Chybová zpráva při generování sestavy v Microsoft FRx: "Chyba spuštění"339": Component ' MSDATGRD. OCX' nebo některý z jeho závislosti není správně registrována: soubor nebyl nalezen nebo je neplatný "


Příznaky


Při generování sestavy v Microsoft FRx se zobrazí následující chybová zpráva.

Chyba spuštění "339": Component ' MSDATGRD. OCX' nebo některý z jeho závislosti není správně registrována: soubor nebyl nalezen nebo je neplatný.


Příčina


K této chybě dochází při MSDATGRD. OCX soubor neexistuje v adresáři systému Windows.

Řešení


Hledání MSDATGRD. OCX ve složce C:\Winnt\system32 nebo C:\Windows\system32. Pokud soubor není ve složce system32, zkopírujte soubor z jiné pracovní stanice, který má stejný operační systém a úroveň aktualizace service pack jako ohrožený pracovní stanice. Vložte soubor do složky system32 ohrožené počítače a zaregistrujte jej.

Další informace o tom, jak zaregistrovat soubory, viz: 8252: registrace souborů DLL.

Odkazy