Aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 aktualizace kumulativní 4

ÚVOD

Kumulativní aktualizace 4 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je k dispozici. Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace, které jsou zahrnuty v této kumulativní aktualizaci. Tato kumulativní aktualizace je k dispozici pro všechny jazyky, které jsou podporovány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Další informace

Číslo sestavení a názvy souborů této kumulativní aktualizace

Číslo sestavení balíčků kumulativních aktualizací pro server Microsoft Dynamics CRM 4.0, klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook a pro směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail je 4.0.7333.1551.

Názvy souborů pro 32bitové verze balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
 • CRMv4.0-KB968176-i386-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB968176-i386-Client-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB968176-i386-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB968176-i386-SRS-LangID.exe
Názvy souborů pro 64bitové verze balíčků kumulativních aktualizací pro server Microsoft Dynamics CRM 4.0 a směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail jsou následující:
 • CRMv4.0- KB968176-amd64-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB968176-amd64-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB968176-amd64-SRS-LangID.exe

Informace o odinstalaci

4 kumulativní aktualizace můžete odinstalovat. Nicméně byste měli zálohovat databáze před odinstalací aktualizace kumulativní 4.

Nejnovější aktualizace nápovědy aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0

Kromě funkčních vylepšení a opravy v této kumulativní aktualizaci samostatnou aktualizaci do nápovědy aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 je dostupná také ve všech podporovaných jazycích. Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace nápovědy aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Poznámky o exportu a importu vlastního nastavení

Můžete exportovat vlastní úpravy ze serveru, který má kumulativní aktualizace 2 nebo kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován a potom importovat tyto úpravy na serveru, který má 4 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován. Můžete také exportovat vlastní úpravy ze serveru, který má 4 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován a potom importovat tyto úpravy na serveru, který má kumulativní aktualizace 2 nebo kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován.

Při exportu vlastního nastavení ze serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 4.0, nelze importovat na server Microsoft Dynamics CRM 4.0 v následujících scénářích:
 • Server, z níž exportujete vlastní úpravy má žádné aktualizace nainstalována nebo byla nainstalována kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Server, který importujete vlastní úpravy však má 4 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován.
 • Server, z níž exportujete vlastní úpravy má 4 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován. Však server, který importujete vlastní úpravy nemá žádné aktualizace nainstalována nebo byla nainstalována kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Problémech vyřešených v 4 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

Kumulativní kumulativní aktualizaci, která obsahuje všechny opravy pro problémy, které jsou popsány v kumulativní aktualizaci 1, kumulativní aktualizace 2 a 3 kumulativní aktualizace je kumulativní aktualizace 4. Další informace o kumulativní aktualizaci 1 a o problémech, které se převádí klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
952858 kumulativní aktualizace 1 je k dispozici pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

Další informace o kumulativní aktualizaci 2 a o problémech, které se převádí klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
959419 kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je k dispozici

Další informace o kumulativní aktualizaci 3 a o problémech, které se převádí klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
961768 je k dispozici kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

Opravy hotfix a aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně

4 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně. Chcete-li povolit nebo konfigurovat tyto opravy hotfix a aktualizace na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 4.0, postupujte podle pokynů v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

V následujících článcích znalostní báze Knowledge Base obsahuje kroky, které lze provést před instalací 4 kumulativní aktualizace, pokud chcete zachovat funkci verze Microsoft Dynamics CRM 4.0:
 • 948155 A datum nebo čas nebudou pravděpodobně převedeny na čas UTC v databázi pro některé časová pásma v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 A datum nebo čas není převedena na čas UTC v databázi pro některé časová pásma v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958562 výchozí přesnost peněz pole nastavena na dvou používáte korejskou nebo japonskou jazykovou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

V následujících článcích znalostní báze Knowledge Base obsahují opravy hotfix a aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně, a které jsou součástí aktualizace kumulativní 4:
 • 959758 nelze nakonfigurovat schéma domény služby Active Directory a Microsoft Dynamics CRM 4.0 URL nezávisle pro externí uživatele služby Active Directory a pro interní uživatele služby Active Directory

 • 963054 rychlé kampaně "E-mail prostřednictvím hromadné korespondence" není vylučuje neaktivní členy seznamu

 • 969946 nástroj je k dispozici token sledování extrahovat z předmět e-mailu a aktualizovat sloupec tokenu sledování e-mailu tabulky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958084 oprava hotfix je k dispozici zakázat funkci inteligentní párování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955138 zaznamenáte snížení výkonu nebo časové limity při pokusu o přístup některých zobrazeních aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 951909 chybová zpráva při pokusu o import souboru vlastního nastavení do jiného serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0: "předpona neplatný název"

V následujících článcích znalostní báze Knowledge Base obsahují opravy hotfix a aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně, a které jsou součástí kumulativní aktualizace 3.

Poznámka: Pokud jste dříve nainstalovali kumulativní aktualizace 3 a ručně povolit tyto opravy hotfix a aktualizace, není nutné je povolit ručně po instalaci aktualizace kumulativní 4.
 • 958562 Výchozí přesnost peněz pole nastavena na dvou používáte korejskou nebo japonskou jazykovou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956330 Snížení výkonu a vysoké využití procesoru dochází při importu vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968515 Existující role zabezpečení vlastní nejsou udělena oprávnění skryté po instalaci opravy hotfix 950886 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958601 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 poznámky budou ztraceny, pokud je zjištěn duplicitní záznam, při pokusu o uložení záznamu
 • 968672 Příjemce nezobrazí ikona aplikace Microsoft Dynamics CRM sledované e-mailové uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM odešle jiný uživatel Microsoft Dynamics CRM sledované e-mailové zprávy aplikace Microsoft Dynamics CRM
 • 968755 Bázi asynchronních operací a WorkflowLogBase tabulky růstu velmi velké a při použití mnoho pracovních postupů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 dojít k problémům s výkonem
 • 968793 , budete muset ručně upravit soubor Web.config po instalaci nebo odebrání opravy hotfix produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nebo kumulativní aktualizace

V následujících článcích znalostní báze Knowledge Base obsahují opravy hotfix a aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně, a které jsou součástí kumulativní aktualizace 2.

Poznámka: Pokud jste dříve nainstalovali kumulativní aktualizaci 2 a ručně povolit tyto opravy hotfix a aktualizace, není nutné je povolit ručně po instalaci kumulativní aktualizace 3.
 • 954322
  Chybová zpráva při importu do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 upgradovaných instalacích některé úpravy: "Soubor nelze odeslat nebo Import se nezdařil"
 • 954940 chybová zpráva při pokusu o odstranění záznamu vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "došlo k chybě, obraťte se na správce"

 • 955452 Odřádkování nejsou používány při odeslání e-mailové zprávy, která používá šablonu e-mailu k vykreslení dat, který obsahuje řádek kanály v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955745 Při pokusu o konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: "Tato implementace není součástí systému Windows Platform FIPS ověřena kryptografické algoritmy"
 • 956527 Klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook vyžaduje tři časy tolik paměti ve verzi 4.0 jako ve verzi 3.0
 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 zpomaluje nepřijatelné úrovně při zpracování e-mailových zpráv pomocí směrovače e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM
 • 957871 Záznamy Workflow rozšiřující úloh způsobit bázi asynchronních operací tabulky v databázi MSCRM růst příliš velký v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 959549 Správci mohou zobrazit neočekávaně uživatelů služby Active Directory, kteří nepatří k organizační jednotce na správce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
V následujících článcích znalostní báze Knowledge Base obsahují opravy hotfix a aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně, a které jsou součástí kumulativní aktualizace 1.

Poznámka: Pokud jste dříve nainstalovali kumulativní aktualizaci 1 a ručně povolit tyto opravy hotfix a aktualizace, není nutné je povolit ručně po instalaci kumulativní aktualizace 3.
 • 948843

  Můžete pozorovat nízký výkon při spuštění nebo upravit pracovní postupy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950175 Aplikace Outlook nelze použít, dokud jsou načteny všechny doplňky Microsoft Dynamics CRM 4.0 očekávaným způsobem
 • 950542 Synchronní moduly plug-in nereagují na události, které se spouštějí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 953340 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou doručovány e-mailové zprávy od uživatele CRM do fronty
 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager trvá dlouhou dobu chcete-li spustit na serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0

Opravy hotfix a aktualizace, které byly vydány jako jednotlivé opravy

4 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, které byly vydány jako jednotlivé opravy:
 • 970136 účtu, který je již nadřazeného obchodního vztahu podřízeného účtu může neočekávaně zobrazit podřízené záznamy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 969776 některé poznámky nejsou synchronizována očekávaným způsobem při přechodu do režimu offline v aplikaci Microsoft Dynamics CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook

 • 950266 se na přihlašovací stránce cyklických při pokusu o spuštění Průvodce Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 969287 směrovač e-mailů přesune nevyžádaných e-mailů do složky nedoručitelné symbol (@) je první znak v zobrazované jméno odesílatele v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 961135 chybová zpráva při pokusu o otevření zobrazení v kalendáři služeb aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Chyba: výjimka typu 'System.Web.HttpUnhandledException' byla vyvolána."

Problémy, které nebyly dříve dokumentovány v článku znalostní báze Knowledge Base

4 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 řeší následující problémy, které nebyly dříve dokumentovány v článku znalostní báze Knowledge Base:
 • Jde o takovouto situaci:
  • Můžete vytvořit pravidla pracovního postupu u Systemuser entity.
  • Přidání kroku v pravidle pracovního postupu k odeslání e-mailové zprávy pomocí šablony e-mailu.
  • Publikování pravidla pracovního postupu.
  • Spuštění pravidla pracovního postupu vůči uživateli.
  V tomto scénáři obdržíte jednu z následujících chybových zpráv:
  Neplatný Argument

  Nelze najít záznam pro odesílání e-mailu
 • V maďarské verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 "Stárnutí" přeložen na "Öregedés" namísto k "Korosítás."
 • Máte portugalština (Brazílie) verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován. Při pokusu o upgrade zkušební licence nelze klepnutím zaškrtněte políčko přijmout licenční podmínky pro Software společnosti Microsoft. Kromě toho nelze zobrazit licenční podmínky.
 • V operačním systému pomocí nastavení časového pásma, ve kterém "00: 00:00" neexistuje. Potom nastavte datum narození nebo datum ukončení smlouvy. Po uložení datum, datum je snížena o jeden den.
 • Po upgradu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 poslední hodnot automatického číslování, které jsou přiřazeny k fakturám a pro prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou znovu použít v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Zvažte následující scénář v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Sdílení obchodního vztahu s jiným uživatelem. Potom sloučit účet s jiným účtem, který není sdílený účet. Uživatele jsou automaticky udělena práva pro sdílení sloučené účtu podle očekávání. Nakonec aktualizovat možnosti sdílení sloučené účtu chcete-li odebrat oprávnění ke sdílení. V tomto scénáři Pokud individuální userhas oprávnění ke čtení u sdílené accountentity, uživatel může zobrazit stále sloučené účtu.
 • Máte funkce vyhledávání duplicitpovoleno u entity. Ve stavu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook vytvořit nebo aktualizovat záznam, který je duplicitní záznam na serveru Microsoft Dynamics CRM. Potom při přechodu do režimu online, obdržíte upozornění oznamující, že záznam je duplicitní záznam. Pokud zprávu upozornění ignorovat a poté přejít do režimu online, provedené změny nejsou synchronizovány na server. V režimu offline, vytvoření nebo aktualizaci záznamu není k dispozici.
 • Při použití funkce Rozšířené přítomnost Microsoft Office Communicator 2007 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM, zobrazí se následující zpráva:
  Chcete pokračovat ve spouštění skriptů na této stránce?
  Pokud klepnete na tlačítko Ano, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Chyba skriptu aplikace Internet Explorer
  Došlo k chybě ve skriptu na této stránce
  Chyba: "knihovna není zaregistrována" nebo "Objekt požadováno"
  K tomuto problému dochází, pokud křestní jméno kontaktu obsahuje hodnotu null.
 • Při pokusu o vytvoření úkolu nebo schůzky, jejichž doba trvání je jeden den, dva dny nebo tři dny v ruskou verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Vstupní řetězec nebyl ve správném formátu.
  Navíc pokud jste povolili funkci Platform trasování , můžete také zobrazit chybová zpráva podobná následující:
  Číslo chyby: 0x80040239
  Chybová zpráva: Formát Datum a čas je neplatný nebo hodnota je mimo rozsah.
 • Instalaci kumulativní aktualizace 2 nebo kumulativní aktualizace 3 pro Polská verze Microsoft Dynamics CRM 3.0. Při pokusu o upgrade na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazí následující chybová zpráva:
  Akce Microsoft.Crm.Setup.Server.PublishDefaultDataAction se nezdařila.
 • Vytvoření aktivity služby. Potom když vyberete plánování času, obdržíte jeden nebo více následujících chybových zpráv:
  Aplikace Microsoft Dynamics CRM nemohla uložit změnu doby trvání. Zkuste změnit dobu trvání hodnotu znovu.
  Získávání kalendářního data došlo k chybě.
  Požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení. Kód chyby: 0x80040217
  K tomuto problému dochází, pokud použijete Bulharština nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Vytvoření šablony hromadné korespondence, který nastavínabídky přidružené entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. V šabloně určit některá datová pole pro
  Aktuální uživatel (uživatel) záznamu typu. Potom spusťte funkci vytvořit šablonu v aplikaci Word k vytvoření šablony v aplikaci Microsoft Word. Však pole Zadaná data pro
  Aktuální uživatel (uživatel) záznamu typu nejsou k dispozici v šabloně aplikace Word hromadné korespondence.
 • Při spuštění aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 naplánované sestavy, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Nelze vytvořit připojení ke zdroji dat "CRM".,
  Info: Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Nelze vytvořit připojení ke zdroji dat "CRM". --->

  Microsoft.Crm.CrmConfigObjectNotFoundException: Uživatel nebyl nalezen
  K tomuto problému dochází, pokud Microsoft Dynamics CRM 4.0 a služby Microsoft SQL Server reporting services jsou nainstalovány v různých počítačích.
 • Při aktualizaci pole, které není mapována na pole aplikace Microsoft Dynamics CRM kontaktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM sledovány změny ikonu z kontaktu ikonu Microsoft Dynamics CRM aplikace Microsoft Office Outlook ikona kontaktu. Při aktualizaci pole, která je namapována na pole kontaktu aplikace Microsoft Dynamics CRM, ikona se změní zpět na kontaktu ikonu Microsoft Dynamics CRM.
 • Při přechodu do offline režimu klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook Cassini místní webový server neukládá do mezipaměti statických souborů.
 • Instalaci klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook. Při pokusu použít možnost Vybrat z kontaktů aplikace outlookChcete-li vybrat seznam příjemců pro zdroj dat dokument hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Word, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Nelze získat seznam tabulek ze zdroje dat.
 • Aplikace Microsoft Outlook přestane reagovat, když doplněk Microsoft CRM 4.0 je načten a použit.
 • Při pokusu otevřít položku aktivity aktivity šíření systémové úlohy, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.
  K tomuto problému dochází, pokud aktivita byla distribuována podle marketingové kampaně.
 • V aplikaci Outlook můžete vytvořit kontakt, úkol nebo událost, která je sledována v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Kromě toho některé záznamy nadřazené nebo některé odpovídající záznamy jsou uvedeny mimo aplikaci Outlook. V tomto scénáři není aktualizována kategorie Microsoft Dynamics CRM se zobrazí název nadřazené záznamy nebo název odpovídající záznamy.
 • Můžete zadat 5 000 znaků pro ntextatributu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Však nelze spustit Průvodce importem dat importovat data, která obsahuje více než 4 000 znaků do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro atribut typu ntext.
 • Používáte zprostředkovatele POP3 theIncoming profilu Správce konfigurace směrovače e-mailů. Pokud obdržíte e-mailové zprávy formát prostého textu, který obsahuje některé speciální znaky, speciální znaky jsou odebrány z e-mailové zprávy.
 • Po provedení hromadné korespondence pro nabídky jsou currencyfields odpovídajících produktů, které se v dokumentu displayedincorrectly. Znak tečka (.) se vždy používá jako oddělovač desetinných míst i v případě, že konfigurace systému nepoužívá znak tečka (.) jako oddělovač desetinných míst.
 • Použití formátu data, který není formát data Angličtina (Spojené státy) v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Při spuštění sestavy historie prodeje, sestava zobrazí popisky incorrectlyin měsíční zobrazení nebo sestavy zobrazí bez popisků v měsíční zobrazení.
 • V některých jazykových verzích aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 dialogové okno Vyhledávání duplicit není zobrazeno tlačítko Nápovědatlačítko Uložit záznam a
  Zrušit tlačítka podle očekávání.
 • Máte požadavek deliver-promote, který je vytvořen z klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook. Použijete-li provést nějakou logiku na žádost deliver-promote sadě software development kit (SDK) obsahovat následující vlastnosti požadavku pouze e-mailové adresy:

  • Chcete-li
  • Cc
  • Skrytá kopie
  • Z
  Očekáváte však, že tyto vlastnosti obsahovat také zobrazit názvy.
 • Zvažte následující scénář. Je-li povolit funkci Řízení uživatelských účtů v počítači se systémem Windows Vista. V klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook klepněte na položku CRMa pak klepněte na tlačítko Importovat Data. V tomto scénáři obdržíte následující chybová zpráva:
  Při provádění akce pro položku nabídky nebo tlačítko došlo k chybě.
 • Při uložení role zabezpečení, která se používá ve více řadičích domény služby Active Directory v různých podsítích v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 přestane reagovat po dobu dvou až tří minut. Však po dvě až tři minuty, je uložení role zabezpečení.
 • Při importu vlastního nastavení, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Chyba: TransactionCurrency_New__test_new: došlo k chybě serveru SQL Server. Opakujte tuto akci znovu.
  K tomuto problému dochází, pokud jsou splněny následující podmínky:
  • Vlastní nastavení, která chcete importovat byla exportována z jiné organizace Microsoft Dynamics CRM.
  • Můžete odstranit poslední peníze typeattribute entity v panelu přizpůsobení.
  Poznámka: Organizace, ze kterého exportujete vlastní nastavení k vyřešení problému, při importu těchto úprav je nutné nainstalovat 4 kumulativní aktualizace.
 • Můžete změnit text popisku. Však po klepnutí na tlačítko
  Uložit pro uložení změněného textu, text se vrátí do původního textu. K tomuto problému dochází, pokud jste nainstalovali kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Můžete přejít do režimu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook. Při pokusu o vytvoření nebo otevření záznamu, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Záznam není k dispozici. Požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení. Pokud pracujete v režimu offline, záznam nebyl uveden do režimu offline. Aktualizujte skupiny místních dat chcete zahrnout tento záznam a znovu synchronizovat.
  K tomuto problému dochází, protože máte omezený přístup k entitě, organizační jednotku.
 • Po importu organizace vlastníka sestav není aktualizován očekávaným způsobem.
 • Při použití Průvodce importem Import některých dat, mohou být vytvořeny některé nesprávné řádků. Proto spuštění funkce Export řádky chyba exportovat tyto nesprávné řádky a potom importujte data znovu. Však v prostředí jiné než anglické Průvodce importem nemůže rozpoznat soubor CSV, který je vytvořen pomocí funkce Exportovat řádky s chybou . Jako výsledek nelze znovu použít automatické mapování dat použitý v procesu importu
  Pokud importujete data.
 • S monitorem routeto e-mailu konfigurovat uživatelské poštovní schránky pro příchozí e-mailové zprávy. Však pokud dojde k chybě při zpracování e-mailové zprávy, e-mailová zpráva je přesunuta neočekávaně nedoručitelné složky.
 • V souboru EmailAgent.xml parametr LogLevel nastavena 1 při restartování služby E-Mail Router nebo při dosažení hodnoty ConfigUpdatePeriod čas. Proto nelze řídit proces protokolování na úrovni jednotlivých uživatelů.
 • Metoda Dispose třídy CrmImpersonator fungovat podle očekávání. Proto nelze uvolnit některé prostředky a může dojít k nevrácení paměti.
 • Při spuštění funkce Export sestavy do aplikace Excel pomocí možnosti Kontingenčního Dynamics, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Tento soubor nelze otevřít z důvodu chyby. Chyby jsou uvedeny v: logsouboruC:\Users\uživatelské jméno\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary InternetFiles\Content.MSO\
  Navíc pokud jste povolili funkci Platform trasování , obdržíte také chyba, která se podobá následující:
  Chyba XML v kontingenční tabulce
  Důvod: Chybná hodnota

  SOUBOR: C:\Documents and Settings\ < uživatelské_jméno > Internet \Local Settings\Temporary 2016_51_18Z1 % 202009-01-22 % Files\OLK70C\My%20Team's%20Open%20Activities%20 (Due_Overdue) (2) .xls
  Skupina: kontingenční pole
  ZNAČKA: název
  HODNOTY: Typ aktivity
  K tomuto problému dochází, pokud některé sestavy exportovat vlastní zobrazení, která obsahuje atribut activitytypecode.
 • Po instalaci kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je nesprávné pořadí ovládacích prvků ve formuláři. K tomuto problému dochází, pokud oddíl do formuláře obsahuje více polí v pravém sloupci než v levém sloupci.
 • Dynamické hodnoty jsou v nesprávném formátu pro číselné hodnoty při vytváření pravidla pracovního postupu. K tomuto problému dochází, pokud byla změněna z výchozí číselné oddělovač číselný oddělovač v místním nastavení.
 • Při pokusu o sloučení dvou obchodních vztahů nebo kontaktů se zobrazí následující chybová zpráva:
  Stav smlouvy tuto akci nepovoluje.
  Navíc pokud jste povolili funkci Platform trasování , obdržíte také chyba, která se podobá následující:
  Číslo chyby: 0x80043203 chybová zpráva: stav je neplatný, nelze aktualizovat tuto položku řádku smlouvy.
  K tomuto problému dochází, pokud je podřízený kontaktu nebo podřízený účet některých aktivních smluv, které obsahují řádky smlouvy.
 • Můžete vytvořit pravidla pracovního postupu u entity. Entita obsahuje primární atribut, který má
  více než 256 znaků. Však při provádění pravidla pracovního postupu se zobrazí následující chybová zpráva:
  MessageProcessor 'Vytvořit' zpráva pro "asyncoperation" zpracování se nezdaří.
  CRM výjimka: Zpráva:, kód chyby:-2147204784 u třídy InnerException:
  System.Data.SqlClient.SqlException: Řetězec nebo binární data by zkráceny.
  Příkaz byl ukončen.
 • Můžete vytvořit šablonu e-mailu. Však při použití šablony s jednou mezerou znaky nejsou rozpoznány. Navíc dva znaky a znaky tři jsou rozpoznány jako znaky použít jednoduché.
 • Pokud upravíte soubor XML, lze přidat vlastní atribut jako atribut systém. Například pokud nastavíte nulu ve značce < IsCustomField > v souboru XML nebo odebrání uzlu IsCustomField ze souboru XML, zobrazí se jako atribut Systémový atribut IsCustomField.
 • Můžete přidat uživatele, který nepatří do zadaného organizační jednotky (OU) do organizační jednotky i v případě nastavení hodnoty UserRootPathomezit vyhledávání služby Active Directory.
  Další informace o způsobu nastavení hodnoty UserRootPath omezit vyhledávání služby Active Directory klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  959549 správci mohou neočekávaně zobrazovat uživatelům služby Active Directory, kteří nepatří k organizační jednotce na správce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • Po instalaci kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze otevřít editor předmět v nastavení Správa podniku. K tomuto problému dochází, pokud používáte jiné než anglické verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 a nainstalovat sadu Multilingual User Interface Pack (MUI).
 • Máte roli, která má individuální oprávnění Číst u e-mail entity. Po instalaci kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 a povolit opravu hotfix 955138 nastavením EnableRetrieveMultipleOptimization hodnotu 1, nelze však vytvořit novou e-mailovou aktivitu. Navíc nelze otevřít existující aktivity e-mailu, který vlastníte.
  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  955138 zaznamenáte snížení výkonu nebo časové limity při pokusu o přístup některých zobrazeních aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • Při pokusu o spuštění Průvodce Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0, vrátíte se na přihlašovací stránku. Tento problém nastává i v případě, že jste nainstalovali opravu hotfix 950266.Hotfix 950266 je zahrnuta v kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.
  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  950266 se na přihlašovací stránce cyklických při pokusu o spuštění Průvodce Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0

Informace o kumulativní aktualizaci

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:

Download Stáhněte balíček 968176.

Datum vydání: Květen 7, 2009

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Informace o instalaci

Tuto kumulativní aktualizaci nainstalujte do počítačů se systémem Microsoft Dynamics CRM 4.0 součásti serveru nebo klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook součásti. Po instalaci této kumulativní aktualizace odstraňte dočasné soubory v aplikaci Windows Internet Explorer. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástrojea potom klepněte na tlačítko
  Možnosti sítě Internet.
 3. V závislosti na verzi aplikace Internet Explorer, použijte jednu z následujících metod:
  • V aplikaci Windows Internet Explorer 7 klepněte na tlačítko
   Klepněte na tlačítko Odstranit v části Historie procházení
   Odstranit soubory v oblasti Dočasné soubory Internetu a potom klepněte na tlačítko Ano.
  • V aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 klepněte na tlačítko Odstranit soubory v oblasti dočasné soubory Internetu a potom klepněte na tlačítko OK.

Předpoklady

Musíte mít nainstalován instalací této kumulativní aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0. Kumulativní aktualizace 1 a kumulativní aktualizace 2 nejsou požadavky.

Požadavek na restartování

Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o odinstalaci

Tato kumulativní aktualizace můžete odinstalovat pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.

Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace o aplikaci Microsoft Business Solutions CRM software aktualizace a opravy hotfix balíček terminologie klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
887283 aktualizace a opravy hotfix aplikace Microsoft Business Solutions CRM software balíček standardy používání názvů

Microsoft Dynamics CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook automatické aktualizace oprava ID a ID propojení


Další informace o použití funkce Automatické aktualizace naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:


JazykLinkIDPatchID
Arabština150735&clcid=0x401{B8FA1593-5D95-4A27-8D30-FBD5C8C7D669}
Čínština (zjednodušená čínština)150735&clcid=0x804{132C41AD-58CC-430A-A3F0-E7C1C5EB4843}
Čínština (Hong Kong)150735&clcid=0xc04{492256AE-F318-4406-B7D2-B0223D894427}
Čínština (tradiční)150735&clcid=0x404{99D3A8E2-CD62-4978-9066-48BE31AA41F8}
Čeština150735&clcid=0x405{BF32E73F-7C68-499B-A3F8-315DCD423D61}
Dánština150735&clcid=0x406{5F8DBEF3-3E0C-48DE-ABD0-C3DB5D5A88FD}
Holandština150735&clcid=0x413{96C1CB0F-4BA3-461C-A60D-A06FE76AFAFB}
Angličtina150735&clcid=0x409{004A7E60-5DB7-4F05-B7C1-1D2DD653A1A6}
Dokončit150735&clcid=0x40b{B1042A93-4934-4A88-BAF9-BBB09A76F7BF}
Francouzština150735&clcid=0x40c{1AAFA074-8BFD-4B9A-ABB2-130926716DDD}
Němčina150735&clcid=0x407{F2E68C34-40CE-4A30-8884-A5F68257E6E9}
Řečtina150735&clcid=0x408{51C11A6C-BDD3-4312-B8D9-F91F898E8947}
Hebrejština150735&clcid=0x40d{8F9EFF69-49DF-449D-8EB7-6BAE9A538A65}
Maďarština150735&clcid=0x40e{BAB023E5-935A-47DD-B05F-F3D495670146}
Italština150735&clcid=0x410{5008A9EB-7ABD-4F9C-8040-B9E7D9102645}
Japonština150735&clcid=0x411{EBF03CEC-497D-4AA4-B634-54A6ABBE20B1}
Korejština150735&clcid=0x412{49F1FF6B-BD9A-4B89-A3D7-8AF2B7AA405F}
Norština150735&clcid=0x414{528E0EE8-B96A-4703-8B46-03D5A5092358}
Polština150735&clcid=0x415{4688325D-7E72-4688-A335-82B2EC8DFC93}
Portugalština (Brazílie)150735&clcid=0x416{E5E224C3-0B80-4097-9B5F-94A2FEA8229D}
Portugalština (Portugalsko)150735&clcid=0x816{169766CC-6D44-4567-BDDC-A707BA5B7760}
Ruština150735&clcid=0x419{0AF278AF-47FE-4577-89E7-7A8076415C7C}
Španělština150735&clcid=0xc0a{D26FEBBF-7B11-4BD3-9B93-7E409DF004D8}
Švédština150735&clcid=0x41d{5908D20B-220F-455B-9664-9C3A2DBB0270}
Turečtina150735&clcid=0x41f{937D0AD1-70F9-44E1-9BE0-EB8A7B00E056}
Vlastnosti

ID článku: 968176 - Poslední kontrola: 25. 1. 2017 - Revize: 2

Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook with Offline Access, Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager, Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services, Microsoft Dynamics CRM 4.0

Váš názor