Instalace programů společnosti Microsoft FRx na serveru pro přístup k síti


Souhrn


Síťová instalace Microsoft FRx nainstaluje vybrané programy na souborovém serveru. Uživatelé v klientských pracovních stanicích sítě pro přístup k datům, který je uložen na souborovém serveru spusťte uživatelské rozhraní v místním počítači. Před instalací klientských stanic sítě nainstalujte Microsoft FRx programy na síťovém serveru.

Poznámka: Před zahájením procesu instalace, použijte postupy před instalací k vytvoření sdílených adresářů, které jsou požadovány pro tento typ instalace (viz 9827 před instalací postupy pro vytváření sdílených adresářů nebo "Sdílené adresáře" najdete na stránce umístěny v FRx 6.7 Installation and Configuration Guide 9 naleznete v tématu 9591 kde hledat FRx 6.7 Installation and Configuration Guide).

Další informace


Chcete-li nainstalovat Microsoft FRx na serveru pro přístup k síti
 1. Vložte instalační disk CD-ROM Microsoft FRx do jednotky CD-ROM na souborovém serveru.

  Instalační program spustí automaticky.
 2. V dialogovém okně Vítá vás instalace prohlížeče Microsoft FRx klepněte na tlačítko Nainstalovat Microsoft FRx.

 3. Pokud váš instalační disk CD-ROM obsahuje více jazykových možností instalace v dialogovém okně Vyberte jazyk instalace zvolte požadovaný jazyk ze seznamu a klepněte na tlačítko Další.

 4. V dialogovém okně Vítá vás Průvodce InstallShield pro FRx klepněte na tlačítko Další.

 5. V dialogovém okně Licenční smlouva posouvat a přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Ano přijměte podmínky smlouvy.
  Poznámka: Pokud podmínkami smlouvy nesouhlasíte, klepněte na tlačítko Ne ukončíte instalační program. Obraťte se na svého prodejce vyjednat licenční smlouvu, která vyhovuje vašim potřebám.
 6. V dialogovém okně Možnosti instalace klepněte na tlačítko vlastnía klepněte na tlačítko Další.

 7. V úrovni produktu: Enterprise dialogové okno, zaškrtněte políčka FRx Report Designer a Nasazení klienta FRx a klepněte na tlačítko Další.
  Poznámka: Při výběru FRx Report Designerje automaticky zaškrtnuto políčko Prohlížeč procházení FRx . Uvedené v tomto dialogovém Možnosti se liší v závislosti na úrovni produktu, který jste zakoupili.


  Poznámka: Pokud se zobrazí dialogové okno Typ instalace , vyberte příslušný produkt systému účetnictví a poté v následujících dialogových oknech, proveďte příslušná nastavení založené na účetní systém.
 8. Pokud inovujete z předchozí verze, v víceverzí dialogového oknaByl zjištěn , Microsoft FRx vyberte požadovanou možnost a potom klepněte na tlačítko Další.
  • Pokud chcete, aby instalační program existující datové soubory Microsoft FRx převést na aktuální verzi, vyberte verzi datových souborů, které chcete inovovat.
  • Pokud chcete instalační program inovovat existující datové soubory Microsoft FRx, vyberte možnost žádný (nová instalace).
   Poznámka: Pomocí dialogového okna Byl zjištěn více verzí vyberte které existující datové soubory Microsoft FRx převést na práci s Microsoft FRx 6.7. Po převodu těchto souborů, nebudou fungovat s všechny předchozí verze produktu. Další informace o upgradu naleznete v tématu 8216 jak na Upgrade z předchozí verze systému Microsoft FRx.
 9. V dialogovém okně Zvolte cílové umístění proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klepněte na tlačítko Další přijměte výchozí umístění souboru pro soubory Microsoft FRx.
  • Chcete-li vybrat jinou složku pro soubory Microsoft FRx, klepněte na tlačítko Procházet, přejděte do příslušného umístění a potom klepněte na tlačítko Další.
   Poznámka: Výchozí umístění pro soubory Microsoft FRx je C:\Program Files\FRx Software\FRx 6.7. Pokud používáte sdílené složky, viz pro další informace 9832 zásady vytváření názvů pro sdílené adresáře . Pokud provádíte inovaci z předchozí verze aplikace Microsoft FRx, je nutné nainstalovat verzi 6.7 do jiné složky z předchozí verze, aby nedošlo k přepsání konfiguračních souborů.
 10. V dialogovém okně Umístění SysData soubory proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pokud používáte sdílené složky SysData, klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte sdílenou složku, kterou jste vytvořili v postupy před instalací a potom klepněte na tlačítko Další.
  • Pokud nepoužíváte sdílené složky SysData, klepněte na tlačítko Další přijměte výchozí umístění souboru pro soubory SysData nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyberte nové umístění a klepněte na tlačítko Další.
   Poznámka: Tato složka se musí jmenovat SysData. Tato složka je ve výchozím nastavení umístěny ve stejné složce, kterou jste vybrali v kroku 9.
 11. V dialogovém okně Umístění klienta instalační soubory klepněte na tlačítko Další přijměte umístění pro nasazení klienta Microsoft FRx program, který je ve složce, kterou jste vybrali v kroku 9.

 12. V dialogovém okně Vybrat složku programu proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klepněte na tlačítko Další přijměte výchozí název složky program Microsoft FRx.
  • Chcete-li nastavit název složky jiný program, zadejte nový název do pole Složka Program a potom klepněte na tlačítko Další.
   Poznámka: Výchozí název složky program je FRx 6.7.
 13. Zkontrolujte nastavení instalace v dialogovém okně Spustit kopírování souborů a potom proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klepněte na tlačítko Další přijměte nastavení pro soubory Microsoft FRx a spusťte instalaci.
  • Pokud potřebujete změnit některé nastavení, klepněte na tlačítko zpěta potom proveďte požadované změny.
   Poznámka: V dialogovém okně Spustit kopírování souborů uvádí typ instalace, který jste vybrali, součásti k instalaci souboru, umístění a název složky programu.
 14. Při výskytu chyby instalace, zkontrolujte zprávy v dialogovém okně Stav instalace a potom klepněte na tlačítko OK.


  Poznámka: Další informace o použití souboru protokolu, který je uveden v dialogovém okně Stav instalace naleznete v tématu 9847 jak pro čtení instalovat pomoci protokolu soubor.
 15. V dialogovém okně Dokončení Průvodce InstallShield jsou k dispozici následující možnosti:
  • Ano, chci zobrazit dokumentaci nápovědy políčko výběr chcete-li zobrazit soubor Readme, systémové požadavky a pokyny pro instalaci a Microsoft® FRx® sestavy návrhář příručky Začínáme.
  • FRx vytvořit zástupce na ploše zaškrtávací políčko výběr na ploše vytvořit zástupce pro programy Microsoft FRx.  • Klepněte na tlačítko Dokončit dokončete proces instalace.

   Pokračujte v další části instalace Microsoft FRx na tenké klientských pracovních stanic.

Odkazy