Použití dávkových skriptů protokolu FTP

Souhrn

Protokol FTP (file transfer protocol) je nástroj pro přenos souborů, který se běžně využívá v systémech UNIX.

Protokol FTP je schopen používat skripty (seznamy příkazů v externích souborech). Níže je uveden příklad skriptu, který naváže připojení na adresu IP 11.11.11.11, přihlásí se k hostiteli jako uživatel guest pomocí hesla „guest“, odešle soubor s názvem File1 a ukončí relaci:
open 11.11.11.11
user
guest
guest
put file1
quit

Další informace

Aby mohl protokol FTP číst tento soubor v systému Windows, je třeba použít možnost -s. Pokud by byl předchozí skript v souboru s názvem Test.scr, můžete skript spustit zadáním:
ftp -s:test.scr
Na příkazový řádek můžete zadat název hostitele a potom skript použít ke zpracování přihlášení. Například při použití příkazového řádku
ftp -s:test.scr 11.11.11.11
by soubor skriptu měl být následující:
user
guest
guest

put file1
quit
Pokud však hostitel FTP implementuje automatické přihlášení, tento příkaz nebude fungovat. Chcete-li vypnout automatické přihlášení, použijte na příkazovém řádku přepínač -n následujícím způsobem:
ftp -n -s:test.scr 11.11.11.11
Vlastnosti

ID článku: 96269 - Poslední kontrola: 10. 4. 2007 - Revize: 1

Váš názor