:50MD5: 937CAD4A6F22340B5903B96F1DD928B2
SHA1: FABB23AA94379497E1683DD003FFE3DD02E1C926
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.140857533611-Mar-200909:50MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1: C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.140857533611-Mar-200909:50MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1: C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
MessageBody.htc04.00.7333.14081439111-Mar-200909:50Není k dispoziciNení k dispozici
encodedecode.js04.00.7333.14081009111-Mar-200909:50Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.140828451211-Mar-200909:50MD5: B2619088601091C460E62B574251A40D
SHA1: F8AF3B414D2DD5F4CDD69F79A686F64F07B0F1D0
i386
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.140828451211-Mar-200909:50MD5: B2619088601091C460E62B574251A40D
SHA1: F8AF3B414D2DD5F4CDD69F79A686F64F07B0F1D0
i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.140828042411-Mar-200909:50MD5: D63768058EC972FB3610F88A4EB89466
SHA1: E34DE80297006E19AA2C3A2DBF5703E3949C172E
i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.140828042411-Mar-200909:50MD5: D63768058EC972FB3610F88A4EB89466
SHA1: E34DE80297006E19AA2C3A2DBF5703E3949C172E
i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.140828042411-Mar-200909:50MD5: D63768058EC972FB3610F88A4EB89466
SHA1: E34DE80297006E19AA2C3A2DBF5703E3949C172E
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1408105456811-Mar-200909:50MD5: B9388AD60682D0C786F1FD799174335D
SHA1: BD81E0E15FB75EFBE68CD111FD0F291F0693D999
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1408105456811-Mar-200909:50MD5: B9388AD60682D0C786F1FD799174335D
SHA1: BD81E0E15FB75EFBE68CD111FD0F291F0693D999
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1408105456811-Mar-200909:50MD5: B9388AD60682D0C786F1FD799174335D
SHA1: BD81E0E15FB75EFBE68CD111FD0F291F0693D999
i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.14087562411-Mar-200909:50MD5: 1326B2DAC9001A0C80624EB22E129E58
SHA1: 05BCE38A4A02AFB2171F8F35BFC561A674DC266D
i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.14087562411-Mar-200909:50MD5: 1326B2DAC9001A0C80624EB22E129E58
SHA1: 05BCE38A4A02AFB2171F8F35BFC561A674DC266D
i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.14087562411-Mar-200909:50MD5: 1326B2DAC9001A0C80624EB22E129E58
SHA1: 05BCE38A4A02AFB2171F8F35BFC561A674DC266D
i386
CrmCore.dll04.00.7333.14085616011-Mar-200909:50MD5: 0029E463B3658990E5D9CF17585E8163
SHA1: 71989D2A541F2794027D8C4510DCF207767BBD55
i386
dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1408520211-Mar-200909:50Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.140818621611-Mar-200909:50MD5: FE8DC90BE46D7AC79D2D5A4127D4F1B9
SHA1: C2973CFE6A0D028F0D7C2BEFACB04F65571AB0E5
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.140818621611-Mar-200909:50MD5: FE8DC90BE46D7AC79D2D5A4127D4F1B9
SHA1: C2973CFE6A0D028F0D7C2BEFACB04F65571AB0E5
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.140818621611-Mar-200909:50MD5: FE8DC90BE46D7AC79D2D5A4127D4F1B9
SHA1: C2973CFE6A0D028F0D7C2BEFACB04F65571AB0E5
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.140818621611-Mar-200909:50MD5: FE8DC90BE46D7AC79D2D5A4127D4F1B9
SHA1: C2973CFE6A0D028F0D7C2BEFACB04F65571AB0E5
i386
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.140814935211-Mar-200909:50MD5: E37EE0D16AD4FDF9C49B40441F186497
SHA1: 0CE46C093AFAE465F0BB5645B5433E2949FAEF22
i386
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.140814935211-Mar-200909:50MD5: E37EE0D16AD4FDF9C49B40441F186497
SHA1: 0CE46C093AFAE465F0BB5645B5433E2949FAEF22
i386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.140830089611-Mar-200909:50MD5: 2898A7307E538A8541F775A2297F3487
SHA1: 67257B4052C1CB13F290797B1023459A39CF8F6F
i386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.140830089611-Mar-200909:50MD5: 2898A7307E538A8541F775A2297F3487
SHA1: 67257B4052C1CB13F290797B1023459A39CF8F6F
i386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.140830089611-Mar-200909:50MD5: 2898A7307E538A8541F775A2297F3487
SHA1: 67257B4052C1CB13F290797B1023459A39CF8F6F
i386
personalsettings.aspx04.00.7333.14086868711-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
presence.htc04.00.7333.1408743011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll04.00.7333.140810428811-Mar-200909:51MD5: 98542E2C2FF629D6E9ED95552310C707
SHA1: CE334DFD3ACD7F13A306566818C0C9EEFD5D3980
i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.140844016011-Mar-200909:43MD5: FBEEF8B07F7EB0006AF6D47D0C7362AF
SHA1: 4E72E0E3B0F30DE12B59FB6AA8AC3B619D02FDCA
i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.140844016011-Mar-200909:51MD5: FBEEF8B07F7EB0006AF6D47D0C7362AF
SHA1: 4E72E0E3B0F30DE12B59FB6AA8AC3B619D02FDCA
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.14089609611-Mar-200909:51MD5: 1BBFC1B24845EC2EF4ED8ECF54105797
SHA1: CAC6C0555683D1695D4CBDA6CFD8840471819C61
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.14089609611-Mar-200909:51MD5: 1BBFC1B24845EC2EF4ED8ECF54105797
SHA1: CAC6C0555683D1695D4CBDA6CFD8840471819C61
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411-Mar-200909:51MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1: F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411-Mar-200909:51MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1: F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1408115287211-Mar-200909:51MD5: 486288A35C82911ED20172CA67218468
SHA1: 09EF6FD9F5102CD19E1017E3E147DC5E64778775
i386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1408115287211-Mar-200909:51MD5: 486288A35C82911ED20172CA67218468
SHA1: 09EF6FD9F5102CD19E1017E3E147DC5E64778775
i386
FetchBuilder.js04.00.7333.14081058411-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Sdk.dll04.00.7333.140816983211-Mar-200909:43MD5: 9BD4349FF54DDD969632DCFC1A6B209C
SHA1: D2538C63D7E2238B96E143EDF6B7DA71BC56FC4A
i386
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll04.00.7333.140813706411-Mar-200909:51MD5: 34A0BF7F0376FF4AFC54899A391BC368
SHA1: FF672344BB93676C00FC98ED68E7E004063B7D47
i386
slugsupport.js04.00.7333.14085628211-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
conTrols.css.aspx04.00.7333.1408987411-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
slugsupport.htc04.00.7333.14081755411-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
entityform.aspx04.00.7333.1408755311-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
AppGrid_DefaultData.htc04.00.7333.14082119211-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
date.js04.00.7333.14082832311-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
SELECT.picklist.htc04.00.7333.1408865011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
nav.htc04.00.7333.14081010211-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
grid.htc04.00.7333.14082217611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
notecTrl.htc04.00.7333.1408411411-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
TABLE.dtm.htc04.00.7333.14081915711-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
edit.aspx04.00.7333.14084415011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
web.config04.00.7333.14082041111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Účet distribuční Detail.rdl04.00.7333.140811429811-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Přehled účtu Sub-Report.rdl04.00.7333.140817524011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Overview.rdl účet04.00.7333.14081235111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Souhrnný účet Sub-Report.rdl04.00.7333.14089009311-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Summary.rdl účet04.00.7333.14084068111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
ActivitiesDetail.rdl04.00.7333.140816241011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Kampaň Comparison.rdl04.00.7333.14088127311-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Výkon kampaně Sub-Report.rdl04.00.7333.140814627211-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl úkolů kampaně04.00.7333.14082522411-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Souhrnná tabulka případů Detail.rdl04.00.7333.14085973511-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Případě souhrnné Table.rdl04.00.7333.14089370011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl stavu faktury04.00.7333.14087281611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl opomíjených obchodních vztahů04.00.7333.14088928811-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Opomíjené případy Detail.rdl04.00.7333.140810532711-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Opomíjené Cases.rdl04.00.7333.14089245311-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Produkty podle Account.rdl04.00.7333.14085383511-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Produkty podle kontaktu Detail.rdl04.00.7333.140823901111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Produktů podle Contact.rdl04.00.7333.14085402211-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Prodejní příležitosti Detail.rdl04.00.7333.140812758711-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Prodejní Pipeline.rdl04.00.7333.140810848511-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl svazek aktivity služby04.00.7333.140810079211-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
CRMTemplate.dot04.00.7333.14085978211-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
CRMTemplate.dotm04.00.7333.14082997111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
timesheet.js04.00.7333.14083531611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
INPUT.text.url.htc04.00.7333.1408557611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
INPUT.text.htc04.00.7333.1408375511-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
INPUT.text.eml.htc04.00.7333.1408373111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
INPUT.num.htc04.00.7333.1408766711-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
duration.htc04.00.7333.14081137311-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
timeedit.htc04.00.7333.1408451111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
filterentity.htc04.00.7333.14082019911-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
DisTribution.rdl účet04.00.7333.14086537611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Activities.rdl04.00.7333.14086021111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl stavu aktivity kampaně04.00.7333.14082536111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Stav aktivity kampaně Sub-Report.rdl04.00.7333.14085689811-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Status.rdl aktivity kampaně04.00.7333.14081281511-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Příležitosti kampaně odhadované výnosy Detail.rdl04.00.7333.14082141811-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Příležitosti kampaně realizované výnosy Detail.rdl04.00.7333.14082054811-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Report.rdl podrobnosti výkonu kampaně04.00.7333.14081145011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Kampaň Performance.rdl04.00.7333.14081284411-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Kampaně jsou umístěny pořadí Detail.rdl04.00.7333.14081878611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl odezvy kampaně04.00.7333.14082419011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Details.rdl ztráta Win konkurence04.00.7333.14087811511-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Win Loss.rdl konkurence04.00.7333.14084813211-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Status.rdl faktury04.00.7333.14083058611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Faktura Sub-Report.rdl04.00.7333.140810147311-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Invoice.rdl04.00.7333.14081096911-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Effectiveness.rdl zdroje informací04.00.7333.140811207311-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Opomíjené Accounts.rdl04.00.7333.14083429711-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Opomíjení zájemci Detail.rdl04.00.7333.14086871711-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Opomíjené Leads.rdl04.00.7333.14084300011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Pořadí Sub-Report.rdl04.00.7333.140810435011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Order.rdl04.00.7333.14081097611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Produkty podle účtu Detail.rdl04.00.7333.140824146511-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Nabídka Sub-Report.rdl04.00.7333.140810804511-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Quote.rdl04.00.7333.14081095011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl historie prodeje04.00.7333.140811770711-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Prodejní History.rdl04.00.7333.14083096811-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Volume.rdl aktivita služby04.00.7333.14086393411-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl články nejvyšší znalostní báze Knowledge Base04.00.7333.14088780311-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
TOP Articles.rdl znalostní báze Knowledge Base04.00.7333.14085863811-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Uživatel Summary.rdl04.00.7333.14082895811-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
p_GrantAccessBulkForCreate.sql04.00.7333.1408. 190611-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
INPUT.text.ticker.htc04.00.7333.1408332411-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll04.00.7333.140823536811-Mar-200909:51MD5: B6DA1B00BA364214D7767AFC705E46AF
SHA1: D7D2F490E1C7A4F38B1F088A2E1AA1808A7D6A18
i386
CrmAsyncService.exe04.00.7333.140815754411-Mar-200909:51MD5: AE0E4D4D4472AB15B376B89B8C23DB88
SHA1: 3E0D7FADD4E55CD8D29EE245FAB4E31A0261C7B7
i386
action.js04.00.7333.14084466011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
properties.aspx04.00.7333.1408609611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
notes.htc04.00.7333.14082109611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
edit.aspx04.00.7333.140810501811-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
edit.aspx04.00.7333.1408242511-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
input.mny.htc04.00.7333.1408414611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
global.css.aspx04.00.7333.1408603111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1408110372011-Mar-200909:51MD5: A05CB1553CFB9894854E5E42B82B9B21
SHA1: B4D6C6CBA9B5372F9A03EA351A98D7C9139C6800
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1408110372011-Mar-200909:51MD5: A05CB1553CFB9894854E5E42B82B9B21
SHA1: B4D6C6CBA9B5372F9A03EA351A98D7C9139C6800
i386
workflowstep.js04.00.7333.14082778411-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
fiscalsettings.aspx04.00.7333.1408825811-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.14088791211-Mar-200909:43MD5: 89932E3F0396AEBD0DBBFAFE91E94F0E
SHA1: 3798A4135030866431FB8D26A93F884A33D98A1D
i386
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.14088791211-Mar-200909:51MD5: 89932E3F0396AEBD0DBBFAFE91E94F0E
SHA1: 3798A4135030866431FB8D26A93F884A33D98A1D
i386
customizations.xsd04.00.7333.14088456411-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
p_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql04.00.7333.1408704311-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
p_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql04.00.7333.1408643811-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
atTributemappings.aspx04.00.7333.14083692311-Mar-200909:51Není k dispozici
util.js04.00.7333.1408721111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.14081325911-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
customactivityform.aspx04.00.7333.1408368311-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
dlg_convertlead.aspx04.00.7333.1408268111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
TreeSubject.xsl04.00.7333.1408. 128511-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Details.js04.00.7333.1408441111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Global.js04.00.7333.14085084811-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
af_cnd_common.js04.00.7333.1408205511-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
filterfield.htc04.00.7333.14082634611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll04.00.7333.14085514411-Mar-200909:51MD5: F770A7F8144B4EC7293E0C4EE1FACE91
SHA1: 68AA77AD0862E7AADAEC6089E690CE39AF2BEE96
i386
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll04.00.7333.1408104228011-Mar-200909:43MD5: E27A945A965A63AB94E1A37482A5ACE4
SHA1: 0DCBB045E9B2496C2B870EAEE33CCF69B481F8DA
i386
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll04.00.7333.140894807211-Mar-200909:43MD5: F80C3C96B9146F7BB2947AC037EA18A5
SHA1: DA1DDB55163585E092CC7BC1214B3030B3155066
i386
Lookup.js04.00.7333.1408799511-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
INPUT.text.ticker.htc04.00.7333.1408332411-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Tree.htc04.00.7333.1408824311-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
advancedfind.htc04.00.7333.14083067811-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Account.xml04.00.7333.140819796711-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
AccountLeads.xml04.00.7333.1408330511-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ActivityMimeAttachment.xml04.00.7333.14081061911-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ActivityParty.xml04.00.7333.14082639811-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ActivityPointer.xml04.00.7333.14085024311-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Annotation.xml04.00.7333.14083967311-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
AnnualFiscalCalendar.xml04.00.7333.14082393411-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ApplicationFile.xml04.00.7333.14081641111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Appointment.xml04.00.7333.14086452711-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
WizardPage.xml04.00.7333.14081996111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Scheduling.dll04.00.7333.140830909611-Mar-200909:51MD5: AEF03C3D2B3A660E76E83710EA27D851
SHA1: 58588D4187EA577E961D337A60D7ACC274A0DB04
i386
STringResourceMetadata.xml04.00.7333.140820438711-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
dlg_merge.aspx04.00.7333.14081300011-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
img.lu.presence.htc04.00.7333.1408571611-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Activity.js04.00.7333.14081624111-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
CRMWatson.dll04.00.7333.14083107211-Mar-200909:51MD5: 02FD6A0DEE5F0164EB040299F82CB137
SHA1: 3F0D805B7D075017C181D41E7C73A3F77733742E
i386
img.lu.Transcur.htc04.00.7333.1408382311-Mar-200909:51Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll04.00.7333.140823536811-Mar-200909:51MD5: B6DA1B00BA364214D7767AFC705E46AF
SHA1: D7D2F490E1C7A4F38B1F088A2E1AA1808A7D6A18
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:50MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:49MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:50MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.140857533611-Mar-200909:50MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1: C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.140857533611-Mar-200909:50MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1: C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411-Mar-200909:51MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1: F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll04.00.7333.1408138224811-Mar-200909:50MD5: 937CAD4A6F22340B5903B96F1DD928B2
SHA1: FABB23AA94379497E1683DD003FFE3DD02E1C926
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411-Mar-200909:51MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1: F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll04.00.7333.1408138224811-Mar-200909:50MD5: 937CAD4A6F22340B5903B96F1DD928B2
SHA1: FABB23AA94379497E1683DD003FFE3DD02E1C926
i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1408144368811-Mar-200909:43MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1: DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1408144368811-Mar-200909:50MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1: DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386

Klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
IMG.lu.htc04.00.7333.14085008011-Mar-200909:42Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
personalsettings.aspx04.00.7333.14086868711-Mar-200909:42Není k dispoziciNení k dispozici
global.css.aspx04.00.7333.1408603111-Mar-200909:42Není k dispoziciNení k dispozici
timeedit.htc04.00.7333.1408451111-Mar-200909:42Není k dispoziciNení k dispozici
conTrols.css.aspx04.00.7333.1408987411-Mar-200909:42Není k dispoziciNení k dispozici
properties.aspx04.00.7333.1408609611-Mar-200909:42Není k dispoziciNení k dispozici
dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1408520211-Mar-200909:42Není k dispozici
CRMABP32.dll04.00.7333.140828758411-Mar-200909:42MD5: F2621564FF3A52950741B0FD48AE207B
SHA1: 35BBC43635E4F5EF808BFB0ADB6E2851FB110ACE
i386
crmaddin.dll04.00.7333.1408104688011-Mar-200909:42MD5: ED3169E66A6787C5DAA855200C2DBE4C
SHA1: 5945716B8C4ADFC2B828D05AA2356CE0B5296B83
i386
CrmCore.dll04.00.7333.14085616011-Mar-200909:43MD5: 0029E463B3658990E5D9CF17585E8163
SHA1: 71989D2A541F2794027D8C4510DCF207767BBD55
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.140819850411-Mar-200909:43MD5: C187B65FB4D81A21CD9C5E431F71AC44
SHA1: 2A4300E837F66E96F974E62886879EE90349C3BA
i386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1408115287211-Mar-200909:43MD5: 486288A35C82911ED20172CA67218468
SHA1: 09EF6FD9F5102CD19E1017E3E147DC5E64778775
i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.14087562411-Mar-200909:43MD5: 1326B2DAC9001A0C80624EB22E129E58
SHA1: 05BCE38A4A02AFB2171F8F35BFC561A674DC266D
i386
edit.aspx04.00.7333.1408242511-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
filterentity.htc04.00.7333.14082019911-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
CRMTemplate.dot04.00.7333.14085978211-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
CRMTemplate.dotm04.00.7333.14082997111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
FORM.crm.htc04.00.7333.14081905511-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.140813706411-Mar-200909:43MD5: 0EC83DC787C9A6CFE04A7B11A5E9CE5F
SHA1: EED8E3806A1F755B059240DF1A26D88773389179
i386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.140862038411-Mar-200909:43MD5: 235715301C92F0FA424B4CB29C027EEE
SHA1: 682295F4E4FE9DCDBE7A7BC764760871B772BAC4
i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1408144368811-Mar-200909:43MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1: DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.140898902411-Mar-200909:43MD5: 0FE4B5A8E9B615A930695C80A8B5812E
SHA1: 89528B8566FA05EAF32BCE641F9610D8F6C719D0
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.140826404011-Mar-200909:43MD5: C341417EE755E7B188E9FD7B35B9CF09
SHA1: EB7DB1358488C59215BE3B6340DA019768DD0F33
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.140857533611-Mar-200909:43MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1: C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
MessageBody.htc04.00.7333.14081439111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
encodedecode.js04.00.7333.14081009111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.140828451211-Mar-200909:43MD5: B2619088601091C460E62B574251A40D
SHA1: F8AF3B414D2DD5F4CDD69F79A686F64F07B0F1D0
i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.140828042411-Mar-200909:43MD5: D63768058EC972FB3610F88A4EB89466
SHA1: E34DE80297006E19AA2C3A2DBF5703E3949C172E
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll04.00.7333.140812887211-Mar-200909:43MD5: 0B7927F5DE436EDEEEB8284B5F142819
SHA1: 30C31EF58766DA17A1057128E478F4FCDD8F471E
i386
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe04.00.7333.140810429611-Mar-200909:43MD5: 4A9F833D30692281372DDEBDFBADEB06
SHA1: 7579F762E42D89F2BEB64F7BFC49CBE7E25E6605
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.140895216011-Mar-200909:43MD5: 0755A2820DAECA63F43617D4BC909B2F
SHA1: 03C4B8B64042AE025B2D132B722476EEE7D926B8
i386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.140830089611-Mar-200909:43MD5: 2898A7307E538A8541F775A2297F3487
SHA1: 67257B4052C1CB13F290797B1023459A39CF8F6F
i386
presence.htc04.00.7333.1408743011-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.140844016011-Mar-200909:43MD5: FBEEF8B07F7EB0006AF6D47D0C7362AF
SHA1: 4E72E0E3B0F30DE12B59FB6AA8AC3B619D02FDCA
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.14089609611-Mar-200909:43MD5: 1BBFC1B24845EC2EF4ED8ECF54105797
SHA1: CAC6C0555683D1695D4CBDA6CFD8840471819C61
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411-Mar-200909:43MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1: F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Sdk.dll04.00.7333.140816983211-Mar-200909:43MD5: 9BD4349FF54DDD969632DCFC1A6B209C
SHA1: D2538C63D7E2238B96E143EDF6B7DA71BC56FC4A
i386
slugsupport.htc04.00.7333.14081755411-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
AppGrid_DefaultData.htc04.00.7333.14082119211-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
date.js04.00.7333.14082832311-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
grid.htc04.00.7333.14082217611-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
SELECT.picklist.htc04.00.7333.1408865011-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
nav.htc04.00.7333.14081010211-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
notecTrl.htc04.00.7333.1408411411-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
TABLE.dtm.htc04.00.7333.14081915711-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
timesheet.js04.00.7333.14083531611-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
INPUT.text.url.htc04.00.7333.1408557611-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
INPUT.text.htc04.00.7333.1408375511-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
INPUT.text.eml.htc04.00.7333.1408373111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
INPUT.num.htc04.00.7333.1408766711-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
duration.htc04.00.7333.14081137311-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
p_GrantAccessBulkForCreate.sql04.00.7333.1408. 190611-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
INPUT.text.ticker.htc04.00.7333.1408332411-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.140821898411-Mar-200909:43MD5: 6F7C01ECF33437DF6BFF9A5A4D81CCD6
SHA1: E6A112C322ED86F04C96416FF62BDD68AE22F8CF
i386
action.js04.00.7333.14084466011-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
notes.htc04.00.7333.14082109611-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
edit.aspx04.00.7333.140810501811-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.140819850411-Mar-200909:43MD5: C187B65FB4D81A21CD9C5E431F71AC44
SHA1: 2A4300E837F66E96F974E62886879EE90349C3BA
i386
input.mny.htc04.00.7333.1408414611-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1408110372011-Mar-200909:43MD5: A05CB1553CFB9894854E5E42B82B9B21
SHA1: B4D6C6CBA9B5372F9A03EA351A98D7C9139C6800
i386
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.14088791211-Mar-200909:43MD5: 89932E3F0396AEBD0DBBFAFE91E94F0E
SHA1: 3798A4135030866431FB8D26A93F884A33D98A1D
i386
customizations.xsd04.00.7333.14088456411-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
p_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql04.00.7333.1408704311-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
p_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql04.00.7333.1408643811-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll04.00.7333.14081161611-Mar-200909:43MD5: 5FE61C3773890A7135F85B7CE8974889
SHA1: DF6BF4FF01A0306DA1355C3BFF83475FBBF1001B
i386
util.js04.00.7333.1408721111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.14081325911-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
dlg_convertlead.aspx04.00.7333.1408268111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Details.js04.00.7333.1408441111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Global.js04.00.7333.14085063511-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
af_cnd_common.js04.00.7333.1408205511-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
filterfield.htc04.00.7333.14082634611-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll04.00.7333.1408104228011-Mar-200909:43MD5: E27A945A965A63AB94E1A37482A5ACE4
SHA1: 0DCBB045E9B2496C2B870EAEE33CCF69B481F8DA
i386
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll04.00.7333.140894807211-Mar-200909:43MD5: F80C3C96B9146F7BB2947AC037EA18A5
SHA1: DA1DDB55163585E092CC7BC1214B3030B3155066
i386
Lookup.js04.00.7333.1408799511-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
INPUT.text.ticker.htc04.00.7333.1408332411-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Tree.htc04.00.7333.1408824311-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
advancedfind.htc04.00.7333.14083067811-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Account.xml04.00.7333.140819796711-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
AccountLeads.xml04.00.7333.1408330511-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ActivityMimeAttachment.xml04.00.7333.14081061911-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ActivityParty.xml04.00.7333.14082639811-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ActivityPointer.xml04.00.7333.14085024311-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Annotation.xml04.00.7333.14083967311-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
AnnualFiscalCalendar.xml04.00.7333.14082393411-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ApplicationFile.xml04.00.7333.14081641111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Appointment.xml04.00.7333.14086452711-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
WizardPage.xml04.00.7333.14081996111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
dlg_merge.aspx04.00.7333.14081300011-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
img.lu.presence.htc04.00.7333.1408571611-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
TreeSubject.xsl04.00.7333.1408. 128511-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Activity.js04.00.7333.14081624111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
CRMMSG32.dll04.00.7333.140811708811-Mar-200909:43MD5: 7EC38AEE5DE14570FE19BBA40F95B50E
SHA1: 3E5A9FEEA1E728FAA01B1B237ECD325BEB5FCC38
i386
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe04.00.7333.140829271211-Mar-200909:43MD5: 139E325B7506B8AD08525801EC9BE2C0
SHA1: F50ED2F7A5BF93969860CFB1466AB555AEC2ED03
i386
Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe04.00.7333.140878423211-Mar-200909:43MD5: 4DEBFB176A2A644E5CFBDD9AD0AAEB8C
SHA1: 70786EE23087AB797A641CFC732B717087E53ED1
i386
Microsoft.Crm.Client.Config.exe04.00.7333.140816983211-Mar-200909:43MD5: 43014AB7DE0F1E928B1608B0FC619BC8
SHA1: F1D3B24E32CED41C3A2812FF4BF9EB5BA544812D
i386
Microsoft.Crm.Config.Common.dll04.00.7333.140821898411-Mar-200909:43MD5: 108329EDB1F516255BF09E5E35577521
SHA1: F93E603CFA90E89682A969496FFFB3E99986D895
i386
img.lu.Transcur.htc04.00.7333.1408382311-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
CRMWatson.dll04.00.7333.14083107211-Mar-200909:43MD5: 02FD6A0DEE5F0164EB040299F82CB137
SHA1: 3F0D805B7D075017C181D41E7C73A3F77733742E
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.140821898411-Mar-200909:43MD5: 6F7C01ECF33437DF6BFF9A5A4D81CCD6
SHA1: E6A112C322ED86F04C96416FF62BDD68AE22F8CF
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411-Mar-200909:43MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1: F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.140895216011-Mar-200909:43MD5: 0755A2820DAECA63F43617D4BC909B2F
SHA1: 03C4B8B64042AE025B2D132B722476EEE7D926B8
i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1408144368811-Mar-200909:43MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1: DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386

Směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.140815344811-Mar-200909:49MD5: 88044F5539E7950EC370F934989C248C
SHA1: FEEB9A7AD12077CF47AEDFF0797CBFB779F469EC
i386
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.140815344811-Mar-200909:49MD5: 88044F5539E7950EC370F934989C248C
SHA1: FEEB9A7AD12077CF47AEDFF0797CBFB779F469EC
i386
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe04.00.7333.14085104811-Mar-200909:49MD5: D08431E6F15868EA53CC28FBE34CE870
SHA1: CB7A2A9CD2685EB7A5C39A82445213D86328C6D4
i386
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe04.00.7333.140818621611-Mar-200909:49MD5: 0CB5CDB82DC2720CDA44EA50D70AF2DC
SHA1: AE790C9C8376554A6EDE63336959EAA60579854B
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:49MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll04.00.7333.1408104228011-Mar-200909:43MD5: E27A945A965A63AB94E1A37482A5ACE4
SHA1: 0DCBB045E9B2496C2B870EAEE33CCF69B481F8DA
i386
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll04.00.7333.1408104228011-Mar-200909:49MD5: E27A945A965A63AB94E1A37482A5ACE4
SHA1: 0DCBB045E9B2496C2B870EAEE33CCF69B481F8DA
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:49MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386

Klient Microsoft Dynamics CRM Data Migration

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.140895216011-Mar-200909:47MD5: 0755A2820DAECA63F43617D4BC909B2F
SHA1: 03C4B8B64042AE025B2D132B722476EEE7D926B8
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.140857533611-Mar-200909:47MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1: C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.140857533611-Mar-200909:47MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1: C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe04.00.7333.140818212011-Mar-200909:47MD5: B0576AFCD11AEBF434EEA733FDAA16F8
SHA1: 3F8DC2ED85DE287BE53BC4D4F89D2E42EBEFCDF8
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll04.00.7333.14081161611-Mar-200909:43MD5: 5FE61C3773890A7135F85B7CE8974889
SHA1: DF6BF4FF01A0306DA1355C3BFF83475FBBF1001B
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.140821898411-Mar-200909:47MD5: 6F7C01ECF33437DF6BFF9A5A4D81CCD6
SHA1: E6A112C322ED86F04C96416FF62BDD68AE22F8CF
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.140821898411-Mar-200909:47MD5: 6F7C01ECF33437DF6BFF9A5A4D81CCD6
SHA1: E6A112C322ED86F04C96416FF62BDD68AE22F8CF
i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1408144368811-Mar-200909:43MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1: DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.140828451211-Mar-200909:47MD5: B2619088601091C460E62B574251A40D
SHA1: F8AF3B414D2DD5F4CDD69F79A686F64F07B0F1D0
i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.140844016011-Mar-200909:43MD5: FBEEF8B07F7EB0006AF6D47D0C7362AF
SHA1: 4E72E0E3B0F30DE12B59FB6AA8AC3B619D02FDCA
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.140898902411-Mar-200909:47MD5: 0FE4B5A8E9B615A930695C80A8B5812E
SHA1: 89528B8566FA05EAF32BCE641F9610D8F6C719D0
i386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.140830089611-Mar-200909:47MD5: 2898A7307E538A8541F775A2297F3487
SHA1: 67257B4052C1CB13F290797B1023459A39CF8F6F
i386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.140862038411-Mar-200909:43MD5: 235715301C92F0FA424B4CB29C027EEE
SHA1: 682295F4E4FE9DCDBE7A7BC764760871B772BAC4
i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.140828042411-Mar-200909:43MD5: D63768058EC972FB3610F88A4EB89466
SHA1: E34DE80297006E19AA2C3A2DBF5703E3949C172E
i386
CrmAsyncService.exe04.00.7333.140815754411-Mar-200909:47MD5: AE0E4D4D4472AB15B376B89B8C23DB88
SHA1: 3E0D7FADD4E55CD8D29EE245FAB4E31A0261C7B7
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411-Mar-200909:47MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1: F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411-Mar-200909:47MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1: F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll04.00.7333.1408104228011-Mar-200909:43MD5: E27A945A965A63AB94E1A37482A5ACE4
SHA1: 0DCBB045E9B2496C2B870EAEE33CCF69B481F8DA
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll04.00.7333.140812887211-Mar-200909:47MD5: 0B7927F5DE436EDEEEB8284B5F142819
SHA1: 30C31EF58766DA17A1057128E478F4FCDD8F471E
i386
Microsoft.Crm.Sdk.dll04.00.7333.140816983211-Mar-200909:43MD5: 9BD4349FF54DDD969632DCFC1A6B209C
SHA1: D2538C63D7E2238B96E143EDF6B7DA71BC56FC4A
i386
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll04.00.7333.140894807211-Mar-200909:43MD5: F80C3C96B9146F7BB2947AC037EA18A5
SHA1: DA1DDB55163585E092CC7BC1214B3030B3155066
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.140826404011-Mar-200909:47MD5: C341417EE755E7B188E9FD7B35B9CF09
SHA1: EB7DB1358488C59215BE3B6340DA019768DD0F33
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1408110372011-Mar-200909:47MD5: A05CB1553CFB9894854E5E42B82B9B21
SHA1: B4D6C6CBA9B5372F9A03EA351A98D7C9139C6800
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1408110372011-Mar-200909:47MD5: A05CB1553CFB9894854E5E42B82B9B21
SHA1: B4D6C6CBA9B5372F9A03EA351A98D7C9139C6800
i386
Account.xml04.00.7333.140819796711-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
AccountLeads.xml04.00.7333.1408330511-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ActivityMimeAttachment.xml04.00.7333.14081061911-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ActivityParty.xml04.00.7333.14082639811-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ActivityPointer.xml04.00.7333.14085024311-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Annotation.xml04.00.7333.14083967311-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
AnnualFiscalCalendar.xml04.00.7333.14082393411-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
ApplicationFile.xml04.00.7333.14081641111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Appointment.xml04.00.7333.14086452711-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
WizardPage.xml04.00.7333.14081996111-Mar-200909:43Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.14089609611-Mar-200909:47MD5: 1BBFC1B24845EC2EF4ED8ECF54105797
SHA1: CAC6C0555683D1695D4CBDA6CFD8840471819C61
i386
CrmCore.dll04.00.7333.14085616011-Mar-200909:47MD5: 0029E463B3658990E5D9CF17585E8163
SHA1: 71989D2A541F2794027D8C4510DCF207767BBD55
i386
CRMWatson.dll04.00.7333.14083107211-Mar-200909:47MD5: 02FD6A0DEE5F0164EB040299F82CB137
SHA1: 3F0D805B7D075017C181D41E7C73A3F77733742E
i386
CRMABP32.dll04.00.7333.140828758411-Mar-200909:47MD5: F2621564FF3A52950741B0FD48AE207B
SHA1: 35BBC43635E4F5EF808BFB0ADB6E2851FB110ACE
i386
CRMMSG32.dll04.00.7333.140811708811-Mar-200909:47MD5: 7EC38AEE5DE14570FE19BBA40F95B50E
SHA1: 3E5A9FEEA1E728FAA01B1B237ECD325BEB5FCC38
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.140819850411-Mar-200909:47MD5: C187B65FB4D81A21CD9C5E431F71AC44
SHA1: 2A4300E837F66E96F974E62886879EE90349C3BA
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.140819850411-Mar-200909:47MD5: C187B65FB4D81A21CD9C5E431F71AC44
SHA1: 2A4300E837F66E96F974E62886879EE90349C3BA
i386
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe04.00.7333.140829271211-Mar-200909:47MD5: 139E325B7506B8AD08525801EC9BE2C0
SHA1: F50ED2F7A5BF93969860CFB1466AB555AEC2ED03
i386
Microsoft.Crm.Config.Common.dll04.00.7333.140821898411-Mar-200909:47MD5: 108329EDB1F516255BF09E5E35577521
SHA1: F93E603CFA90E89682A969496FFFB3E99986D895
i386
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll04.00.7333.140823536811-Mar-200909:47MD5: B6DA1B00BA364214D7767AFC705E46AF
SHA1: D7D2F490E1C7A4F38B1F088A2E1AA1808A7D6A18
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.140821898411-Mar-200909:47MD5: 6F7C01ECF33437DF6BFF9A5A4D81CCD6
SHA1: E6A112C322ED86F04C96416FF62BDD68AE22F8CF
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.140857533611-Mar-200909:47MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1: C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.140857533611-Mar-200909:47MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1: C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.140821898411-Mar-200909:47MD5: 6F7C01ECF33437DF6BFF9A5A4D81CCD6
SHA1: E6A112C322ED86F04C96416FF62BDD68AE22F8CF
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411-Mar-200909:47MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1: F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411-Mar-200909:47MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1: F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.140895216011-Mar-200909:47MD5: 0755A2820DAECA63F43617D4BC909B2F
SHA1: 03C4B8B64042AE025B2D132B722476EEE7D926B8
i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1408144368811-Mar-200909:43MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1: DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386

SRS datový konektor

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe04.00.7333.140810429611-Mar-200910:07MD5: 1EB14BB5E7533851381359932A71E034
SHA1: AF09C0EE0220162C08F1347D02DB52D0A971490A
i386
Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll04.00.7333.14083876011-Mar-200910:07MD5: 233369D278E12858BEEFEB3F3F656B4E
SHA1: 1C91914C479D6F161C1C71D86357827395F269C6
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:50MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:49MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.140844016011-Mar-200909:43MD5: FBEEF8B07F7EB0006AF6D47D0C7362AF
SHA1: 4E72E0E3B0F30DE12B59FB6AA8AC3B619D02FDCA
i386
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll04.00.7333.1408104228011-Mar-200910:07MD5: E27A945A965A63AB94E1A37482A5ACE4
SHA1: 0DCBB045E9B2496C2B870EAEE33CCF69B481F8DA
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.140818621611-Mar-200909:50MD5: FE8DC90BE46D7AC79D2D5A4127D4F1B9
SHA1: C2973CFE6A0D028F0D7C2BEFACB04F65571AB0E5
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:50MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811-Mar-200909:49MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386

Další informace

Chcete-li nainstalovat kumulativní aktualizaci 3 s minimální sadu oprávnění, proveďte kroky v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
946677 jak nainstalovat aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 s minimální požadovaná oprávnění


Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace o aplikaci Microsoft Dynamics CRM software aktualizace a opravy hotfix balíček terminologie klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

887283 aktualizace a opravy hotfix aplikace Microsoft Business Solutions CRM software balíček standardy používání názvů

Vlastnosti

ID článku: 961768 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor