Při pokusu o instalaci aktualizace zabezpečení popsané v článku 960082 znalostní báze Microsoft Knowledge Base je uživatelům služby SharePoint nesprávně nabídnuta aktualizace komponenty SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

Příznaky

V prostředí Microsoft Office SharePoint Server nebo Windows SharePoint Server se pokusíte nainstalovat aktualizaci zabezpečení pro server Microsoft SQL Server 2000 a komponentu SQL Server 2000 Desktop Engine (označovanou také MSDE 2000), která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

960082 MS09-004: Popis aktualizace zabezpečení pro SQL Server 2000 GDR a MSDE 2000: 10. února 2009
Ve výchozím nastavení je tato aktualizace doporučena. Uživatelům služby SharePoint, kteří upgradovali z komponenty SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) na libovolnou jinou edici serveru SQL Server 2000, může být nesprávně nabídnuta aktualizace komponenty SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) pro opravu zabezpečení popsanou v článku 960082 znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Například uživatelům, kteří upgradovali na verzi SQL Server 2000 Standard Edition, může být nabídnuta aktualizace komponenty SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows).

Příčina

K těmto potížím může dojít, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Server byl upgradován z MSDE 2000 na SQL Server 2000.
 • Na serveru byla nesprávně nainstalována aktualizace SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4).
 • Byla nainstalována aktualizace komponenty SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) popsaná v článku 960082 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
Jsou-li tyto podmínky splněny, může se stát, že SharePoint Server přestane fungovat.

Řešení

Při odstraňování těchto potíží a obnovení funkcí služby SharePoint postupujte takto:

 1. Znovu proveďte upgrade na server SQL Server 2000.


  Poznámka: Je třeba použít stejné médium, jaké bylo použito pro dřívější upgrade na server SQL Server 2000.
 2. Restartujte instanci serveru. Instance serveru by se měla spustit jako upgradovaná verze.
 3. Nainstalujte aktualizaci SQL Server 2000 SP4.


  Poznámka: Ujistěte se, že instalujete aktualizaci SQL Server 2000 SP4, a nikoli aktualizaci MSDE SP4 nebo SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) SP4.

  Další informace o možnostech získání aktualizace SQL Server 2000 SP4 naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
 4. Ze složky Install ručně nainstalujte soubor Sp4_serv_uni.sql. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:
  osql -n -b -d master -Slpc:%computername%\SHAREPOINT -i "%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$SHAREPOINT\Install\sp4_serv_uni.sql" -o "%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$SHAREPOINT\Install\sp4_serv_uni.out" -E
  Poznámka: Tyto kroky předpokládají, že instalační složka komponenty SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) je ve výchozím umístění. Používáte-li vlastní instalaci, je třeba cestu uvedenou v příkazu odpovídajícím způsobem upravit.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Vlastnosti

ID článku: 967096 - Poslední kontrola: 14. 5. 2009 - Revize: 1

Váš názor