Odstraňování potíží s videozprávami, ke kterým dochází při použití zařízení LifeCam spolu se službami Skype, AOL, Yahoo nebo Gmail

Příznaky

Pokud se pokusíte použít zařízení LifeCam společnosti Microsoft se službami Skype, AOL Video Messenger, Yahoo Messenger nebo Gmail Voice and Video Chat, setkáte se s některými z následujících problémů:
 • nemůžete navázat telefonní hovor,
 • nevidíte kontakt,
 • není k dispozici žádné nastavení videa nebo zvuku.

Řešení

 • Při zahájení audiovizuálního volání musíte zavřít okno LifeCam, a zajistit tak přenos datového proudu videa přes program rychlého zasílání zpráv. Dokud bude okno LifeCam otevřené, bude zajišťovat přenos datového proudu videa a nepředá jej programu rychlého zasílání zpráv.
 • Nutnou podmínkou je širokopásmové připojení k Internetu.
 • Registrovaný věk uživatele a kontaktu musí být vyšší než minimální věk vyžadovaný poskytovatelem služby textových zpráv.
Chcete-li odstranit potíže pro službu Skype, AOL Video Messenger, Yahoo Messenger nebo Gmail Voice and Video Chat, postupujte podle pokynů, které se týkají příslušné služby zasílání zpráv. Počítejte s tím, že se jedná o služby třetích stran, jejichž služby a postupy se mohou průběžně měnit.

Skype

Pokud máte potíže při používání vašeho zařízení LifeCam se službou Skype, může být nutné nakonfigurovat nastavení zvuku a videa ve službě Skype. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte službu Skype.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.
 3. V navigačním podokně okna Možnosti služby Skype klikněte na položku Nastavení zvuku.
 4. Vyberte zařízení LifeCam jako výchozí mikrofon. Vyberte například položku Microsoft LifeCam VX-3000.
 5. V navigačním podokně okna Možnosti služby Skype klikněte na položku Nastavení videa.
 6. Vyberte zařízení LifeCam jako výchozí webovou kameru. Vyberte například položku Microsoft LifeCam VX-3000.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit.
 8. Vyzkoušejte zařízení LifeCam provedením testovacího volání Skype.
Další informace o konfiguraci služby Skype Messenger naleznete na následujícím webu Skype:

AOL Video Messenger

V aplikaci AOL Video Messenger můžete vést videokonverzace s libovolným přítelem online za předpokladu, že jeho počítač obsahuje následující komponenty:
 • aplikace AOL 9.0 Optimized nebo novější verze,
 • mikrofon a reproduktory,
 • kompatibilní webová kamera.
Poznámka: Tato funkce není podporována v aplikaci AOL 9.0 Optimized LE.

Pokud máte potíže při použití zařízení LifeCam s aplikací AOL Video Messenger, může být nutné nakonfigurovat aplikaci AOL Video Messenger. Použijte tento postup.

Krok 1: Úprava nastavení reproduktorů pro aplikaci Video Messenger

Pokud je při sledování videoklipu příliš vysoká nebo nízká hlasitost, můžete upravit nastavení hlasitosti reproduktorů. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Na panelu nástrojů v okně Rychlé zprávy klikněte na ikonu Zahájit relaci služby AOL Video Messenger.
 2. V okně Video Messenger klikněte na položku Nastavení zvuku a videa.
 3. Klikněte na ikonu Reproduktory.
 4. Posunutím jezdce nastavte hlasitost reproduktorů.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Krok 2: Úprava nastavení mikrofonu pro aplikaci Video Messenger

Pokud vás přítel neslyší nebo slyšíte zpětnou vazbu mikrofonu, je vhodné upravit hlasitost mikrofonu. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Na panelu nástrojů v okně Rychlé zprávy klikněte na ikonu Zahájit relaci služby AOL Video Messenger.
 2. V okně Video Messenger klikněte na položku Nastavení zvuku a videa.
 3. Klikněte na kartu Mikrofon.
 4. Pokud máte více než jeden mikrofon, vyberte v seznamu mikrofon, který chcete použít.
 5. Posunutím jezdce nastavte hlasitost mikrofonu.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Krok 3: Úprava nastavení kamery pro aplikaci Video Messenger

Pokud jsou obrázky příliš tmavé nebo neodpovídají barvy, můžete vzhled obrázků vylepšit úpravou grafického nastavení. Chcete-li upravit nastavení kamery, postupujte takto:
 1. Na panelu nástrojů v okně Rychlé zprávy klikněte na ikonu Zahájit relaci služby AOL Video Messenger.
 2. V okně Video Messenger klikněte na položku Nastavení zvuku a videa.
 3. Klikněte na kartu Kamera.
 4. Je-li k počítači připojeno více kamer nebo zařízení pro natáčení videa, vyberte v seznamu zařízení, které chcete používat.
 5. Upravte nastavení jasu a kontrastu.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Krok 4: Spuštění relace Video Messenger

Aplikace AOL poskytuje sadu veselých videoklipů. Veselé videoklipy můžete ostatním uživatelům posílat i v případě, že nemáte k dispozici webovou kameru. Kamera je však vyžadována pro relaci živého videa.

Chcete-li zahájit konverzaci v relaci živého videa, postupujte takto:
 1. Zahajte konverzaci prostřednictvím rychlých zpráv s přítelem online, který používá aplikaci AOL 9.0 Optimized nebo novější verzi.
 2. Jakmile obdržíte odpověď na svůj požadavek na konverzaci prostřednictvím rychlých zpráv, klikněte na tlačítko Video na panelu nástrojů okna rychlého zasílání zpráv, kterým pozvete svého přítele online k relaci AOL Video Messenger.
  Poznámka: Na tlačítku Video je obrázek videokamery.
 3. Jakmile se zobrazí výzva k pokračování relace, klikněte v okně zprávy na tlačítko Ano.

  Poznámka: Pokud tuto zprávu nechcete zobrazovat při každém spuštění relace Video Messenger, zaškrtněte políčko Tento dialog již příště nezobrazovat a pak klikněte na tlačítko OK.
Pokud se vy i váš přítel online rozhodnete v relaci pokračovat a je navázáno přímé připojení, otevře se okno aplikace Video Messenger. Toto okno umožňuje odesílat a přijímat zprávy videa.

Relace AOL Video Messenger probíhá v doplňku, který se otevře v okně rychlých zpráv. V této oblasti se přehrávají videoklipy. Vy a váš přítel můžete použitím ovládacích prvků na obrazovce najednou natočit a odeslat až 20sekundový videoklip včetně zvuku. Ovládací prvky vypadají jako ovládací prvky na běžné videokameře.

Další informace týkající se videokonverzace naleznete na následujícím webu AOL:

Yahoo Messenger

Pokud máte potíže při použití zařízení LifeCam v aplikaci Yahoo Messenger, může být zapotřebí nakonfigurovat zařízení LifeCam v aplikaci Yahoo Messenger. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte program Yahoo Messenger.
 2. Klikněte na položku Předvolby.
 3. Klikněte na položku Webová kamera.
 4. Vyberte zařízení LifeCam.
Pokud potíže potrvají, mohou být způsobeny aplikací Yahoo Messenger. Pokuste se je vyřešit opětnou instalací aplikace Yahoo Messenger. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start.
 2. Klikněte na položku Ovládací panely.
 3. Klikněte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 4. V seznamu instalovaných programu klikněte na aplikaci Yahoo Messenger a pak klikněte na tlačítko Odebrat.
 5. Přeinstalujte aplikaci Yahoo Messenger. Chcete-li získat aplikaci Yahoo Messenger, navštivte následující web společnosti Yahoo:
Ujistěte se, že používáte nastavení připojení bez proxy serveru. Chcete-li toto nastavení vybrat, postupujte takto:
 1. Klikněte na položku Messenger a pak vyberte příkaz Předvolby.
 2. Klikněte na položku Připojení.
 3. Vyberte možnost Žádné proxy servery.
 4. Klikněte na tlačítko OK v dolní části okna.
 5. Ukončete program Yahoo! Messenger a spusťte jej znovu.
Tím byste měli odstranit zobrazování chybové zprávy.

Další informace týkající se aplikace Yahoo Messenger naleznete na následujícím webu společnosti Yahoo:

Gmail Voice and Video Chat

Chcete-li používat zařízení LifeCam s hlasovou konverzací a videokonverzací systému Gmail, je nutné instalovat aplikaci Gmail Voice and Video Chat. Chcete-li provést instalaci, přejděte na následující web Gmail: Hlasovou konverzaci a videokonverzaci systému Gmail zahájíte těmito kroky:
 1. Přihlaste se ke službě Gmail.
 2. V části Konverzace systému Gmail vyberte kontakt, kterému chcete volat.

  Poznámky:
  • Pokud je u jména kontaktu uvedena ikona fotoaparátu, můžete s daným uživatelem navázat hlasovou konverzaci nebo videokonverzaci. Konverzaci zahájíte kliknutím na položku Video a další.
  • Jestliže u jména kontaktu v seznamu není uvedena ikona fotoaparátu, můžete uživatele přizvat ke stažení modulu plug-in Gmail Voice And Video Chat použitím nabídky Video a další v okně konverzace.
   Poznámka: I v případě, že kontaktní uživatel nemá videokameru, můžete se s ním spojit prostřednictvím hlasové konverzace nebo jednosměrné videokonverzace.
 3. Na kartě Video a další klikněte na položku Zahájit videochat nebo klikněte na položku Zahájit hlasový chat.
  Poznámka: Při zahájení relace systém Gmail otevře na obrazovce okno videokonverzace nebo hlasové konverzace a odešle pozvánku vašemu kontaktu se žádostí o přijetí.
 4. Při doručení pozvánky se kontaktu ozve vyzvánění a zobrazí pozvánka k připojení ke konverzaci. Požádejte o kliknutí na tlačítko Přijmout, které zajistí připojení. Jinak může kontaktovaný uživatel kliknout na tlačítko Ignorovat.
 5. Chcete-li přesunout hlasovou konverzaci a videokonverzaci z okna Gmail do samostatného okna, klikněte na kartu Video a další a pak klikněte na příkaz Do nového okna.
 6. Pokud chcete rozšířit okno videa na celou výšku a šířku monitoru, klikněte na obrázek Celá obrazovka v levém horním rohu okna hlasové konverzace nebo videokonverzace.
Pokud máte potíže při volání kontaktů s použitím zařízení LifeCam, zvažte následující podmínky LifeCam:
 • Audiovizuální volání lze provozovat pouze mezi uživateli konverzace Gmail, kteří používají prohlížeč s podporou modulu plug-in Gmail Voice and Video Chat.
 • Oba uživatelé musí mít instalován modul plug-in Gmail Voice and Video Chat. Při stažení a instalaci tohoto modulu plug-in postupujte takto:
  1. Klikněte na položku Video a další nebo na položku Možnosti v dolní části okna konverzace.
  2. V této nabídce klikněte na příkaz Přidat hlasový chat nebo videochat.
  3. Postupujte podle zobrazených pokynů.
 • Oba uživatelé musí být přihlášeni ke službě Gmail.
 • Doporučuje se zavřít všechny ostatní aplikace, které používají zařízení LifeCam.
 • Kontakty nemohou přijímat konverzace v případě, že provedou některou z následujících aktivit:
  • přístup ke konverzaci použitím klientů a služeb, které nevyužívají systém rychlých zpráv společnosti Google,
  • přihlášení pomocí miniaplikace Google Talk místo použití funkce konverzace Gmail.
Chcete-li vyzkoušet, zda váš mikrofon, reproduktory a webová kamera fungují správně se službou Gmail Voice And Video Chat, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Nastavení v pravém horním rohu účtu služby Gmail.
 2. Klikněte na kartu Konverzace.
 3. V oddílu Hlasový chat a videochat klikněte postupně na nabídky pro vaši kameru, mikrofon a reproduktory.
 4. V každé nabídce upravte nastavení.
 5. Ověřte, zda mikrofon registruje zvuk a reproduktory dokáží přehrát zkušební zvuk.
 6. V ovládacím panelu služby Gmail nastavte Mikrofon jako Výchozí zařízení pro záznam.
Poznámky:
 • Pokud při konverzaci nejste spokojeni s kvalitou obrazu, zkontrolujte, že se vaši webovou kameru nepokouší používat žádný jiný program. Kvalitu vašeho obrazového připojení se můžete pokusit zlepšit zavřením všech ostatních spuštěných aplikací a ukončením stahování souborů.
 • Je-li webová kamera připojena k rozbočovači USB, zkuste ji připojit přímo k počítači.
 • Na kvalitu volání mohou mít vliv také následující zařízení:
  • modem DSL, který má pomalé odesílání,
  • bezdrátový modem 3G,
  • síť, která pro audiovizuální volání používá proxy servery.

Informace o aplikaci AOL Instant Messenger (AIM) v systému Gmail

Konverzace služby Gmail nabízí možnost přihlášení k vašemu účtu AOL Instant Messenger (AIM), pomocí kterého lze konverzovat s vašimi kontakty AIM z adresáře Gmail. Po přihlášení se v seznamu kontaktů zobrazí vaše kontakty AIM. Kontakty AIM lze prohledávat stejně jako kontakty služby Google Talk.

Pokud není ve službě Gmail k dispozici možnost AIM, zkontrolujte, zda je určeno jazykové nastavení Angličtina (USA) a zda používáte nejnovější verzi služby Gmail.
Poznámka: Tuto funkci můžete používat pouze v případě, že máte založený účet AIM.
Další informace o službě Gmail a prohlížečích, které ji aktuálně podporují, naleznete na následujícím webu služby Gmail: Informace o podpoře aplikace Gmail Voice and Video Chat naleznete na následujícím webu služby Gmail:

Další informace

Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.


Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft implicitně ani jiným způsobem neručí za výkon a spolehlivost těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 969275 - Poslední kontrola: 19. 5. 2010 - Revize: 1

Váš názor