Informace o verzích aplikace Internet Explorer

Souhrn

Tento článek obsahuje informace o verzi o aplikaci Internet Explorer. Tento článek popisuje, jak lze zjistit, kterou verzi aplikace Internet Explorer je nainstalována v počítači.

Verzi pro Internet Explorer pro systém Windows

Čísla verzí aplikace Internet Explorer pro Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Druhé vydání, Windows Millennium Edition (ME), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 použijte následující formát:
hlavní verze. dílčí verze. číslo sestavení. subbuild číslo
Tato tabulka zobrazuje možná čísla verzí aplikace Internet Explorer.

VerzeVýrobek
4.40.308Aplikace Internet Explorer 1.0 (Plus! pro Windows 95)
4.40.520Aplikace Internet Explorer 2.0
4.70.1155Aplikace Internet Explorer 3.0
4.70.1158Aplikace Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Aplikace Internet Explorer 3.01
4.70.1300Internet Explorer 3.02 a 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 Platform náhled 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 Platform náhled 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Aplikace Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
5.00.0518.10Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
5.00.0910.1309Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
5.00.2014.0216Aplikace Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Aplikace Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Aplikace Internet Explorer 5 (systém Windows 98 Druhé vydání)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, sestavení 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, sestavení 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, sestavení 5.00.2128)
5.00.2919.6307Aplikace Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, sestavení 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP1 (Windows 2000 SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP1 (Windows 95/98 a Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 a Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 SP2 (systém Windows 2000 SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 SP3 (pouze systém Windows 2000 SP3)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 SP4 (pouze systém Windows 2000 SP4)
5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
5.50.4030.2400Aplikace Internet Explorer 5.5 a nástroje Internetu Beta
5.50.4134.0100Aplikace Internet Explorer 5.5 pro systém Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Aplikace Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 Advanced Security Privacy Beta
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
6.00.2462.0000Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
6.00.2479.0006Internet Explorer 6 Public Preview (Beta) aktualizace
6.00.2600.0000Aplikace Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1 systému Windows XP)
6.00.2900.2180Internet Explorer 6 pro systém Windows XP s aktualizací SP2
6.00.2900.5512Aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows XP SP3
6.00.3663.0000Aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003 RC1
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003 (verze)
6.00.3790.1830Aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003 SP1 a Windows XP x64
6.00.3790.3959Internet Explorer 6 SP2 pro systém Windows Server 2003 SP1 a Windows XP x64
7.00.5730.1100Internet Explorer 7 pro systém Windows XP a Windows Server 2003
7.00.5730.1300Internet Explorer 7 pro systém Windows XP a Windows Server 2003
7.00.6000.16386Aplikace Internet Explorer 7 pro systém Windows Vista
7.00.6000.16441Aplikace Internet Explorer 7 pro systém Windows Server 2003 SP2 x64
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 pro systém Windows XP s aktualizací SP2 x64
7.00.6001.1800Aplikace Internet Explorer 7 pro systém Windows Server 2008 a Windows Vista SP1
8.00.6001.17184Internet Explorer 8 Beta 1
8.00.6001.18241Internet Explorer 8 Beta 2
8.00.6001.18372Internet Explorer 8 RC1
8.00.6001.18702Internet Explorer 8 pro systém Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 a Windows Server 2008
8.00.7000.00000Internet Explorer 8 pro systém Windows 7 Beta
8.00.7600.16385Internet Explorer 8 pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (verze)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421Aplikace Internet Explorer 9 RTM
10.0.8250.00000Internet Explorer 10 Consumer Preview
10.0.8400.00000Internet Explorer 10 Release Preview
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 pro systém Windows 8
Internet Explorer 11 bude mít číslo verze začíná 11 (například 11.0.9600). Číslo verze se bude měnit v závislosti na aktualizace, které byly nainstalovány pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li zobrazit číslo verze a nainstalovat nejnovější aktualizaci, přejděte na nabídku Nápověda a vyberte O aplikaci Internet Explorer.

Poznámky
 • Číslo podverze, číslo sestavení a číslo subbuild může být zobrazeno bez koncových nul. Například verze 7.00.5730.1100 může být zobrazena jako 7.0.5730.11.
 • Všechny verze aplikace Internet Explorer 5.0 (a novější), které jsou přizpůsobeny pomocí Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) obsahují za číslem verze jeden z následujících řetězců. Chcete-li tyto informace zobrazit, klepněte na tlačítko o v nabídce Nápověda :
  IC = poskytovatel internetového obsahu
  JE = Internet poskytovatel metadat
  CO = podnikový správce
 • Internet Explorer verze 4.0 a novější verze obsahují Aktualizované verze řádku, který obsahuje seznam všech nainstalovaných aktualizací nebo oprav hotfix na aktuální verzi aplikace Internet Explorer. Aktualizace aplikace Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 nebo Internet Explorer 5.0 a novější verze jsou seřazeny podle jejich odpovídající číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
 • Čísla verzí aplikace Internet Explorer v seznamu vycházejí z verze systému Windows. Čísla uvedená v seznamu lze změnit pomocí nejnovější opravy hotfix.
 • Číslo sestavení aplikace Internet Explorer ve verzi systému Windows Vista je stejné jako v jiných verzích.
 • Informace o rozdílech mezi verze 7.00.5730.1100 a 7.00.5730.1300 aplikace Internet Explorer 7 navštivte následující web společnosti Microsoft:

Změny v dialogovém okně o aplikaci Internet Explorer v aplikaci Internet Explorer 9 a Internet Explorer 10

Klepnutím na tlačítko Nápověda a na příkaz o aplikaci Internet Explorer, můžete otevřít dialogové okno O aplikaci Internet Explorer . Nebo, stiskněte klávesy Alt + X a potom stiskněte klávesu A.


IE9RTM IE 10 - About Internet Explorer dialog boxJednu změnu z předchozích verzí aplikace Internet Explorer je, jak použít pole Aktualizované verze . Toto pole je aktualizováno při každé aktualizaci aplikace Internet Explorer 9 nebo Internet Explorer 10. Číslo verze obsahuje následující součásti:

 • V poli Hlavní App verze zůstane 9 nebo 10.
 • Pole vedlejší App verze zůstane 0.
 • Pole revize aktualizace zvýší o 1 pro každou aktualizaci aplikace Internet Explorer, která je vydána.

IE9Parts


Všechny aktualizace má článek přidružen znalostní báze Knowledge base (například KB2360131 - MS10-071: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer) s ním spojené. Tento článek poskytuje podrobné informace o co je součástí aktualizace, a také poskytuje podrobné informace o binární soubory, které jsou aktualizovány. Dialogové okno O aplikaci Internet Explorer obsahuje odkaz k článku znalostní báze, který je přidružen nedávno nainstalované aktualizace aplikace Internet Explorer jako snadný způsob, jak získat další informace.

Například, pokud byla nainstalována první aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 9, dialogové okno O aplikaci Internet Explorer bude mít odkaz na "verze aktualizace: 9.0.1 (KB2530548)."


IE9Update
Jak určit verzi aplikace Internet Explorer pro systém Windows

Pokud chcete určit verzi aplikace Internet Explorer, použijte některou z následujících metod:
 • Tým Microsoft OneScript vydala skript spouštět v prostředí PowerShell, který můžete určit, že aplikace Internet Explorer verze jsou nainstalovány v systému Windows. Další informace o tomto skriptu naleznete v tématu Určení verze aplikace Internet Explorer pomocí prostředí PowerShell v Galerii TechNet.
 • Ve všech verzích aplikace Internet Explorer v nabídce Nápověda klepněte na příkaz O aplikaci Internet Explorer . Informace o produktu a verzi zobrazené v dialogovém okně, které se zobrazí.
 • Pomocí registru. Verze aplikace Internet Explorer můžete zjistit zobrazením následujícího klíče registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
  Pokud "verze" hodnota se zobrazí v tomto klíči, je nainstalována aplikace Internet Explorer 4.0 nebo novější. Hodnota řetězce version obsahuje číslo verze aplikace Internet Explorer 4.0 (nebo novější) je nainstalován v počítači. (Například hodnota řetězce version pro aplikaci Internet Explorer 5 je "5.0.2014.0216"). Uvědomte si, že pouze jedna nula je uložen v registru pro vedlejší číslo verze pokud je dílčí verze číslo 00. Nejsou-li dílčí verze číslo 00, je uložena hodnota plnou verzi. (5.50.4807.2300 je například uloženo v registru jako 5.50.4807.2300.)

  Poznámka: Hodnota řetězce version pro aplikaci Internet Explorer 10 je 9.10.9200.16384 a 10.0.9200.16384 je řetězcová hodnota svcVersion.

  Internet Explorer 3. x nepřidává hodnotu verze v registru. Místo toho přidá do stejného klíče registru hodnotu "sestavení" a aktualizuje hodnotu řetězce "IVer" na "103." Z důvodu zpětné kompatibility aplikace Internet Explorer 4.0 a novější verze změnit nebo přidat hodnotu build. Pro aplikaci Internet Explorer 3. xje hodnota sestavení číslo sestavení řetězec, který obsahuje čtyři znaky. (Například "1300" je hodnota sestavení pro aplikaci Internet Explorer 3.02). Pro aplikaci Internet Explorer 4.0 a novější verze sestavení hodnota je řetězec obsahující pětiznakovou hodnotu, následovanou tečkou a čtyřmi dalšími znaky, a to v následujícím formátu:
  číslo hlavní versionbuild. subbuild číslo
  Například hodnota "sestavení" pro aplikaci Internet Explorer 5 je "52014.0216."
 • Určení verze aplikace Internet Explorer pomocí souboru Shdocvw.dll:

  Aplikace Internet Explorer 3.0 až 6 se prohlížeč implementuje prostřednictvím souboru Shdocvw.dll (Shell Document Object and Control Library). Verze souboru Shdocvw.dll lze určit verzi aplikace Internet Explorer 3.0 až 6, nainstalovaného v počítači. Chcete-li zjistit číslo verze aplikace Internet Explorer 7, musíte určit číslo verze Iexplore.exe. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Najíta klepněte na příkaz Soubory či složky.
  2. Do pole název zadejte shdocvw.dlla klepněte na tlačítko Najít.
  3. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Shdocvw.dll a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  4. Klepněte na kartu verze .
  5. Opakujte kroky 2 až 4, ale v kroku 2, místo toho zadejte iexplore.exe. Pokud verze Iexplore.exe je 7. x, Internet Explorer 7 je nainstalován. Porovnat číslo verze na verzi aplikace Internet Explorer 7 pomocí tabulky verzí aplikace Internet Explorer dříve v tomto článku.
  Tato tabulka obsahuje různé verze souboru Shdocvw.dll a odpovídající verze aplikace Internet Explorer.
  VerzeVýrobek
  4.70.1155Aplikace Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Aplikace Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Aplikace Internet Explorer 3.01
  4.70.1300Internet Explorer 3.02 a 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 Platform náhled 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Aplikace Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
  5.00.0518.5Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
  5.00.0910.1308Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
  5.00.2014.213Aplikace Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Aplikace Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, sestavení 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Aplikace Internet Explorer 5 (systém Windows 98 Druhé vydání)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, sestavení 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, sestavení 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Aplikace Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, sestavení 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP1 (Windows 2000 SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP1 (Windows 95/98 a Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 a Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 SP2 (systém Windows 2000 SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 SP3 (pouze systém Windows 2000 SP3)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 SP4 (pouze systém Windows 2000 SP4)
  5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
  5.50.4030.2400Aplikace Internet Explorer 5.5 a nástroje Internetu Beta
  5.50.4134.0100Aplikace Internet Explorer 5.5 pro systém Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Aplikace Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 Advanced Security Privacy Beta
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
  6.00.2479.0006Internet Explorer 6 Public Preview (Beta) aktualizace
  6.00.2600.0000Aplikace Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1 systému Windows XP)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 pro systém Windows XP s aktualizací SP2
  6.00.2900.5512Aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows XP SP3
  6.00.2800.1278Internet Explorer 6 Update v.01 Developer Preview (SP1b Beta)
  6.00.2800.1314Internet Explorer 6 Update v.04 Developer Preview (SP1b Beta)
  6.00.3663.0000Aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003 RC1
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003 (verze)
  6.00.3790.1830Aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003 SP1 a Windows XP x64


  Poznámky
  • Číslo podverze, číslo sestavení a číslo subbuild může být zobrazeno bez koncových nul. Například verze 7.00.5730.1100 může být zobrazena jako 7.0.5730.11.
  • Shdocvw.dll soubor je nainstalován ve složce %Windir%\System v systému Windows 95, Windows 98 a Windows Millennium Edition. Soubor Shdocvw.dll instaluje do složky %Windir%\System32 v systému Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003. Pokud soubor Shdocvw.dll neexistuje, není aplikace Internet Explorer je nesprávně nainstalována nebo není nainstalována.
  • Pokud verze souboru Shdocvw.dll ve vašem počítači není uveden v této tabulce, nainstalovali jste opravu hotfix aplikace Internet Explorer, aktualizace nebo aktualizace zabezpečení, která obsahuje novější verze souboru Shdocvw.dll. Například Shdocvw.dll verzí 6.0.2800.1170 pro aplikaci Internet Explorer 6 SP1 je součástí MS03-015: Duben 2003, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer (813489) balíček. Pokud vaše verze souboru Shdocvw.dll není v této tabulce uvedena, používáte verzi aplikace Internet Explorer, která je nejbližší číslo verze, je starší než číslo vaší verze. Chcete-li zjistit, které opravy hotfix, aktualizace nebo aktualizace zabezpečení aplikace Internet Explorer je nainstalována, vyhledejte číslo verze souboru Shdocvw.dll ve vašem počítači a "Shdocvw.dll" znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
  • Internet Explorer 6 Update v.01 a v.04 jsou předběžné verze aplikace Internet Explorer 6, které mění chování aplikace Internet Explorer, pokud program načte ovládací prvky ActiveX. Tyto předprodejní aktualizace jsou instalovány v režimu vedle sebe a nemají vliv číslo instalace nebo verze aplikace Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106). Internet Explorer 6 Update v.01 a v.04 vyžadují aktualizaci Windows XP Service Pack 1. Další informace o těchto aktualizacích předprodejní naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
  • Čísla verzí aplikace Internet Explorer v seznamu vycházejí z verze systému Windows. Čísla uvedená v seznamu lze změnit pomocí nejnovější opravy hotfix.
 • Určení verze aplikace Internet Explorer pomocí skriptu:

  Všechny verze aplikace Internet Explorer Odeslat informace o verzi informace hlavičky protokolu HTTP (Hypertext Transfer) uživatelského agenta. Tyto informace lze číst pomocí skriptu na webové stránce. Informace o použití skriptu k získání čísla verze aplikace Internet Explorer naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  167820 postup při určení verze prohlížeče pomocí skriptu

  272413 postup určení typu prohlížeče pomocí skriptu na straně serveru bez objektu BrowserType

  Webové stránky mohou vývojáři tyto informace využívat nové funkce v pozdějších verzích aplikace Internet Explorer (například dynamické HTML nebo kanály v aplikaci Internet Explorer 4. x) a přechod na starší verzi pro dřívější verze aplikace Internet Explorer, které tyto funkce nepodporují.

  Pokud potřebujete jednoznačně identifikovat Internet Explorer verze 5.0 nebo novější verze programu (Microsoft Win32 a UNIX platformách pouze), pomocí metody metodu isComponentInstalled nebo getComponentVersion v chování CLIENTCAPS. Informace o těchto metodách naleznete v následujících webů společnosti Microsoft:Poznámka: Tyto metody nefungují, pokud klientem není aplikace Internet Explorer 5 nebo novější (na Microsoft Win32 a UNIX platformách pouze).

Aplikace Internet Explorer verze pro jiné operační systémy

Aplikace Internet Explorer pro systém Windows 3.1, Internet Explorer pro systém UNIX v počítačích Sun Solaris, Internet Explorer pro systém UNIX v počítačích HP-UX a Internet Explorer pro počítače Macintosh již nejsou k dispozici nebo nejsou společností Microsoft podporovány.

Aplikace Internet Explorer pro systém Macintosh nebo Windows 3.1

V aplikaci Internet Explorer v nabídce Nápověda klepněte na příkaz O aplikaci Internet Explorer . V systému Macintosh klepněte na příkaz O aplikaci Internet Explorer v nabídce Apple . Číslo verze se zobrazí v dialogovém okně, které se zobrazí. Možná čísla verzí jsou následující:
Windows 3.1Macintosh Classic *Macintosh OS X
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13.05.1.3
3.03.0a5.1.4
3.0a3.01a5.2
3.014.05.2.1
3.02a4.55.2.2
4.04.5.15.2.3
55.01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
Poznámka: Pokud je číslo verze 3.0, byste měli zkontrolovat číslo sestavení číslo verze.
Chcete-li zjistit, zda používáte verzi silné 128bitové šifrování aplikace Internet Explorer pro systém Macintosh, v nabídce Apple klepněte na příkaz O aplikaci Internet Explorer a potom klepněte na položku Podpora. Okno Encryption by mělo obsahovat aktuální úroveň šifrování. Zde jsou příklady:
 • 40 bitů verze mezinárodních a Export
 • Domácí americké 128 bit (ne pro Export)
Další způsob, jak zjistit, zda používáte verzi silné 128bitové šifrování, je použití příkazu Get Info na jeden z následujících souborů (v závislosti na vašem procesorů, PowerPC nebo 68xxx) a poté prozkoumejte informace o verzi:
 • System složka: rozšíření: MS knihovny složky: MS Internet knihovny (PPC)
 • System složka: rozšíření: MS knihovny složky: MS Internet knihovny (68 kB)

Aplikace Internet Explorer pro systém UNIX v počítačích Sun Solaris

Chcete-li určit verzi aplikace Internet Explorer, která je aktuálně nainstalována v počítači Solaris SPARC, postupujte takto:
 1. Otevřete okno terminálu. Určení cesty nainstalované soubory aplikace Internet Explorer. (Výchozí cesta je/usr/místní/microsoft /, který se používá v následujících krocích jako příklad).
 2. Do příkazového řádku zadejte cd /usr/local/microsofta stiskněte klávesu Enter.
 3. Typ ls -d ie *, a stiskněte klávesu Enter. Pokud se zobrazí "ie4", používáte Internet Explorer 4.0. Pokud se zobrazí "ie", používáte Internet Explorer 5.0.
 4. Do příkazového řádku zadejte cd ie * / sunos5, a stiskněte klávesu Enter.
 5. Zadejte libschannel.so ls -la stiskněte klávesu Enter.
 6. Porovnejte informace o souborech v následující tabulce lze zjistit verzi aplikace Internet Explorer, která je aktuálně nainstalována v počítači.
  SouborVerzeVelikostVýrobek
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Aplikace Internet Explorer 4.01 40bitový
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Internet Explorer 4.01 128 bitů
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Aplikace Internet Explorer 5.0 40bitový
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Aplikace Internet Explorer 5.0 128bitový
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 SP1 Beta 128 bitů

Aplikace Internet Explorer pro systém UNIX v počítačích HP-UX

Chcete-li určit verzi aplikace Internet Explorer, která je aktuálně nainstalována v počítačích HP-UX, postupujte takto:
 1. Otevřete okno terminálu. Určení cesty nainstalované soubory aplikace Internet Explorer. (Výchozí cesta je/usr/místní/microsoft /, který se používá v následujících krocích jako příklad).
 2. Do příkazového řádku zadejte cd /usr/local/microsofta stiskněte klávesu Enter.
 3. Typ ls -d ie *, a stiskněte klávesu Enter. Pokud se zobrazí "ie4", používáte Internet Explorer 4.0. Pokud se zobrazí "ie", používáte Internet Explorer 5.0.
 4. Do příkazového řádku zadejte cd ie * / ux10, a stiskněte klávesu Enter.
 5. Pokud máte aplikaci Internet Explorer 4.0, zadejte ls -l libschannel.sla stiskněte klávesu Enter. Pokud máte aplikaci Internet Explorer 5.0, zadejte ls -l libcrypt32.sla stiskněte klávesu Enter.
 6. Porovnejte informace o souborech v následující tabulce lze zjistit verzi aplikace Internet Explorer, která je aktuálně nainstalována v počítači.
  SouborVerzeVelikostVýrobek
  libschannel.sl4.71.2004.9181,023Aplikace Internet Explorer 4.01 40bitový
  libschannel.sl4.71.2004.9181,025Internet Explorer 4.01 128 bitů
  libcrypt32.sl5.00.2013.13121,064,393Aplikace Internet Explorer 5.0 40bitový
  libcrypt32.sl5.00.2013.13121,072,589Aplikace Internet Explorer 5.0 128bitový


Vlastnosti

ID článku: 969393 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor