Oprava: Chybová zpráva při je znovu vytvořit tabulky, která obsahuje sloupce řídce používaný v SQL Server 2008: "Nelze alter table < název_tabulky > protože tabulka obsahuje buď sparse sloupce nebo sloupec nastavit sloupce, které jsou neslučitelné s kompresí"

Společnost Microsoft distribuuje opravy Microsoft SQL Server 2008 jako jednoho souboru ke stažení. Protože jsou kumulativní opravy, každá nová verze tedy obsahuje všechny opravy hotfix a opravit všechny opravy zabezpečení, které byly součástí předchozích SQL Server 2008 release.

Příznaky

V Microsoft SQL Server 2008 mohou nastat následující problémy při spuštění prohlášení data definici jazyka (DDL) v tabulce, která má alespoň jeden sloupec řídce používaný.

Problém 1

Při spuštění příkazu ALTER TABLE ... Znovu vytvořit příkaz nebo ALTER INDEX... Znovu vytvořit prohlášení pro tabulku, zobrazí se následující chybová zpráva:
Msg 11418, úroveň 16, stát 4, řádek 1

"Název_tabulky" tabulky nelze změnit, protože tabulka obsahuje buď sparse sloupce nebo sloupec nastavit sloupce, které jsou neslučitelné s kompresí.
ALTER TABLE... Znovu vytvořit prohlášení, k tomuto problému dochází bez ohledu na to, zda zadáte DATA_COMPRESSION = NONE možnost v příkazu. ALTER INDEX... Znovu vytvořit příkaz, tento problém nastane, pouze pokud zadáte DATA_COMPRESSION = NONE možnost v příkazu.

Problém 2

Při spuštění příkazu CREATE INDEX , chcete-li vytvořit index pro tabulku se zobrazí následující chybová zpráva i v případě, že zadáte DATA_COMPRESSION = NONE možnost v příkazu:
Msg 10622, úroveň 16, stavu 1, řádek 1

Nelze vytvořit ani znovu sestaven index 'Název_indexu'. Komprimované indexu není podporován na tabulku, která obsahuje řídké sloupce nebo sloupec nastavit sloupce.

Řešení

Informace o kumulativní aktualizaci

Verze produktu SQL Server 2008

Důležité: Pokud počítač běží verze SQL Server 2008, je nutné nainstalovat tento balíček kumulativní aktualizace.

Oprava tohoto problému byla vydána nejprve v kumulativní aktualizaci 5. Další informace o možnostech získání tohoto balíčku kumulativní aktualizace pro SQL Server 2008 klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
969531 kumulativní aktualizace balíčku 5 pro SQL Server 2008
Poznámka: Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze oprava obsahuje všechny opravy hotfix a opravit všechny opravy zabezpečení, které byly součástí předchozích SQL Server 2008 release. Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání oprava, která obsahuje tuto opravu hotfix. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
956909 SQL Server 2008 sestavení, které byly vydány po vydání SQL Server 2008

SQL Server 2008 Service Pack 1

Důležité: Pokud v počítači je spuštěn SQL Server 2008 Service Pack 1 je nutné nainstalovat tento balíček kumulativní aktualizace.


Oprava tohoto problému byla vydána rovněž dále v kumulativní aktualizaci 3 pro SQL Server 2008 Service Pack 1. Další informace o tomto balíčku kumulativní aktualizace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
971491 kumulativní aktualizace balíčku 3 pro SQL Server 2008 Service Pack 1
Poznámka: Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze oprava obsahuje všechny opravy hotfix a opravit všechny opravy zabezpečení, které byly součástí předchozích SQL Server 2008 release. Společnost Microsoft doporučuje zvážit použití nejnovější vydání oprava, která obsahuje tuto opravu hotfix. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
970365 SQL Server 2008 sestavení, které byly vydány po vydání SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 opravy hotfix jsou vytvořeny pro konkrétní aktualizace service Pack pro SQL Server. Opravy hotfix serveru SQL Server 2008 Service Pack 1 musí použít k instalaci aplikace SQL Server 2008 Service Pack 1. Ve výchozím žádné opravy hotfix, která je poskytována v aktualizace service pack serveru SQL Server je součástí další aktualizaci service pack pro SQL Server.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace

Po instalaci této opravy hotfix, obdržíte chybové zprávy, které jsou uvedeny v části "Příznaky" pouze v případě komprese dat je explicitně v situacích popsaných v části "Příznaky". V prostředí SQL Server 2008 nelze použít sparse sloupce a techniky komprese dat v téže tabulce. Toto chování je záměrné. Pokud se pokusíte povolit obě funkce na stejné tabulky nebo indexu tabulky, zobrazí se chybová zpráva.

Odkazy

Další informace o přírůstkové Model servis pro SQL Server získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

935897 dílčí Model obsluhy je k dispozici z týmu SQL Server doručit opravy hotfix pro nahlášené potíže

Další informace o schéma názvů pro aktualizace serveru SQL Server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

822499 Nové schéma přidělování názvů balíčkům aktualizací softwaru Microsoft SQL Server pro
Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 968742 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor