MS09-033: Chyba zabezpečení v programech Virtual PC a Virtual Server by mohla umožnit zvýšení oprávnění

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS09-033. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pro domácí uživatele je k dispozici bezplatná podpora na čísle 1-866-PCSAFETY ve Spojených státech a v Kanadě, nebo se mohou obrátit na místní pobočku společnosti Microsoft. Informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft ohledně podpory aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu mezinárodní podpory: Zákazníci v Severní Americe mohou také na následujícím webu společnosti Microsoft získat neomezenou bezplatnou podporu e-mailem nebo neomezenou individuální podporu formou konverzace: Pro podnikové zákazníky je podpora pro aktualizace zabezpečení k dispozici prostřednictvím standardních kontaktů podpory.

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

 • Když se pokusíte nainstalovat tuto aktualizaci v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008, může se zobrazit chybová zpráva podobná následující:


  Přístup byl odepřen.


  Chcete-li tyto potíže odstranit, nainstalujte tuto aktualizaci pomocí příkazového řádku se zvýšenými oprávněními. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Stáhněte soubor aktualizace do dočasné složky, například do složky Downloads.
  2. Klikněte na aktualizaci pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce.

   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.

  Spustíte-li soubor jako správce, aktualizace by měla být nainstalována správně.
 • Pokud nainstalujete aktualizaci zabezpečení v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 for Virtual PC 2007 nebo Virtual PC 2007 SP1 pomocí služby Stažení softwaru, může se zobrazit zpráva, která uvádí, že název tohoto softwaru je Microsoft Virtual PC 2004 SP1 Patcher Package. K tomuto problému dochází u verze x86 i u verze x64 této aktualizace. Tato zpráva je nesprávná a lze ji ignorovat. Binární soubor je správný pro danou platformu. Můžete to ověřit zkontrolováním názvu tohoto souboru.

 • Pokud se pokusíte instalovat 64bitovou verzi aktualizace 969856 do 32bitového operačního systému, může se stát, že se instalace nezdaří. K tomuto problému dochází, protože při vytváření procesu aktualizace nastane chyba týkající se souboru Advpack.dll. Dojde-li k tomuto problému, může se zobrazit chybová zpráva, která uvádí, že aktualizace nebyla nainstalována.
 • Datum souboru VMM.sys, který je instalován touto aktualizací, odpovídá datu instalace, a nikoli datu, kdy byly tyto soubory společností Microsoft vytvořeny. Chcete-li určit, zda tato aktualizace byla nainstalována, doporučujeme ověřit čísla verzí příslušných souborů, která jsou uvedena v oddíle Informace o souborech.
 • Aktualizace pro program Microsoft Virtual PC 2007 RTM se nenainstaluje v prostředí aktualizace Virtual PC 2007 Service Pack 1. K tomuto problému může dojít, pokud náhodně stáhnete a nainstalujete nesprávnou verzi této aktualizace. Binární soubor, který je instalován oběma aktualizacemi, je stejný a může způsobit potíže s kompatibilitou nebo uživatelské potíže. V tomto případě tato chyba zabezpečení ochrání systém tak, jak bylo zamýšleno. Soubor VMM.sys však bude mít verzi 1.1.598.0. Přestože tato verze je dřívější než verze před instalací, aktualizace zabezpečení je nainstalována a chrání systém. Nedoporučujeme však instalovat verzi RTM této aktualizace zabezpečení v systému s aktualizací Service Pack 1.
 • Tato aktualizace zabezpečení nevytvoří během instalace soubor protokolu.
 • Tuto aktualizaci zabezpečení nelze po dokončení instalace odinstalovat. Chcete-li ji vrátit zpět, doporučujeme odinstalovat program Virtual PC nebo Virtual Server a pak jej přeinstalovat. Tuto operaci můžete provést, aniž by ve virtuálních počítačích došlo ke ztrátě dat.
 • Tato aktualizace zabezpečení nezanechá položku v ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy.
 • Chcete-li k ověření, zda je tato aktualizace zabezpečení nainstalována, použít položky registru, je třeba ověřit, zda klíč registru uvedený v tomto bulletinu má hodnotu VSPatcher2. Tyto položky jsou k dispozici i u instalací, pro něž nebyla nainstalována tato aktualizace zabezpečení. Mají však jinou hodnotu.
 • Je-li tato aktualizace zabezpečení stažena a nainstalována pomocí služby Stažení softwaru, nevynutí po instalaci restartování počítače. Systém však je třeba restartovat, jinak se aktualizovaný ovladač jádra VMM neuplatní.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

Virtual PC 2007 pro 32bitové edice

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.598.0Date of update installationTime of update installation229,224

Virtual PC 2007 pro edice x64

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.598.0Date of update installationTime of update installation294,232

Virtual PC 2007 Service Pack 1 pro 32bitové edice

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation229,224

Virtual PC 2007 Service Pack 1 pro edice x64

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation294,232

Virtual Server 2005 R2 Service Pack 1 pro 32bitové edice

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation229,224

Virtual Server 2005 R2 Service Pack 1 pro edice x64

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation294,232

Virtual Server 2005

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.465.16Date of update installationTime of update installation1,51,552

Virtual PC 2004 Service Pack 1 pro 32bitové edice

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.465.15Date of update installationTime of update installation145,408

Další informace

Jak zjistíte, zda používáte 32bitovou nebo 64bitovou edici systému Windows

Pokud si nejste jisti, jakou verzi systému Windows používáte nebo zda je to 32bitová nebo 64bitová verze, spusťte nástroj Systémové informace (Msinfo32.exe) a zkontrolujte hodnotu, která je uvedena u položky Typ systému. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit nebo klikněte na položku Zahájit hledání.
 2. Zadejte příkaz msinfo32.exe a stiskněte klávesu ENTER.
 3. V okně Systémové informace se podívejte na hodnotu u položky Typ systému:

  • V případě 32bitových edic systému Windows má položka Typ systému hodnotu PC založené na procesoru x86.
  • V případě 64bitových edic systému Windows má položka Typ systému hodnotu PC založené na procesoru x64.
Další informace o tom, jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou edici systému Windows, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
827218 Jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou, nebo 64bitovou verzi operačního systému Windows
Vlastnosti

ID článku: 969856 - Poslední kontrola: 12. 3. 2010 - Revize: 1

Váš názor