V aplikaci Internet Explorer v systému Windows Vista nebo Windows XP nebo v aplikaci Průzkumník Windows v systému Windows XP chybí řádek nabídek a panel nástrojů

Tento článek nahrazuje článek číslo 555130.

Potíže

Spustíte-li aplikaci Internet Explorer v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Vista nebo aplikaci Průzkumník Windows v počítači se systémem Windows XP, může se stát, že se nezobrazí řádek nabídek, panel nástrojů nebo ani jedna z těchto položek. Tento článek pomáhá vyřešit tyto potíže.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.

Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Děkujeme odborníkovi MVP Dougu Knoxovi za přispění k této opravě.

Nyní přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Nyní přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Byly potíže vyřešeny?

Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže nejsou vyřešeny, můžete vyzkoušet následující postup:
Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Příčina

U aplikací Průzkumník Windows a Internet Explorer je toto chování způsobeno jednou nebo několika poškozenými hodnotami v registru systému Windows.

Další informace

Po vyřešení těchto potíže dojde k odebrání všech vlastních úprav rozložení panelu nástrojů a u příslušného panelu nástrojů je obnovena výchozí konfigurace.

V případě aplikace Průzkumník Windows v systému Windows XP Home Edition se může stát, že bude nutné znovu povolit použití panelu Adresa v Průzkumníkovi Windows. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Spusťte aplikaci Průzkumník Windows.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast panelu nástrojů nebo řádku nabídek.
  3. Klikněte na položku Panel Adresa.
Vlastnosti

ID článku: 962963 - Poslední kontrola: 23. 9. 2011 - Revize: 1

Váš názor